کنکور سراسریانتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه قبولی زبان و ادبیات عربی کنکور ۱۴۰۲

کانال تلگرام تحصیلی     

رتبه قبولی زبان و ادبیات عربی کنکور ۱۴۰۲ چند است؟ از میان داوطلبان گروه انسانی تعداد زیادی به رشته زبان و ادبیات عربی علاقه دارند. در هر سال رتبه قبولی در این رشته با سال های قبل متفاوت است. هر داوطلب با اطلاع یافتن از رتبه و تراز قبولی سال های گذشته می تواند به صورت حدودی شانس قبولی خود در کدرشته محل مورد نظر را تخمین بزند. درادامه به بررسی رتبه قبولی زبان و ادبیات عربی کنکور 1402 در دانشگاه های مختلف می پردازیم. برای مشاوره تحصیلی تلفنی با مشاوران مجموعه دانتل کو با شماره های زیر تماس بگیرید.

 

رتبه قبولی زبان و ادبیات عربی کنکور ۱۴۰۲

رشته زبان و ادبیات عربی در دانشگاه های سراسری در دو نوبت روزانه و شبانه ارائه می شود. داوطلبان علاقه مند به این رشته می توانند برای تخمین شانس قبولی خود از رتبه های قبولی سال های گذشته استفاده کنند. ملاک پذیرش در دانشگاه های سراسری رتبه در سهمیه می باشد. آخرین رتبه قبولی زبان و ادبیات عربی کنکور ۱۴۰۲ به تفکیک سهمیه مناطق به شرح زیر است. 

بخوانید: راهنما انتخاب رشته کنکور 

 

منطقه یک | رتبه قبولی زبان و ادبیات عربی کنکور ۱۴۰۲

آخرین رتبه قبولی زبان و ادبیات عربی کنکور 1402 در این سهمیه به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه تهران 2133
دانشگاه شهيدبهشتي 2477
دانشگاه فردوسي 1660
دانشگاه علامه طباطبايي | نوبت دوم 4484
دانشگاه اصفهان 3528
دانشگاه مازندران -بابلسر 9418
دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم 15501
دانشگاه الزهرا/س/ 3342
دانشگاه حکيم سبزواري 3409
دانشگاه سمنان 7943
دانشگاه شهيدمدني اذربايجان 4499
دانشگاه خوارزمي (کرج) 5000
دانشگاه خوارزمي (کرج) | نوبت دوم 5476
دانشگاه محقق اردبيلي 7417
دانشگاه سيستان وبلوچستان | نوبت دوم 12313
دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران 593
دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه 982
دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم 3165

 

آخرین رتبه قبولی در سال 1401 به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه فردوسی – مشهد 2128
دانشگاه خوارزمی تهران 4393
دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) 6258
دانشگاه یزد 7342
دانشگاه اراک 9477
دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار 11322
دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان 16938

 

منطقه دو

آخرین رتبه قبولی زبان و ادبیات عربی کنکور ۱۴۰۲ در این سهمیه به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه تهران 5291
دانشگاه شهيدبهشتي 7391
دانشگاه فردوسي | نوبت دوم 5494
دانشگاه شيراز 6281
دانشگاه گيلان -رشت 11456
دانشگاه علامه طباطبايي 7249
دانشگاه اصفهان | نوبت دوم 9372
دانشگاه مازندران -بابلسر 9440
دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم 15562
دانشگاه مازندران -بابلسر 9427
دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم 15542
دانشگاه الزهرا/س/ 9902
دانشگاه الزهرا/س | نوبت دوم 10400
دانشگاه حکيم سبزواري 13703
دانشگاه تهران (قم) 9941
دانشگاه سمنان 17004
دانشگاه يزد 10563
دانشگاه رازي -کرمانشاه 20316
دانشگاه اراک 15462
دانشگاه خوارزمي (کرج) | نوبت دوم 12358
دانشگاه شهيدچمران اهواز 12511
دانشگاه قم 10921
دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان 18400
دانشگاه لرستان -خرم اباد 18607
دانشگاه کاشان 10154
دانشگاه بوعلي سينا 15744
دانشگاه محقق اردبيلي 12657
دانشگاه سيستان وبلوچستان 19428
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد 4011
دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران 1073
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس 6418
دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه 1883
دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم 15772
دانشگاه بين المللي امام خميني 17715

 

آخرین رتبه قبولی در سال 1401 به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه تهران 7618
دانشگاه شهید چمران اهواز 14267
دانشگاه بوعلی سینا – همدان 17000
دانشگاه قم 22610
دانشگاه رازی کرمانشاه 25858

جهت عضویت درکانال اطلاع رسانی و آخرین اخبار در تلگرام بر روی این عبارت 👈 تلگرام مشاوره تحصیلی 👉 کلیک کنید و یا در سرچ تلگرام عبارت ” مشاوره تحصیلی دانتل کو ” جست و جو کرده و عضو شوید.

 

منطقه سه | رتبه قبولی زبان و ادبیات عربی کنکور 1402

آخرین رتبه قبولی زبان و ادبیات عربی کنکور ۱۴۰۲ در این سهمیه به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه تهران 7143
دانشگاه شهيدبهشتي 18244
دانشگاه ايلام 35023
دانشگاه فردوسي 3155
دانشگاه فردوسي | نوبت دوم 12900
دانشگاه شيراز 12658
دانشگاه گيلان -رشت 15338
دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم 32521
دانشگاه علامه طباطبايي 15930
دانشگاه علامه طباطبايي | نوبت دوم 26102
دانشگاه اصفهان 20227
دانشگاه مازندران -بابلسر 12327
دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم 39251
دانشگاه الزهرا/س/ 14718
دانشگاه حکيم سبزواري 25234
دانشگاه تهران (قم) 25632
دانشگاه سمنان 26902
دانشگاه سمنان 26345
دانشگاه يزد 15673
دانشگاه شهيدمدني اذربايجان 23611
دانشگاه رازي -کرمانشاه 40751
دانشگاه شهيدباهنرکرمان 28351
دانشگاه خوارزمي (کرج) 19619
دانشگاه شهيدچمران اهواز 26923
دانشگاه قم 30428
دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان 30345
دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | نوبت دوم 55683
دانشگاه لرستان -خرم اباد 39997
دانشگاه کاشان 15463
دانشگاه بوعلي سينا 29673
دانشگاه محقق اردبيلي 26020
دانشگاه زابل 37539
دانشگاه ولايت -ايرانشهر 57156
دانشگاه سيستان وبلوچستان 47092
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد 1533
دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران 1248
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس 8511
دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه 2402
دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم 7118
دانشگاه بين المللي امام خميني 28414

 

آخرین رتبه قبولی در سال 1401 به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین 15664
دانشگاه علامه طباطبایی 17559
دانشگاه سمنان 21453
دانشگاه ایلام 31280
برای مشاهده و آگاهی از رتبه قبولی همه رشته های دانشگاهی در دوره های روزانه، نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان به مقاله زیر مراجعه کنید.

👈 رتبه قبولی انتخاب رشته 👉

 

مشاوره قبولی در انتخاب رشته

در این مطلب آخرین رتبه قبولی زبان و ادبیات عربی کنکور 1402 را در دانشگاه های روزانه و، نوبت دوم ارائه شد. داوطلبان برای قبولی در این رشته باید رتبه و تراز مورد نیاز را کسب نمایند. اما باید بدانید که تنها اطلاع از رتبه قبولی زبان و ادبیات عربی کنکور ۱۴۰۲ برای انتخاب رشته صحیح کافی نیست. برای مشاهده رتبه قبولی کنکور انسانی کلیک کنید.

انتخاب رشته یک مرحله بسیار مهم است که قبولی یا عدم قبولی داوطلب را تعیین می کند. این فرایند نکات بسیار مهمی دارد که عدم آگاهی از آن ها ممکن است نتیجه یک سال تلاش داوطلب را از بین ببرد. با توجه به عدم آگاهی اکثر داوطلبان کنکور سراسری توصیه می شود که از افراد متخصص در این زمینه کمک بگیرید.

مشاوران تحصیلی با سابقه و دانشی که در این زمینه دارند، می توانند در فرایند انتخاب رشته داوطلب را یاری کنند. بدین صورت شانس قبولی داوطلب در رشته مورد علاقه اش به طرز چشم گیری افزایش می یابد. متخصصان مرکز مشاوره تحصیلی تلفنی دانتل کو در خدمت شما هستند تا در این زمینه یاری تان کنند. 

 

برای دریافت مشاوره در زمینه رتبه قبولی زبان و ادبیات عربی کنکور ۱۴۰۲ می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 02191005066 تماس بگیرید.

 

سوالات متداول

  1. آخرین رتبه قبولی زبان و ادبیات عربی کنکور ۱۴۰۲ چند است؟

    آخرین رتبه قبولی به موارد مختلفی همچون دانشگاه و سهمیه بستگی دارد که در طول مقاله به طور کامل بررسی شد. 

  2. آخرین رتبه قبولی زبان و ادبیات عربی کنکور چگونه به داوطلبان کمک می کند؟

    با بررسی آخرین رتبه پذیرفته شدگان سال های گذشته داوطلبان می توانند شانس قبولی خود در این رشته را تخمین بزنند. 

  3. آیا رشته زبان و ادبیان عربی در نوبت دوم ارائه می شود؟

    بله دانشگاه های سراسری در نوبت دوم نیز این رشته را ارائه می دهند. 

کانال تلگرام تحصیلی     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره