کنکور سراسریانتخاب رشته کنکور سراسری

آخرین رتبه قبولی کنکور تجربی ۱۴۰۱

کانال تلگرام تحصیلی     

رتبه قبولی کنکور تجربی ۱۴۰۱ در رشته های مختلف چند می باشد؟ کنکور تجربی هر ساله جزو پرمتقاضی ترین زیرگروه‌های آزمایشی کنکور سراسری می باشد که شرکت کنندگان بسیاری با هدف قبولی در رشته های پزشکی و پیراپزشکی در این آزمون ثبت نام و شرکت می کنند. اما وجود متقاضیان بسیار باید احتیاط داوطلبان را نیز بیشتر کند تا به نحوی انتخاب رشته کنند که دقیقا متناسب با رتبه ای که کسب کرده اند، نتیجه مطلوبی بدست آورند. تمامی متقاضیان می توانند در این مسیر از آخرین رتبه قبولی کنکور تجربی در رشته های پیراپزشکی ۱۴۰۰ نیز استفاده کنند تا انتخاب رشته دقیق تری داشته باشند. 

 

آخرین رتبه قبولی کنکور تجربی ۱۴۰۱

متقاضیان کنکور تجربی پس از شرکت در کنکور سراسری می توانند از طریق سایت سازمان سنجش کارنامه اولیه خود را دریافت کنند. متقاضیان بعد از دریافت کارنامه کنکور تجربی در صورتی که مجاز به انتخاب رشته شده باشند، بایستی فرم انتخاب رشته خود را تکمیل و منتظر اعلام نتایج باشند.

تکمیل فرم انتخاب رشته تجربی نیازمند این است که متقاضیان ابتدا کارنامه خود را تحلیل کرده و سپس یک دید از قبولی در دانشگاه های مختلف در رشته های مدنظرشان داشته باشند. آگاهی از آخرین رتبه قبولی کنکور تجربی در رشته های مختلف در دانشگاه های دولتی و غیر دولتی فقط از طریق کارنامه های واقعی افراد پذیرفته شده در رشته‌های مدنظر داوطلب در سال های گذشته بدست می آید.

توجه داشته باشید که دروس عمومی به طور کامل از کنکور سراسری حذف شده اند و از این پس تاثیر دروس عمومی از طریق سوابق تحصیلی اعمال می شود. در جلسه آزمون سراسری دفترچه سوالات عمومی در اختیار داوطلبان قرار نمی گیرد و نیازی به مطالعه این دروس برای کنکور نیست.

 

آخرین رتبه قبولی رشته های پزشکی کنکور تجربی

رشته های پزشکی بیشترین متقاضی را در بین همه رشته های کنکور تجربی دارند و  همه داوطلبان دوست دارند که در این رشته پذیرفته شوند. به همین دلیل رقابت سختی در میان داوطلبان متقاضی این رشته ها وجود دارد. به همین دلیل در ادامه به بررسی رتبه قبولی تجربی در رشته های پزشکی خواهیم پرداخت.

رتبه قبولی کنکور تجربی | پزشکی

دانشگاه  سهمیه  رتبه قبولی دوره
دانشگاه علوم پزشکی تهران  منطقه یک 154 روزانه
دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران منطقه یک 142 روزانه
دانشگاه علوم پزشکي شيراز منطقه یک 328 روزانه
دانشگاه علوم پزشکي مشهد منطقه یک 356 روزانه
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان  منطقه یک 410 روزانه
دانشگاه علوم پزشکي ايران منطقه یک 312 روزانه
دانشگاه علوم پزشکي تبريز منطقه یک 471 روزانه
دانشگاه علوم پزشکي گيلان – رشت منطقه یک 890 روزانه
دانشگاه علوم پزشکي مازندران – ساري منطقه یک 911 روزانه
دانشگاه علوم پزشکي البرز – کرج منطقه یک 581 روزانه
دانشگاه علوم پزشکي اروميه منطقه یک 1015 روزانه
دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران منطقه یک 600 پردیس
دانشگاه علوم پزشکي ايران منطقه یک 726 پردیس
دانشگاه علوم پزشکي شيراز منطقه یک 1190 پردیس
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان  منطقه یک 1050 پردیس
دانشگاه علوم پزشکي تبريز منطقه یک 1408 پردیس

 

آخرین رتبه قبولی رشته های پیراپزشکی کنکور تجربی

در زیرگروه آزمایشی علوم تجربی پس از رشته های پزشکی، متقاضیان به دنبال کسب قبولی در رشته های پیرامزشکی هستند. دانشگاه های ارائه دهنده و ظرفیت رشته های پیراپزشکی محدود است، اما یک انتخاب رشته درست می تواند در نهایت منجر به نتیجه قبولی شود. به منظور راهنمایی شما عزیزان در ادامه این مطلب اطلاعاتی پیرامون آخرین رتبه قبولی کنکور تجربی در رشته های پیراپزشکی در سال گذشته اشاره کرده ایم.

 

رشته پرستاری

دانشگاه  سهمیه  رتبه قبولی دوره
دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی منطقه یک 6961 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی تهران  منطقه یک 4578 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  منطقه یک 6562 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی شيراز  منطقه یک 5643 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی منطقه دو 7755 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی تهران منطقه دو 5952 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی تبريز  منطقه دو 7760 روزانه
دانشگاه  علوم پزشکی اصفهان  منطقه دو 9963 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی تهران  منطقه سه 3698 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی تبريز  منطقه سه 5527 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج منطقه سه 3605 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی شيراز  منطقه سه 4619 روزانه

 

آخرین رتبه قبولی تجربی |‌ رشته مامایی

دانشگاه  سهمیه  رتبه قبولی دوره
دانشگاه علوم پزشکی تهران  منطقه یک 5530 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی ايران  منطقه یک 5568 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله منطقه یک 2147 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  منطقه یک 8249 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی تهران  منطقه دو 3936 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی ايران  منطقه دو 5918 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی مشهد  منطقه دو 8039 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی شيراز  منطقه دو 7720 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی اروميه  منطقه دو 15692 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی تهران  منطقه سه 2350 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی ايران  منطقه سه 3644 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی مشهد  منطقه سه 5458 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی شيراز  منطقه سه 5511 روزانه

 

رتبه قبولی تجربی | اتاق عمل

دانشگاه  سهمیه  رتبه قبولی دوره
دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی منطقه یک 6712 پردیس
دانشگاه علوم پزشکی ایران منطقه یک 2022 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز منطقه یک 14802 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی تبريز  منطقه یک 6261 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  منطقه یک 8536 پردیس
دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی منطقه دو 5449 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی تبريز  منطقه دو 7401 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر منطقه دو 16900 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی منطقه سه 3440 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز منطقه سه 7453 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی بم منطقه سه 4883 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  منطقه سه 2669 روزانه

 

رشته هوشبری

دانشگاه  سهمیه  رتبه قبولی دوره
دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی منطقه یک 2608 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی تبريز  منطقه یک 8175 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر منطقه یک 2255 روزانه
دانشگاه علوم پزشکي شيراز منطقه یک 5996 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  منطقه یک 9870 پردیس خودگردان
دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی منطقه دو 4873 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی تبريز  منطقه دو 9871 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی سمنان منطقه دو 65315 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج منطقه دو 2008 پردیس خودگردان
دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی منطقه سه 3705 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی تبريز  منطقه سه 6852 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  منطقه سه 4461 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی قزوین منطقه سه 45590 پردیس خودگردان

 

رتبه قبولی کنکور تجربی | شنوایی شناسی

دانشگاه  سهمیه  رتبه قبولی دوره
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منطقه یک 3751 پردیس خودگردان
دانشگاه علوم پزشکی تهران  منطقه یک 3496 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز منطقه یک 3667 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی اراک منطقه یک 4623 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی شیراز منطقه یک 3541 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی تهران  منطقه دو 5590 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی ایران منطقه دو 4920 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی تبريز  منطقه دو 5612 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان منطقه دو 5310 پردیس خودگردان
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منطقه سه 3015 پردیس خودگردان
دانشگاه علوم پزشکی تهران  منطقه سه 3749 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز منطقه سه 3526 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی تبريز  منطقه سه 3615 روزانه

 

رتبه قبولی کنکور تجربی |‌ رشته فیزیوتراپی

دانشگاه  سهمیه  رتبه قبولی دوره
دانشگاه علوم پزشکی تهران  منطقه یک 2214 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منطقه یک 2305 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی ايران  منطقه یک 2385 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی شیراز منطقه یک 3392 پردیس خودگردان
دانشگاه علوم پزشکی تهران  منطقه دو 2679 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منطقه دو 3019 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی ايران  منطقه دو 3766 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی همدان منطقه دو 4437 پردیس خودگردان
دانشگاه علوم پزشکی تهران  منطقه سه 1877 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منطقه سه 2050 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی ايران  منطقه سه 2329 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی بابل منطقه سه 2640 پردیس خودگردان

 

تغییرات کنکور سراسری

در سال ۱۴۰۲ کنکور سراسری تغییراتی کرده است که داوطلبان باید به طور کامل از آن ها آگاه باشند. از این پس دروس عمومی و زیر گروه ها از کنکور حذف خواهند شد. تاثیر دروس عمومی از طریق سوابق تحصیلی محاسبه شده و ضریب دروس برای تمامی رشته ها نیز یکسان خواهد بود.

همچنین کنکور سراسری از این پس دوبار در سال در دی و تیر برگزار می شود. انتخاب رشته و اعلام نتایج نهایی به صورت یکپارچه در مرداد و شهریور ماه و پس از برگزاری کنکور دوم در تیر ماه خواهد بود.

 

مشاوره آخرین رتبه قبولی کنکور تجربی 1401

مساله ای که پیرامون انتخاب رشته کنکور سراسری تجربی وجود دارد این است که اگر شما متقاضیان کنکور تجربی علاقه مند به انتخاب رشته های پیراپزشکی هستید، 150 انتخاب در فرم انتخاب رشته خود برای درج کد رشته محل های مورد نظر دارید.

شما بایستی این 150 انتخاب خود را به گونه ای تکمیل کنید که شامل انتخاب های خوش بینانه، نرمال و بدبینانه باشد. اما اکثر انتخاب های شما را انتخاب های نرمال شامل شود. آخرین رتبه قبولی کنکور تجربی ۱۴۰۱ هر ساله ممکن است به دلایل مختلفی همچون تغییر انتخاب های داوطلبان، تغییر آمار شرکت کنندگان، افزایش و یا کاهش ظرفیت رشته های پیراپزشکی و … تغییر کند اما با این حال نیز می تواند به شما کمک کند که متناسب با رتبه ای که بدست آورده اید، تشخیص دهید هر کد رشته محل جزو کدام یک از الویت هایتان می باشد.

بهتر است در کنار استفاده از آخرین رتبه قبولی کنکور تجربی 1401 در رشته های پیراپزشکی از یک مشاور تحصیلی نیز کمک بگیرید و الویت های خود را اصولی بچینید. مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل کو می توانند در چینش انتخاب ها و کسب یک نتیجه دلخواه به شما کمک کنند.

بخوانید:

برای دریافت مشاوره در زمینه رتبه قبولی کنکور تجربی ۱۴۰۱ در رشته های پیراپزشکی می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل کو با شماره 91005066-021 تماس بگیرید.

جهت عضویت درکانال اطلاع رسانی و آخرین اخبار بر روی تلگرام مشاوره تحصیلی کلیک کنید و یا در سرچ تلگرام عبارت ” مشاوره تحصیلی دانتل کو ” جست و جو و عضو شوید. 

 

سوالات متداول

 1. آخرین رتبه قبولی تجربی در رشته های پیراپزشکی کنکور 1401 چند است؟

  در متن مقاله فوق به بررسی رتبه‌های پذیرفته شدگان رشته های پیراپزشکی پرداخته ایم.

 2. متقاضیان چگونه می توانند از رتبه قبولی کنکور تجربی ۱۴۰۱ در رشته های پیراپزشکی پرطرفدار استفاده کنند؟

  این رتبه‌ها به داوطلبان کمک می کند شانس قبولی خود را تخمین بزنند و فرم انتخاب رشته خود را به بهترین شکل الویت بندی کنند.

 3.  
  رتبه قبولی تجربی برای رشته پرستاری چند است؟

  در طول مقاله کارنامه قبولی رشته پرستاری آورده شده است.

کانال تلگرام تحصیلی     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره