کنکور سراسریمشاوره کنکور سراسری

رتبه قبولی انتخاب رشته کنکور سراسری 1400

دو فاکتور مهم در کارنامه اولیه کنکور سراسری برای هر دانش آموز، رتبه و تراز وی هستند. اهمیت رتبه و تراز لازم در انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۰ و تاثیری که بر انتخاب رشته و احتمال قبولی هر فرد می گذارند، یکی از اصلی ترین سوالاتی است که برای هر یک از داوطلبان پیش خواهد آمد. به همین خاطر در این موضوع به بررسی، تفاوت رتبه و تراز داوطلبان کنکور 98 و 99 و تاثیر هر یک از آنها در انتخاب رشته کنکور و انتخاب رشته دانشگاه آزاد 1400 خواهیم پرداخت. 

 

رتبه لازم قبولی در انتخاب رشته کنکور سراسری 1400

داوطلبان پس از دریافت نتایج اولیه و رویت کارنامه هایشان، وقتی می خواهند وارد فرآیند انتخاب رشته شوند، بسیار از اطرافیان و مشاوران مختلف می شنوند که بایستی با تحلیل کارنامه اولیه خود انتخاب رشته آگاهانه انجان دهند. رتبه و ترازی که برای هر داوطلب در کارنامه اولیه اش درج گردیده است، در واقع دو فاکتوری است که بایستی بررسی گردد. در ادامه این مطلب سعی می کنیم این دو مورد را برایتان توضیح دهیم.

 

رتبه قبولی رشته های کنکور ریاضی 1400

در کنکور سراسری و در زیرگروه امتحانی ریاضی، رشته های مختلف در سه گروه ارائه می گردد. در جدول زیر آخرین رتبه و تراز قبولی رشته های مختلف را در دو سال گذشته برایتان آورده ایم. برای مشاهده رتبه قبولی کنکور ریاضی 99 و کارنامه کنکور ریاضی 99 کلیک کنید.

ریاضی

کنکور 98 پردیس 98 کنکور 99 پردیس 99
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر 98 رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر پردیس 98 رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر 99 رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر پردیس 99
رتبه قبولی مهندسی شیمی 98 رتبه قبولی مهندسی شیمی پردیس 98 رتبه قبولی مهندسی شیمی 99 رتبه قبولی مهندسی شیمی پردیس 99
رتبه قبولی مهندسی هوافضا 98 رتبه قبولی مهندسی هوافضا پردیس 98 رتبه قبولی مهندسی هوافضا 99 رتبه قبولی مهندسی هوافضا پردیس 99
رتبه قبولی مهندسی مواد و متالوژی 98 رتبه قبولی مهندسی مواد و متالوژی پردیس 98 رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی 99 رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی پردیس 99 
رتبه قبولی مهندسی پزشکی 98 رتبه قبولی مهندسی پزشکی پردیس 98 رتبه قبولی مهندسی پزشکی 99 رتبه قبولی مهندسی پزشکی پردیس 99
رتبه قبولی مهندسی نفت 98 رتبه قبولی مهندسی نفت پردیس 98 رتبه قبولی مهندسی نفت 99 رتبه قبولی مهندسی نفت پردیس 99
رتبه قبولی مهندسی برق 98 رتبه قبولی مهندسی پردیس برق 98 رتبه قبولی مهندسی برق 99 رتبه قبولی مهندسی برق پردیس 99
رتبه قبولی مهندسی معماری 98 رتبه قبولی مهندسی معماری پردیس 98 رتبه قبولی مهندسی معماری 99 رتبه قبولی مهندسی معماری پردیس 99
رتبه قبولی مهندسی صنایع 98 رتبه قبولی مهندسی صنایع پردیس 98 رتبه قبولی مهندسی صنایع 99 رتبه قبولی مهندسی صنایع پردیس 99
رتبه قبولی مهندسی عمران 98 رتبه قبولی مهندسی عمران پردیس 98 رتبه قبولی مهندسی عمران 99 رتبه قبولی مهندسی عمران پردیس 99
رتبه قبولی مهندسی معدن 98 رتبه قبولی مهندسی معدن پردیس 98 رتبه قبولی مهندسی معدن 99 رتبه قبولی مهندسی معدن پردیس 99
رتبه قبولی مهندسی شهرسازی 98 رتبه قبولی مهندسی شهرسازی پردیس 98 رتبه قبولی مهندسی شهرسازی 99 رتبه قبولی مهندسی شهرسازی پردیس 99
رتبه قبولی مهندسی مکانیک 98 رتبه قبولی مهندسی مکانیک پردیس 98 رتبه قبولی مهندسی مکانیک 99 رتبه قبولی مهندسی مکانیک پردیس 99
رتبه قبولی شیمی محض 98 رتبه قبولی شیمی محض پردیس 98 رتبه قبولی شیمی محض 99 رتبه قبولی شیمی محض پردیس 99
رتبه قبولی شیمی کاربردی 98 رتبه قبولی شیمی کاربردی پردیس 98 رتبه قبولی شیمی کاربردی 99 رتبه قبولی شیمی کاربردی پردیس 99

 

رتبه  قبولی در رشته های کنکور تجربی 1400

در زیرگروه تجربی هر ساله متقاضیان بسیاری وارد پروسه انتخاب رشته می شوند. داوطلبان می توانند جهت انتخاب رشته خود در کنار تحلیل کارنامه از آخرین رتبه و تراز قبولی سال های گذشته نیز استفاده نمایند. برای مشاهده رتبه قبولی کنکور تجربی 99 و کارنامه کنکور تجربی 99 کلیک کنید.

تجربی

کنکور 98 پردیس 98 کنکور 99 پردیس 99
رتبه قبولی دامپزشکی 98 رتبه قبولی دامپزشکی 99
رتبه قبولی بینایی سنجی 98 رتبه قبولی بینایی سنجی پردیس 98 رتبه قبولی بینایی سنجی 99 رتبه قبولی بینایی سنجی پردیس 99
رتبه قبولی اتاق عمل 98 رتبه قبولی اتاق عمل پردیس 99 رتبه قبولی اتاق عمل 99 رتبه قبولی اتاق عمل پردیس 98
رتبه قبولی فیزیو تراپی 98 رتبه قبولی فیزیو تراپی پردیس 98 رتبه قبولی فیزیوتراپی 99 رتبه قبولی فیزیو تراپی پردیس 99
رتبه قبولی پزشکی 98 رتبه قبولی پزشکی پردیس 98 رتبه قبولی پزشکی پردیس 99 رتبه قبولی پزشکی پردیس 99
رتبه قبولی پرستاری 98 رتبه قبولی پرستاری پردیس 98 رتبه قبولی پرستاری پردیس 99 رتبه قبولی پرستاری پردیس 99
رتبه قبولی داروسازی 98 رتبه قبولی داروسازی پردیس 98 رتبه قبولی داروسازی 99 رتبه قبولی داروسازی پردیس 99
رتبه قبولی دندانپزشکی 98 رتبه قبولی دندانپزشکی پردیس 98 رتبه قبولی دندانپزشکی 99 رتبه قبولی دندانپزشکی پردیس 99
رتبه قبولی شنوایی شناسی 98 رتبه قبولی شنوایی شناسی پردیس 98 رتبه قبولی شنوایی شناسی 99 رتبه قبولی شنوایی شناسی پردیس 99
رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی 98 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی پردیس 98 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی 99 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی پردیس 99
رتبه قبولی مهندسی بهداشت محیط 98 رتبه قبولی مهندسی بهداشت محیط پردیس 98 رتبه قبولی مهندسی بهداشت محیط 99 رتبه قبولی مهندسی بهداشت محیط پردیس 99
رتبه قبولی مامایی 98 رتبه قبولی مامایی پردیس 98 رتبه قبولی مامایی 99 رتبه قبولی مامایی پردیس 99
رتبه قبولی پرتو شناسی 98 رتبه قبولی پرتو شناسی پردیس 98 رتبه قبولی پرتو شناسی 99 رتبه قبولی پرتو شناسی پردیس 99
رتبه قبولی علوم تغذیه 98 رتبه قبولی علوم تغذیه  پردیس 98 رتبه قبولی علوم تغذیه 99 رتبه قبولی علوم تغذیه پردیس 99
رتبه قبولی زیست شناسی جانوری 98 رتبه قبولی زیست شناسی جانوری 99
رتبه قبولی زیست شناسی سلولی و مولکولی 98 رتبه قبولی زیست شناسی سلولی و مولکولی 99
رتبه قبولی زیست شناسی گیاهی 98 رتبه قبولی زیست شناسی گیاهی 99
رتبه قبولی کاردرمانی 98 رتبه قبولی کاردرمانی پردیس 98 رتبه قبولی کاردرمانی پردیس 99 رتبه قبولی کاردرمانی 99
رتبه قبولی گفتار درمانی 98 رتبه قبولی گفتار درمانی پردیس 98 رتبه قبولی گفتار درمانی 99 رتبه قبولی گفتار درمانی پردیس 99
رتبه قبولی اعضای مصنوعی 98 رتبه قبولی اعضای مصنوعی پردیس 98 رتبه قبولی اعضای مصنوعی 99 رتبه قبولی اعضای مصنوعی پردیس 99
رتبه قبولی بهداشت عمومی 98 رتبه قبولی بهداشت عمومی پردیس 98 رتبه قبولی بهداشت عمومی 99 رتبه قبولی بهداشت عمومی پردیس 99
رتبه قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای 98 رتبه قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای پردیس 98 رتبه قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای 99 رتبه قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای پردیس 99
رتبه قبولی تکنسین پروتز های دندانی 98 رتبه قبولی تکنسین پروتز های دندانی پردیس 98 رتبه قبولی تکنسین پروتز های دندانی 99 رتبه قبولی تکنسین پروتز های دندانی پردیس 99
رتبه قبولی هوشبری 98 رتبه قبولی هوشبری پردیس 98 رتبه قبولی هوشبری 99 رتبه قبولی هوشبری پردیس 99

 

رتبه لازم قبولی کنکور سراسری 1400 | انسانی  

در جدول زیر تعدادی از آخرین رتبه و تراز قبولی رشته های زیرگروه انسانی را می تواتید بررسی کنید و جهت تخمین شانس قبولی تان از آن استفاده نمایید. برای مشاهده رتبه قبولی کنکور انسانی 99 و کارنامه قبولی کنکور انسانی 99 کلیک کنید

انسانی

کنکور 98 کنکور 99
رتبه قبولی حسابداری 98 رتبه قبولی حسابداری 99
رتبه قبولی حقوق 98 رتبه قبولی حقوق 99
رتبه قبولی زبان و ادبیات عربی 98 رتبه قبولی زبان و ادبیات عربی 99
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی 98 رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی 99
رتبه قبولی جامعه شناسی 98 رتبه قبولی جامعه شناسی 99
رتبه قبولی مدیریت دولتی 98 رتبه قبولی مدیریت دولتی 99
رتبه قبولی اقتصاد 98 رتبه قبولی اقتصاد 99
رتبه قبولی علوم تربیتی پردیس کنکور 98 رتبه قبولی علوم تربیتی 99
رتبه قبولی مدیریت بازرگانی 98 رتبه قبولی مدیریت بازرگانی 99
رتبه قبولی مدیریت مالی 98 رتبه قبولی مدیریت مالی 99
رتبه قبولی علوم سیاسی 98 رتبه قبولی علوم سیاسی 99
رتبه قبولی مدیریت صنعتی 98 رتبه قبولی مدیریت صنعتی 99
رتبه قبولی روانشناسی 98 رتبه قبولی روانشناسی 99

 

رتبه و تراز چیست

با توجه به تعداد سوالاتی که در هر درس پاسخ می دهید و درجه سختی سوال هایی که پاسخ داده اید، یک نمره تراز در هر درس، به صورت مجزا و سپس یک نمره تراز کل خواهید داشت. رتبه ها براساس نمره تراز کل داوطلبین، ساخته می شوند. به این ترتیب که بالاترین نمره تراز، رتبه یک، و سپس به ترتیب نمرات بالاتر دیگر، رتبه 2، 3 و …. را به خود اختصاص می دهند.

 

رتبه و تراز در زیر گروه ها

هر یک از رشته های امتحانی در کنکور سراسری، دارای زیر گروه هایی هستند که اهمیت و ضریب دروس مختلف، در آنها متفاوت خواهد بود. شما در هریک از این زیر گروه ها، نمره تراز و رتبه متفاوتی را دریافت می کنید که نشان می دهد، توانایی شما در رابطه با رشته های هر زیر گروه و به تبع آن، شانس قبولی شما در هر رشته، چقدر خواهد بود.

ممکن است دو داوطلب که رتبه های نسبتا یکسانی آورده اند، در یک زیر گروه مشخص، نمرات تراز متفاوتی داشته باشند، زیرا یکی از آنها در درس (A)، عملکرد خوبی داشته است اما دیگری در این درس ضعیف تر عمل کرده است. احتمال قبولی دانش آموزی که نمره تراز بهتری داشته است، در رشته های مربوط به این زیر گروه، بالاتر است، حتی اگر رتبه نهایی وی، ضعیف تر از داوطلب دیگر باشد. در نتیجه در زمان انتخاب رشته، می بایست به تراز خود در هر زیر گروه توجه داشته باشید.

در ادامه این مطلب سعی کردیم برای شما عزیزان در هر زیرگروه آزمایشی تعدادی از رتبه و تراز قبولی رشته های مختلف را مطابق با کارنامه های واقعی سال های گذشته بیاوریم. برای رویت کارنامه ها کافی است بر روی لینک مورد نظرتان کلیک نمایید.

 

تفاوت کنکور سراسری و دانشگاه آزاد 1400

انتخاب رشته برای دانشگاه آزاد و سراسری، تفاوت های اساسی با یکدیگر دارند که آشنایی با تمامی آنها و درنظر گرفتن همه جوانب در کنار هم، احتیاج به تجربه بالایی در این زمینه دارد. به همین خاطر معمولا توصیه می شود برای انجام انتخاب رشته خود، با یک مشاور تحصیلی مطمئن مشورت کنید. مدیریت اشتباه می تواند باعث از بین رفتن زحمات یک ساله شما بشود. توصیه می کنیم مقاله مشاوره انتخاب رشته آزمون سراسری 1400 را مطالعه نمایید.

 

رتبه لازم قبولی کنکور سراسری 1400 | به رتبه در سهمیه دقت کنید

بررسی انتخاب رشته در دانشگاه سراسری در اغلب موارد بر اساس رتبه سهمیه خواهد بود. بدین صورت که شما با متقاضیانی رقابت می کنید که با آن ها یک سهمیه مشترک دارید.

البته پذیرش در برخی رشته های دانشگاه های سراسری نیز به صورت کشوری انجام می شود و به ترتیب رتبه کل و بر اساس اولویت بندی هر دانش آموز صورت می گیرد. به این ترتیب که ابتدا 150 انتخاب رتبه 1 کشوری و سپس رتبه 2، 3 و الی آخر بررسی می شوند.

به همین خاطر معمولا توصیه می شود که در انتخاب رشته دانشگاه سراسری، اولویت های نخست را به علاقمندی های اصلی خود اختصاص دهید. چرا که در صورت قبول نشدن در آنها، شانس قبولی شما کاهش پیدا نمی کند و سایر انتخاب هایتان بررسی خواهد شد.

در نتیجه آنچه در انتخاب رشته کنکور سراسری اهمیت دارد، رتبه شما است. که البته رتبه، از تراز شما ساخته می شود و چیزی جدای از آن نیست. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مراحل انتخاب رشته کنکور 1400 و اشتباهات داوطلبان در انتخاب رشته کنکور 1400 کلیک کنید.

 

رتبه لازم قبولی کنکور سراسری 1400 | به نمره تراز دقت کنید

در کنکور سراسری، دانش آموزان با توجه به شهر محل سکونت‌شان، رتبه مشخصی در سهمیه دریافت می کنند و برای انتخاب رشته نیز، رتبه فرد در سهمیه مورد بررسی قرار می گیرد. اما در دانشگاه آزاد، به دلیل نبود سهمیه مناطق، ملاک انتخاب رشته، رتبه کل داوطلب خواهد بود.

اما در نظر گرفتن نمره تراز داوطلب، در هر زیر گروه، به نسبت رتبه کل، دقت بیشتری دارد. زیرا همانطور که گفته شد، میان دو داوطلبی که اختلاف رتبه هایشان با یکدیگر نسبتا کم است، و هر دو متقاضی یک رشته خاص هستند، احتمال قبولی داوطلبی که تراز بالاتری در آن زیر گروه دارد، بیشتر است. حتی اگر وی رتبه ضعیف تری نسبت به نفر قبل داشته باشد.

 

مشاوره رتبه لازم قبولی کنکور سراسری 1400

یکی از مواردی که در سال های متوالی در میان انتخاب رشته کنندگان زیرگروه های مختلف دیده می شود، این است که از آخرین رتبه قبولی کنکور سال های گذشته جهت انتخاب رشته خود استفاده می کنند. می توان گفت این کار زمانی کاملا درست است و به نتیجه می رسد که موارد دیگر نیز بررسی شود. چراکه هر ساله موارد مختلفی همچون ظرفیت رشته های ارائه شده، تغییر انتخاب متقاضیان و … ممکن است آخرین رتبه قبولی تا حدودی تعییر کند.

شما عزیزان می توانید در هنگام انجام انتخاب رشته خود در هر زیرگروه امتحانی، از یک مشاوره کمک بگیرید تا این موارد را برای شما بررسی و تحلیل کند، تا اگر از آخرین رتبه قبولی کنکور سال های گذشته استفاده می کند در جهت درست و کارآمد باشد. مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با چندین سال سابقه در زمینه مشاوره انتخاب رشته آماده پاسخگویی به سوالات شما داوطلبان عزیز می باشد. 

 

برای دریافت مشاوره در زمینه رتبه لازم قبولی انتخاب رشته کنکور سراسری 1400 رشته می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 46291403-021 تماس بگیرید.

 

 

سوالات متداول

متقاضیان کنکور سراسری از آخرین رتبه قبولی کنکور سال گذشته چگونه می توانند استفاده کنند؟

متقاضیان می توانند به کمک آخرین رتبه‌های قبولی کنکور سال‌های گذشته در مورد رشته مورد علاقه شان، میزان شانس قبول شدن خود را تخمین زنند.

در انتخاب رشته کنکور سراسری رتبه امیت بیشتری دارد یا تراز؟

رتبه هر داوطلب از تراز وی بدست می آید. اما در قبولی دانشگاه سراسری رتبه‌ی داوطلب اهمیت دارد برای انتخاب رشته دانشگاه آزاد بر اساس تراز پذیرش انجام می شود.

اگر دو داوطلب یک رشته و دانشگاه واحد را انتخاب کنند، شانس قبولی کدام یک بیشتر است؟

داوطلبی در زیر گروه انتخابی، تراز بهتری را کسب کرده باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره