کنکور سراسریانتخاب رشته دانشگاه آزادانتخاب رشته کنکور سراسری

آخرین رتبه قبولی حقوق کنکور ۱۴۰۱

کانال تلگرام تحصیلی     

آخرین رتبه قبولی حقوق کنکور ۱۴۰۱ چقدر می باشد؟ رشته حقوق از طرفیت بالایی برخوردار است، چراکه در دوره های روزانه، نوبت دوم، غیرانتفاعی، پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی ارائه می‌شود اما مسئله در این است که داوطلبان باید سعی کنند از میان ظرفیت های ارائه شده، بهترین کد رشته محل را متناسب با رتبه ای که کسب کرده اند، انتخاب کنند. برای این منظور می‌توانند از آخرین رتبه قبولی حقوق در کنکور سالهای گذشته استفاده کنند. در همین جهت در ادامه این مطلب آخرین رتبه قبولی حقوق کنکور 1401 را ارائه کرده ایم. 

 

آخرین رتبه قبولی حقوق کنکور ۱۴۰۱

اولین دوره ای که رشته حقوق در آن ارائه می‌شود، دوره روزانه دانشگاه های سراسری می‌باشد. داوطلبان بایستی هر رتبه ای که کسب کرده اند انتخاب ها و الویت های اول خود را از میان کد رشته های محل های دوره روزانه انتخاب کنند، حتی اگر شانس قبولی‌شان کم باشد باید به عنوان انتخاب های خوش بینانه درنظر بگیرند. برای مشاهده رتبه قبولی کنکور انسانی کلیک کنید.

در قبولی داوطلبان در رشته حقوق دوره روزانه دانشگاه های سراسری، رتبه داوطلب در سهمیه مهم است، به همین دلیل در ادامه این مطلب آخرین رتبه قبولی حقوق کنکور ۱۴۰۱ را در پنج سهمیه مهم ایثارگری 5 درصد طرفیت، 25 درصد ظرفیت، منطقه یک، منطقه دو و منطقه سه ارائه کرده ایم.

 

سهمیه ایثارگران 5 درصد ظرفیت

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه شهید بهشتی 17
دانشگاه علامه طباطبایی 61
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) – قزوین 135
دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار 408
دانشگاه سمنان 441
دانشگاه بوعلی سینا – همدان 354
دانشگاه رازی کرمانشاه 2101
دانشگاه آیت الله بروجردی – بروجرد 2202
دانشگاه شهید چمران اهواز 511

 

ایثارگران 25 درصد | رتبه قبولی حقوق کنکور ۱۴۰۱

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه تهران 39
دانشگاه شهید بهشتی 85
دانشگاه شهید بهشتی 159
دانشگاه فردوسی – مشهد 189
دانشگاه علامه طباطبایی 225
دانشگاه شاهد 237
دانشگاه اصفهان 297
دانشگاه شیراز 598
دانشگاه کردستان – سنندج 619
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) – قزوین 345
دانشگاه تبریز 170
دانشگاه گیلان – رشت 461
دانشگاه زنجان 968
دانشگاه اراک 1125

 

منطقه یک | رتبه قبولی حقوق کنکور ۱۴۰۱

رتبه قبولی حقوق کنکور ۱۴۰۱ داوطلبان دارای سهمیه منطقه یک به شرح زیر می باشد.

دانشگاه رتبه در سهمیه رتبه کشوری
دانشگاه تهران 59 97
دانشگاه شهيدبهشتي 149 305
دانشگاه علامه طباطبايي 148 293
دانشگاه شاهد – تهران 538 1491
دانشگاه خوارزمي 289 679
دانشگاه الزهرا 462 1191
دانشگاه فردوسي 372 940
دانشگاه اصفهان 430 1161
دانشگاه تبريز 1681 6529
دانشگاه شيراز 860 2729
دانشگاه گيلان -رشت 1514 5673
دانشگاه شهيد باهنر کرمان 1769 7044
دانشگاه يزد 1174 4000
دانشگاه مازندران -بابلسر 1106 3602
دانشگاه اروميه 2508 11281
دانشگاه قم 1167 3982
دانشگاه کاشان 1139 3772
دانشگاه رازي -کرمانشاه 3104 15415
دانشگاه شهيدمدني اذربايجان 1974 8108
دانشگاه گلستان -گرگان 1392 5172
دانشگاه شهرکرد 1859 7319
دانشگاه محقق اردبيلي 2416 10833
دانشگاه حکيم سبزواري 2246 9762
دانشگاه پيام نور استان تهران -تهران جنوب 19216 140469
دانشگاه پيام نور استان تهران لواسانات 11834 82050
دانشگاه پيام نور استان تهران -واحد ري 6810 42220
دانشگاه پيام نور استان تهران -واحد اسلامشهر 11539 79542
دانشگاه پيام نور استان البرز-واحد ماهدشت 14137 99856
دانشگاه پيام نور استان اصفهان 9075 60238

منطقه دو

رتبه قبولی حقوق کنکور ۱۴۰۱ داوطلبان دارای سهمیه منطقه دو به شرح زیر می باشد.

دانشگاه رتبه در سهمیه رتبه کشوری
دانشگاه تهران 156 421
دانشگاه علامه طباطبايي 266 706
دانشگاه شهيدبهشتي 243 635
دانشگاه شاهد-تهران 621 1693
دانشگاه خوارزمي 418 1110
دانشگاه الزهرا/س/ 695 1898
دانشگاه اصفهان 426 1131
دانشگاه شيراز 3271 9587
دانشگاه تبريز 419 1131
دانشگاه فردوسي 491 1295
دانشگاه فردوسي | نوبت دوم 759 2081
دانشگاه بين المللي امام خميني /ره/ 1540 4305
دانشگاه گيلان -رشت 4684 14191
دانشگاه مازندران -بابلسر 1719 4817
دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ 6228 19258
دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران 10742 33912
دانشگاه کاشان 1611 4487
دانشگاه يزد 2120 5989
دانشگاه شهيدمدني اذربايجان 2202 6237
دانشگاه بوعلي سينا-همدان 2601 7478
دانشگاه زنجان 2462 7053
دانشگاه اروميه 4577 13821
دانشگاه رازي -کرمانشاه 5209 15903
دانشگاه گلستان -گرگان 2500 7124
دانشگاه کردستان – سنندج 4858 14702
دانشگاه شهرکرد 3778 11317
دانشگاه اراک 3371 9882
دانشگاه هرمزگان – بندرعباس 3490 10319
دانشگاه ايلام 5720 17504
دانشگاه سيستان وبلوچستان – زاهدان 6919 21552
دانشگاه لرستان – خرم اباد 4261 14029
دانشگاه پيام نور استان تهران -مرکز ورامين 46582 153210
دانشگاه پيام نور استان تهران -واحد شهريار 22818 74610
دانشگاه پيام نور استان تهران -واحد اسلامشهر 47215 155216
دانشگاه پيام نور استان البرز-مرکز کرج 15946 51309

برای عضویت در کانال اطلاع رسانی می توانید بر روی متن کانال تلگرام مشاوره تحصیلی کلیک کنید و یا در سرچ تلگرام عبارت ” مشاوره تحصیلی دانتل کو ” بنویسید و عضو شوید.

 

منطقه سه | رتبه قبولی حقوق کنکور ۱۴۰۱

رتبه قبولی حقوق کنکور ۱۴۰۱ داوطلبان دارای سهمیه منطقه سه به شرح زیر می باشد.

دانشگاه رتبه در سهمیه رتبه کشوری
دانشگاه تهران 307 1196
دانشگاه شهيدبهشتي 747 2399
دانشگاه علامه طباطبايي 624 2122
دانشگاه الزهرا/س/ 243 1031
دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ 23872 44851
دانشگاه تبريز 686 2275
دانشگاه شيراز 3681 8677
دانشگاه فردوسي 1468 4108
دانشگاه اصفهان 1041 3091
دانشگاه گيلان -رشت 3084 7543
دانشگاه بين المللي امام خميني /ره/ 1319 3715
دانشگاه شهيدباهنرکرمان 3211 7766
دانشگاه شهيدچمران اهواز 5682 12452
دانشگاه سمنان 4398 10121
دانشگاه شهيدمدني اذربايجان 4143 9592
دانشگاه بجنورد 6505 13990
دانشگاه کردستان -سنندج 6783 14469
دانشگاه رازي -کرمانشاه 8452 17500
دانشگاه زنجان 3290 7884
دانشگاه اروميه 6272 13505
دانشگاه گلستان -گرگان 3003 7284
دانشگاه اراک 4660 10551
دانشگاه محقق اردبيلي 5458 12091
دانشگاه ايلام 5607 12372
دانشگاه لرستان -خرم اباد 6205 13402
دانشگاه شهرکرد 7299 15472
دانشگاه ملاير 8811 18201
دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان 15260 28662
دانشگاه زابل 17201 32681
دانشگاه دامغان 8657 17872
دانشگاه پيام نور استان تهران-واحد لواسانات 45239 81872
دانشگاه پيام نور استان تهران -واحد ري 76013 135800
دانشگاه پيام نور استان البرز-مرکز کرج 39459 71949
دانشگاه پيام نور استان تهران -مر کزورامين 60130 108132
دانشگاه پيام نور استان اصفهان 22943 43316
دانشگاه پيام نور استان همدان 60354 108472
برای مشاهده و آگاهی از رتبه قبولی همه رشته های دانشگاهی در دوره های روزانه، نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان به مقاله زیر مراجعه کنید.

👈 رتبه قبولی کنکور 👉

 

آخرین رتبه قبولی حقوق کنکور دانشگاه آزاد 1401

رشته حقوق در دانشگاه آزاد اسلامی نیز طرفداران زیادی دارد که می‌توانند از طریق سایت سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد نسبت به انتخاب کدرشته محل های حقوق اقدام کنند. جدول زیر تعدادی از آخرین رتبه قبولی حقوق کنکور ۱۴۰۱ را در دانشگاه آزاد نشان می‌دهد.

دانشگاه محل قبولی رتبه در سهمیه رتبه کشوری
دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات 2545 13899
دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات 3839 12555
دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی 3918 15467
دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب 4700 16789
دانشگاه آزاد واحد مشهد 7372 26570
دانشگاه آزاد واحد کرج 7589 28437
دانشگاه آزاد واحد اهواز 8428 26989
دانشگاه آزاد واحد تهران غرب 19679 53989

 

مشاوره انتخاب رشته حقوق

شما داوطلبان گرامی کنکور علوم انسانی و علاقه مند به رشته حقوق از متن مقاله متوجه شدید که رشته حقوق دارای ظرفیت زیادی در تمامی دانشگاه های سراسری و آزاد است. اما این نباید خیال شما را راحت کند که اگر ظرفیت رشته حقوق زیاد است پس جای نگرانی نیست. برای اطلاع و آگاهی از انتخاب رشته انسانی کلیک کنید.

در زمان انتخاب رشته حقوق، رقابت داوطلبان در دستیابی به بهترین کد رشته محل های ارائه شده است، چراکه بدیهی است همه کد رشته محل های ارائه شده دارای کیفیت علمی یکسانی نمی‌باشند. بنابراین اگر از دسته ای از داوطلبان کنکور سراسری علوم انسانی هستید که می‌خواهید با توجه به رتبه ای که بدست آورده اید، بهترین نتیجه را کسب کنید. می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل تماس بگیرید.

 

برای دریافت مشاوره در زمینه رتبه قبولی حقوق می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 91005066-021 تماس بگیرید.

 

 

سوالات متداول

  1. رشته حقوق در چه دانشگاه هایی ارائه می‌گردد؟

    رشته حقوق در دوره های روزانه، نوبت دوم، غیرانتفاعی، پیام نور و پردیس خودگردان دانشگاه های سراسری و همینطور دانشگاه آزاد ارائه می‌شود.

  2. داوطلبانی که علاقه مند به انتخاب رشته حقوق هستند، می‌توانند برای تخمین شانس قبولی‌شان از آخرین رتبه قبولی حقوق کنکور استفاده کنند؟

    بله، تمامی داوطلبان رشته حقوق می‌توانند جهت تخمین شانس قبولی‌شان از آخرین رتبه قبولی حقوق کنکور استفاده نمایند.

  3. آیا فقط می‌توان با استناد بر رتبه قبولی حقوق در سالهای گذشته، انتخاب رشته کرد؟

    رتبه قبولی رشته حقوق در سال های گذشته بهترین منبع برای تخمین شانس قبولی می‌باشد اما یک معیار نسبی است و باید شرایط دیگر نیز درنظر گرفته شود.

کانال تلگرام تحصیلی     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره