کنکور سراسریانتخاب رشته دانشگاه آزادانتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه قبولی دامپزشکی کنکور ۱۴۰۲

کانال تلگرام تحصیلی     

رتبه قبولی دامپزشکی کنکور ۱۴۰۲ چقدر می باشد؟ داوطلبانی که در زمان ثبت نام کنکور گروه تحربی را انتخاب کرده اند می توانند در این رشته ادامه تحصیل دهند. رشته دامپزشکی در دوره روزانه و نوبت دوم دانشگاه های سراسری و دانشگاه آزاد دارای صندلی خالی برای علاقه مندان است، اما قبولی در آن مسلتزم کسب رتبه و تراز مناسب می‌باشد. علاقه مندان به رشته دامپزشکی می‌توانند از آخرین رتبه قبولی رشته دامپزشکی کنکور 1402 جهت انجام انتخاب رشته خود کمک بگیرند که در ادامه به آن می‌پردازیم. 

 

رتبه قبولی دامپزشکی کنکور ۱۴۰۲ | روزانه

اولین دوره ای که مورد توجه اغلب داوطلبان کنکور تجربی و متقاضی رشته دامپزشکی است، دوره روزانه دانشگاه های سراسری می‌باشد.  آخرین رتبه قبولی رشته دامپزشکی در دوره روزانه دانشگاه های سراسری در وهله اول به دانشگاه ارائه دهنده و در وهله دوم به رتبه‌ای که داوطلب در سهمیه کسب کرده است، بستگی دارد. برای اطلاع از رتبه قبولی کنکور تجربی در سایر رشته های گروه تجربی کلیک کنید.

آخرین رتبه قبولی دامپزشکی کنکور ۱۴۰۲ دوره روزانه دانشگاه های سراسری را در پنج سهمیه موثر در کنکور سراسری و قبولی رشته دامپزشکی ارائه کرده ایم.

بخوانید: راهنما جامع انتخاب رشته

 

سهمیه ایثارگران 25 درصد

آخرین رتبه قبولی دامپزشکی ۱۴۰۲ در این سهمیه به شرح زیر می باشد:

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه تهران 214
دانشگاه شیراز 524
دانشگاه کرمانشاه 714
دانشگاه فردوسی – مشهد 2115
دانشگاه رازی کرمانشاه 2440
دانشگاه ارومیه 3029
دانشگاه تهران 214
دانشگاه شیراز 524
دانشگاه کرمانشاه 714

 

سهمیه ایثارگران 5 درصد

آخرین رتبه قبولی دامپزشکی 1402 در این سهمیه به شرح زیر می باشد:

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه تهران 619
دانشگاه شیراز 1407
دانشگاه تهران 619
دانشگاه شیراز 1950
دانشگاه شهید چمران اهواز 3598
دانشگاه رازی کرمانشاه 2752
دانشگاه فردوسی – مشهد 1230

 

 

منطقه یک | رتبه قبولی دامپزشکی کنکور 1402

آخرین رتبه قبولی دامپزشکی ۱۴۰۲ در این سهمیه به شرح زیر می باشد:

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه تهران 1460
دانشگاه شیراز 1578
دانشگاه رازی کرمانشاه 2910
دانشگاه تبریز 4184
دانشگاه اروميه 5425
دانشگاه شهيد چمران اهواز 5984
دانشگاه سمنان 4954
دانشگاه شهرکرد 5721

 

آخرین رتبه قبولی سال ۱۴۰۱ در این سهمیه به شرح زیر می باشد:

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه شیراز 3160
دانشگاه فردوسی – مشهد 2280
دانشگاه ارومیه 4277
دانشگاه تهران 1460
دانشگاه شیراز 1578
دانشگاه رازی کرمانشاه 2910
دانشگاه تبریز 4184
دانشگاه اروميه 5425
دانشگاه شهيد چمران اهواز 5984
دانشگاه سمنان 4954
دانشگاه شهرکرد 5721

 

منطقه دو

آخرین رتبه قبولی دامپزشکی ۱۴۰۲ در این سهمیه به شرح زیر می باشد:

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه تهران 1412
دانشگاه شهید باهنر – کرمان 2982
دانشگاه شیراز 1985
دانشگاه تبریز 5098
دانشگاه اروميه 6954
دانشگاه سمنان 6824
دانشگاه شهيد چمران اهواز 6274

 

آخرین رتبه قبولی سال ۱۴۰۱ در این سهمیه به شرح زیر می باشد:

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه تهران 1478
دانشگاه فردوسی – مشهد 4185
دانشگاه شیراز 5075
دانشگاه تبریز 5239
دانشگاه شهید چمران اهواز 6274
دانشگاه شهید باهنر – کرمان 2982
دانشگاه اروميه 6954
دانشگاه سمنان 6824

 

منطقه سه | رتبه قبولی دامپزشکی کنکور 1402

آخرین رتبه قبولی دامپزشکی ۱۴۰۲ در این سهمیه به شرح زیر می باشد:

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه تهران 1376
دانشگاه شیراز 2002
دانشگاه فردوسی – مشهد 3422
دانشگاه تبریز 3751
دانشگاه سمنان 3547
دانشگاه شهيد چمران اهواز 3854
دانشگاه شهرکرد 3647

 

آخرین رتبه قبولی سال ۱۴۰۱ در این سهمیه به شرح زیر می باشد:

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه فردوسی – مشهد 3422
دانشگاه شیراز 4998
دانشگاه ارومیه 5982
دانشگاه لرستان – خرم آباد 9260
دانشگاه تهران 1376
دانشگاه تبریز 3751
دانشگاه سمنان 3547
دانشگاه شهيد چمران اهواز 3854
دانشگاه شهرکرد 3647
جهت عضویت درکانال اطلاع رسانی و آخرین اخبار در تلگرام بر روی این عبارت 👈 تلگرام مشاوره تحصیلی 👉 کلیک کنید و یا در سرچ تلگرام عبارت ” مشاوره تحصیلی دانتل کو ” جست و جو کرده و عضو شوید.

 

آخرین رتبه قبولی دامپزشکی کنکور ۱۴۰۲ | نوبت دوم

در میان رشته های دکتری حرفه ای کنکور تجربی فقط رشته دامپزشکی است که در دوره نوبت دوم نیز ارائه می‌شود. آخرین رتبه قبولی دامپزشکی نوبت دوم شبانه دانشگاه‌های سراسری در سهمیه های موثر از جمله سهمیه ایثارگری و مناطق را در ادامه مشاهده می‌کنید.

 

سهمیه ایثارگران 25 درصد ظرفیت

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه تهران 2419

 

منطقه یک | رتبه قبولی دامپزشکی کنکور 1402

آخرین رتبه قبولی دامپزشکی ۱۴۰۲ در این سهمیه به شرح زیر می باشد:

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه تهران 2452
دانشگاه فردوسی – مشهد 3954
دانشگاه رازی کرمانشاه 2108
دانشگاه تبريز 5985

 

منطقه دو

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه تهران 4951
دانشگاه شهید باهنر – کرمان 3169
دانشگاه تبريز 6254
دانشگاه فردوسي مشهد 6078

 

منطقه سه | رتبه قبولی دامپزشکی کنکور 1402

آخرین رتبه قبولی دامپزشکی ۱۴۰۲ در این سهمیه به شرح زیر می باشد:

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه تهران 2594
دانشگاه شهید باهنر – کرمان 6889
دانشگاه تبريز 5984
دانشگاه فردوسي مشهد 5225
برای مشاهده و آگاهی از رتبه قبولی همه رشته های دانشگاهی در دوره های روزانه، نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان به مقاله زیر مراجعه کنید.

👈 رتبه قبولی کنکور ۱۴۰۳ 👉

 

آخرین رتبه قبولی دامپزشکی کنکور دانشگاه آزاد ۱۴۰۲

رشته دامپزشکی در دانشگاه آزاد نیز طرفدارن زیادی دارد، اما نوع پذیرش رشته دامپزشکی در دانشگاه آزاد کمی متفاوت با دانشگاه های سراسری است، بدین صورت که چندین سال است که سهمیه مناطق در دانشگاه آزاد حذف گردیده و سهمیه عادی جایگزین آن می‌باشد و سهمیه مناطق داوطلبان در قبولی رشته دامپزشکی در دانشگاه های آزاد تاثیری ندارد اما سهمیه های ایثارگران، خانواده شهدا، ازادگان و بسیج فعال برای متقاصیان واجد شرایط در نظر گرفته خواهد شد.

داوطلبان رشته دامپزشکی در دانشگاه های آزاد توجه کنند که بر اساس رتبه کشوری و  تراز سنجش خواهند شد. در این قسمت جدول زیر را که شامل آخرین رتبه قبولی دامپزشکی دانشگاه آزاد ۱۴۰۲ است، را مشاهده می‌کنید.

دانشگاه محل قبولی رتبه در سهمیه رتبه کشوری
دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات 2972 10576
دانشگاه آزاد واحد کرج 4917 14678
دانشگاه آزاد واحد تبریز 5427 18352
دانشگاه آزاد واحد ارومیه 6237 18756
دانشگاه آزاد واحد کازرون  8524 21845
دانشگاه آزاد واحد سنندج 12857 27258
دانشگاه آزاد واحد گرمسار 13854 29756
بخوانید: راهنما جامع انتخاب رشته دانشگاه آزاد

 

مشاوره انتخاب رشته دامپزشکی

برخی داوطلبان کنکور سراسری تجربی گمان می‌کنند که مرحله انتخاب رشته تجربی یعنی باید کدرشته محل های مدنظرشان را از دفترچه انتخاب رشته استخراج کنند و در فرم انتخاب رشته خود درج کنند. اما باید گفت انتخاب رشته به این آسانی نخواهد بود و نیازمند ارزیابی و بررسی دقیق است.

حتما از مشاوری مجرب در این امر بهره ببرید و اگر دسترسی به مشاور حضوری ندارید یا مشاوران حضوری در اطراف شما وجود دارند ولی به اندازه کافی تبحر ندارند، می‌توانید از مشاوره تلفنی استفاده کنید. مزیتی که مشاوره تلفنی دارد دسترسی آسان آن است و همچنین هزینه مشاوره تلفنی بسیار کمتر از مشاوره حضوری و تضمین بیشتری نیز دارد. جهت ارتباط با مشاوران برتر مرکز مشاوره تحصیلی تلفنی دانتل و بهره مندی از مشاوره انتخاب رشته کنکور و رتبه قبولی دامپزشکی کنکور سراسری همین حالا با شماره موجود در این صفحه تماس بگیرید.

 

برای دریافت مشاوره در زمینه آخرین رتبه قبولی رشته دامپزشکی کنکور ۱۴۰۲ می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 91005066-021 تماس بگیرید.

 

سوالات متداول

 1. آیا رشته دامپزشکی در دوره نوبت دوم دانشگاه های سراسری نیز ارائه می‌شود؟

  بله، در برخی از دانشگاه های سراسری رشته دامپزشکی در دوره نوبت دوم نیز ارائه می‌گردد که در متن مقاله به آنها اشاره کردیم.

 2. آیا متقاضیان دانشگاه آزاد می‌توانند برای تخمین شانس قبولی‌شان از آخرین رتبه قبولی استفاده کنند؟

  بله، تمامی داوطلبان می‌توانند از آخرین رتبه قبولی جهت تخمین شانس قبولی خود استفاده کنند.

 3. کدام داوطلبان می توانند رشته دامپزشکی را در فرم انتخاب رشته دانشگاه های سراسری خود قرار دهند؟

  داوطلبانی که در کنکور سراسری تجربی شرکت کرده باشند و پس از دریافت نتایج اولیه، مجاز به انتخاب رشته باشند.

کانال تلگرام تحصیلی     

‫3 دیدگاه ها

 1. سلام میخاستم بدونم با ۴۰ هزار منطقه ۳ و ۳۶ هزار زیرگروه ۱ میتونم دامپزشکی ازاد بیارم؟ فقط دامپزشکی میخام اخه

 2. سلام ببخشید من کلاس ۱۱ تجربی هستم میخاستم بدونم برای دامپزشکی حداقل باید تراز چقدر باشه چه ملی چه ازاد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره