کنکور سراسریانتخاب رشته دانشگاه آزادانتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه قبولی مهندسی صنایع کنکور ۱۴۰۱

کانال تلگرام تحصیلی     

رتبه قبولی مهندسی صنایع کنکور ۱۴۰۱ چقدر می باشد؟ داوطلبانی که در زمان ثبت نام کنکور سراسری گروه ریاضی را انتخاب کرده اند، می توانند در این رشته ادامه تحصیل دهند. اگر شما نیز علاقه مند به تحصیل در رشته مهندسی صنایع هستید، باید بدانید که برای قبولی در این رشته حداقل باید چه رتبه‌ای را کسب کنید و هر یک از دانشگاه های روزانه، نوبت دوم، و آزاد برای پذیرش دانشجو در رشته مذکور حدود چه رتبه‌هایی را می پذیرند. در ادامه این مطلب به بررسی آخرین رتبه قبولی مهندسی صنایع کنکور 1401 می‌پردازیم تا راهنمای جامعی را خدمت شما داوطلبان عزیز ارائه کنیم.

 

رتبه قبولی مهندسی صنایع کنکور ۱۴۰۱ | دانشگاه سراسری

اولویت اول اکثر داوطلبان کنکور ریاضی در میان دانشگاه های سراسری و آزاد، دانشگاه سراسری است زیرا این دانشگاه تحصیل رایگان دارد و از نظر سطح علمی و آموزشی و همچنین خدمات رفاهی در مقایسه با سایر دانشگاه ها بهتر است.

دانشگاه های سراسری در نوبت دوم نیز دانشجو پذیرش می کنند. نوبت دوم دانشگاه سراسری شهریه پرداز است اما در دیگر موارد تفاوتی با نوبت روزانه ندارد به همین دلیل رقابت بر سر قبولی نوبت دوم دانشگاه سراسری نیز بسیار بالاست.

قبولی مهندسی صنایع دانشگاه روزانه و شبانه نیازمند کسب رتبه‌ی لازم است و با توجه به اینکه دانشگاه سراسری با در نظر گرفتن سهمیه های مناطق و ایثارگری دانشجو پذیرش می‌کند، در جدول زیر رتبه قبولی مهندسی صنایع کنکور 1401 در این دانشگاه را در هر یک از سهمیه های مناطق و ایثارگری به تفکیک بررسی کرده ایم. برای اطلاع از رتبه لارم برای قبولی کنکور سراسری ریاضی در سایر رشته های گروه ریاضی کلیک کنید. 

 

سهمیه ایثارگران 5 درصد | رتبه قبولی مهندسی صنایع کنکور ۱۴۰۱

آخرین رتبه قبولی مهندسی صنایع کنکور 1401 در این سهمیه به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه صنعتی اصفهان 1890
دانشگاه بوعلی سینا – همدان 4319

 

منطقه یک

آخرین رتبه قبولی مهندسی صنایع کنکور ۱۴۰۱ در این سهمیه به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه رتبه کشوری
دانشگاه صنعتي شريف 496 756
دانشگاه تهران 613 923
دانشگاه صنعتي اميرکبير 865 1352
دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان 1182 1821
دانشگاه علم وصنعت ايران 1265 1972
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 1509 2410
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي | نوبت دوم 2103 3415
دانشگاه صنعتي اصفهان 3361 5792
دانشگاه شهيدبهشتي 1911 3123
دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان 1358 2092
دانشگاه الزهرا/س/ 2741 4630
دانشگاه خوارزمي (کرج) 2472 4129
دانشگاه فردوسي مشهد 3155 5460
دانشگاه صنعتي شيراز 2582 4321
دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 4851 8900
دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم 6115 11750
دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 4477 8130
دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان) 5357 10000
دانشگاه زنجان 10922 23900
دانشگاه تبريز 4372 7908
دانشگاه تبريز | نوبت دوم 5888 11300
دانشگاه بوعلي سينا-همدان 7279 14531
دانشگاه قم 6807 13359
دانشگاه صنعتي قم 8075 16359
دانشگاه صنعتي اصفهان (دانشکده فني و مهندسي گلپايگان) 11032 24143
دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد – دماوند (محل تحصيل تهران) 12884 29427
دانشکده فني ومهندسي گرمسار | نوبت دوم 13218 30452
دانشگاه اراک 11337 24981
دانشگاه سمنان 11554 25534
دانشگاه سمنان | نوبت دوم 13149 30280
دانشگاه صنعتي کرمانشاه 11355 25065
مركز اموزش عالي فيروزاباد 10652 23119
دانشگاه گيلان – رشت (محل تحصيل رودسر) 13576 31540
دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد – دماوند (محل تحصيل دماوند) 15862 38333
موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران 16020 38945
موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران /ويژه خواهران 17215 42630
دانشگاه دامغان 14400 33860
دانشگاه تفرش 16571 40529
دانشگاه صنعتي قوچان 22530 60000
مرکزاموزش عالي لار 21109 55349

منطقه دو | رتبه قبولی مهندسی صنایع کنکور 1401

آخرین رتبه قبولی مهندسی صنایع کنکور ۱۴۰۱ در این سهمیه به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه رتبه کشوری
دانشگاه صنعتي شريف 240 761
دانشگاه تهران 372 1268
دانشگاه صنعتي اميرکبير 566 1910
دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان 2058 6148
دانشگاه علم وصنعت ايران 683 2256
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 894 2849
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي | نوبت دوم 1245 3802
دانشگاه صنعتي اصفهان 2121 6291
دانشگاه صنعتي اصفهان | نوبت دوم 2690 8009
دانشگاه شهيدبهشتي 1069 3352
دانشگاه الزهرا/س/ 2246 6669
دانشگاه خوارزمي (کرج) | نوبت دوم 1808 5390
دانشگاه فردوسي مشهد 934 2955
دانشگاه صنعتي شيراز 2836 8371
دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 3707 10770
دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم 5614 15769
دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان) 2920 8613
دانشگاه يزد 6661 18632
دانشگاه زنجان 7165 19854
دانشگاه زنجان | نوبت دوم 11880 32010
دانشگاه تبريز 3067 9042
دانشگاه تبريز | نوبت دوم 5821 16355
دانشگاه بوعلي سينا-همدان 8614 23677
دانشگاه قم 4780 13567
دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ 6488 18136
مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا 10270 27880
مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | نوبت دوم 17237 45631
دانشگاه صنعتي قم 5852 16371
دانشگاه صنعتي اصفهان (دانشکده فني و مهندسي گلپايگان) 9814 26826
دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر 13220 35360
دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد – دماوند (محل تحصيل تهران) 16869 44672
دانشکده فني ومهندسي گرمسار 11119 29952
دانشکده فني ومهندسي گرمسار | نوبت دوم 14116 37606
دانشگاه کردستان -سنندج 14959 39785
دانشگاه اراک 8912 24320
دانشگاه هرمزگان -بندرعباس 14772 39266
دانشگاه سمنان 9120 25013
دانشگاه سمنان | نوبت دوم 18674 49319
دانشگاه اروميه 10418 28260
دانشگاه ميبد 8417 23116
دانشگاه صنعتي شاهرود 9582 26150
دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم 20256 53261
دانشگاه صنعتي کرمانشاه 11930 32164
(مركز اموزش عالي فيروزاباد ) 10770 29154
دانشگاه گلستان -گرگان 11639 31317
دانشگاه گلستان -گرگان | نوبت دوم 15822 41842
دانشگاه صنعتي اروميه 16145 42700
دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول 10574 28660
دانشگاه اردکان 12916 34573
دانشگاه گيلان – رشت (محل تحصيل رودسر) 12301 33104
دانشگاه گيلان – رشت (محل تحصيل رودسر) | نوبت دوم 10252 27919
دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد – دماوند (محل تحصيل دماوند) 22419 58749
موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران /ويژه خواهران 31479 81615
دانشگاه دامغان 15101 40000
دانشگاه بجنورد 18452 48660
دانشگاه تفرش 15201 40301
دانشگاه خليج فارس -بوشهر 13682 36540
دانشگاه يزد(ابرکوه) 21355 56009
مرکزاموزش عالي محلات 14106 37561
دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | نوبت دوم 24356 63651
دانشگاه صنعتي بيرجند 21186 55567
دانشگاه بوعلي سينا – همدان (محل تحصيل تويسركان) 21800 57165
دانشگاه صنعتي قوچان 22910 60109
مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين 34500 88073
دانشگاه سيستان و بلوچستان – زاهدان (محل تحصيل خاش) 36648 94371

منطقه سه | رتبه قبولی مهندسی صنایع کنکور 1401

آخرین رتبه قبولی مهندسی صنایع کنکور ۱۴۰۱ در این سهمیه به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه رتبه کشوری
دانشگاه صنعتي شريف 200 2871
دانشگاه تهران 231 3247
دانشگاه صنعتي اميرکبير 271 3636
دانشگاه علم وصنعت ايران 393 4642
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 573 5989
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي | نوبت دوم 1143 9170
دانشگاه صنعتي اصفهان 730 7035
دانشگاه شهيدبهشتي 563 5897
دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان 1141 9277
دانشگاه خوارزمي (کرج) 1184 9476
دانشگاه فردوسي مشهد 873 7831
دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2091 14332
دانشگاه يزد 1600 11778
دانشگاه زنجان 3988 22431
دانشگاه زنجان | نوبت دوم 5691 28990
دانشگاه تبريز 962 8343
دانشگاه تبريز| نوبت دوم 3391 19985
دانشگاه شهيدباهنرکرمان 2911 17983
دانشگاه شهيدباهنرکرمان | نوبت دوم 6402 31616
دانشگاه بوعلي سينا-همدان 2515 16215
دانشگاه قم 2956 18140
مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا 3714 21409
دانشگاه صنعتي اصفهان (دانشکده فني و مهندسي گلپايگان) 6617 32474
دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر 6757 33018
دانشکده فني ومهندسي گرمسار 3850 21938
دانشگاه کردستان -سنندج 7958 37590
دانشگاه اراک 4669 25150
دانشگاه هرمزگان -بندرعباس 6359 31400
دانشگاه سمنان 4158 23205
دانشگاه اروميه 5366 7791
دانشگاه صنعتي شاهرود 3896 22034
دانشگاه کاشان 3172 18942
دانشگاه صنعتي اروميه 9977 44410
دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول 8118 38117
دانشگاه اردکان 5859 29707
دانشگاه گيلان – رشت (محل تحصيل رودسر) 6355 31480
دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد – دماوند (محل تحصيل دماوند) 15862 38330
دانشگاه دامغان 8335 38855
دانشگاه بجنورد 13031 54440
دانشگاه تفرش 10719 46717
دانشگاه خليج فارس -بوشهر 11056 47940
مرکزاموزش عالي محلات 11032 47814
دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان 8414 39000
دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | نوبت دوم 20180 77440
دانشگاه صنعتي بيرجند 16369 65169
دانشگاه صنعتي قوچان 13216 55018
مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين 23351 87561
مجتمع اموزش عالي بم 18472 71814
دانشگاه ولايت -ايرانشهر 17944 70139

برای مشاهده و آگاهی از رتبه قبولی همه رشته های دانشگاهی در دوره های روزانه، نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان به مقاله زیر مراجعه کنید.

👈 رتبه لازم برای قبولی کنکور 👉

 

رتبه قبولی مهندسی صنایع کنکور 1401 | دانشگاه آزاد

علاوه بر دانشگاه روزانه و نوبت دوم، در دانشگاه آزاد نیز رشته مهندسی صنایع ارائه می‌شود. این دانشگاه در مقایسه با سایر دانشگاه ها با روش متفاوت تری دانشجو پذیرش می‌کند. به عبارت دیگر در انتخاب رشته دانشگاه آزاد سهمیه های مناطق و ایثارگری تاثیری در افزایش شانس قبول شدن ندارند و تنها نمره ملاک برای پذیرش در دانشگاه ازاد، رتبه‌ی کشوری و تراز اکتسابی داوطلبان است. رتبه قبولی مهندسی صنایع کنکور ۱۴۰۱ در دانشگاه آزاد به شرح زیر است.

دانشگاه پذیرفته شده رتبه در سهمیه تراز رتبه کشوری
دانشگاه آزاد واحد تهران غرب 6788 4613 69781
دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات 2820 7922 8504
دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی 11987 6231 31774
دانشگاه آزاد واحد تهران شمال 20911 5540 44677
دانشگاه آزاد واحد کرج 15317 3900 75803

 

مشاوره انتخاب رشته کنکور ریاضی ۱۴۰۲

انتخاب رشته کنکور ریاضی 1401 در دانشگاه های سراسری و آزاد به صورت جداگانه انجام می‌گیرد. داوطلبان باید براساس رتبه و ترازی که در کارنامه کنکور برای آن ها درج شده است، نسبت به انجام انتخاب رشته اقدام کنند.

تنها اطلاع از رتبه قبولی مهندسی صنایع کنکور 1401 کافی نیست و هرگز نباید با اطلاعات ناقص دست به انتخاب رشته بزنید. اگر شما رتبه بسیار خوب یا در حد متوسطی را به دست آورده باشید با انتخاب رشته غلط که نشات گرفته از ناقص بودن اطلاعات است، زحمات چندساله خود را به هدر خواهید داد.

اگر هم که رتبه نه چندان مناسبی را به دست آورده باشید، موقعیت حساس تر است چرا که شانس قبولی شما در بسیاری از دانشگاه ها و رشته ها وجود دارد که از آن ها غافل هستید و با ندانستن این اطلاعات، انتخاب رشته را غلط انجام می‌دهید.

بنابراین حتما از کمک مشاوری مجرب در این امر بهره ببرید و اگر دسترسی به مشاور حضوری ندارید یا مشاوران حضوری در اطراف شما وجود دارند ولی به اندازه کافی تبحر ندارند، می‌توانید از مشاوره تلفنی استفاده کنید. مزیتی که مشاوره تلفنی دارد دسترسی آسان آن است و همچنین هزینه مشاوره تلفنی بسیار کمتر از مشاوره حضوری می‌باشد.

جهت ارتباط با مشاوران برتر مرکز مشاوره تحصیلی تلفنی دانتل کو و بهره مندی از مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری 1401 و آخرین رتبه قبولی مهندسی صنایع کنکور ۱۴۰۱ همین حالا با شماره موجود در این صفحه تماس بگیرید.

برای اطلاع از رتبه قبولی در سال های دیگر و پردیس خودگردان مقالات زیر را مطالعه کنید.

 

برای دریافت مشاوره در زمینه رتبه قبولی مهندسی صنایع کنکور 1401 می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 91005066-021 تماس بگیرید.

جهت عضویت درکانال اطلاع رسانی و آخرین اخبار بر روی تلگرام مشاوره تحصیلی کلیک کنید و یا در سرچ تلگرام عبارت ” مشاوره تحصیلی دانتل کو ” جست و جو و عضو شوید. 
 

سوالات متداول

  1. رشته مهندسی صنایع را کدام دانشگاه ها ارائه می‌دهند؟

    رشته مهندسی صنایع در تمام دانشگاه های روزانه، نوبت دوم، پردیس خودگردان، آزاد ارائه می‌شود.

  2. دانشگاه های روزانه برای پذیرش دانشجو کدام یک از رتبه‌های سهمیه و کشوری را ملاک قرار می‌دهند؟

    در دانشگاه های روزانه ملاک سنجش و ارزیابی داوطلبان رتبه‌ی در سهمیه آن ها می‌باشد. رتبه قبولی مهندسی صنایع کنکور ۱۴۰۱ در متن ارائه شده است.

  3. حداکثر رتبه قبولی مهندسی صنایع کنکور 1401 چند است؟

    رتبه‌های قبول شدن در رشته مهندسی صنایع در دانشگاه های روزانه و غیر روزانه متفاوت است که در این مطلب بررسی شد.

کانال تلگرام تحصیلی     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره