انتخاب رشته کنکور سراسریکنکور سراسری

کارنامه قبولی کنکور انسانی 99

داوطلبان کنکور سراسری برای قبولی در رشته های حقوق، روانشناسی، حسابداری، مجموعه رشته های مدیریت و … در دانشگاه های دولتی و یا آزاد با جایگاه علمی بالا، بایستی که در کنکور انسانی نام نویسی و شرکت کنند. سوالی که در مراحل مختلف این آزمون به خصوص در زمان انتخاب رشته های کنکور سراسری انسانی برای داوطلبان وجود دارد، این است که در کد رشته محل مورد نظر، رتبه قبولی چند است. یا به عبارت بهتر رتبه قبولی کنکور انسانی در یک رشته در یک دانشگاه خاص چه می باشد. برای پاسخ به این سوال متقاضیان کنکور سراسری انسانی بایستی که کارنامه قبولی کنکور انسانی پذیرفته شدگان سال 99 را بررسی کنند.

 

کارنامه قبولی کنکور انسانی 99

در زیرگروه آزمایشی انسانی می توان گفت تمامی رشته ها به صورت بدون کنکور نیز ارائه می شود. اما اگر به دنبال این هستید که در رشته مورد علاقه تان در یک دانشگاه با کیفیت پذیرفته شوید، بایستی ضمن کسب رتبه و تراز لازم انتخاب رشته درستی نیز انجام دهید. برای دانلود و دریافت دفترچه انتخاب رشته انسانی کلیک کنید.

کسب رتبه و تراز مناسب نیازمند استفاده از یک برنامه ریزی صحیح و اصولی می باشد و البته انتخاب رشته کنکور درست نیز نیازمند داشتن آگاهی و دید باز نسبت به کد رشته محل های ارائه شده و شانس قبولی داوطلب در این کد رشته محل ها است.

در هر دو زمینه داوطلبان می توانند از کارنامه قبولی کنکور انسانی استفاده کنند و ضمن انجام برنامه ریزی متناسب با اهمیت دروس، در زمان انتخاب رشته انسانی نیز شانس قبولی خود را متناسب با رتبه ای که کسب کرده اند، تخمین بزنند. در ادامه کارنامه قبولی کنکور انسانی را در چند رشته پرطرفدار بررسی کرده ایم.

بخوانید: نحوه انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۹

 

رشته حقوق 

کارنامه قبولی رشته حقوق در سهمیه مناطق به شرح جداول زیر می باشد :

سهمیه منطقه یک

رتبه در سهمیه : 724  تراز اکتسابی : 11766
رتبه کشوری : 2535 دانشگاه محل پذیرش :  دانشگاه اصفهان
نام درس و درصد دروس اکتسابی
زبان و ادبیات فارسی 56
زبان عربی 65
فرهنگ و معارف اسلامی 55
زبان انگلیسی  24
ریاضی 35
اقتصاد 54
ادبیات تخصصی 59
عربی تخصصی 46
تاریخ و جغرافیا 31
علوم اجتماعی 46
فلسفه و منطق 41
روانشناسی 75

 

سهمیه منطقه دو

رتبه در سهمیه : 3204  تراز اکتسابی : 8757
رتبه کشوری :10033 دانشگاه محل پذیرش : دانشگاه اراک
نام درس و درصد دروس اکتسابی
زبان و ادبیات فارسی 50
زبان عربی 39
فرهنگ و معارف اسلامی 38
زبان انگلیسی  40
ریاضی 14
اقتصاد 48
ادبیات تخصصی 20
عربی تخصصی 47
تاریخ و جغرافیا 30
علوم اجتماعی 69
فلسفه و منطق 31
روانشناسی 88

 

سهمیه منطقه سه

رتبه در سهمیه : 2454  تراز اکتسابی : 8799
رتبه کشوری : 10434 دانشگاه محل پذیرش : دانشگاه بوعلی سینا همدان
نام درس و درصد دروس اکتسابی
زبان و ادبیات فارسی 21
زبان عربی 40
فرهنگ و معارف اسلامی 81
زبان انگلیسی  10
ریاضی 0
اقتصاد 60
ادبیات تخصصی 30
عربی تخصصی 48
تاریخ و جغرافیا 35
علوم اجتماعی 47
فلسفه و منطق 41
روانشناسی 84

 

رشته روانشناسی

کارنامه قبولی رشته روانشناسی در سهمیه مناطق به شرح جداول زیر می باشد :

سهمیه منطقه یک

رتبه در سهمیه : 266  تراز اکتسابی : 10877
رتبه کشوری : 825 دانشگاه محل پذیرش : دانشگاه الزهرا
نام درس و درصد دروس اکتسابی
زبان و ادبیات فارسی 43
زبان عربی 77
فرهنگ و معارف اسلامی 82
زبان انگلیسی  54
ریاضی 36
اقتصاد 95
ادبیات تخصصی 45
عربی تخصصی 73
تاریخ و جغرافیا 33
علوم اجتماعی 87
فلسفه و منطق 75
روانشناسی 86

 

سهمیه منطقه دو

رتبه در سهمیه :  2844  تراز اکتسابی : 8835
رتبه کشوری : 6322 دانشگاه محل پذیرش : دانشگاه زنجان
نام درس و درصد دروس اکتسابی
زبان و ادبیات فارسی 45
زبان عربی 33
فرهنگ و معارف اسلامی 65
زبان انگلیسی  17
ریاضی 26
اقتصاد 77
ادبیات تخصصی 25
عربی تخصصی 45
تاریخ و جغرافیا 56
علوم اجتماعی 65
فلسفه و منطق 35
روانشناسی 95

 

سهمیه منطقه سه

رتبه در سهمیه : 4877  تراز اکتسابی : 8569
رتبه کشوری : 15499 دانشگاه محل پذیرش : دانشگاه محقق اردبیلی
نام درس و درصد دروس اکتسابی
زبان و ادبیات فارسی 25
زبان عربی 36
فرهنگ و معارف اسلامی 53
زبان انگلیسی  0
ریاضی 11
اقتصاد 72
ادبیات تخصصی 25
عربی تخصصی 36
تاریخ و جغرافیا 19
علوم اجتماعی 43
فلسفه و منطق 27
روانشناسی 79

 

رشته حسابداری

کارنامه قبولی رشته حسابداری در سهمیه مناطق به شرح جداول زیر می باشد :

سهمیه منطقه یک

رتبه در سهمیه : 3147  تراز اکتسابی : 9274
رتبه کشوری :12724 دانشگاه محل پذیرش : دانشگاه ارومیه
نام درس و درصد دروس اکتسابی
زبان و ادبیات فارسی 17
زبان عربی 25
فرهنگ و معارف اسلامی 44
زبان انگلیسی  47
ریاضی 17
اقتصاد 60
ادبیات تخصصی 14
عربی تخصصی 64
تاریخ و جغرافیا 27
علوم اجتماعی 30
فلسفه و منطق 38
روانشناسی 70

 

سهمیه منطقه دو

رتبه در سهمیه : 11216  تراز اکتسابی : 7234
رتبه کشوری : 34644 دانشگاه محل پذیرش : بزرگمهر قاینات
نام درس و درصد دروس اکتسابی
زبان و ادبیات فارسی 13
زبان عربی 43
فرهنگ و معارف اسلامی 35
زبان انگلیسی  7
ریاضی 34
اقتصاد 0
ادبیات تخصصی 14
عربی تخصصی 34
تاریخ و جغرافیا 25
علوم اجتماعی 27
فلسفه و منطق 46
روانشناسی 65

 

سهمیه منطقه سه

رتبه در سهمیه : 18511  تراز اکتسابی : 6653
رتبه کشوری : 55709 دانشگاه محل پذیرش : دانشگاه بجنورد
نام درس و درصد دروس اکتسابی
زبان و ادبیات فارسی 34
زبان عربی 8
فرهنگ و معارف اسلامی 44
زبان انگلیسی  15
ریاضی 11
اقتصاد 34
ادبیات تخصصی 17
عربی تخصصی 9
تاریخ و جغرافیا 28
علوم اجتماعی 3
فلسفه و منطق 12
روانشناسی 34

 

رشته علوم تربیتی | کارنامه قبولی کنکور انسانی 99

کارنامه قبولی رشته علوم تربیتی در سهمیه مناطق به شرح جداول زیر می باشد :

سهمیه منطقه یک

رتبه در سهمیه : 3322  تراز اکتسابی : 8835
رتبه کشوری : 12176 دانشگاه محل پذیرش : دانشگاه یزد
نام درس و درصد دروس اکتسابی
زبان و ادبیات فارسی 24
زبان عربی 36
فرهنگ و معارف اسلامی 49
زبان انگلیسی  14
ریاضی 8
اقتصاد 80
ادبیات تخصصی 32
عربی تخصصی 53
تاریخ و جغرافیا 45
علوم اجتماعی 42
فلسفه و منطق 46
روانشناسی 51

 

سهمیه منطقه دو

رتبه در سهمیه : 8024  تراز اکتسابی : 8065
رتبه کشوری : 20975 دانشگاه محل پذیرش : دانشگاه قم
نام درس و درصد دروس اکتسابی
زبان و ادبیات فارسی 25
زبان عربی 49
فرهنگ و معارف اسلامی 27
زبان انگلیسی  11
ریاضی 12
اقتصاد 32
ادبیات تخصصی 40
عربی تخصصی 14
تاریخ و جغرافیا 25
علوم اجتماعی 55
فلسفه و منطق 29
روانشناسی 36

 

سهمیه منطقه سه

رتبه در سهمیه : 13256  تراز اکتسابی : 6714
رتبه کشوری : 42875 دانشگاه محل پذیرش : دانشگاه ملایر
نام درس و درصد دروس اکتسابی
زبان و ادبیات فارسی 9
زبان عربی 19
فرهنگ و معارف اسلامی 25
زبان انگلیسی  27
ریاضی 19
اقتصاد 7
ادبیات تخصصی 15
عربی تخصصی 17
تاریخ و جغرافیا 4
علوم اجتماعی 36
فلسفه و منطق 2
روانشناسی 38

 

رشته مدیریت بازرگانی | کارنامه قبولی کنکور انسانی 99

کارنامه قبولی رشته مدیریت بازرگانی در سهمیه مناطق به شرح جداول زیر می باشد :

سهمیه منطقه یک

رتبه در سهمیه : 1695  تراز اکتسابی : 8725
رتبه کشوری : 4725 دانشگاه محل پذیرش : دانشگاه شیراز
نام درس و درصد دروس اکتسابی
زبان و ادبیات فارسی 34
زبان عربی 95
فرهنگ و معارف اسلامی 89
زبان انگلیسی  79
ریاضی 20
اقتصاد 30
ادبیات تخصصی 51
عربی تخصصی 42
تاریخ و جغرافیا 49
علوم اجتماعی 51
فلسفه و منطق 18
روانشناسی 71

 

سهمیه منطقه دو

رتبه در سهمیه : 9482  تراز اکتسابی : 7409
رتبه کشوری : 22947 دانشگاه محل پذیرش : دانشگاه لرستان – خرم آباد
نام درس و درصد دروس اکتسابی
زبان و ادبیات فارسی 37
زبان عربی 42
فرهنگ و معارف اسلامی 14
زبان انگلیسی  19
ریاضی 10
اقتصاد 4
ادبیات تخصصی 37
عربی تخصصی 45
تاریخ و جغرافیا 15
علوم اجتماعی 0
فلسفه و منطق 24
روانشناسی 48

 

سهمیه منطقه سه

رتبه در سهمیه : 11495  تراز اکتسابی : 7048
رتبه کشوری : 27586 دانشگاه محل پذیرش : دانشگاه خلیج فارس – بوشهر
نام درس و درصد دروس اکتسابی
زبان و ادبیات فارسی 12
زبان عربی 14
فرهنگ و معارف اسلامی 10
زبان انگلیسی  21
ریاضی 8
اقتصاد 41
ادبیات تخصصی 17
عربی تخصصی 7
تاریخ و جغرافیا 0
علوم اجتماعی 49
فلسفه و منطق 4
روانشناسی 34

 

در مطلب فوق برای شما داوطلبان عزیز کنکور انسانی آخرین رتبه قبولی و درصد دروس لازم برای قبولی در رشته های پر طرفدار کنکور انسانی را ارائه کردیم. شما داوطلبان برای انجام برنامه ریزی درسی و مطالعه سرفصل های امتحانی کنکور انسانی به کمک این درصد دروس و همینطور انجام انتخاب رشته می توانید از مشاوره مرکز مشاوره تحصیلی تلفنی دانتل استفاده کنید، کافی است از طریق شماره زیر تماس بگیرید.

 

برای دریافت مشاوره در زمینه کارنامه قبولی کنکور انسانی 99 می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 46291403-021 تماس بگیرید.

 

سوالات متداول

آیا داوطلبان کنکور سراسری انسانی می توانند از کارنامه قبولی نفرات پذیرفته ده در ال گذشته، جهت برنامه ریزی استفاده کنند؟

بله، درصد دروس نفرات پذیرفته شده در رشته‌های مختلف به داوطلب نشان می دهد برای ثبولی در یک رشته خاص هر درس چه میزان اهمیت دارد.

استفاده از کارنامه قبولی کنکور انسانی 99 در زمان انتخاب رشته چه تاصیری دارد؟

داوطلبان می توانند به کمک کارنامه قبولی کنکور انسانی در سال گذشته از رتبه و تراز لازم جهت قبولی در رشته مدنظرشان مطلع شوند و شانس قبولی را تخمین بزنند.

متقاضیان کنکور سراسری انسانی چگونه می توانند به کارنامه‌های قبولی سال گذشته دسترسی داشته باشند؟

در این مقاله از سایت دانتل کارنامه‌های قبولی داوطلبان در سال گذشته را ارائه کرده ‌ایم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره