مدارس
  1 ساعت پیش

  شهریه مدارس شاهد 1401 – 1402

  در سطح کشور مدارسی مشغول به فعالیت هستند که دانش آموزان شاغل به تحصیل در…
  کنکور سراسری
  13 ساعت پیش

  کارنامه قبولی پروتز دندانی ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱

  کارنامه قبولی پروتز دندانی نشان دهنده رتبه، تراز علمی و حداقل درصد دروس امتحانی افرادی…
  کنکور سراسری
  13 ساعت پیش

  کارنامه قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱

  کارنامه قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای نشان دهنده رتبه، تراز علمی و حداقل درصد دروس…
  کنکور سراسری
  20 ساعت پیش

  کارنامه قبولی بهداشت عمومی ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱

  کارنامه قبولی بهداشت عمومی نشان دهنده رتبه، تراز علمی و حداقل درصد دروس امتحانی افرادی…
  کنکور سراسری
  20 ساعت پیش

  کارنامه قبولی اعضای مصنوعی ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱

  کارنامه قبولی اعضای مصنوعی نشان دهنده رتبه، تراز علمی و حداقل درصد دروس امتحانی افرادی…
  کنکور سراسری
  21 ساعت پیش

  کارنامه قبولی گفتار درمانی ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱

  کارنامه قبولی گفتار درمانی نشان دهنده رتبه، تراز علمی و حداقل درصد دروس امتحانی افرادی…
  کنکور سراسری
  21 ساعت پیش

  کارنامه قبولی کاردرمانی ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱

  کارنامه قبولی کاردرمانی نشان دهنده رتبه، تراز علمی و حداقل درصد دروس امتحانی افرادی است…
  کنکور سراسری
  21 ساعت پیش

  کارنامه قبولی زیست شناسی ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱

  کارنامه قبولی زیست شناسی نشان دهنده رتبه، تراز علمی و حداقل درصد دروس امتحانی افرادی…
  انتخاب رشته کنکور سراسری
  22 ساعت پیش

  کارنامه قبولی علوم تغذیه ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱

  کارنامه قبولی علوم تغذیه نشان دهنده رتبه، تراز علمی و حداقل درصد دروس امتحانی افرادی…
  کنکور سراسری
  22 ساعت پیش

  کارنامه قبولی رادیولوژی ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱

  کارنامه قبولی رادیولوژی نشان دهنده رتبه، تراز علمی و حداقل درصد دروس امتحانی افرادی است…
  دکمه بازگشت به بالا
  دریافت مشاوره