کنکور سراسریانتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه قبولی علوم سیاسی کنکور ۱۴۰۲

کانال تلگرام تحصیلی     

رتبه قبولی علوم سیاسی کنکور ۱۴۰۲ چند است؟ ورود به دانشگاه هایی که رشته علوم سیاسی را به صورت با کنکور ارائه می‌دهند، تنها از طریق شرکت در کنکور انسانی امکان پذیر است. داوطلبانی که علاقه مند به این رشته هستند با توجه به دانشگاه مورد تقاضا باید رتبه و تراز مناسبی را کسب کنند تا شانس پذیرش داشته باشند. برای تخمین شانس قبولی داوطلبان می‌توانند از این مطلب استفاده کنند. آخرین رتبه قبولی علوم سیاسی کنکور 1402 در این مطلب آورده شده است. 

 

آخرین رتبه قبولی علوم سیاسی کنکور ۱۴۰۲

دانشگاه سراسری بیشترین تعداد پذیرش دانشجو را در رشته علوم سیاسی دارد و در کنکور انسانی از جمله دانشگاه های ارائه دهنده این رشته دانشگاه تهران، علامه طباطبایی، شاهد، خوارزمی، اصفهان و… بودند. قبولی در دانشگاه های سراسری نیازمند کسب رتبه مناسبی است. برای اطلاع و آگاهی از انتخاب رشته انسانی کلیک کنید.

تفاوت نوبت روزانه و شبانه دانشگاه های سراسری در شهریه پرداز بودن شبانه می باشد. برای قبولی در هر یک از دو نوبت دانشگاه های سراسری داوطلبان باید رتبه خوبی کسب کرده باشند. ملاک پذیرش دانشجو در دانشگاه های سراسری رتبه در سهمیه می باشد. در جداول زیر رتبه قبولی علوم سیاسی کنکور ۱۴۰۲ را در سهمیه های مختلف آورده‌ایم.

 

ایثارگران 25 درصد

آخرین رتبه قبولی علوم سیاسی کنکور ۱۴۰۲ در این سهمیه به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه تهران 984
دانشگاه بجنورد 2563
دانشگاه تهران – نوبت دوم 1348
دانشگاه بجنورد – نوبت دوم 2784

 

ایثارگران 5 درصد

آخرین رتبه قبولی علوم سیاسی کنکور ۱۴۰۲ در این سهمیه به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه علامه طباطبایی 1278
دانشگاه گیلان – رشت 5328
دانشگاه رازی کرمانشاه 7341
دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار – نوبت دومم 6510
دانشگاه رازی کرمانشاه – نوبت دوم 7765

 

منطقه یک | رتبه قبولی علوم سیاسی کنکور 1402

آخرین رتبه قبولی علوم سیاسی کنکور ۱۴۰۲ در این سهمیه به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه تهران 816
دانشگاه شهيدبهشتي 2192
دانشگاه خوارزمي 3077
دانشگاه خوارزمي – نوبت دوم 3112
دانشگاه اصفهان 5056
دانشگاه شيراز 5273
دانشگاه فردوسي – نوبت دوم 3780
دانشگاه تبريز 4575
دانشگاه بيرجند – نوبت دوم 10543
دانشگاه مازندران -بابلسر – نوبت دوم 9502
دانشگاه شهرکرد (فارسان) 7670
دانشگاه بجنورد 11600

 

آخرین رتبه قبولی علوم سیاسی در سال ۱۴۰۱ به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه تهران 356
دانشگاه علامه طباطبایی 417
دانشگاه شاهد 510
دانشگاه فردوسی مشهد 1538
دانشگاه رازی کرمانشاه 11628
دانشگاه محقق اردبیلی 12039
دانشگاه لرستان – خرم آباد 11423
دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم 4622
دانشگاه اصفهان – نوبت دوم 4977
دانشگاه لرستان – خرم آباد – نوبت دوم 13621
دانشگاه محقق اردبیلی – نوبت دوم 36344
دانشگاه تبریز – نوبت دوم 36457

جهت عضویت درکانال اطلاع رسانی و آخرین اخبار در تلگرام بر روی این عبارت 👈 تلگرام مشاوره تحصیلی 👉 کلیک کنید و یا در سرچ تلگرام عبارت ” مشاوره تحصیلی دانتل کو ” جست و جو کرده و عضو شوید.

 

منطقه دو

آخرین رتبه قبولی علوم سیاسی کنکور ۱۴۰۲ در این سهمیه به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه تهران 5414
دانشگاه شهيدبهشتي 7614
دانشگاه علامه طباطبايي 8818
دانشگاه شاهد 9452
دانشگاه اصفهان 4819
دانشگاه فردوسي 6616
دانشگاه فردوسي – نوبت دوم 13261
دانشگاه گيلان -رشت 11932
دانشگاه گيلان -رشت – نوبت دوم 21655
دانشگاه بيرجند 14759
دانشگاه بوعلي سينا 13266
دانشگاه مازندران -بابلسر 12472
دانشگاه مازندران -بابلسر – نوبت دوم 20521
دانشگاه محقق اردبيلي 10503
دانشگاه رازي 11162
دانشگاه يزد 12339
دانشگاه شهرکرد (فارسان) 12806
دانشگاه شهرکرد – نوبت دوم 21316
دانشگاه حکيم سبزواري 14366
دانشگاه ايت اله العظمي بروجردي – نوبت دوم 24613
دانشگاه شهيدچمران 14105
دانشگاه اردکان 16656
دانشگاه اراک 17881

 

آخرین رتبه قبولی علوم سیاسی در سال ۱۴۰۱ به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه تهران 377
دانشگاه علامه طباطبایی 459
دانشگاه دانشگاه رازی کرمانشاه 3610
دانشگاه محقق اردبیلی 3671
دانشگاه خوارزمی تهران 3782
دانشگاه اصفهان 6238
دانشگاه شیراز 6455
دانشگاه مازندران 6922
دانشگاه شهید باهنر – کرمان – نوبت دوم 12414
دانشگاه یاسوج – نوبت دوم 19029
دانشگاه تربت حیدریه – نوبت دوم 31819

 

منطقه سه | رتبه قبولی علوم سیاسی کنکور ۱۴۰۲

آخرین رتبه قبولی علوم سیاسی کنکور ۱۴۰۲ در این سهمیه به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه تهران 20482
دانشگاه شهيدبهشتي 24400
دانشگاه علامه طباطبايي 28254
دانشگاه خوارزمي 9352
دانشگاه اصفهان 21186
دانشگاه شيراز 21855
دانشگاه فردوسي 20927
دانشگاه فردوسي – نوبت دوم 23652
دانشگاه تبريز 18858
دانشگاه تبريز – نوبت دوم 28015
دانشگاه گيلان -رشت 21643
دانشگاه گيلان -رشت – نوبت دوم 24405
دانشگاه بيرجند 29147
دانشگاه بوعلي سينا 18611
دانشگاه مازندران -بابلسر 33167
دانشگاه مازندران -بابلسر – نوبت دوم 41873
دانشگاه رازي 30860
دانشگاه يزد 33854
دانشگاه شهيدباهنرکرمان 25508
دانشگاه شهيدباهنرکرمان – نوبت دوم 33020
دانشگاه شهرکرد (فارسان) 34104
دانشگاه حکيم سبزواري 21700
دانشگاه لرستان -خرم اباد 38628
دانشگاه ياسوج 39792
دانشگاه ايت اله العظمي بروجردي 49257
دانشگاه بجنورد 38410
دانشگاه شهيدچمران 33769
دانشگاه اردکان 48109
دانشگاه اراک 33356

 

آخرین رتبه قبولی علوم سیاسی در سال ۱۴۰۱ به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه علامه طباطبایی 2019
دانشگاه مازندران – بابلسر 3122
دانشگاه تهران 7288
دانشگاه تبریز 8293
دانشگاه آيت الله بروجردی – بروجرد 8710
دانشگاه دانشگاه رازی کرمانشاه 9421
دانشگاه یاسوج 11562
دانشگاه تربت حیدریه 11922
دانشگاه شهید بهشتی 7314
دانشگاه بیرجند 9782
دانشگاه مازندران – بابلسر – نوبت دوم 4788
دانشگاه شهید باهنر کرمان – نوبت دوم 11423
دانشگاه لرستان خرم آباد – نوبت دوم 13627
دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل – نوبت دوم 19566
دانشگاه شهر کرد – نوبت دوم 20097
دانشگاه بیرجند – نوبت دوم 11455
دانشگاه گیلان – رشت – نوبت دوم 13722
برای مشاهده و آگاهی از رتبه قبولی همه رشته های دانشگاهی در دوره های روزانه، نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان به مقاله زیر مراجعه کنید.

👈 رتبه قبولی انتخاب رشته 👉

 

آخرین رتبه قبولی علوم سیاسی دانشگاه آزاد 1402

اگر تمایل دارید وارد دانشگاه آزاد شوید لازم است به اطلاعتان برسانیم که این دانشگاه نیز رشته علوم سیاسی را به صورت با کنکور ارائه می‌دهد. البته واحد های دانشگاه آزاد در این رشته بیشتر پذیرش بدون کنکور دارند اما تعدادی از واحد ها که در جدول زیر مشاهده می‌کنید، از طریق کنکور نیز در رشته علوم سیاسی پذیرش انجام می‌دهند. رتبه قبولی علوم سیاسی کنکور ۱۴۰۲ دانشگاه آزاد به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه پذیرفته شده تراز قبولی رتبه در سهمیه
دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات 7629 8587
دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات 7121 14237
دانشگاه آزاد واحد رودهن 5217 5108
دانشگاه آزاد واحد رشت 6021 6517
دانشگاه آزاد واحد رشت 6216 30198

 

مشاوره قبولی در رشته علوم سیاسی

همانطور که مشاهده کردید در این مطلب رتبه قبولی علوم سیاسی کنکور 1402 در دانشگاه های روزانه، شبانه و آزاد ارائه گردید. سایر دانشگاه ها مثل دانشگاه پیام نور نیز در رشته علوم سیاسی پذیرش دانشجو دارند اما نه به صورت با کنکور و فقط از طریق ثبت نام بدون کنکور پذیرش را انجام می‌دهند.

شما برای قبولی در بیشتر رشته های کنکور انسانی از جمله روانشناسی، حقوق، حسابداری، مدیریت، علوم سیاسی و… هم می‌توانید از طریق انتخاب رشته کنکور و هم از طریق ثبت نام دانشگاه های بدون کنکور اقدام کنید. اگر از رتبه و تراز مناسبی برای قبولی در دانشگاه های با کنکور برخوردار نیستید، می توانید در پذیرش بدون کنکور شرکت نمایید.

توصیه می شود جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه ثبت نام بدون کنکور رشته های انسانی در دانشگاه سراسری و آزاد و همچنین بهره مندی از مشاوره تخصصی انتخاب رشته کنکور، با مشاورین مجرب مرکز مشاوره تحصیلی دانتل کو که چندین سال تجربه کار در این زمینه دارند تماس بگیرید.

 

برای دریافت مشاوره در زمینه رتبه قبولی علوم سیاسی کنکور ۱۴۰۲ می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 02191005066 تماس بگیرید.

 

سوالات متداول

  1. رشته علوم سیاسی در کدام دانشگاه ها ارائه می‌شود؟

    دانشگاه های شبانه و روزانه رشته علوم سیاسی را فقط به صورت با کنکور ارائه می‌دهند.

  2. آیا می‌توان به صورت بدون کنکور وارد رشته علوم سیاسی شد؟

    بله داوطلبان در صورت تمایل می توانند ثبت نام بدون کنکور رشته علوم سیاسی را در دانشگاه های بدون کنکور سراسری و آزاد انجام دهند.

  3. رتبه قبولی علوم سیاسی کنکور ۱۴۰۲ چقدر است؟

    با توجه به متغیر بودن رتبه قبولی دانشگاه های مختلف در 5 سهمیه، برای یافتن پاسخ سوال خود لطفا این مطلب را مطالعه کنید.

کانال تلگرام تحصیلی     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره