کنکور سراسریانتخاب رشته دانشگاه آزادانتخاب رشته کنکور سراسری

آخرین رتبه قبولی حقوق کنکور ۱۴۰۲

کانال تلگرام تحصیلی     

آخرین رتبه قبولی حقوق کنکور ۱۴۰۲ چقدر می باشد؟ رشته حقوق از طرفیت بالایی برخوردار است، چراکه در دوره های روزانه، نوبت دوم، غیرانتفاعی، پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی ارائه می‌شود اما مسئله در این است که داوطلبان باید سعی کنند از میان ظرفیت های ارائه شده، بهترین کد رشته محل را متناسب با رتبه ای که کسب کرده اند، انتخاب کنند. برای این منظور می‌توانند از آخرین رتبه قبولی حقوق در کنکور سالهای گذشته استفاده کنند. در همین جهت در ادامه این مطلب آخرین رتبه قبولی حقوق کنکور 1402 را ارائه کرده ایم. 

 

آخرین رتبه قبولی حقوق کنکور ۱۴۰۲

اولین دوره ای که رشته حقوق در آن ارائه می‌شود، دوره روزانه دانشگاه های سراسری می‌باشد. داوطلبان بایستی هر رتبه ای که کسب کرده اند انتخاب ها و الویت های اول خود را از میان کد رشته های محل های دوره روزانه انتخاب کنند، حتی اگر شانس قبولی‌شان کم باشد باید به عنوان انتخاب های خوش بینانه درنظر بگیرند. برای مشاهده رتبه قبولی کنکور انسانی کلیک کنید.

در قبولی داوطلبان در رشته حقوق دوره روزانه دانشگاه های سراسری، رتبه داوطلب در سهمیه مهم است، به همین دلیل در ادامه این مطلب آخرین رتبه قبولی حقوق کنکور ۱۴۰۲ را در پنج سهمیه مهم ایثارگری 5 درصد طرفیت، 25 درصد ظرفیت، منطقه یک، منطقه دو و منطقه سه ارائه کرده ایم.

 

سهمیه ایثارگران 5 درصد ظرفیت

آخرین رتبه قبولی حقوق کنکور ۱۴۰۲ در این سهمیه به شرح زیر می باشد.

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه شهید بهشتی 17
دانشگاه علامه طباطبایی 61
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) – قزوین 135
دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار 408
دانشگاه سمنان 441
دانشگاه بوعلی سینا – همدان 354
دانشگاه رازی کرمانشاه 2101
دانشگاه آیت الله بروجردی – بروجرد 2202
دانشگاه شهید چمران اهواز 511

 

ایثارگران 25 درصد

آخرین رتبه قبولی حقوق کنکور ۱۴۰۲ در این سهمیه به شرح زیر می باشد.

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه تهران 39
دانشگاه شهید بهشتی 85
دانشگاه شهید بهشتی 159
دانشگاه فردوسی – مشهد 189
دانشگاه علامه طباطبایی 225
دانشگاه شاهد 237
دانشگاه اصفهان 297
دانشگاه شیراز 598
دانشگاه کردستان – سنندج 619
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) – قزوین 345
دانشگاه تبریز 170
دانشگاه گیلان – رشت 461
دانشگاه زنجان 968
دانشگاه اراک 1125

 

منطقه یک | رتبه قبولی حقوق کنکور 1402

رتبه قبولی حقوق کنکور ۱۴۰۲ داوطلبان دارای سهمیه منطقه یک به شرح زیر می باشد.

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه تهران 59
دانشگاه شهيدبهشتي 149
دانشگاه علامه طباطبايي 148
دانشگاه شاهد – تهران 538
دانشگاه خوارزمي 289
دانشگاه الزهرا 462
دانشگاه فردوسي 372
دانشگاه اصفهان 430
دانشگاه تبريز 1681
دانشگاه شيراز 860
دانشگاه گيلان -رشت 1514
دانشگاه شهيد باهنر کرمان 1769
دانشگاه يزد 1174
دانشگاه مازندران -بابلسر 1106
دانشگاه اروميه 2508
دانشگاه قم 1167
دانشگاه کاشان 1139
دانشگاه رازي -کرمانشاه 3104
دانشگاه شهيدمدني اذربايجان 1974
دانشگاه گلستان -گرگان 1392
دانشگاه شهرکرد 1859
دانشگاه محقق اردبيلي 2416
دانشگاه حکيم سبزواري 2246
دانشگاه پيام نور استان تهران -تهران جنوب 19216
دانشگاه پيام نور استان تهران لواسانات 11834
دانشگاه پيام نور استان تهران -واحد ري 6810
دانشگاه پيام نور استان تهران -واحد اسلامشهر 11539
دانشگاه پيام نور استان البرز-واحد ماهدشت 14137
دانشگاه پيام نور استان اصفهان 9075

 

منطقه دو

رتبه قبولی حقوق کنکور ۱۴۰۲ داوطلبان دارای سهمیه منطقه دو به شرح زیر می باشد.

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه تهران 156
دانشگاه علامه طباطبايي 266
دانشگاه شهيدبهشتي 243
دانشگاه شاهد-تهران 621
دانشگاه خوارزمي 418
دانشگاه الزهرا/س/ 695
دانشگاه اصفهان 426
دانشگاه شيراز 3271
دانشگاه تبريز 419
دانشگاه فردوسي 491
دانشگاه فردوسي | نوبت دوم 759
دانشگاه بين المللي امام خميني /ره/ 1540
دانشگاه گيلان -رشت 4684
دانشگاه مازندران -بابلسر 1719
دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ 6228
دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران 10742
دانشگاه کاشان 1611
دانشگاه يزد 2120
دانشگاه شهيدمدني اذربايجان 2202
دانشگاه بوعلي سينا-همدان 2601
دانشگاه زنجان 2462
دانشگاه اروميه 4577
دانشگاه رازي -کرمانشاه 5209
دانشگاه گلستان -گرگان 2500
دانشگاه کردستان – سنندج 4858
دانشگاه شهرکرد 3778
دانشگاه اراک 3371
دانشگاه هرمزگان – بندرعباس 3490
دانشگاه ايلام 5720
دانشگاه سيستان وبلوچستان – زاهدان 6919
دانشگاه لرستان – خرم اباد 4261
دانشگاه پيام نور استان تهران -مرکز ورامين 46582
دانشگاه پيام نور استان تهران -واحد شهريار 22818
دانشگاه پيام نور استان تهران -واحد اسلامشهر 47215
دانشگاه پيام نور استان البرز-مرکز کرج 15946

برای عضویت در کانال اطلاع رسانی می توانید بر روی متن کانال تلگرام مشاوره تحصیلی کلیک کنید و یا در سرچ تلگرام عبارت ” مشاوره تحصیلی دانتل کو ” بنویسید و عضو شوید.

 

منطقه سه | رتبه قبولی حقوق کنکور ۱۴۰۲

رتبه قبولی حقوق کنکور ۱۴۰۲ داوطلبان دارای سهمیه منطقه سه به شرح زیر می باشد.

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه تهران 307
دانشگاه شهيدبهشتي 747
دانشگاه علامه طباطبايي 624
دانشگاه الزهرا/س/ 243
دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ 23872
دانشگاه تبريز 686
دانشگاه شيراز 3681
دانشگاه فردوسي 1468
دانشگاه اصفهان 1041
دانشگاه گيلان -رشت 3084
دانشگاه بين المللي امام خميني /ره/ 1319
دانشگاه شهيدباهنرکرمان 3211
دانشگاه شهيدچمران اهواز 5682
دانشگاه سمنان 4398
دانشگاه شهيدمدني اذربايجان 4143
دانشگاه بجنورد 6505
دانشگاه کردستان -سنندج 6783
دانشگاه رازي -کرمانشاه 8452
دانشگاه زنجان 3290
دانشگاه اروميه 6272
دانشگاه گلستان -گرگان 3003
دانشگاه اراک 4660
دانشگاه محقق اردبيلي 5458
دانشگاه ايلام 5607
دانشگاه لرستان -خرم اباد 6205
دانشگاه شهرکرد 7299
دانشگاه ملاير 8811
دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان 15260
دانشگاه زابل 17201
دانشگاه دامغان 8657
دانشگاه پيام نور استان تهران-واحد لواسانات 45239
دانشگاه پيام نور استان تهران -واحد ري 76013
دانشگاه پيام نور استان البرز-مرکز کرج 39459
دانشگاه پيام نور استان تهران -مر کزورامين 60130
دانشگاه پيام نور استان اصفهان 22943
دانشگاه پيام نور استان همدان 60354

 

آخرین رتبه قبولی حقوق در سال 1401 به شرح زیر می باشد.

دانشگاه منطقه 1 منطقه 2 منطقه 3
دانشگاه تهران 49 177 140
دانشگاه علامه طباطبایی 148 175 23
دانشگاه شهید بهشتی 125 170 87
دانشگاه فردوسی مشهد 352 297 363
دانشگاه تبریز 843 459 400
دانشگاه اصفهان 462 326 281
دانشگاه شیراز 465 348 518
دانشگاه امام خمینی قزوین 889 547 322
دانشگاه کردستان 1942 185 995
برای مشاهده و آگاهی از رتبه قبولی همه رشته های دانشگاهی در دوره های روزانه، نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان به مقاله زیر مراجعه کنید.

👈 رتبه قبولی کنکور 👉

 

آخرین رتبه قبولی حقوق کنکور دانشگاه آزاد 1402

رشته حقوق در دانشگاه آزاد اسلامی نیز طرفداران زیادی دارد که می‌توانند از طریق سایت سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد نسبت به انتخاب کدرشته محل های حقوق اقدام کنند. جدول زیر تعدادی از آخرین رتبه قبولی حقوق کنکور ۱۴۰۲ را در دانشگاه آزاد نشان می‌دهد.

دانشگاه محل قبولی رتبه در سهمیه رتبه کشوری
دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات 2545 13899
دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات 3839 12555
دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی 3918 15467
دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب 4700 16789
دانشگاه آزاد واحد مشهد 7372 26570
دانشگاه آزاد واحد کرج 7589 28437
دانشگاه آزاد واحد اهواز 8428 26989
دانشگاه آزاد واحد تهران غرب 19679 53989

 

مشاوره انتخاب رشته حقوق

شما داوطلبان گرامی کنکور علوم انسانی و علاقه مند به رشته حقوق از متن مقاله متوجه شدید که رشته حقوق دارای ظرفیت زیادی در تمامی دانشگاه های سراسری و آزاد است. اما این نباید خیال شما را راحت کند که اگر ظرفیت رشته حقوق زیاد است پس جای نگرانی نیست. برای اطلاع و آگاهی از انتخاب رشته انسانی کلیک کنید.

در زمان انتخاب رشته حقوق، رقابت داوطلبان در دستیابی به بهترین کد رشته محل های ارائه شده است، چراکه بدیهی است همه کد رشته محل های ارائه شده دارای کیفیت علمی یکسانی نمی‌باشند. بنابراین اگر از دسته ای از داوطلبان کنکور سراسری علوم انسانی هستید که می‌خواهید با توجه به رتبه ای که بدست آورده اید، بهترین نتیجه را کسب کنید. می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل تماس بگیرید.

 

برای دریافت مشاوره در زمینه رتبه قبولی حقوق می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 91005066-021 تماس بگیرید.

 

سوالات متداول

  1. رشته حقوق در چه دانشگاه هایی ارائه می‌گردد؟

    رشته حقوق در دوره های روزانه، نوبت دوم، غیرانتفاعی، پیام نور و پردیس خودگردان دانشگاه های سراسری و همینطور دانشگاه آزاد ارائه می‌شود.

  2. داوطلبانی که علاقه مند به انتخاب رشته حقوق هستند، می‌توانند برای تخمین شانس قبولی‌شان از آخرین رتبه قبولی حقوق کنکور استفاده کنند؟

    بله، تمامی داوطلبان رشته حقوق می‌توانند جهت تخمین شانس قبولی‌شان از آخرین رتبه قبولی حقوق کنکور استفاده نمایند.

  3. آیا فقط می‌توان با استناد بر رتبه قبولی حقوق در سالهای گذشته، انتخاب رشته کرد؟

    رتبه قبولی رشته حقوق در سال های گذشته بهترین منبع برای تخمین شانس قبولی می‌باشد اما یک معیار نسبی است و باید شرایط دیگر نیز درنظر گرفته شود.

کانال تلگرام تحصیلی     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره