کنکور سراسریانتخاب رشته دانشگاه آزادانتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه قبولی مامایی کنکور ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱

کانال تلگرام تحصیلی     

رتبه قبولی مامایی کنکور ۱۴۰۲ چقدر می باشد؟ داوطلبانی که در زمان ثبت نام کنکور گروه تجربی را انتخاب کرده اند می توانند در این رشته ادامه تحصیل دهند. بررسی سرفصل‌های درسی کنکور علوم تجربی و همچنین شناخت آخرین رتبه‌های قبولی رشته مامایی می‌توانند تا میزان قابل توجهی در نتیجه آزمون کنکور تاثیر داشته باشند. آخرین رتبه‌های قبولی مامایی کنکور با توجه به سهمیه مناطق 1 و 2 و 3 به سه دسته تقسیم می‌شود. در این مقاله آخرین رتبه قبولی مامایی کنکور 1402 با توجه به سهمیه هر منطقه ارائه شده است. 

 

رتبه قبولی رشته مامایی کنکور ۱۴۰۲

دانشگاه‌های روزانه به طور مداوم از نخستین اولویت‌های انتخابی داوطلبان در فرم انتخاب رشته محسوب می‌شوند. در هر حال، داوطلبان مطابق با عملکرد خود در کنکور سراسری قادر خواهند بود تا وارد دانشگاه سراسری و دوره‌های روزانه شده و مشغول به تحصیل شوند. برای اطلاع از رتبه قبولی تجربی در سایر رشته های گروه تجربی کلیک کنید.

در ادامه آخرین رتبه قبولی مامایی کنکور ۱۴۰۲ دوره روزانه برای سهمیه مناطق 1 و 2 و 3 ارائه شده است. این رتبه‌ها می‌توانند داوطلبان را در داشتن یک برنامه‌ریزی منسجم برای مطالعه راهنمایی کنند. علاوه بر این، توجه به آخرین رتبه‌های قبولی هر رشته خاص، موجب می‌شد تا انتخاب رشته‌ای با کیفیت داشت.

بخوانید: راهنما انتخاب رشته کنکور

 

سهمیه ایثارگران 25 درصد

رتبه قبولی مامایی کنکور ۱۴۰۲ داوطلبان دارای سهمیه ایثارگران 25 درصد به شرح جدول زیر می باشد.

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه علوم پزشکی تهران 1345
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2314
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 4159
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 2585
دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت 3625
دانشگاه علوم پزشکی کاشان 3696
دانشگاه علوم پزشکی یزد 4666

 

سهمیه ایثارگران 5 درصد

رتبه قبولی مامایی کنکور ۱۴۰۲ داوطلبان دارای سهمیه ایثارگران 5 درصد به شرح جدول زیر می باشد.

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه علوم پزشکی تهران 1752
دانشگاه علوم پزشکی یزد 4735
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 6328
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 3520
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 5510
دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان 4028

 

منطقه یک | رتبه قبولی مامایی کنکور 1402

رتبه قبولی مامایی کنکور ۱۴۰۲ داوطلبان دارای سهمیه منطقه یک به شرح جدول زیر می باشد.

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه علوم پزشکي تهران 5190
دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي 6411
دانشگاه علوم پزشکي ايران 6614
دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5196
دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت 7814
دانشگاه علوم پزشکي اروميه 8617
دانشگاه علوم پزشکي کاشان 9021
مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بابل  7409
دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد 10600
دانشگاه علوم پزشکي اراک 19039
دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 9033
مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه 10302
دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 11226

 

آخرین رتبه قبولی مامایی در سال ‍۱۴۰۱ شرح جدول زیر می باشد.

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران  5780
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 6952
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 7514
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 10729
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 12710
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 7989
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران 5752
دانشگاه علوم پزشکی تهران 3012
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 7276
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز 8132
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 7959
دانشگاه علوم پزشکی همدان 13857

 

منطقه دو | رتبه قبولی مامایی کنکور ۱۴۰۲

رتبه قبولی مامایی کنکور ۱۴۰۲ داوطلبان دارای سهمیه منطقه دو به شرح جدول زیر می باشد.

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه علوم پزشکي تهران 9013
دانشگاه علوم پزشکي ايران 11530
دانشگاه علوم پزشکي تبريز 6603
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 8831
دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري 15571
دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز 15889
دانشگاه علوم پزشکي همدان 15667
دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت 16819
دانشگاه علوم پزشکي کرمان 16588
دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه 14648
دانشگاه علوم پزشکي يزد 15503
دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 9206
دانشگاه علوم پزشکي بابل 12182
دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 14460
دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 16377
دانشگاه علوم پزشکي قم 16249
دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 19341
دانشگاه علوم پزشکي زنجان 16887
دانشگاه علوم پزشکي قزوين 15527
دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 16626
دانشگاه علوم پزشکي ايلام 16335
دانشگاه علوم پزشکي همدان – نيمسال دوم 18110
دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد 16152
دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 20692
دانشگاه علوم پزشکي زابل 24255

 

آخرین رتبه قبولی مامایی در سال ‍۱۴۰۱ شرح جدول زیر می باشد.

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 6842
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز 14356
دانشگاه علوم پزشکی زنجان 17528
دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس 19412
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 19578
دانشگاه علوم پزشکی تهران 2514
دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج 12547
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 4938
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 11025
دانشگاه علوم پزشکی اراک 14982

 

جهت عضویت درکانال اطلاع رسانی و آخرین اخبار در تلگرام بر روی این عبارت 👈 تلگرام مشاوره تحصیلی 👉 کلیک کنید و یا در سرچ تلگرام عبارت ” مشاوره تحصیلی دانتل کو ” جست و جو کرده و عضو شوید.

 

منطقه سه

رتبه قبولی مامایی کنکور ۱۴۰۲ داوطلبان دارای سهمیه منطقه سه به شرح جدول زیر می باشد.

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه علوم پزشکي تهران 11277
دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي 7001
دانشگاه علوم پزشکي ايران 9711
دانشگاه علوم پزشکي تبريز 6021
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 6779
دانشگاه علوم پزشکي شيراز 9812
دانشگاه علوم پزشکي مشهد 9682
دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساری 8220
دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 13784
دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت 12551
دانشگاه علوم پزشکي اروميه 10357
دانشگاه علوم پزشکي کرمان 15419
دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد 13752
دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج 10748
دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه 12117
دانشگاه علوم پزشکي بابل 11427
دانشگاه علوم پزشکي زنجان 6239
دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز 12650
دانشگاه علوم پزشکي يزد 13009
دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 13385
دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 16077
دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 10579
دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت (لنگرود) 13398
دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 12859
دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد 14031
دانشگاه علوم پزشکي همدان – نيمسال دوم 13321
دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 17965

 

آخرین رتبه قبولی مامایی در سال ‍۱۴۰۱ شرح جدول زیر می باشد.

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه علوم پزشکی زنجان 13657
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 13710
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 3785
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 8954
برای مشاهده و آگاهی از رتبه قبولی همه رشته های دانشگاهی در دوره های روزانه، نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان به مقاله زیر مراجعه کنید.

👈 رتبه قبولی کنکور 👉

 

رتبه قبولی رشته مامایی دانشگاه آزاد 1402

به طور معمول بعد از دانشگاه‌های سراسری، دانشگاه‌های آزاد زمینه خوبی در جذب دانشجو برای گروه‌های علوم پزشکی فراهم کرده است. اخذ قبولی در رشته مامایی دانشگاه آزاد به مراتب ساده از دانشگاه‌های آزاد است. اما به دلیل رقابت گرمی که بین متقاضیان رشته مامایی دانشگاه آزاد وجود دارد، لازم است به آخرین رتبه‌های قبولی مربوط  توجه داشت. در ادامه آخرین رتبه قبولی مامایی کنکور ۱۴۰۲ دانشگاه آزاد ارائه شده است.

دانشگاه محل قبولی رتبه کشوری رتبه سهمیه
 واحد پزشکی تهران 29425 15201
دانشگاه آزاد واحد کرج 32685 16714
دانشگاه آزاد واحد کرج 31922 15687
دانشگاه آزاد واحد اهواز 43829 24509
دانشگاه آزاد واحد اراک 40308 20222
بخوانید: راهنما انتخاب رشته دانشگاه آزاد

 

مشاوره انتخاب رشته مامایی

رشته مامایی از جمله رشته‌های پرطرفدار گروه علوم پزشکی می‌باشد. بنابراین تحصیل در این رشته نیازمند آمادگی کافی داوطلب است. بررسی آخرین رتبه قبولی مامایی می‌تواند یک راهنمای کلی برای متقاضیان باشد تا به نتیجه مطلوب مورد نظر خود دست یابند.

اولین مرحله‌ای که بررسی آخرین رتبه‌های مامایی را ضرورت می‌بخشد، مرحله آمادگی برای شرکت در کنکور است. در این مرحله داوطلبان باید آگاه شوند که جهت رسیدن به رتبه مورد نظر خود تا چه اندازه باید تلاش کنند. این آگاهی کمک می کند تا برنامه ریزی درستی برای مطالعه سرفصل‌های کنکور سراسری تنظیم شود. برای اطلاع و آگاهی از انتخاب رشته کنکور تجربی کلیک کنید.

دومین مرحله از ضرورت بررسی آخرین رتبه قبولی مامایی، مرحله انتخاب رشته است. مرحله انتخاب رشته از حساسیت بالایی برخوردار است و هر اندازه با دقت بالایی انجام گیرد، نتیجه بهتری دریافت خواهد شد. داوطلبان می‌توانند برای رسیدن به نتیجه مطلوب و دلخواه خود، از مشاوره انتخاب رشته کنکور استفاده کنند. این نوع مشاوره داوطلبان را در تنظیم یک برنامه ریزی درسی و همچنین در داشتن یک انتخاب رشته دقیق راهنمایی خواهد کرد. برای مشاوره تحصیلی تلفنی با مشاوران مجموعه دانتل با شماره های زیر تماس بگیرید.

 

برای دریافت مشاوره در زمینه رتبه قبولی مامایی ۱۴۰۲ می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 91005066-021 تماس بگیرید.

 

سوالات متداول

  1. آخرین رتبه قبولی مامایی دانشگاه آزاد ۱۴۰۲ چند است؟

    آخرین رتبه قبولی برای واحدهای مختلف دانشگاه آزاد متفاوت است. در متن مقاله به برخی از آخرین رتبه‌ها دانشگاه آزاد اشاره شده است.

  2. برای تخمین شانس قبولی در رشته مامایی دانشگاه روزانه چه راهکاری وجود دارد؟

    هر داوطلبی می‌تواند با توجه به رتبه‌های قبولی مامایی سال‌های گذشته، میزان شانس پذیرش خود را تخمین بزند. در متن مقاله ارائه شده است.

کانال تلگرام تحصیلی     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره