کنکور سراسریانتخاب رشته دانشگاه آزادانتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه قبولی مهندسی مکانیک کنکور ۱۴۰۱

کانال تلگرام تحصیلی     

رتبه قبولی مهندسی مکانیک کنکور ۱۴۰۱ چقدر می‌باشد؟ رشته مهندسی مکانیک یکی از رشته‌های پرطرفدار است که برای ورود به آن باید در ثبت نام کنکور سراسری ریاضی شرکت کرد. سنجش و پذیرش دانشجو برای رشته‌ها و دانشگاه‌های مختلف براساس رتبه سهمیه هر داوطلب انجام می‌گیرد. بدین ترتیب افرادی که مصمم به کسب رتبه و تراز مناسب هستند، می‌بایست برنامه‌ریزی درستی برای مطالعه و آمادگی کنکور داشته‌باشند. مرحله انتخاب رشته به هر اندازه که با دقت بیشتری انجام شود، نتیجه موثرتری خواهد داشت. افرادی که مایل به کسب‌پذیرش در رشته مهندسی مکانیک هستند، می‌توانند با بررسی رتبه‌های قبولی مهندسی مکانیک شانس پذیرش خود را بسنجند. در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک کنکور 1401 پرداخته شده است.

 

رتبه قبولی مهندسی مکانیک کنکور ۱۴۰۱ | دانشگاه سراسری

دانشگاه‌های سراسری سالانه حدود 4500 نفر از ظرفیت خود را به رشته مهندسی مکانیک اختصاص می‌دهند. جذب دانشجو مهندسی مکانیک برای دوره‌های روزانه بر مبنای سهمیه منطقه و ایثارگری داوطلبان انجام می‌گیرد. سهمیه منطقه‌ای که تمام داوطلبان از آن برخوردار هستند بر سه دسته منطقه 1، 2 و 3 تقسیم می‌شوند.

سهمیه منطقه 1 برای داوطلبانی است که دوران دبیرستان خود را در کلان‌شهرهایی مانند تهران، مشهد و اصفهان گذرانده‌اند. سهمیه منطقه 2 نیز داوطلبانی را مشمول می‌شود که دوره دبیرستان خود را در مراکز استان‌ها به غیر از کلان‌شهرها گذرانده‌اند. سهمیه منطقه 3 نیز دربردارنده افرادی است که دوره دبیرستان خود را در شهرستان‌های دورافتاده و محروم تحصیل کرده‌اند.

در ادامه آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک کنکور 1401 برای سهمیه‌های منطقه 1 و 2 و 3 در دوره روزانه و شبانه ارائه شده است. توجه داشته باشید که تفاوت این دو دوره در شهریه پرداز بودن شبانه می باشد. برای اطلاع از رتبه لازم برای قبولی کنکور ریاضی ۱۴۰۱ در سایر رشته های گروه ریاضی کلیک کنید.

 

 

منطقه یک | رتبه قبولی مهندسی مکانیک کنکور ۱۴۰۱

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک کنکور 1401 در این سهمیه به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه رتبه کشوری
دانشگاه صنعتي شريف 351 536
دانشگاه صنعتي اميرکبير 804 1224
دانشگاه تهران 661 1010
دانشگاه علم وصنعت ايران 1134 1783
دانشگاه علم وصنعت ايران | نوبت دوم 1318 2058
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 1892 3072
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي | نوبت دوم 2469 4103
دانشگاه علم وصنعت ايران 1137 1782
دانشگاه علم وصنعت ايران | نوبت دوم 1335 2066
دانشگاه صنعتي اصفهان 3693 6509
دانشگاه صنعتي اصفهان | نوبت دوم 3924 6995
دانشگاه شهيدبهشتي 2305 3763
دانشگاه فردوسي مشهد 4709 8616
دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم 5137 9441
دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان 2665 4442
دانشگاه خوارزمي 3168 5482
دانشگاه تبريز 4975 9133
دانشگاه تبريز | نوبت دوم 8032 16339
دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 5116 9368
دانشگاه شيراز 3920 6913
دانشگاه الزهرا/س/ 3932 6985
دانشگاه گيلان -رشت 5287 9831
دانشگاه اصفهان 3942 6944
دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران 5591 10490
دانشگاه کاشان 10540 22801
دانشگاه کاشان | نوبت دوم 13654 31757
دانشگاه بين المللي امام خميني 6140 11707
دانشگاه صنعتي قم 9281 10417
دانشگاه يزد 9244 19379
دانشگاه بوعلي سينا-همدان 11498 25388
دانشگاه سمنان 13966 32590
دانشگاه سمنان | نوبت دوم 16255 39521
دانشگاه شهيدچمران اهواز 10621 23044
دانشگاه مازندران -بابلسر 9290 19532
دانشگاه صنعتي همدان 12966 29662
دانشگاه اروميه 13309 30975
دانشگاه زنجان 15521 37231
دانشگاه قم 7501 14942
دانشگاه بجنورد 7623 15303
دانشگاه اصفهان (شهرضا اصفهان) 12212 27531
دانشگاه اصفهان (شهرضا اصفهان) | نوبت دوم 16441 40119
دانشگاه محقق اردبيلي 16721 41056
دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز 10182 21873
دانشگاه صنعتي شيراز 10256 22103
دانشگاه صنعتي اصفهان – دانشکده فني و مهندسي گلپايگان) 10982 240511
دانشگاه فسا 10681 21209
دانشگاه صنعتي اروميه 16541 40421
دانشگاه رازي -کرمانشاه 11331 25051
دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم 21311 56082
دانشگاه ياسوج 19482 49952
دانشگاه شهرکرد 12781 29118
دانشگاه بيرجند 24208 65665
دانشگاه جهرم 22436 59667
دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار 16651 40833
دانشگاه ميبد 16577 40561
دانشگاه بناب 16974 41765
دانشگاه تفرش 18101 45341
دانشگاه دامغان 13511 55946
دانشگاه شهيد چمران اهواز(شهداي هويزه) 24476 59847
مجتمع اموزش عالي بم 27342 76481
دانشگاه تبريز 21476 56563
دانشگاه ملاير 20255 52619
دانشگاه صنعتي بيرجند 26680 74219

 

منطقه دو | رتبه قبولی مهندسی مکانیک کنکور ۱۴۰۱

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک کنکور 1401 در این سهمیه به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه رتبه کشوری
دانشگاه صنعتي شريف 167 547
دانشگاه صنعتي اميرکبير 412 1363
دانشگاه تهران 440 1474
دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي استان تهران 5012 14156
دانشگاه علم وصنعت ايران 889 2809
دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | نوبت دوم 1123 3413
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 1298 4021
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي | نوبت دوم 1181 3672
دانشگاه علم وصنعت ايران 892 2814
دانشگاه علم وصنعت ايران | نوبت دوم 1132 3430
دانشگاه صنعتي اصفهان 7914 21732
دانشگاه شهيدبهشتي 1383 4209
دانشگاه فردوسي مشهد 2632 7822
دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان 2133 6251
دانشگاه خوارزمي 1713 5081
دانشگاه خوارزمي | نوبت دوم 2055 6042
دانشگاه تبريز 2761 8154
دانشگاه تبريز | نوبت دوم 6551 18372
دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 4205 12056
دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم 6682 18642
دانشگاه شيراز 2406 7031
دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان 2155 6271
دانشگاه الزهرا/س/ 2913 8923
دانشگاه گيلان -رشت 7791 21400
دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم 8182 22500
دانشگاه صنعت نفت 14352 38241
دانشگاه اصفهان 3217 9353
دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران 9799 26732
دانشگاه کاشان 7459 20700
دانشگاه کاشان | نوبت دوم 10452 28335
دانشگاه بين المللي امام خميني 4354 12301
دانشگاه صنعتي قم 7031 19454
دانشگاه يزد 7920 21683
دانشگاه بوعلي سينا-همدان 9338 25522
دانشگاه سمنان 13519 36102
دانشگاه سمنان | نوبت دوم 29266 76172
دانشگاه صنعتي اراک 14792 39304
دانشگاه خليج فارس -بوشهر 4375 12431
دانشگاه شهيدچمران اهواز 13901 37054
دانشگاه مازندران -بابلسر 7634 2110
دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم 9238 25218
دانشگاه کردستان -سنندج 23061 60311
دانشگاه صنعتي همدان 15951 42231
دانشگاه صنعتي همدان | نوبت دوم 20765 54252
دانشگاه شهيدباهنرکرمان 5944 16600
دانشگاه شهيدباهنرکرمان | نوبت دوم 10411 28413
دانشگاه اروميه 14842 39426
دانشگاه زنجان 13885 37064
دانشگاه قم 11143 30053
دانشگاه بجنورد 25237 65982
دانشگاه اراک 13162 35256
مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا 11245 30319
دانشگاه گلستان -گرگان 6312 17621
دانشگاه گلستان -گرگان | نوبت دوم 15186 40318
دانشگاه اصفهان (شهرضا اصفهان) 10931 29551
دانشگاه اصفهان (شهرضا اصفهان) | نوبت دوم 11388 30641
دانشگاه محقق اردبيلي 14431 38400
دانشگاه محقق اردبيلي | نوبت دوم 24603 64281
دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز 13477 35981
دانشگاه صنعتي شيراز 10311 27953
دانشگاه هرمزگان -بندرعباس 8372 22951
دانشگاه صنعتي اصفهان – دانشکده فني و مهندسي گلپايگان) 8809 24031
دانشگاه صنعتي سيرجان 24839 64952
دانشگاه رازي -کرمانشاه 19905 49842
دانشگاه لرستان -خرم اباد 24048 62816
دانشگاه صنعتي شاهرود 16503 43601
دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم 17602 46561
دانشگاه ياسوج 16241 43930
دانشگاه اردکان 17668 46778
دانشگاه شهرکرد 10915 29514
دانشگاه بيرجند 24509 64107
دانشگاه بيرجند | نوبت دوم 33400 86216
دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان 15081 39861
دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان 20416 53581
دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | نوبت دوم 22066 57901
مرکزاموزش عالي محلات 21349 56051
دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول 17754 47009
دانشگاه بناب 26031 67941
دانشگاه تفرش 22110 57947
دانشگاه دامغان 20414 53521
دانشگاه شهيد چمران اهواز(شهداي هويزه) 16359 43480
مجتمع اموزش عالي بم 16458 43565
دانشگاه تبريز 20574 54010
دانشگاه ملاير 25031 65419
دانشگاه تربت حيدريه 20363 53415
دانشگاه ايت اله العظمي بروجردي -بروجرد 26233 68511
دانشگاه صنعتي اروميه – (خوي) 28301 73770
دانشگاه صنعتي بيرجند 29366 76403
دانشگاه مراغه 27106 70753

 

منطقه سه

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک کنکور ۱۴۰۱ در این سهمیه به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه رتبه کشوری
دانشگاه صنعتي شريف 95 1534
دانشگاه صنعتي اميرکبير 282 3789
دانشگاه تهران 217 3093
دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي استان تهران 3217 19219
دانشگاه علم وصنعت ايران 390 5611
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 617 6281
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي | نوبت دوم 980 8451
دانشگاه علم وصنعت ايران 388 4592
دانشگاه صنعتي اصفهان 899 7982
دانشگاه شهيدبهشتي 3810 21677
دانشگاه فردوسي مشهد 8213 38313
دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم 1731 12468
دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان 2829 17510
دانشگاه خوارزمي 468 5283
دانشگاه خوارزمي | نوبت دوم 923 8156
دانشگاه تبريز 738 7125
دانشگاه تبريز | نوبت دوم 5711 29034
دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2310 15311
دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم 6139 30608
دانشگاه شيراز 1517 11406
دانشگاه گيلان -رشت 5227 27119
دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم 5179 26977
دانشگاه صنعت نفت 6936 33701
دانشگاه اصفهان 2144 14319
دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران 6688 325499
دانشگاه کاشان 3266 19319
دانشگاه بين المللي امام خميني 1700 12230
دانشگاه صنعتي قم 1509 11464
دانشگاه يزد 3755 21341
دانشگاه بوعلي سينا-همدان 6319 31308
دانشگاه سمنان 7159 34612
دانشگاه سمنان | نوبت دوم 11256 48372
دانشگاه صنعتي اراک 8481 39278
دانشگاه صنعتي شيراز 1931 13419
دانشگاه خليج فارس -بوشهر 6121 30525
دانشگاه شهيدچمران اهواز 8154 38047
دانشگاه مازندران -بابلسر 2831 17539
دانشگاه کردستان -سنندج 15439 62214
دانشگاه شهيدباهنرکرمان 3415 19942
دانشگاه شهيدباهنرکرمان | نوبت دوم 6452 31642
دانشگاه اروميه 8514 39529
دانشگاه زنجان 5526 28443
دانشگاه بجنورد 17951 70182
دانشگاه اراک 6494 31809
مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا 5451 27972
دانشگاه گلستان -گرگان 3441 20184
دانشگاه صنعتي سهند-تبريز 5817 29602
دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | نوبت دوم 7581 36052
دانشگاه اصفهان (شهرضا اصفهان) 5041 26631
دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز 7852 37105
دانشگاه صنعتي اصفهان – دانشکده فني و مهندسي گلپايگان) 4218 23219
دانشگاه فسا 12031 51302
دانشگاه صنعتي اروميه 9621 43341
دانشگاه صنعتي سيرجان 17419 68421
دانشگاه صنعتي سيرجان | نوبت دوم 19201 74110
دانشگاه لرستان -خرم اباد 12681 53300
دانشگاه صنعتي شاهرود 10187 45071
دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم 20907 79751
دانشگاه ياسوج 12395 52071
دانشگاه شهرکرد 12591 52961
دانشگاه بيرجند 12198 51770
دانشگاه بيرجند | نوبت دوم 21577 81937
دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان 12014 51216
دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان 11110 48100
دانشگاه جهرم 14055 57751
دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار 7528 35791
مرکزاموزش عالي محلات 15852 63577
دانشگاه ميبد 16677 37072
دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول 12719 53441
دانشگاه بناب 15631 62855
مجتمع اموزش عالي بم 21632 78955
دانشگاه تبريز 14900 60541
مرکزاموزش عالي لار 14511 59351
دانشگاه تربت حيدريه 14690 59855
دانشگاه صنعتي کرمانشاه 12742 53477
دانشگاه ايت اله العظمي بروجردي -بروجرد 17721 69366
دانشگاه صنعتي اروميه – (خوي ) 15990 63971
دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار 27161 99561
دانشگاه صنعتي بيرجند 18461 71814
دانشگاه صنعتي قوچان 17255 67909
 

 

رتبه قبولی مهندسی مکانیک کنکور 1401 | دانشگاه آزاد

بسیاری از داوطلبان مایل به ادامه تحصیل در دانشگاه‌های آزاد هستند. متقاضیان رشته مهندسی مکانیک می‌توانند با توجه به آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک کنکور ۱۴۰۱ دانشگاه آزاد که در جدول زیر شرح داده شده است، اقدام به انتخاب رشته کنند. به جرات می‌توان گفت افرادی که موفق به کسب قبولی در دوره‌های روزانه و شبانه مهندسی مکانیک نشوند، با احتمال زیادی در دانشگاه آزاد پذیرفته شوند.

دانشگاه محل قبولی رتبه کشوری رتبه سهمیه سهمیه قبولی
دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات 12543 289 ایثارگران
دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب 110378 2056 ایثارگران
دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی 75319 12504 عادی
دانشگاه آزاد واحد تهران شمال 109823 25617 عادی
دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب 59003 25133 عادی
دانشگاه آزاد واحد کرج 131566 28917 عادی

 

مشاوره قبولی در رشته مهندسی مکانیک ۱۴۰۲

افرادی که مایل به تحصیل در رشته مهندسی مکانیک هستند، می‌توانند در یکی از دانشگاه‌های روزانه، شبانه و یا آزاد مشغول به تحصیل شوند. طبیعی است که امکان یا عدم امکان ورود به هر یک از این دانشگاه‌ها را رتبه و تراز هر داوطلب تعیین می کند. از همین جهت، با بررسی آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک کنکور 1401 راهنمایی‌های لازم در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد.

بررسی آخرین رتبه‌های قبولی کنکور در گام اول به منظور تنظیم برنامه ریزی برای مطالعه انجام می‌گیرد. در این گام داوطلبان مطابق با رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی مکانیک، برای مطالعه قبل از کنکور برنامه ریزی می‌کنند. در گام دوم نیز داوطلبان با توجه به آخرین رتبه‌های قبولی اقدام به انتخاب رشته کنکور سراسری ریاضی می‌کنند. در این گام نیز این رتبه‌ها کمک می کنند تا یک انتخاب رشته رقیق و درست انجام گیرد تا داوطلب در رشته و در دانشگاه دلخواه خود قبول شود.

با توجه به اهمیت بررسی آخرین رتبه‌های قبولی، بهتر است از آن ها غافل نشوید. یکی از راهکارهای استفاده از تاثیرات مثبت آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک کنکور ۱۴۰۱، استفاده از مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری است. جهت ارتباط با مشاوران برتر مرکز مشاوره تحصیلی تلفنی دانتل کو و بهره مندی از مشاوره و رتبه قبولی مهندسی مکانیک کنکور سراسری همین حالا با شماره موجود در این صفحه تماس بگیرید.

برای اطلاع از رتبه قبولی در سال های دیگر و پردیس خودگردان مقالات زیر را مطالعه کنید.

 

برای دریافت مشاوره در زمینه رتبه قبولی مهندسی مکانیک کنکور 1401 می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 02191005066 تماس بگیرید.

جهت عضویت درکانال اطلاع رسانی و آخرین اخبار بر روی تلگرام مشاوره تحصیلی کلیک کنید و یا در سرچ تلگرام عبارت ” مشاوره تحصیلی دانتل کو ” جست و جو و عضو شوید. 

 

سوالات متداول

  1. برای تخمین شانس قبول شدن در رشته مهندسی مکانیک دانشگاه روزانه چه راهکاری وجود دارد؟

    هر داوطلبی می‌تواند با توجه به رتبه‌های پذیرفته شدگان سال‌های گذشته میزان شانس پذیرش خود را تخمین بزند. در متن مقاله آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک کنکور ۱۴۰۱ ارائه شده است.

  2. بهترین زمان برای بررسی آخرین رتبه‌های قبول شدگان مهندسی مکانیک چه زمانی است؟

    علاوه بر زمان انتخاب رشته، بهتر است قبل از شرکت در کنکور سراسری به بررسی آخرین رتبه قبول پرداخت. این بررسی موجب می‌شود تا برنامه ریزی منسجم‌تری برای رسیدن به رشته و دانشگاه مورد نظر داشت.

  3. آخرین رتبه پذیرفته شدگان برای دانشگاه آزاد چند است؟

    آخرین رتبه قبول برای واحدهای مختلف دانشگاه آزاد متفاوت است. در متن مقاله به برخی از آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک کنکور 1401 دانشگاه آزاد اشاره شده است.

کانال تلگرام تحصیلی     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره