کنکور سراسریانتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه قبولی زبان و ادبیات عربی کنکور ۱۴۰۱

کانال تلگرام تحصیلی     

رتبه قبولی زبان و ادبیات عربی کنکور ۱۴۰۱ چند است؟ از میان داوطلبان گروه انسانی تعداد زیادی به رشته زبان و ادبیات عربی علاقه دارند. در هر سال رتبه قبولی در این رشته با سال های قبل متفاوت است. هر داوطلب با اطلاع یافتن از رتبه و تراز قبولی سال های گذشته می تواند به صورت حدودی شانس قبولی خود در کدرشته محل مورد نظر را تخمین بزند. درادامه به بررسی رتبه قبولی زبان و ادبیات عربی کنکور ۱۴۰۱ در دانشگاه های مختلف می پردازیم. برای مشاوره تحصیلی تلفنی با مشاوران مجموعه دانتل کو با شماره های زیر تماس بگیرید.

 

 

رتبه قبولی زبان و ادبیات عربی کنکور ۱۴۰۱ | دانشگاه سراسری

رشته زبان و ادبیات عربی جزو گروه آزمایشی علوم انسانی می باشد. هدف این رشته آشنا کردن دانشجو با اصول و فنون ترجمه عربی به فارسی و برعکس، متون نظم و نثر، عروض و قافیه ادبیات عربی، تاریخ ادبیات عرب می باشد.

زمان انتخاب رشته به این نکته توجه داشته باشید که رشته زبان و ادبیات عربی که در دانشگاه تدریس می شود با کتاب عربی که در مدارس می خواندید فرق بسیار زیادی دارد و با هم قبل قیاس نیست. کتاب عربی مدارس بیشتر به آموزش قواعد و صرف و نحو می پرداخت ولی در دانشگاه به این رشته نگاه تخصصی شده است.

رشته زبان و ادبیات عربی در دانشگاه های سراسری در دو نوبت روزانه و شبانه ارائه می شود. داوطلبان علاقه مند به این رشته می توانند برای تخمین شانس قبولی خود از رتبه های قبولی سال های گذشته استفاده کنند. ملاک پذیرش در دانشگاه های سراسری رتبه در سهمیه می باشد. آخرین رتبه قبولی زبان و ادبیات عربی کنکور 1401 به تفکیک سهمیه مناطق به شرح زیر است. 

 

منطقه یک | رتبه قبولی زبان و ادبیات عربی کنکور ۱۴۰۱

آخرین رتبه قبولی زبان و ادبیات عربی کنکور 1401 در این سهمیه به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه رتبه کشوری
دانشگاه تهران 2133 9012
دانشگاه شهيدبهشتي 2477 11082
دانشگاه فردوسي 1660 6405
دانشگاه علامه طباطبايي | نوبت دوم 4484 25028
دانشگاه اصفهان 3528 18442
دانشگاه مازندران -بابلسر 9418 29802
دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم 15501 49843
دانشگاه الزهرا/س/ 3342 17032
دانشگاه حکيم سبزواري 3409 17656
دانشگاه سمنان 7943 51488
دانشگاه شهيدمدني اذربايجان 4499 25238
دانشگاه خوارزمي (کرج) 5000 28763
دانشگاه خوارزمي (کرج) | نوبت دوم 5476 32648
دانشگاه محقق اردبيلي 7417 47452
دانشگاه سيستان وبلوچستان | نوبت دوم 12313 86260
دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران 593 1682
دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه 982 3255
دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم 3165 15803

 

منطقه دو

آخرین رتبه قبولی زبان و ادبیات عربی کنکور ۱۴۰۱ در این سهمیه به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه رتبه کشوری
دانشگاه تهران 5291 16111
دانشگاه شهيدبهشتي 7391 23129
دانشگاه فردوسي | نوبت دوم 5494 16723
دانشگاه شيراز 6281 19453
دانشگاه گيلان -رشت 11456 36418
دانشگاه علامه طباطبايي 7249 22621
دانشگاه اصفهان | نوبت دوم 9372 29591
دانشگاه مازندران -بابلسر 9440 29808
دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم 15562 49861
دانشگاه مازندران -بابلسر 9427 29803
دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم 15542 49847
دانشگاه الزهرا/س/ 9902 31200
دانشگاه الزهرا/س | نوبت دوم 10400 32727
دانشگاه حکيم سبزواري 13703 43837
دانشگاه تهران (قم) 9941 31345
دانشگاه سمنان 17004 54990
دانشگاه يزد 10563 33362
دانشگاه رازي -کرمانشاه 20316 66337
دانشگاه اراک 15462 49771
دانشگاه خوارزمي (کرج) | نوبت دوم 12358 39327
دانشگاه شهيدچمران اهواز 12511 39812
دانشگاه قم 10921 34725
دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان 18400 59669
دانشگاه لرستان -خرم اباد 18607 60418
دانشگاه کاشان 10154 31928
دانشگاه بوعلي سينا 15744 50749
دانشگاه محقق اردبيلي 12657 40461
دانشگاه سيستان وبلوچستان 19428 63202
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد 4011 12030
دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران 1073 2892
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس 6418 19822
دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه 1883 5283
دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم 15772 50654
دانشگاه بين المللي امام خميني 17715 57422

 

منطقه سه | رتبه قبولی زبان و ادبیات عربی کنکور 1401

آخرین رتبه قبولی زبان و ادبیات عربی کنکور ۱۴۰۱ در این سهمیه به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه رتبه کشوری
دانشگاه تهران 7143 15252
دانشگاه شهيدبهشتي 18244 34937
دانشگاه ايلام 35023 64237
دانشگاه فردوسي 3155 7649
دانشگاه فردوسي | نوبت دوم 12900 25415
دانشگاه شيراز 12658 25023
دانشگاه گيلان -رشت 15338 29800
دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم 32521 59926
دانشگاه علامه طباطبايي 15930 30823
دانشگاه علامه طباطبايي | نوبت دوم 26102 48772
دانشگاه اصفهان 20227 38518
دانشگاه مازندران -بابلسر 12327 24451
دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم 39251 71632
دانشگاه الزهرا/س/ 14718 28721
دانشگاه حکيم سبزواري 25234 47302
دانشگاه تهران (قم) 25632 48022
دانشگاه سمنان 26902 50212
دانشگاه سمنان 26345 49227
دانشگاه يزد 15673 30405
دانشگاه شهيدمدني اذربايجان 23611 44401
دانشگاه رازي -کرمانشاه 40751 74237
دانشگاه شهيدباهنرکرمان 28351 52665
دانشگاه خوارزمي (کرج) 19619 37418
دانشگاه شهيدچمران اهواز 26923 50238
دانشگاه قم 30428 56356
دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان 30345 56211
دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | نوبت دوم 55683 100400
دانشگاه لرستان -خرم اباد 39997 72881
دانشگاه کاشان 15463 30009
دانشگاه بوعلي سينا 29673 54983
دانشگاه محقق اردبيلي 26020 48613
دانشگاه زابل 37539 68628
دانشگاه ولايت -ايرانشهر 57156 102950
دانشگاه سيستان وبلوچستان 47092 85129
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد 1533 4177
دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران 1248 3577
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس 8511 17577
دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه 2402 6038
دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم 7118 15102
دانشگاه بين المللي امام خميني 28414 52801

 

مشاوره قبولی در رشته زبان و ادبیات عربی

در این مطلب آخرین رتبه قبولی زبان و ادبیات عربی کنکور 1401 را در دانشگاه های روزانه و، نوبت دوم ارائه شد. داوطلبان برای قبولی در این رشته باید رتبه و تراز مورد نیاز را کسب نمایند. اما باید بدانید که تنها اطلاع از رتبه قبولی زبان و ادبیات عربی کنکور ۱۴۰۱ برای انتخاب رشته صحیح کافی نیست. 

انتخاب رشته یک مرحله بسیار مهم است که قبولی یا عدم قبولی داوطلب را تعیین می کند. این فرایند نکات بسیار مهمی دارد که عدم آگاهی از آن ها ممکن است نتیجه یک سال تلاش داوطلب را از بین ببرد. با توجه به عدم آگاهی اکثر داوطلبان کنکور سراسری توصیه می شود که از افراد متخصص در این زمینه کمک بگیرید.

مشاوران تحصیلی با سابقه و دانشی که در این زمینه دارند، می توانند در فرایند انتخاب رشته داوطلب را یاری کنند. بدین صورت شانس قبولی داوطلب در رشته مورد علاقه اش به طرز چشم گیری افزایش می یابد. متخصصان مرکز مشاوره تحصیلی تلفنی دانتل کو در خدمت شما هستند تا در این زمینه یاری تان کنند. 

 

برای دریافت مشاوره در زمینه رتبه قبولی زبان و ادبیات عربی کنکور 1401 می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 02191005066 تماس بگیرید.

 

سوالات متداول

  1. آخرین رتبه قبولی زبان و ادبیات عربی کنکور ۱۴۰۱ چند است؟

    آخرین رتبه قبولی به موارد مختلفی همچون دانشگاه و سهمیه بستگی دارد که در طول مقاله به طور کامل بررسی شد. 

  2. آخرین رتبه قبولی زبان و ادبیات عربی کنکور 1401 چگونه به داوطلبان کمک می کند؟

    با بررسی آخرین رتبه پذیرفته شدگان سال های گذشته داوطلبان می توانند شانس قبولی خود در این رشته را تخمین بزنند. 

  3. آیا رشته زبان و ادبیان عربی در نوبت دوم ارائه می شود؟

    بله دانشگاه های سراسری در نوبت دوم نیز این رشته را ارائه می دهند. 

کانال تلگرام تحصیلی     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره