کنکور سراسریانتخاب رشته دانشگاه آزادانتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه قبولی مهندسی صنایع کنکور ۱۴۰۲

کانال تلگرام تحصیلی     

رتبه قبولی مهندسی صنایع کنکور ۱۴۰۲ چقدر می باشد؟ داوطلبانی که در زمان ثبت نام کنکور سراسری گروه ریاضی را انتخاب کرده اند، می توانند در این رشته ادامه تحصیل دهند. اگر شما نیز علاقه مند به تحصیل در رشته مهندسی صنایع هستید، باید بدانید که برای قبولی در این رشته حداقل باید چه رتبه‌ای را کسب کنید و هر یک از دانشگاه های روزانه، نوبت دوم، و آزاد برای پذیرش دانشجو در رشته مذکور حدود چه رتبه‌هایی را می پذیرند. در ادامه این مطلب به بررسی آخرین رتبه قبولی مهندسی صنایع کنکور 1402 می‌پردازیم تا راهنمای جامعی را خدمت شما داوطلبان عزیز ارائه کنیم.

 

رتبه قبولی مهندسی صنایع کنکور ۱۴۰۲ | دانشگاه سراسری

اولویت اول اکثر داوطلبان کنکور ریاضی در میان دانشگاه های سراسری و آزاد، دانشگاه سراسری است زیرا این دانشگاه تحصیل رایگان دارد و از نظر سطح علمی و آموزشی و همچنین خدمات رفاهی در مقایسه با سایر دانشگاه ها بهتر است.

دانشگاه های سراسری در نوبت دوم نیز دانشجو پذیرش می کنند. نوبت دوم دانشگاه سراسری شهریه پرداز است اما در دیگر موارد تفاوتی با نوبت روزانه ندارد به همین دلیل رقابت بر سر قبولی نوبت دوم دانشگاه سراسری نیز بسیار بالاست.

قبولی مهندسی صنایع دانشگاه روزانه و شبانه نیازمند کسب رتبه‌ی لازم است و با توجه به اینکه دانشگاه سراسری با در نظر گرفتن سهمیه های مناطق و ایثارگری دانشجو پذیرش می‌کند، در جدول زیر رتبه قبولی مهندسی صنایع کنکور 1402 در این دانشگاه را در هر یک از سهمیه های مناطق و ایثارگری به تفکیک بررسی کرده ایم. برای اطلاع از رتبه لارم برای قبولی کنکور سراسری ریاضی در سایر رشته های گروه ریاضی کلیک کنید. 

 

سهمیه ایثارگران 5 درصد | رتبه قبولی مهندسی صنایع کنکور ۱۴۰۲

آخرین رتبه قبولی مهندسی صنایع کنکور 1402 در این سهمیه به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه صنعتی اصفهان 1890
دانشگاه بوعلی سینا – همدان 4319

 

منطقه یک

آخرین رتبه قبولی مهندسی صنایع کنکور ۱۴۰۲ در این سهمیه به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه صنعتي شريف 496
دانشگاه تهران 613
دانشگاه صنعتي اميرکبير 865
دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان 1182
دانشگاه علم وصنعت ايران 1265
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 1509
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي | نوبت دوم 2103
دانشگاه صنعتي اصفهان 3361
دانشگاه شهيدبهشتي 1911
دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان 1358
دانشگاه الزهرا/س/ 2741
دانشگاه خوارزمي (کرج) 2472
دانشگاه فردوسي مشهد 3155
دانشگاه صنعتي شيراز 2582
دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 4851
دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم 6115
دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 4477
دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان) 5357
دانشگاه زنجان 10922
دانشگاه تبريز 4372
دانشگاه تبريز | نوبت دوم 5888
دانشگاه بوعلي سينا-همدان 7279
دانشگاه قم 6807
دانشگاه صنعتي قم 8075
دانشگاه صنعتي اصفهان (دانشکده فني و مهندسي گلپايگان) 11032
دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد – دماوند (محل تحصيل تهران) 12884
دانشکده فني ومهندسي گرمسار | نوبت دوم 13218
دانشگاه اراک 11337
دانشگاه سمنان 11554
دانشگاه سمنان | نوبت دوم 13149
دانشگاه صنعتي کرمانشاه 11355
مركز اموزش عالي فيروزاباد 10652
دانشگاه گيلان – رشت (محل تحصيل رودسر) 13576
دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد – دماوند (محل تحصيل دماوند) 15862
موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران 16020
موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران /ويژه خواهران 17215
دانشگاه دامغان 14400
دانشگاه تفرش 16571
دانشگاه صنعتي قوچان 22530
مرکزاموزش عالي لار 21109

 

آخرین رتبه قبولی مهندسی صنایع در سال 1400 به شرح زیر می باشد:

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه تهران 602
دانشگاه صنعتی شريف 458
دانشگاه صنعتی اميرکبير 798
دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی 1562
دانشگاه خوارزمی 1098
دانشگاه فردوسی مشهد 3498
دانشگاه هرمزگان 12108
دانشگاه بوعلي سينا همدان 17238
دانشگاه علم و صنعت ايران – تهران 1456
دانشگاه شهيد بهشتی تهران – محل تحصيل شهيد عباسپور 2076
دانشگاه صنعتی اصفهان 2390
دانشگاه شهيد باهنر – کرمان 7420
دانشگاه اروميه 15510
دانشگاه سمنان 8591
دانشگاه صنعتی شاهرود 8764
دانشگاه قم 6392
دانشگاه شهيد بهشتی – تهران 1788
دانشگاه صنعتی شيراز 2566

 

منطقه دو | رتبه قبولی مهندسی صنایع کنکور 1402

آخرین رتبه قبولی مهندسی صنایع کنکور ۱۴۰۲ در این سهمیه به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه صنعتي شريف 240
دانشگاه تهران 372
دانشگاه صنعتي اميرکبير 566
دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان 2058
دانشگاه علم وصنعت ايران 683
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 894
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي | نوبت دوم 1245
دانشگاه صنعتي اصفهان 2121
دانشگاه صنعتي اصفهان | نوبت دوم 2690
دانشگاه شهيدبهشتي 1069
دانشگاه الزهرا/س/ 2246
دانشگاه خوارزمي (کرج) | نوبت دوم 1808
دانشگاه فردوسي مشهد 934
دانشگاه صنعتي شيراز 2836
دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 3707
دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم 5614
دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان) 2920
دانشگاه يزد 6661
دانشگاه زنجان 7165
دانشگاه زنجان | نوبت دوم 11880
دانشگاه تبريز 3067
دانشگاه تبريز | نوبت دوم 5821
دانشگاه بوعلي سينا-همدان 8614
دانشگاه قم 4780
دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ 6488
مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا 10270
مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | نوبت دوم 17237
دانشگاه صنعتي قم 5852
دانشگاه صنعتي اصفهان (دانشکده فني و مهندسي گلپايگان) 9814
دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر 13220
دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد – دماوند (محل تحصيل تهران) 16869
دانشکده فني ومهندسي گرمسار 11119
دانشکده فني ومهندسي گرمسار | نوبت دوم 14116
دانشگاه کردستان -سنندج 14959
دانشگاه اراک 8912
دانشگاه هرمزگان -بندرعباس 14772
دانشگاه سمنان 9120
دانشگاه سمنان | نوبت دوم 18674
دانشگاه اروميه 10418
دانشگاه ميبد 8417
دانشگاه صنعتي شاهرود 9582
دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم 20256
دانشگاه صنعتي کرمانشاه 11930
(مركز اموزش عالي فيروزاباد ) 10770
دانشگاه گلستان -گرگان 11639
دانشگاه گلستان -گرگان | نوبت دوم 15822
دانشگاه صنعتي اروميه 16145
دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول 10574
دانشگاه اردکان 12916
دانشگاه گيلان – رشت (محل تحصيل رودسر) 12301
دانشگاه گيلان – رشت (محل تحصيل رودسر) | نوبت دوم 10252
دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد – دماوند (محل تحصيل دماوند) 22419
موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران /ويژه خواهران 31479
دانشگاه دامغان 15101
دانشگاه بجنورد 18452
دانشگاه تفرش 15201
دانشگاه خليج فارس -بوشهر 13682
دانشگاه يزد(ابرکوه) 21355
مرکزاموزش عالي محلات 14106
دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | نوبت دوم 24356
دانشگاه صنعتي بيرجند 21186
دانشگاه بوعلي سينا – همدان (محل تحصيل تويسركان) 21800
دانشگاه صنعتي قوچان 22910
مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين 34500
دانشگاه سيستان و بلوچستان – زاهدان (محل تحصيل خاش) 36648

 

آخرین رتبه قبولی مهندسی صنایع در سال 1400 به شرح زیر می باشد:

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه تهران 602
دانشگاه صنعتی شريف 458
دانشگاه صنعتی اميرکبير 798
دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی 1562
دانشگاه خوارزمی 1098
دانشگاه فردوسی مشهد 3498
دانشگاه هرمزگان 12108
دانشگاه بوعلي سينا همدان 17238
دانشگاه علم و صنعت ايران – تهران 1456
دانشگاه شهيد بهشتی تهران – محل تحصيل شهيد عباسپور 2076
دانشگاه صنعتی اصفهان 2390
دانشگاه شهيد باهنر – کرمان 7420
دانشگاه اروميه 15510
دانشگاه سمنان 8591
دانشگاه صنعتی شاهرود 8764
دانشگاه قم 6392
دانشگاه شهيد بهشتی – تهران 1788
دانشگاه صنعتی شيراز 2566

 

منطقه سه | رتبه قبولی مهندسی صنایع کنکور 1402

آخرین رتبه قبولی مهندسی صنایع کنکور ۱۴۰۲ در این سهمیه به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه صنعتي شريف 200
دانشگاه تهران 231
دانشگاه صنعتي اميرکبير 271
دانشگاه علم وصنعت ايران 393
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 573
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي | نوبت دوم 1143
دانشگاه صنعتي اصفهان 730
دانشگاه شهيدبهشتي 563
دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان 1141
دانشگاه خوارزمي (کرج) 1184
دانشگاه فردوسي مشهد 873
دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2091
دانشگاه يزد 1600
دانشگاه زنجان 3988
دانشگاه زنجان | نوبت دوم 5691
دانشگاه تبريز 962
دانشگاه تبريز| نوبت دوم 3391
دانشگاه شهيدباهنرکرمان 2911
دانشگاه شهيدباهنرکرمان | نوبت دوم 6402
دانشگاه بوعلي سينا-همدان 2515
دانشگاه قم 2956
مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا 3714
دانشگاه صنعتي اصفهان (دانشکده فني و مهندسي گلپايگان) 6617
دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر 6757
دانشکده فني ومهندسي گرمسار 3850
دانشگاه کردستان -سنندج 7958
دانشگاه اراک 4669
دانشگاه هرمزگان -بندرعباس 6359
دانشگاه سمنان 4158
دانشگاه اروميه 5366
دانشگاه صنعتي شاهرود 3896
دانشگاه کاشان 3172
دانشگاه صنعتي اروميه 9977
دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول 8118
دانشگاه اردکان 5859
دانشگاه گيلان – رشت (محل تحصيل رودسر) 6355
دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد – دماوند (محل تحصيل دماوند) 15862
دانشگاه دامغان 8335
دانشگاه بجنورد 13031
دانشگاه تفرش 10719
دانشگاه خليج فارس -بوشهر 11056
مرکزاموزش عالي محلات 11032
دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان 8414
دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | نوبت دوم 20180
دانشگاه صنعتي بيرجند 16369
دانشگاه صنعتي قوچان 13216
مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين 23351
مجتمع اموزش عالي بم 18472
دانشگاه ولايت -ايرانشهر 17944

 

آخرین رتبه قبولی مهندسی صنایع در سال 1400 به شرح زیر می باشد:

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه صنعتی شريف – تهران 202
دانشگاه تهران 303
دانشگاه صنعتی اميرکبير – تهران 384
دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی 743
دانشگاه فردوسی مشهد 612
دانشگاه علم و صنعت ايران – تهران 500
دانشگاه شهيد بهشتی تهران – محل تحصيل شهيد عباسپور 701
دانشگاه صنعتی اصفهان 1388
دانشگاه شهيد باهنر – کرمان 2009
دانشگاه اروميه 6098
دانشگاه کردستان 5314
دانشگاه شهيد بهشتی – تهران 517
دانشگاه صنعتی شيراز 2077
دانشگاه بوعلی سينا – همدان 2341

 

برای مشاهده و آگاهی از رتبه قبولی همه رشته های دانشگاهی در دوره های روزانه، نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان به مقاله زیر مراجعه کنید.

👈 رتبه لازم برای قبولی کنکور 👉

 

رتبه قبولی مهندسی صنایع کنکور 1402 | دانشگاه آزاد

علاوه بر دانشگاه روزانه و نوبت دوم، در دانشگاه آزاد نیز رشته مهندسی صنایع ارائه می‌شود. این دانشگاه در مقایسه با سایر دانشگاه ها با روش متفاوت تری دانشجو پذیرش می‌کند. به عبارت دیگر در انتخاب رشته دانشگاه آزاد سهمیه های مناطق و ایثارگری تاثیری در افزایش شانس قبول شدن ندارند و تنها نمره ملاک برای پذیرش در دانشگاه ازاد، رتبه‌ی کشوری و تراز اکتسابی داوطلبان است. رتبه قبولی مهندسی صنایع کنکور ۱۴۰۲ در دانشگاه آزاد به شرح زیر است.

دانشگاه پذیرفته شده رتبه در سهمیه تراز
دانشگاه آزاد واحد تهران غرب 6788 4613
دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات 2820 7922
دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی 11987 6231
دانشگاه آزاد واحد تهران شمال 20911 5540
دانشگاه آزاد واحد کرج 15317 3900

 

مشاوره انتخاب رشته کنکور ریاضی ۱۴۰۲

انتخاب رشته کنکور ریاضی 1403 در دانشگاه های سراسری و آزاد به صورت جداگانه انجام می‌گیرد. داوطلبان باید براساس رتبه و ترازی که در کارنامه کنکور برای آن ها درج شده است، نسبت به انجام انتخاب رشته اقدام کنند.

تنها اطلاع از رتبه قبولی مهندسی صنایع کنکور 1402 کافی نیست و هرگز نباید با اطلاعات ناقص دست به انتخاب رشته بزنید. اگر شما رتبه بسیار خوب یا در حد متوسطی را به دست آورده باشید با انتخاب رشته غلط که نشات گرفته از ناقص بودن اطلاعات است، زحمات چندساله خود را به هدر خواهید داد.

اگر هم که رتبه نه چندان مناسبی را به دست آورده باشید، موقعیت حساس تر است چرا که شانس قبولی شما در بسیاری از دانشگاه ها و رشته ها وجود دارد که از آن ها غافل هستید و با ندانستن این اطلاعات، انتخاب رشته را غلط انجام می‌دهید.

بنابراین حتما از کمک مشاوری مجرب در این امر بهره ببرید و اگر دسترسی به مشاور حضوری ندارید یا مشاوران حضوری در اطراف شما وجود دارند ولی به اندازه کافی تبحر ندارند، می‌توانید از مشاوره تلفنی استفاده کنید. مزیتی که مشاوره تلفنی دارد دسترسی آسان آن است و همچنین هزینه مشاوره تلفنی بسیار کمتر از مشاوره حضوری می‌باشد.

جهت ارتباط با مشاوران برتر مرکز مشاوره تحصیلی تلفنی دانتل کو و بهره مندی از مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری 1403 و آخرین رتبه قبولی مهندسی صنایع کنکور ۱۴۰۲ همین حالا با شماره موجود در این صفحه تماس بگیرید.

 

برای دریافت مشاوره در زمینه رتبه قبولی مهندسی صنایع کنکور ۱۴۰۲ می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 91005066-021 تماس بگیرید.

 

سوالات متداول

  1. رشته مهندسی صنایع را کدام دانشگاه ها ارائه می‌دهند؟

    رشته مهندسی صنایع در تمام دانشگاه های روزانه، نوبت دوم، پردیس خودگردان، آزاد ارائه می‌شود.

  2. دانشگاه های روزانه برای پذیرش دانشجو کدام یک از رتبه‌های سهمیه و کشوری را ملاک قرار می‌دهند؟

    در دانشگاه های روزانه ملاک سنجش و ارزیابی داوطلبان رتبه‌ی در سهمیه آن ها می‌باشد. رتبه قبولی مهندسی صنایع کنکور در متن ارائه شده است.

  3. حداکثر رتبه قبولی مهندسی صنایع کنکور چند است؟

    رتبه‌های قبول شدن در رشته مهندسی صنایع در دانشگاه های روزانه و غیر روزانه متفاوت است که در این مطلب بررسی شد.

کانال تلگرام تحصیلی     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره