انتخاب رشته کنکور سراسریکنکور سراسری

کارنامه قبولی های کنکور ریاضی 1400

کنکور ریاضی برای پذیرش دانشجو در رشته های فنی مهندسی همچون مهندسی برق، مهندسی عمران، مهندسی صنایع و … برگزار می شود و هر ساله داوطلبان زیادی به قصد پذیرش در این رشته ها در کنکور گروه آزمایشی ریاضی شرکت می کنند. بسیاری از داوطلبان که علاقه مند به تحصیل در رشته های فنی مهندسی هستند، می خواهند بدانند که برای قبولی در دانشگاه های مختلف چه رتبه و ترازی را باید کسب کنند و درصد دروس آنها باید به چه صورت باشد. بررسی کارنامه قبولی کنکور ریاضی پذیرفته شدگان سال های قبل به این دسته از داوطلبان کمک می کند تا پاسخ سوالات خود را در مورد رتبه قبولی و درصد دروس لازم برای پذیرش در رشته ها و دانشگاه های مختلف، بیابند.

بخوانید: انتخاب رشته

 

کارنامه قبولی کنکور ریاضی 1400

رشته های پر طرفدار کنکور ریاضی در میان داوطلبان این گروه ازمایشی عموما رشته های مهندسی برق، مهندسی عمران، مهندسی کامپیوتر و دیگر رشته های فنی مهندسی هستند و بیشتر داوطلبان نیز به دنبال قبولی این رشته ها در دانشگاه های برتر روزانه و نوبت دوم می باشند. همانطور که می دانید قبولی در دانشگاه های برتری همچون دانشگاه تهران، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف و … نیازمند کسب رتبه قبولی ریاضی مناسبی است و باید بتوانید درصد دروس بالایی را کسب کنید تا شانس پذیرش داشته باشید.

در ادامه کارنامه قبولی کنکور ریاضی را در چند رشته پرطرفدار بررسی خواهیم کرد و شما را با رتبه و تراز قبولی و همچنین درصد دروس لازم عمومی و اختصاصی آشنا می کنیم. برای مشاهده لیست رشته های کنکور ریاضی 1400 کلیک کنید.

 

کارنامه قبولی کنکور ریاضی | مهندسی برق 

داوطلبان برای قبولی در رشته مهندسی برق دانشگاه های سراسری با توجه به رتبه در سهمیه ای که کسب کرده اند، سنجش و ارزیابی می شوند و کارنامه قبولی این رشته در هر یک از سهمیه ها به شرح جداول زیر می باشد :

 

سهمیه منطقه یک

رتبه در سهمیه : 261  تراز اکتسابی : 10654
رتبه کشوری : 348 دانشگاه محل پذیرش : دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران
نام درس و درصد دروس اکتسابی
زبان و ادبیات فارسی 70
زبان عربی 79
فرهنگ و معارف اسلامی 66
زبان انگلیسی  88
ریاضیات 68
فیزیک 79
شیمی 51

 

سهمیه منطقه دو

رتبه در سهمیه : 714  تراز اکتسابی : 9354
رتبه کشوری : 1245 دانشگاه محل پذیرش : دانشگاه صنعتي اصفهان
نام درس و درصد دروس اکتسابی
زبان و ادبیات فارسی 42
زبان عربی 81
فرهنگ و معارف اسلامی 75
زبان انگلیسی  71
ریاضیات 54
فیزیک 86
شیمی 48

 

سهمیه منطقه سه

رتبه در سهمیه : 2754  تراز اکتسابی : 6751
رتبه کشوری : 18725 دانشگاه محل پذیرش: دانشگاه شهيدچمران -اهواز |
نام درس و درصد دروس اکتسابی
زبان و ادبیات فارسی 31
زبان عربی 38
فرهنگ و معارف اسلامی 26
زبان انگلیسی  37
ریاضیات 35
فیزیک 22
شیمی 11

 

کارنامه قبولی کنکور ریاضی | مهندسی عمران

رشته مهندسی عمران را دانشگاه های روزانه، نوبت دوم، پردیس خودگردان و …. ارائه می دهند و اگر می خواهید در این رشته پذیرش شوید باید در سهمیه خود رتبه مناسبی به دست آورید. کارنامه قبولی این رشته در هر یک از سهمیه ها به شرح جداول زیر می باشد:

 

سهمیه منطقه یک

رتبه در سهمیه : 725  تراز اکتسابی : 10142
رتبه کشوری : 1272 دانشگاه محل پذیرش : دانشگاه صنعتی شریف
نام درس و درصد دروس اکتسابی
زبان و ادبیات فارسی 78
زبان عربی 74
فرهنگ و معارف اسلامی 83
زبان انگلیسی  91
ریاضیات 50
فیزیک 78
شیمی 60

 

سهمیه منطقه دو

رتبه در سهمیه : 498  تراز اکتسابی : 9812
رتبه کشوری : 1895 دانشگاه محل پذیرش : دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نام درس و درصد دروس اکتسابی
زبان و ادبیات فارسی 68
زبان عربی 42
فرهنگ و معارف اسلامی 73
زبان انگلیسی  22
ریاضیات 55
فیزیک 70
شیمی 74

 

سهمیه منطقه سه

رتبه در سهمیه : 1865  تراز اکتسابی : 7140
رتبه کشوری : 6245 دانشگاه محل پذیرش : دانشگاه شيراز 
نام درس و درصد دروس اکتسابی
زبان و ادبیات فارسی 36
زبان عربی 62
فرهنگ و معارف اسلامی 48
زبان انگلیسی  30
ریاضیات 48
فیزیک 42
شیمی 26

 

کارنامه قبولی کنکور ریاضی | مهندسی کامپیوتر

مهندسی کامپیوتر نیز جزو رشته های بسیار پر متقاضی کنکور ریاضی است و و کارنامه قبولی این رشته در هر یک از سهمیه ها به شرح جداول زیر می باشد:

 

سهمیه منطقه یک

رتبه در سهمیه : 198  تراز اکتسابی : 10982
رتبه کشوری : 315 دانشگاه محل پذیرش : دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نام درس و درصد دروس اکتسابی
زبان و ادبیات فارسی 75
زبان عربی 78
فرهنگ و معارف اسلامی 83
زبان انگلیسی  66
ریاضیات 70
فیزیک 79
شیمی 81

 

سهمیه منطقه دو

رتبه در سهمیه : 325  تراز اکتسابی : 9305
رتبه کشوری : 820 دانشگاه محل پذیرش : دانشگاه شهید بهشتی
نام درس و درصد دروس اکتسابی
زبان و ادبیات فارسی 68
زبان عربی 66
فرهنگ و معارف اسلامی 93
زبان انگلیسی  98
ریاضیات 35
فیزیک 42
شیمی 63

 

سهمیه منطقه سه

رتبه در سهمیه : 325  تراز اکتسابی : 9072
رتبه کشوری : 4680 دانشگاه محل پذیرش : دانشگاه الزهرا (س)
نام درس و درصد دروس اکتسابی
زبان و ادبیات فارسی 66
زبان عربی 62
فرهنگ و معارف اسلامی 74
زبان انگلیسی  30
ریاضیات 55
فیزیک 39
شیمی 57

 

کارنامه قبولی کنکور ریاضی | مهندسی صنایع

داوطلبان کنکور ریاضی برای قبولی در رشته مهندسی صنایع نیز لازم است درصد دروس مناسب دانشگاه مد نظرشان را کسب کنند تا شانس پذیرش داشته باشند. کارنامه قبولی این رشته در هر یک از سهمیه ها به شرح جداول زیر می باشد :

 

سهمیه منطقه یک

رتبه در سهمیه : 752  تراز اکتسابی : 8640
رتبه کشوری : 2514 دانشگاه محل پذیرش : دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران
نام درس و درصد دروس اکتسابی
زبان و ادبیات فارسی 93
زبان عربی 67
فرهنگ و معارف اسلامی 83
زبان انگلیسی  55
ریاضیات 35
فیزیک 92
شیمی 66

 

سهمیه منطقه دو

رتبه در سهمیه : 4325  تراز اکتسابی : 8950
رتبه کشوری : 9780 دانشگاه محل پذیرش : دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
نام درس و درصد دروس اکتسابی
زبان و ادبیات فارسی 79
زبان عربی 65
فرهنگ و معارف اسلامی 83
زبان انگلیسی  82
ریاضیات 33
فیزیک 55
شیمی 66

 

سهمیه منطقه سه

رتبه در سهمیه : 2250  تراز اکتسابی : 7356
رتبه کشوری : 19145 دانشگاه محل پذیرش : دانشگاه صنعتی امیرکبیر – پردیس خودگردان
نام درس و درصد دروس اکتسابی
زبان و ادبیات فارسی 37
زبان عربی 30
فرهنگ و معارف اسلامی 17
زبان انگلیسی  70
ریاضیات 42
فیزیک 27
شیمی 18

 

کارنامه قبولی کنکور ریاضی | مهندسی مکانیک

 کارنامه قبولی رشته مهندسی مکانیک در هر یک از سهمیه ها به شرح جداول زیر می باشد:

 

سهمیه منطقه یک

رتبه در سهمیه : 354  تراز اکتسابی : 9124
رتبه کشوری : 2930 دانشگاه محل پذیرش : دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نام درس و درصد دروس اکتسابی
زبان و ادبیات فارسی 59
زبان عربی 52
فرهنگ و معارف اسلامی 60
زبان انگلیسی  58
ریاضیات 58
فیزیک 63
شیمی 56

 

سهمیه منطقه دو

رتبه در سهمیه : 3142  تراز اکتسابی : 8257
رتبه کشوری : 10215 دانشگاه محل پذیرش : دانشگاه ارومیه
نام درس و درصد دروس اکتسابی
زبان و ادبیات فارسی 28
زبان عربی 31
فرهنگ و معارف اسلامی 46
زبان انگلیسی  52
ریاضیات 63
فیزیک 55
شیمی 41

 

سهمیه منطقه سه

رتبه در سهمیه : 4425  تراز اکتسابی : 6740
رتبه کشوری : 24285 دانشگاه محل پذیرش : دانشگاه صنعتی شاهرود
نام درس و درصد دروس اکتسابی
زبان و ادبیات فارسی 25
زبان عربی 22
فرهنگ و معارف اسلامی 63
زبان انگلیسی  12
ریاضیات 16
فیزیک 11
شیمی 32

 

مشاوره انتخاب رشته کنکور ریاضی 1400

در این مطلب رتبه قبولی و درصد دروس لازم برای قبولی در رشته های پر طرفدار کنکور ریاضی بررسی شد. شما داوطلبان می توانید برای بهره مندی از مشاوره رتبه قبولی کنکور ریاضی با مشاوران ما در مرکز مشاوره تحصیلی دانتل تماس بگیرید تا شما را راهنمایی کنند. برای مشاهده نکات و مشاوره انتخاب رشته کنکور ریاضی 1400 کلیک کنید

 

برای دریافت مشاوره در زمینه کارنامه کنکور ریاضی می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 46291403-021 تماس بگیرید.

 

 

سوالات متداول

آیا داوطلبان می توانند در زمان انتخاب رشته کنکور از کارنامه قبولی استفاده کنند؟

بله بررسی کارنامه داوطلبان کمک می کند تا از رتبه و ترازلازم برای قبولی در رشته های مختلف مطلع گردد.

تاثیر بررسی کارنامه قبولی در زمان برنامه ریزی درسی چیست؟

داوطلبان با بررسی کارنامه قبولی های سال گذشته می توانند از درصد و رتبه لازم برای قبولی ازلاع یابند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره