کنکور سراسریانتخاب رشته دانشگاه آزادانتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه قبولی مهندسی عمران کنکور ۱۴۰۲

کانال تلگرام تحصیلی     

رتبه قبولی مهندسی عمران کنکور ۱۴۰۲ چقدر می باشد؟ داوطلبانی که در زمان ثبت نام کنکور ۱۴۰۳ گروه ریاضی را انتخاب کرده اند، می توانند در این رشته ادامه تحصیل دهند. اطلاع از آن یک دید کلی از محدوده قبولی این رشته در دوره های مختلف دانشگاه های سراسری و همینطور دانشگاه آزاد به داوطلبان می‌دهد. در ادامه این مطلب آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران کنکور 1402 را ارائه کرده ایم.

 

رتبه قبولی مهندسی عمران کنکور ۱۴۰۲

داوطلبانی که درحال مطالعه برای کنکور سراسری ریاضی هستند و تصمیم دارند در زمان انتخاب رشته در رشته مهندسی عمران پدیرفته شوند، در وهله اول می‌توانند از آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران کنکور ۱۴۰۲ برای یک برنامه ریزی و هدفگذاری برای سرفصل های امتحانی استفاده کنند و در وهله دوم پس از اعلام نتایج اولیه و فرارسیدن زمان انتخاب رشته، رتبه خود را با رتبه‌های واقعی پذیرفته شدگان مقایسه کنند و در نهایت انتخاب رشته را با آگاهی از محدوده قبولی خود انجام دهند.

به طور کلی با توجه به جمع آوری آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران در سال‌های گذشته، به این نتیجه رسیده ایم که اگر داوطلبی به دنبال قبولی در رشته مهندسی عمران در دانشگاه های سراسری و آزاد است بایستی به صورت میانگین حداقل، 5 درصد در دروس تخصصی و 10 درصد در دروس عمومی کسب نماید. برای اطلاع از رتبه قبولی کنکور ریاضی ۱۴۰۲ در سایر رشته های گروه ریاضی کلیک کنید.

بخوانید: راهنما جامع انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۳

 

رتبه قبولی مهندسی عمران کنکور ۱۴۰۲ | دانشگاه سراسری

در این قسمت از مقاله تعدادی از آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران کنکور 1402 را در دوره روزانه و شبانه دانشگاه های سراسری ارائه کرده ایم. داوطلبانی که به دنبال قبولی در دوره روزانه و شبانه دانشگاه های سراسری هستند، می‌توانند با اطلاع از محدوده آخرین رتبه قبولی هر دانشگاه، میزان شانس قبولی خود را تخمین بزنند. 

توجه داشته باشید که نوبت دوم یا شبانه دانشگاه های سراسری شهریه پرداز می باشد اما در دیگر موارد تفاوتی بین این دو دوره نیست. آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران کنکور ۱۴۰۲ در دانشگاه سراسری به شرح زیر می باشد. 

 

منطقه یک 

آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران کنکور 1402 در این سهمیه به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه رتبه کشوری
دانشگاه صنعتي شريف 855 1319
دانشگاه تهران 1579 2517
دانشگاه علم وصنعت ايران 2230 3709
دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجاي | فرهنگيان – آزاد-بومي استان اصفهان 4205 7513
دانشگاه تبريز 7686 15412
دانشگاه تبريز | نوبت دوم 9414 19876
دانشگاه فردوسي مشهد 4357 7841
دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم 4751 8580
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 2658 4453
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي | نوبت دوم 2915 4940
دانشگاه شهيدبهشتي 2865 4881
دانشگاه خوارزمي (کرج) 3388 5849
دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 6682 13025
دانشگاه صنعتي اصفهان 5315 9881
دانشگاه الزهرا/س/ 4058 7216
دانشگاه الزهرا/س | نوبت دوم 4452 8060
دانشگاه بين المللي امام خميني 6713 13100
دانشگاه بوعلي سينا-همدان 9206 19318
دانشگاه صنعتي قم 8814 18351
دانشگاه اصفهان | نوبت دوم 5802 11010
دانشگاه گيلان -رشت 7310 14505
دانشگاه محقق اردبيلي | نوبت دوم 18470 46500
دانشگاه بيرجند 14260 33508
دانشگاه فسا | نوبت دوم 7290 14265
دانشگاه کاشان | نوبت دوم 10339 22310
دانشگاه قم 11217 24652
دانشگاه شهرکرد 9210 19310
دانشگاه خليج فارس -بوشهر 10465 22715
دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار 17853 44561
دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم 17549 43754
دانشگاه بجنورد 19502 49985
دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر 10947 23879
مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا 12996 28861
دانشگاه صنعتي سهند-تبريز 12953 29654
دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | نوبت دوم 13946 32559
دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز 11283 24859
دانشکده فني ومهندسي گرمسار 12268 27671
دانشکده فني ومهندسي گرمسار | نوبت دوم 15119 36010
دانشگاه صنعتي اراک 16313 39725
دانشگاه صنعتي بيرجند 23599 63661
دانشگاه دامغان | نوبت دوم 20172 52261
مرکزاموزش عالي محلات 16949 41722
دانشگاه تفرش 18866 47775
دانشگاه ياسوج 19633 50419
دانشگاه صنعتي قوچان 21644 57100
دانشگاه صنعتي قوچان | نوبت دوم 24402 66715
دانشگاه تربت حيدريه 25550 70276
دانشگاه يزد(ابرکوه) 20292 53237
دانشگاه تبريز (مرند) | نوبت دوم
23519 63421

 

آخرین رتبه پذیرفته شدگان مهندسی عمران ۱۴۰۰ در این سهمیه به شرح زیر می باشد.

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه صنعتی شریف 501
دانشگاه تهران 563
دانشگاه صنعتی امیرکبیر 798
دانشگاه علم و صنعت 1200
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 1510
دانشگاه فردوسی – مشهد 1477
دانشگاه گیلان – رشت 5421
دانشگاه الزهرا(س) – تهران 2939
دانشگاه اصفهان 2991
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) – قزوین 3631
دانشگاه بوعلی سینا – همدان 5662
دانشگاه صنعتی ارومیه 16882
دانشگاه شهيد بهشتی – تهران 1872
دانشگاه شهيد باهنر – کرمان 7129

 

منطقه دو | رتبه قبولی مهندسی عمران کنکور ۱۴۰۲

آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران کنکور 1402 در این سهمیه به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه رتبه کشوری
دانشگاه صنعتي شريف 623 2058
دانشگاه تهران 986 3127
دانشگاه علم وصنعت ايران 1630 4860
دانشگاه علم وصنعت ايران | نوبت دوم 1311 3935
دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي | فرهنگيان – آزاد-بومي استان سمنان 3200 9390
دانشگاه تبريز 4655 13300
دانشگاه فردوسي مشهد 12109 32660
دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم 2959 8691
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 1910 5672
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي | نوبت دوم 2054 6055
دانشگاه شهيدبهشتي 2281 6750
دانشگاه خوارزمي (کرج) 2154 6376
دانشگاه خوارزمي (کرج) | نوبت دوم 2731 8056
دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 5116 14388
دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم 7384 20517
دانشگاه يزد 7595 13784
دانشگاه صنعتي اصفهان 3318 9730
دانشگاه صنعتي اصفهان | نوبت دوم 3619 10420
دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان 2358 6947
دانشگاه بين المللي امام خميني 5172 14550
دانشگاه شاهد-تهران 3651 10590
دانشگاه بوعلي سينا-همدان 10546 28583
دانشگاه صنعتي قم 5156 14568
دانشگاه اصفهان 3961 11419
دانشگاه اصفهان | نوبت دوم 3799 11021
دانشگاه گيلان -رشت 7455 20674
دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم 8859 24229
دانشگاه محقق اردبيلي 16758 4430
دانشگاه محقق اردبيلي | نوبت دوم 21436 56240
دانشگاه شهيدباهنرکرمان 4683 13380
دانشگاه کردستان -سنندج 17865 47340
دانشگاه بيرجند 18568 49050
دانشگاه بيرجند | نوبت دوم 23874 62411
دانشگاه فسا 12147 51567
دانشگاه کاشان 5638 15720
دانشگاه کاشان | نوبت دوم 7917 21800
دانشگاه قم 6632 18515
دانشگاه شهيدچمران اهواز 13577 36271
دانشگاه زنجان 25437 77477
دانشگاه مازندران -بابلسر 22606 59300
دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم 8551 23521
دانشگاه خليج فارس -بوشهر 9313 25428
دانشگاه هرمزگان -بندرعباس 11859 31942
دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ 7220 19977
دانشگاه سمنان 12819 34368
دانشگاه سمنان | نوبت دوم 24792 64853
دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار 17562 46267
دانشگاه صنعتي شاهرود 15301 40608
دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم 20672 54231
دانشگاه بجنورد 26269 68692
دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر 14633 38974
دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | نوبت دوم 13753 36751
دانشگاه صنعتي سهند-تبريز 10507 28509
دانشگاه گيلان -رشت 14231 37865
دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | نوبت دوم 18112 47933
دانشگاه لرستان -خرم اباد 21054 55242
دانشگاه گلستان -گرگان 11637 31345
دانشگاه اردکان 18659 47200
دانشگاه اروميه 16049 42584
دانشگاه صنعتي اراک 14307 38117
دانشگاه صنعتي بيرجند 19952 52457
دانشگاه صنعتي بيرجند | نوبت دوم 25758 67419
دانشگاه دامغان 18537 48875
دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول 19931 52376
دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان 21348 56042
مرکزاموزش عالي محلات 19010 50100
دانشگاه ملاير 20445 53631
دانشگاه ملاير | نوبت دوم 23469 61388
دانشگاه صنعتي اروميه 16900 44804
دانشگاه مراغه 25177 65765
دانشگاه تفرش 21172 55539
دانشگاه صنعتي کرمانشاه 21521 56436
دانشگاه صنعتي سيرجان 20555 54020
دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان 24569 64281
دانشگاه ايت اله العظمي بروجردي 23354 61090
مجتمع اموزش عالي بم 32653 84422
دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار 22317 58462
دانشگاه جيرفت 26885 70216
مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين 27042 70669
دانشگاه بزرگمهر قائنات 27565 71983
دانشگاه بوعلي سينا – همدان (كبودر آهنگ) 20249 53118
دانشگاه تبريز (مرند) 23905 62504
دانشگاه تبريز (مرند) | نوبت دوم
28462 74251
دانشگاه گلستان – گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول) 15179 40321

 

آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران 1400 در این سهمیه به شرح زیر می باشد.

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه فردوسی مشهد 1344
دانشگاه تهران 503
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز 8764
دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران 712
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران 1098
دانشگاه فردوسی – مشهد 1388
دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران 664
دانشگاه الزهرا (س) – تهران 1238
دانشگاه اصفهان 2780
دانشگاه صنعتی امیرکبیر 740
دانشگاه صنعتی شریف 844
دانشگاه شهيد بهشتی – تهران 3455
دانشگاه بوعلی سینا همدان 1104
دانشگاه صنعتی اراک 14598
دانشگاه صنعتی اصفهان 3077
دانشگاه شهيد باهنر – کرمان 7638

جهت عضویت درکانال اطلاع رسانی و آخرین اخبار در تلگرام بر روی این عبارت 👈 تلگرام مشاوره تحصیلی 👉 کلیک کنید و یا در سرچ تلگرام عبارت ” مشاوره تحصیلی دانتل کو ” جست و جو کرده و عضو شوید.

 

منطقه سه | رتبه قبولی مهندسی عمران کنکور ۱۴۰۲

آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران کنکور 1402 در این سهمیه به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه رتبه کشوری
دانشگاه صنعتي شريف 290 3897
دانشگاه تهران 655 6452
دانشگاه صنعتي اميرکبير 768 7270
دانشگاه علم وصنعت ايران 845 7690
دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي | فرهنگيان – آزاد-بومي استان تهران 4107 22947
دانشگاه تبريز 1905 13386
دانشگاه تبريز | نوبت دوم 6749 32880
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي | نوبت دوم 1412 10755
دانشگاه شهيدبهشتي 1262 9982
دانشگاه خوارزمي (کرج) | نوبت دوم 1558 11635
دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2805 17590
دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم 5507 28371
دانشگاه يزد 1977 13668
دانشگاه صنعتي اصفهان 627 6388
دانشگاه صنعتي اميرکبير | پرديس خودگردان 1780 12750
دانشگاه بين المللي امام خميني 1789 12860
دانشگاه شاهد-تهران 8740 40165
دانشگاه بوعلي سينا-همدان 5766 29318
دانشگاه صنعتي قم 3816 21837
دانشگاه شيراز 1460 11209
دانشگاه گيلان -رشت 4071 22771
دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم 7051 34209
دانشگاه محقق اردبيلي 9620 43200
دانشگاه محقق اردبيلي | نوبت دوم 10318 45451
دانشگاه شهيدباهنرکرمان 6510 27554
دانشگاه شهيدباهنرکرمان | نوبت دوم 7231 34817
دانشگاه کردستان -سنندج 6158 30738
دانشگاه بيرجند 11416 49140
دانشگاه کاشان 3714 21316
دانشگاه قم 3691 21354
دانشگاه شهيدچمران اهواز 8140 37990
دانشگاه زنجان 5142 26873
دانشگاه مازندران -بابلسر 4941 26253
دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم 7603 36131
دانشگاه شهرکرد 8000 37577
دانشگاه خليج فارس -بوشهر 10089 44659
دانشگاه هرمزگان -بندرعباس 6375 31420
دانشگاه سمنان 3154 19000
دانشگاه سمنان | نوبت دوم 17360 68231
دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار|نوبت دوم 3768 21500
دانشگاه صنعتي شاهرود 8176 38306
دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم 17725 69400
دانشگاه بجنورد 13791 56972
دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر 8584 39637
مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | نوبت دوم 8806 40427
دانشگاه صنعتي سهند-تبريز 6458 31822
دانشگاه گيلان -رشت 7622 36231
دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم 8371 38921
دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز 8291 38669
دانشکده فني ومهندسي گرمسار 4916 26153
دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان 5477 28160
دانشگاه لرستان -خرم اباد 10805 47172
دانشگاه گلستان -گرگان | نوبت دوم 9980 44474
دانشگاه اردکان 13752 36703
دانشگاه اروميه 6612 32401
دانشگاه صنعتي بيرجند 13776 56875
دانشگاه رازي -کرمانشاه 7777 36776
دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول 10391 45770
دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان 10672 46564
دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | نوبت دوم 14231 58347
دانشگاه ملاير 14142 58050
دانشگاه صنعتي اروميه 10752 44964
دانشگاه مراغه 16692 66217
دانشگاه صنعتي کرمانشاه 10130 44884
دانشگاه ياسوج 12748 53449
دانشگاه صنعتي سيرجان 15509 62351
دانشگاه صنعتي قوچان 12281 51962
دانشگاه صنعتي قوچان | نوبت دوم 19642 75616
دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان 13231 55031
دانشگاه ايت اله العظمي بروجردي 14518 59277
مجتمع اموزش عالي بم 22436 84631
دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار 14783 60203
دانشگاه بناب 15550 62615
دانشگاه ايلام 14777 60178
دانشگاه زابل 17828 69666
مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين 20774 79362
دانشگاه ولايت -ايرانشهر 23119 86858
دانشگاه كردستان – سنندج (محل تحصيل بيجار) 19148 73967
دانشگاه صنعتي اروميه – (محل تحصيل خوي ) 13990 57633
دانشگاه بوعلي سينا – همدان(كبودر آهنگ) 16170 64523
دانشگاه تبريز (مرند) 9682 43451
دانشگاه تبريز (مرند) | نوبت دوم
17201 67693

 

آخرین رتبه پذیرفته شدگان مهندسی عمران ۱۴۰۰ در این سهمیه به شرح زیر می باشد.

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه علم و صنعت ایران 355
دانشگاه شاهرود 11600
دانشگاه صنعتی اصفهان 442
دانشگاه صنعتی بابل 1054
دانشگاه تبریز 1200
دانشگاه صنعتی شریف 348
دانشگاه تهران 299
دانشگاه صنعتی امیرکبیر 456
دانشگاه شهيد بهشتی – تهران 808
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 500
دانشگاه الزهرا 402
دانشگاه شهيد باهنر – کرمان 3703

 

برای مشاهده و آگاهی از رتبه قبولی همه رشته های دانشگاهی در دوره های روزانه، نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان به مقاله زیر مراجعه کنید.

👈 رتبه قبولی کنکور ۱۴۰۳ 👉

 

آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران کنکور ۱۴۰۲ | دانشگاه آزاد

رشته مهندسی عمران در میان داوطلبان در دانشگاه آزاد نیز علاقه مندان بسیاری دارد. قبولی در رشته مهندسی عمران دانشگاه آزاد نسبت به دانشگاه های سراسری آسان تر می باشد. به همین دلیل در این قسمت از مقاله تعدادی از آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران کنکور 1402 را جمع آوری کرده ایم که به شرح جدول زیر می‌باشد.

دانشگاه محل قبولی رتبه قبولی  رتبه کشوری سهمیه
دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات 25412 65237 عادی
دانشگاه آزاد | واحد تهران غرب 24678 63510 عادی
دانشگاه آزاد | واحد تهران شمال 81367 110328 عادی
دانشگاه آزاد | واحد کرج 25691 69015 عادی
بخوانید: راهنما جامع انتخاب رشته دانشگاه آزاد ۱۴۰۳ 

 

مشاوره انتخاب رشته کنکور ریاضی ۱۴۰۲

انتخاب رشته کنکور ریاضی ۱۴۰۳ در دانشگاه های سراسری و آزاد به صورت جداگانه انجام می‌گیرد که داوطلبان باید براساس رتبه و ترازی که در کارنامه کنکور برای آن ها درج شده است، نسبت به انجام انتخاب رشته اقدام کنند.

اطلاع از رتبه قبولی مهندسی عمران کنکور ۱۴۰۲ به تنهایی کافی نیست پس هرگز با اطلاعات ناقص دست به انتخاب رشته نزنید. اگر شما رتبه بسیار خوب یا در حد متوسطی را به دست آورده باشید با انتخاب رشته غلط که نشات گرفته از ناقص بودن اطلاعات است، زحمات چندساله خود را به هدر خواهید داد.

اگر هم که رتبه نه چندان مناسبی را به دست آورده باشید، موقعیت حساس تر است چرا که شانس قبولی شما در بسیاری از دانشگاه ها و رشته ها وجود دارد که از آنها غافل هستید و با ندانستن این اطلاعات، انتخاب رشته را غلط انجام می‌دهید.

بنابراین حتما از کمک مشاوری مجرب در این امر بهره ببرید و اگر دسترسی به مشاور حضوری ندارید یا مشاوران حضوری در اطراف شما وجود دارند ولی به اندازه کافی تبحر ندارند، می‌توانید از مشاوره تلفنی استفاده کنید. مزیتی که مشاوره تلفنی دارد دسترسی آسان آن است و همچنین هزینه مشاوره تلفنی بسیار کمتر از مشاوره حضوری می‌باشد.

جهت ارتباط با مشاوران برتر مرکز مشاوره تحصیلی تلفنی دانتل کو و بهره مندی از مشاوره انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۳ و اطلاع از رتبه قبولی مهندسی عمران کنکور 1402 همین حالا با شماره موجود در این صفحه تماس بگیرید.

 

برای دریافت مشاوره در زمینه آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران کنکور ۱۴۰۲ می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 91005066-021 تماس بگیرید.

 

سوالات متداول

  1. داوطلبان چگونه می‌توانند از آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران کنکور ۱۴۰۲ استفاده کنند؟

    اطلاع از آخرین رتبه قبولی این امکان را برای متقاضیان این رشته فراهم می‌کند تا بتوانند با دید بهتری نسبت به برنامه ریزی اقدام کنند.

  2. داوطلبان چه زمانی می‌توانند از آخرین رتبه قبولی استفاده کنند؟

    علاقه مندان به رشته مهندسی عمران می‌توانند در طول تحصیل برای هدفگذاری و همینطور در زمان انتخاب رشته استفاده کنند.

  3. چگونه می‌توان از آخرین رتبه قبولی مطلع گردید؟

    در این مقاله از سایت دانتل آخرین رتبه‌های پذیرفته شدگان را ارائه کرده ایم. شما می‌توانید از آنها جهت برنامه ریزی بهتر و انتخاب رشته بهره ببرید.

کانال تلگرام تحصیلی     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره