کنکور سراسریمشاوره کنکور سراسری

رتبه قبولی انتخاب رشته کنکور سراسری ۱۴۰۲

کانال تلگرام تحصیلی     

رتبه قبولی کنکور سراسری ۱۴۰۲ معیار سنجش داوطلبان شرکت کننده در انتخاب رشته می باشد. داوطلبان پیش از انجام فرآیند انتخاب رشته باید رتبه قبولی انتخاب رشته سال های گذشته رشته مورد نظر خود آگاهی یابند. اطلاع از این رتبه‌ها به داوطلبان دید خوبی به وضعیت خود در قبولی خود با توجه رتبه و تراز کسب شده خود خواهند داشت. بر همین اساس در ادامه به بررسی تمامی رتبه قبولی انتخاب رشته دانشگاهی 1402 پرداخته ایم. در ادامه با ما همراه باشید. 

 

رتبه قبولی انتخاب رشته کنکور سراسری ۱۴۰۲

معیار سنجش داوطلبان در قبولی کنکور سراسری بر اساس رتبه قبولی کنکور و تراز کسب شده در آزمون سراسری می باشد. پس از اعلام نتایج آزمون سراسری داوطلبان رتبه و تراز برای هر داوطلب در کارنامه اولیه اش درج گردیده است.

داوطلبان بر اساس این کارنامه در صورت مجاز بودن در دوره های مختلف اعم ار روزانه و شبانه، پردیس خودگردان، پیام نور، غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد می توانند فرآیند انتخاب رشته را انجام دهند. در ادامه این مقاله رتبه قبولی انتخاب رشته کنکور سراسری ۱۴۰۲ تمامی رشته های دانشگاهی را بررسی کرده ایم. 

 

رتبه  قبولی رشته های کنکور تجربی 1402

در گروه تجربی هر ساله متقاضیان بسیاری وارد پروسه انتخاب رشته می شوند. داوطلبان می توانند جهت انتخاب رشته خود در کنار تحلیل کارنامه از آخرین رتبه قبولی کنکور سال های گذشته نیز استفاده نمایند. برای مشاهده رتبه قبولی کنکور تجربی و کارنامه کنکور تجربی کلیک کنید.

رتبه قبولی کنکور انتخاب رشته گروه تجربی سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰
رتبه قبولی پزشکی ۱۴۰۱ رتبه پذیرفته شدگان پزشکی ۱۴۰۰ رتبه قبولی پزشکی پردیس ۱۴۰۱ رتبه پذیرفته شدگان پزشکی پردیس ۱۴۰۰
رتبه قبولی دندانپزشکی ۱۴۰۱ رتبه پذیرفته شدگان دندانپزشکی ۱۴۰۰ رتبه قبولی دندانپزشکی پردیس کنکور ۱۴۰۱ رتبه پذیرفته شدگان دندانپزشکی پردیس ۱۴۰۰
رتبه قبولی داروسازی ۱۴۰۱ رتبه پذیرفته شدگان داروسازی ۱۴۰۰ رتبه قبولی داروسازی پردیس ۱۴۰۱ رتبه پذیرفته شدگان داروسازی پردیس ۱۴۰۰
رتبه قبولی دامپزشکی ۱۴۰۱ رتبه پذیرفته شدگان دامپزشکی ۱۴۰۰
رتبه قبولی بینایی سنجی ۱۴۰۱ رتبه پذیرفته شدگان بینایی سنجی ۱۴۰۰ رتبه قبولی بینایی سنجی پردیس ۱۴۰۱ رتبه پذیرفته شدگان بینایی سنجی پردیس کنکور ۱۴۰۰
رتبه قبولی پرستاری ۱۴۰۱ رتبه پذیرفته شدگان پرستاری ۱۴۰۰ رتبه قبولی پرستاری پردیس ۱۴۰۱ رتبه پذیرفته شدگان پرستاری پردیس ۱۴۰۰
رتبه قبولی فیزیوتراپی ۱۴۰۱ رتبه پذیرفته شدگان فیزیوتراپی کنکور ۱۴۰۰ رتبه قبولی فیزیوتراپی پردیس ۱۴۰۱ رتبه پذیرفته شدگان فیزیوتراپی پردیس ۱۴۰۰
رتبه قبولی اتاق عمل ۱۴۰۱ رتبه پذیرفته شدگان اتاق عمل ۱۴۰۰ رتبه قبولی اتاق عمل پردیس ۱۴۰۱ رتبه قبولی اتاق عمل پردیس ۱۴۰۰
رتبه قبولی شنوایی شناسی کنکور ۱۴۰۱ رتبه پذیرفته شدگان شنوایی شناسی ۱۴۰۰ رتبه قبولی شنوایی شناسی پردیس ۱۴۰۱ رتبه قبولی شنوایی شناسی پردیس کنکور ۱۴۰۰
رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی ۱۴۰۱ رتبه پذیرفته شدگان علوم آزمایشگاهی ۱۴۰۰ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی پردیس کنکور ۱۴۰۱ رتبه پذیرفته شدگان علوم آزمایشگاهی پردیس ۱۴۰۰
رتبه قبولی مهندسی بهداشت محیط کنکور ۱۴۰۱ رتبه پذیرفته شدگان مهندسی بهداشت محیط ۱۴۰۰ رتبه قبولی مهندسی بهداشت محیط پردیس ۱۴۰۱ رتبه پذیرفته شدگان مهندسی بهداشت محیط پردیس ۱۴۰۰
رتبه قبولی مامایی ۱۴۰۱ رتبه پذیرفته شدگان مامایی ۱۴۰۰ رتبه قبولی مامایی پردیس ۱۴۰۱ رتبه پذیرفته شدگان مامایی پردیس ۱۴۰۰
رتبه قبولی پرتوشناسی رادیولوژی کنکور ۱۴۰۱ رتبه پذیرفته شدگان رادیولوژی ۱۴۰۰ رتبه قبولی رادیولوژی پردیس ۱۴۰۱ رتبه پذیرفته شدگان رادیولوژی پردیس کنکور ۱۴۰۰
رتبه قبولی علوم تغذیه ۱۴۰۱ رتبه پذیرفته شدگان علوم تغذیه ۱۴۰۰ رتبه قبولی علوم تغذیه پردیس ۱۴۰۱ رتبه پذیرفته شدگان علوم تغذیه پردیس ۱۴۰۰
رتبه قبولی کاردرمانی ۱۴۰۱ رتبه پذیرفته شدگان کاردرمانی ۱۴۰۰ رتبه قبولی کاردرمانی پردیس کنکور ۱۴۰۱ رتبه پذیرفته شدگان کاردرمانی پردیس ۱۴۰۰
رتبه قبولی گفتار درمانی ۱۴۰۱ رتبه پذیرفته شدگان گفتار درمانی ۱۴۰۰ رتبه قبولی گفتار درمانی پردیس ۱۴۰۱ رتبه پذیرفته شدگان گفتار درمانی پردیس ۱۴۰۰
رتبه قبولی اعضای مصنوعی ۱۴۰۱
رتبه پذیرفته شدگان اعضای مصنوعی ۱۴۰۰ رتبه قبولی اعضای مصنوعی پردیس ۱۴۰۱ رتبه پذیرفته شدگان اعضای مصنوعی پردیس ۱۴۰۰
رتبه قبولی بهداشت عمومی کنکور ۱۴۰۱
رتبه پذیرفته شدگان بهداشت عمومی ۱۴۰۰ رتبه قبولی بهداشت عمومی پردیس ۱۴۰۱ رتبه پذیرفته شدگان بهداشت عمومی پردیس ۱۴۰۰
رتبه قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای ۱۴۰۱
رتبه پذیرفته شدگان مهندسی بهداشت حرفه ای ۱۴۰۰ رتبه قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای پردیس کنکور ۱۴۰۱ رتبه پذیرفته شدگان مهندسی بهداشت حرفه ای پردیس ۱۴۰۰
رتبه قبولی پروتز دندانی کنکور ۱۴۰۱
رتبه پذیرفته شدگان ساخت پروتز دندانی ۱۴۰۰ رتبه قبولی پروتز دندانی پردیس کنکور ۱۴۰۱  رتبه پذیرفته شدگان پروتز دندانی پردیس ۱۴۰۰

 

رتبه قبولی کنکور ریاضی ۱۴۰۲

در کنکور سراسری و در گروه امتحانی ریاضی، رشته های مختلف در سه گروه ارائه می گردد. در جدول زیر آخرین رتبه قبولی کنکور سراسری 1402 رشته های مختلف را در دو سال گذشته برایتان آورده ایم. برای مشاهده رتبه قبولی کنکور ریاضی و کارنامه کنکور ریاضی کلیک کنید.

رتبه قبولی کنکور انتخاب رشته گروه ریاضی سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر کنکور ۱۴۰۱ رتبه پذیرفته شدگان مهندسی کامپیوتر کنکور ۱۴۰۰ رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر پردیس ۱۴۰۱ رتبه پذیرفته شدگان مهندسی کامپیوتر پردیس ۱۴۰۰
رتبه قبولی مهندسی برق ۱۴۰۱ رتبه پذیرفته شدگان مهندسی برق ۱۴۰۰ رتبه قبولی مهندسی برق پردیس کنکور ۱۴۰۱ رتبه پذیرفته شدگان مهندسی برق پردیس ۱۴۰۰
رتبه قبولی مهندسی شیمی کنکور ۱۴۰۱
رتبه پذیرفته شدگان مهندسی شیمی ۱۴۰۰ رتبه قبولی مهندسی شیمی پردیس ۱۴۰۱ رتبه پذیرفته شدگان مهندسی شیمی پردیس ۱۴۰۰
رتبه قبولی مهندسی هوافضا ۱۴۰۱
رتبه پذیرفته شدگان مهندسی هوافضا ۱۴۰۰ رتبه قبولی مهندسی هوافضا پردیس کنکور ۱۴۰۱ رتبه قبولی مهندسی هوافضا پردیس کنکور ۱۴۰۰
رتبه قبولی مهندسی مکانیک کنکور ۱۴۰۱
رتبه پذیرفته شدگان مهندسی مکانیک ۱۴۰۰ رتبه قبولی مهندسی مکانیک پردیس ۱۴۰۱  
رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی ۱۴۰۱
رتبه پذیرفته شدگان مهندسی مواد و متالورژی ۱۴۰۰ رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی پردیس ۱۴۰۱ رتبه پذیرفته شدگان مهندسی مواد و متالورژی پردیس ۱۴۰۰
رتبه قبولی مهندسی پزشکی ۱۴۰۱
رتبه پذیرفته شدگان مهندسی پزشکی کنکور ۱۴۰۰ رتبه قبولی مهندسی پزشکی پردیس ۱۴۰۱ رتبه پذیرفته شدگان مهندسی پزشکی پردیس ۱۴۰۰
رتبه قبولی مهندسی نفت کنکور ۱۴۰۱
رتبه پذیرفته شدگان مهندسی نفت کنکور ۱۴۰۰ رتبه قبولی مهندسی نفت پردیس ۱۴۰۱ رتبه قبولی مهندسی نفت پردیس کنکور ۱۴۰۰
رتبه قبولی مهندسی معماری ۱۴۰۱
رتبه پذیرفته شدگان مهندسی معماری ۱۴۰۰ رتبه قبولی مهندسی معماری پردیس کنکور ۱۴۰۱ رتبه پذیرفته شدگان مهندسی معماری پردیس ۱۴۰۰
رتبه قبولی مهندسی صنایع کنکور ۱۴۰۱
رتبه پذیرفته شدگان مهندسی صنایع ۱۴۰۰ رتبه قبولی مهندسی صنایع پردیس کنکور ۱۴۰۱ رتبه پذیرفته شدگان مهندسی صنایع پردیس ۱۴۰۰
رتبه قبولی مهندسی عمران ۱۴۰۱
رتبه پذیرفته شدگان مهندسی عمران ۱۴۰۰ رتبه قبولی مهندسی عمران پردیس ۱۴۰۱ رتبه پذیرفته شدگان مهندسی عمران پردیس کنکور۱۴۰۰
رتبه قبولی مهندسی معدن ۱۴۰۱ رتبه پذیرفته شدگان مهندسی معدن ۱۴۰۰ رتبه قبولی مهندسی معدن پردیس ۱۴۰۱ رتبه پذیرفته شدگان مهندسی معدن پردیس ۱۴۰۰
رتبه قبولی مهندسی شهرسازی کنکور ۱۴۰۱
رتبه قبولی مهندسی شهرسازی کنکور ۱۴۰۰
رتبه قبولی مهندسی پلیمر کنکور ۱۴۰۱
رتبه پذیرفته شدگان مهندسی پلیمر ۱۴۰۰ رتبه قبولی مهندسی پلیمر پردیس ۱۴۰۱ رتبه پذیرفته شدگان مهندسی پلیمر پردیس ۱۴۰۰
رتبه قبولی شیمی محض کنکور ۱۴۰۱
  رتبه قبولی شیمی کاربردی کنکور ۱۴۰۱  

 

رتبه لازم قبولی کنکور سراسری انسانی 1402

در جدول زیر تعدادی از آخرین رتبه قبولی کنکور رشته های گروه انسانی را می توانید بررسی کنید و جهت تخمین شانس قبولی تان از آن استفاده نمایید. برای مشاهده رتبه قبولی کنکور انسانی و کارنامه قبولی کنکور انسانی کلیک کنید. 

رتبه قبولی کنکور انتخاب رشته گروه انسانی 
رتبه قبولی حسابداری کنکور ۱۴۰۱ رتبه پذیرفته شدگان حسابداری کنکور ۱۴۰۰
رتبه قبولی روانشناسی ۱۴۰۱
رتبه پذیرفته شدگان روانشناسی ۱۴۰۰
رتبه قبولی حقوق ۱۴۰۱
رتبه پذیرفته شدگان حقوق کنکور ۱۴۰۰
رتبه قبولی زبان و ادبیات عربی ۱۴۰۱
رتبه پذیرفته شدگان زبان و ادبیات عربی ۱۴۰۰
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی ۱۴۰۱
رتبه پذیرفته شدگان زبان و ادبیات فارسی ۱۴۰۰
رتبه قبولی جامعه شناسی ۱۴۰۱ رتبه پذیرفته شدگان جامعه شناسی کنکور ۱۴۰۰
رتبه قبولی مدیریت دولتی کنکور ۱۴۰۱ رتبه پذیرفته شدگان مدیریت دولتی ۱۴۰۰
رتبه قبولی اقتصاد ۱۴۰۱ رتبه پذیرفته شدگان علوم تربیتی ۱۴۰۰
رتبه قبولی مدیریت بازرگانی ۱۴۰۱ رتبه پذیرفته شدگان مدیریت بازرگانی ۱۴۰۰
رتبه قبولی مدیریت مالی ۱۴۰۱
رتبه پذیرفته شدگان مدیریت مالی کنکور ۱۴۰۰
رتبه قبولی علوم سیاسی ۱۴۰۱
رتبه پذیرفته شدگان علوم سیاسی ۱۴۰۰
رتبه قبولی مدیریت صنعتی کنکور ۱۴۰۱ رتبه پذیرفته شدگان مدیریت صنعتی ۱۴۰۰

 

رتبه لازم قبولی کنکور سراسری انسانی 1402

در جدول زیر تعدادی از آخرین رتبه قبولی کنکور رشته های گروه انسانی را می توانید بررسی کنید و جهت تخمین شانس قبولی تان از آن استفاده نمایید. برای مشاهده رتبه قبولی کنکور هنر و کارنامه قبولی کنکور هنر کلیک کنید. 

رتبه قبولی کنکور انتخاب رشته گروه هنر
رتبه قبولی نقاشی رتبه قبولی طراحی صنعتی
رتبه قبولی سينما
رتبه قبولی بازيگری
رتبه قبولی نوازندگی موسيقی ايرانی
رتبه قبولی نوازندگی موسيقی جهانی
رتبه قبولی آهنگسازی
رتبه قبولی عکاسی
رتبه قبولی صنایع دستی
رتبه قبولی ارتباط تصويری
رتبه قبولی مجسمه سازی
رتبه قبولی ادبيات نمايشی
رتبه قبولی طراحی لباس
 

 

رتبه و تراز کارنامه سراسری چیست

با توجه به تعداد سوالاتی که در هر درس پاسخ می دهید و درجه سختی سوال هایی که پاسخ داده اید، یک نمره تراز در هر درس، به صورت مجزا و سپس یک نمره تراز کل خواهید داشت. رتبه قبولی کنکور انتخاب رشته 1402 براساس نمره تراز کل داوطلبین، ساخته می شوند. به این ترتیب که بالاترین نمره تراز، رتبه یک، و سپس به ترتیب نمرات بالاتر دیگر، رتبه 2، 3 و …. را به خود اختصاص می دهند.

جهت عضویت در کانال اطلاع رسانی و آخرین اخبار بر روی تلگرام مشاوره تحصیلی کلیک کنید و یا در قسمت سرچ تلگرام عبارت ” مشاوره تحصیلی دانتل کو ” جست و جو و عضو شوید.

 

رتبه و تراز در زیر گروه ها

هر یک از رشته های امتحانی در آزمون سراسری، دارای زیر گروه هایی هستند که اهمیت و ضریب دروس مختلف، در آنها متفاوت خواهد بود. شما در هریک از این زیر گروه ها، نمره تراز و رتبه قبولی کنکور ۱۴۰۲ متفاوتی را دریافت می کنید که نشان می دهد، توانایی شما در رابطه با رشته های هر زیر گروه و به تبع آن، شانس قبولی شما در هر رشته، چقدر خواهد بود.

ممکن است دو داوطلب که رتبه قبولی کنکور نسبتا یکسانی آورده اند، در یک زیر گروه مشخص، نمرات تراز متفاوتی داشته باشند، زیرا یکی از آنها در درس (A)، عملکرد خوبی داشته است اما دیگری در این درس ضعیف تر عمل کرده است. احتمال قبولی دانش آموزی که نمره تراز بهتری داشته است، در رشته های مربوط به این زیر گروه، بالاتر است، حتی اگر رتبه نهایی وی، ضعیف تر از داوطلب دیگر باشد. در نتیجه در زمان انتخاب رشته، می بایست به تراز خود در هر زیر گروه توجه داشته باشید.

 

تفاوت انتخاب رشته کنکور سراسری و دانشگاه آزاد ۱۴۰۲

انتخاب رشته برای دانشگاه آزاد و سراسری، تفاوت های اساسی با یکدیگر دارند که آشنایی با تمامی آنها و درنظر گرفتن همه جوانب در کنار هم، احتیاج به تجربه بالایی در این زمینه دارد. به همین خاطر معمولا توصیه می شود برای انجام انتخاب رشته خود، با یک مشاور تحصیلی مطمئن مشورت کنید. مدیریت اشتباه می تواند باعث از بین رفتن زحمات یک ساله شما بشود.

انتخاب رشته دانشگاه های سراسری در سایت سازمان سنجش sanjesh.org انجام می گیرد اما انتخاب رشته دانشگاه آزاد از طریق سایت سنحش و پذیرش دانشگاه آزاد azmoon.iau.ac.ir انجام میگیرد.

توجه داشته باشید که انتخاب رشته، رشته های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی در سایت سازمان سنجش همراه با رشته‌های دانشگاه‌های سراسری در سایت سازمان سنجش انجام می گیرد.

 

رتبه قبولی کنکور سراسری 1402 | به رتبه در سهمیه دقت کنید

بررسی انتخاب رشته در دانشگاه سراسری در اغلب موارد بر اساس رتبه قبولی کنکور سراسری در سهمیه خواهد بود. بدین صورت که شما با متقاضیانی رقابت می کنید که با آن ها یک سهمیه مشترک دارید.

البته پذیرش در برخی رشته های دانشگاه های سراسری نیز به صورت کشوری انجام می شود و به ترتیب رتبه کل و بر اساس اولویت بندی هر دانش آموز صورت می گیرد. به این ترتیب که ابتدا 150 انتخاب رتبه 1 کشوری و سپس رتبه 2، 3 و الی آخر بررسی می شوند.

به همین خاطر معمولا توصیه می شود که در انتخاب رشته دانشگاه سراسری، اولویت های نخست را به علاقمندی های اصلی خود اختصاص دهید. چرا که در صورت قبول نشدن در آنها، شانس قبولی شما کاهش پیدا نمی کند و سایر انتخاب هایتان بررسی خواهد شد.

در نتیجه آنچه در انتخاب رشته کنکور سراسری اهمیت دارد، رتبه شما است. که البته رتبه قبولی کنکور، از تراز شما ساخته می شود و چیزی جدای از آن نیست. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مراحل انتخاب رشته کنکور کلیک کنید.

 

رتبه قبولی کنکور سراسری ۱۴۰۲ | به نمره تراز دقت کنید

در کنکور سراسری، دانش آموزان با توجه به شهر محل سکونت‌شان، رتبه مشخصی در سهمیه دریافت می کنند و برای انتخاب رشته نیز، رتبه‌ی فرد در سهمیه مورد بررسی قرار می گیرد. اما در دانشگاه آزاد، به دلیل نبود سهمیه مناطق، ملاک انتخاب رشته، رتبه قبولی کشوری کنکور سراسری داوطلب خواهد بود.

اما در نظر گرفتن نمره تراز داوطلب، در هر زیر گروه، به نسبت رتبه کل، دقت بیشتری دارد. زیرا همانطور که گفته شد، میان دو داوطلبی که اختلاف رتبه هایشان با یکدیگر نسبتا کم است، و هر دو متقاضی یک رشته خاص هستند، احتمال قبولی داوطلبی که تراز بالاتری در آن زیر گروه دارد، بیشتر است. حتی اگر وی رتبه قبولی کنکور ضعیف تری نسبت به نفر قبل داشته باشد.

بخوانید: راهنما جامع انتخاب رشته دانشگاه آزاد

 

مشاوره رتبه قبولی کنکور سراسری ۱۴۰۲

یکی از مواردی که در سال های متوالی در میان انتخاب رشته کنندگان گروه های مختلف دیده می شود، این است که از آخرین رتبه قبولی کنکور سال های گذشته جهت انتخاب رشته خود استفاده می کنند. می توان گفت این کار زمانی کاملا درست است و به نتیجه می رسد که موارد دیگر نیز بررسی شود. چراکه هر ساله موارد مختلفی همچون ظرفیت رشته های ارائه شده، تغییر انتخاب متقاضیان و … ممکن است آخرین رتبه قبولی انتخاب رشته تا حدودی تعییر کند.

شما عزیزان می توانید در هنگام انجام انتخاب رشته خود در هر گروه امتحانی، از یک مشاوره کمک بگیرید تا این موارد را برای شما بررسی و تحلیل کند، تا اگر از آخرین رتبه قبولی کنکور سال های گذشته استفاده می کند در جهت درست و کارآمد باشد. مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی تلفنی دانتل با چندین سال سابقه در زمینه مشاوره انتخاب رشته آماده پاسخگویی به سوالات شما داوطلبان عزیز می باشد. 

 

برای دریافت مشاوره در زمینه رتبه قبولی انتخاب رشته کنکور سراسری 1400 رشته می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 91005066-021 تماس بگیرید.

 

سوالات متداول

  1. متقاضیان کنکور سراسری از آخرین رتبه قبولی کنکور سال گذشته چگونه می توانند استفاده کنند؟

    متقاضیان می توانند به کمک آخرین رتبه قبولی کنکور سال‌های گذشته در مورد رشته مورد علاقه شان، میزان شانس قبول شدن خود را تخمین زنند.

  2. در انتخاب رشته کنکور سراسری رتبه اهمیت بیشتری دارد یا تراز؟

    رتبه هر داوطلب از تراز وی بدست می آید. اما در قبولی دانشگاه سراسری رتبه‌ی داوطلب اهمیت دارد برای انتخاب رشته دانشگاه آزاد بر اساس تراز پذیرش انجام می شود.

  3. اگر دو داوطلب یک رشته و دانشگاه واحد را انتخاب کنند، شانس قبولی کدام یک بیشتر است؟

    داوطلبی در زیر گروه انتخابی، تراز بهتری را کسب کرده باشد.

کانال تلگرام تحصیلی     

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره