کنکور سراسریانتخاب رشته کنکور سراسری

آخرین رتبه قبولی کنکور ریاضی ۱۴۰۱

کانال تلگرام تحصیلی     

رتبه قبولی کنکور ریاضی ۱۴۰۱ در رشته های پرطرفدار چقدر می باشد؟ هرسال داوطلبان بسیاری برای رسیدن به رشته های مهندسی در زیرگروه کنکور ریاضی با دیگر داوطلبان رقابت می‌کنند، اما با برگزاری آزمون و دریافت کارنامه های اولیه، داوطلبان باید با یک انتخاب رشته آگاهانه به هدف خود برسند. برای اینکه داوطلبان بتوانند با دید باز نسبت به رتبه اکتسابی خود، انتخاب رشته کنند باید از آخرین رتبه قبولی کنکور ریاضی در سال های گذشته مطلع شوند. به همین منظور در ادامه این مطلب به موضوع  آخرین رتبه قبولی کنکور ریاضی 1401 می پردازیم تا داوطلبان کنکور برای انتخاب رشته از آن بهره گیرند. 

 

رتبه قبولی کنکور ریاضی ۱۴۰۱

داوطلبانی که قصد شرکت در انتخاب رشته ریاضی را دارند باید توجه داشته باشند که برای پیشروی درست در مسیر انتخاب رشته می‌توانند از آخرین رتبه قبولی کنکور ریاضی سال گذشته استفاده کنند تا بدانند با رتبه‌ای که دارند در کدام رشته محل ها شانس قبولی بیشتری خواهند داشت.

داوطلبانی که مایل هستند انتخاب رشته کنکور ریاضی را انجام دهند، ابتدا باید دفترچه انتخاب رشته ریاضی را دانلود کرده و کد رشته محل های مورد نظر خود را استخراج و بر اساس معیار های مختلفی چون علاقه، رشته محور و یا دانشگاه محور الویت بندی کنند.

داوطلبان برای اینکه یک انتخاب رشته اصولی انجام دهند، بطوری که شانس قبولی هر الویت بیشتر از الویت بعدی خود باشد، می‌توانند از آخرین قبولی کنکور ریاضی سالهای گذشته استفاده کنند و سعی کنند با توجه به آنها بیشتر انتخاب هایشان را معقول بچینند تا شانس قبولی خود را افزایش دهند. برای اطلاع از ضرایب کنکور ریاضی کلیک کنید.

بخوانید: راهنما کامل انتخاب رشته

 

آخرین قبولی کنکور ریاضی در رشته های پرطرفدار 1401

داوطلبان بسیاری با هدف رسیدن به رشته های زیرگروه کنکور ریاضی در آزمون سراسری که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می‌شود، شرکت می‌کنند که برای موفقیت در رسیدن به رشته موردنظرشان می توانند شانس قبولی خود را به کمک آخرین رتبه کنکور ریاضی ۱۴۰۱ در سال های گذشته تخمین بزنند. برای مشاهده رشته های کنکور ریاضی کلیک کنید.

به همین منظور در ادامه مطلب چند نمونه کارنامه آخرین قبولی کنکور ریاضی که شامل آخرین رتبه قبولی کنکور ریاضی 1401در رشته های پرطرفداری همچون مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، مهندسی مکانیک، مهندسی صنایع، مهندسی عمران است، را آورده ایم. 

 

رتبه قبولی رشته مهندسی برق

جدول زیر تعدادی از آخرین رتبه قبولی کنکور ریاضی در رشته مهندسی برق را در سهمیه ایثارگران و مناطق نشان می‌دهد. داوطلبانی که قصد انتخاب رشته مهندسی برق را در کنکور ریاضی دارند می‌توانند از جدول زیر بهره بگیرند.

دانشگاه  سهمیه  رتبه قبولی دوره
دانشگاه صنعتي شريف منطقه یک 43 روزانه
دانشگاه تهران  منطقه یک 214 روزانه
دانشگاه صنعتي اميرکبير منطقه یک 942 روزانه
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی منطقه یک 1621 روزانه
دانشگاه صنعتي اصفهان منطقه یک 1245 روزانه
دانشگاه صنعتی امیرکبیر منطقه یک 2916 روزانه
دانشگاه صنعتي شريف منطقه دو 54 روزانه
دانشگاه تهران  منطقه دو 184 روزانه
دانشگاه صنعتي اصفهان منطقه دو 1385 روزانه
دانشگاه بوعلي سينا همدان منطقه دو 7513 روزانه
دانشگاه رازي -کرمانشاه منطقه دو 16542 روزانه
دانشگاه تبریز منطقه سه 3040 روزانه
دانشگاه علم وصنعت ايران – منطقه سه 208 روزانه
دانشگاه بوعلي سينا همدان منطقه سه 3205 روزانه
دانشگاه رازي -کرمانشاه منطقه سه 7500 روزانه

 

رتبه قبولی رشته مهندسی کامپیوتر

جدول زیر تعدادی از آخرین رتبه قبولی کنکور ریاضی ۱۴۰۱ رشته مهندسی کامپیوتر را در سهمیه مناطق نشان می‌دهد. داوطلبانی که قصد انتخاب رشته مهندسی کامپیوتر را در کنکور ریاضی دارند می‌توانند از جدول زیر بهره بگیرند.

دانشگاه  سهمیه  رتبه قبولی دوره
دانشگاه صنعتي شريف منطقه یک 31 روزانه
دانشگاه تهران  منطقه یک 124 روزانه
دانشگاه صنعتي اصفهان منطقه یک 1268 روزانه
دانشگاه فردوسی – مشهد منطقه یک 2260 نوبت دوم
دانشگاه صنعتی شریف منطقه یک  1923 پردیس خودگردان
دانشگاه صنعتي شريف منطقه دو 27 روزانه
دانشگاه تهران  منطقه دو 88 روزانه
دانشگاه صنعتي اصفهان منطقه دو 575 روزانه
دانشگاه صنعتی امیرکبیر منطقه دو 2690 پردیس خودگردان
دانشگاه تهران  منطقه سه 43 روزانه
دانشگاه دامغان منطقه سه 2455 روزانه
دانشگاه رازی کرمانشاه منطقه سه 1566 روزانه
دانشگاه ملایر منطقه سه 18920 نوبت دوم

 

رتبه قبولی کنکور ریاضی | مهندسی مکانیک

جدول زیر تعدادی از آخرین رتبه قبولی کنکور ریاضی رشته مهندسی مکانیک را در سهمیه مناطق نشان می‌دهد. داوطلبانی که قصد انتخاب رشته مهندسی مکانیک را در کنکور ریاضی دارند می‌توانند از جدول زیر بهره بگیرند.

دانشگاه  سهمیه  رتبه قبولی دوره
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی منطقه یک 344 روزانه
دانشگاه کاشان منطقه یک 990 روزانه
دانشگاه اصفهان منطقه یک 2110 روزانه
دانشگاه  گیلان _ رشت منطقه یک 1178 نوبت دوم
دانشگاه صنعتی شریف منطقه یک 3157 پردیس خودگردان
دانشگاه صنعتی شریف منطقه یک 3099 پردیس خودگردان
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) – قزوین منطقه دو 956 روزانه
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل منطقه دو 6422 نوبت دوم
دانشگاه شهید باهنر – کرمان منطقه دو 22677 نوبت دوم
دانشگاه اراک منطقه سه 4166 روزانه
دانشگاه بوعلی سینا – همدان منطقه سه 7388 روزانه
دانشگاه صنعتی شاهرود منطقه سه 4227 روزانه
دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل منطقه سه 9526 نوبت دوم
دانشگاه لرستان – خرم آباد منطقه سه 15677 نوبت دوم

 

آخرین رتبه قبولی کنکور ریاضی | مهندسی صنایع

جدول زیر تعدادی از آخرینرتبه قبولی کنکور ریاضی رشته مهندسی صنایع را در سهمیه ایثارگران و مناطق نشان میدهد. داوطلبانی که قصد انتخاب رشته مهندسی صنایع را در کنکور ریاضی دارند میتوانند از جدول زیر بهره بگیرند.

دانشگاه  سهمیه  رتبه قبولی دوره
دانشگاه علم و فناوری مازندران – بهشهر ایثارگران 25 درصد ظرفیت 688 روزانه
دانشگاه شهید باهنر – کرمان ایثارگران 25 درصد ظرفیت 755 روزانه
دانشگاه بوعلی سینا – همدان ایثارگران 5 درصد ظرفیت 4088 روزانه
دانشگاه تهران منطقه یک 533 روزانه
دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران منطقه یک 1225 روزانه
دانشگاه تبریز منطقه یک 6144 نوبت دوم
دانشگاه صنعتی امیرکبیر منطقه یک 2516 پردیس خودگردان
دانشگاه خوارزمی تهران منطقه دو 688 روزانه
دانشگاه یزد منطقه دو 3341 روزانه
دانشگاه فردوسی – مشهد منطقه دو 4326 نوبت دوم
دانشگاه تبریز منطقه سه 744 روزانه
دانشگاه تربت حیدریه منطقه سه 16480 روزانه
دانشگاه کردستان منطقه سه 5055 روزانه
دانشگاه صنعتی امیرکبیر منطقه سه 2270 پردیس خودگردان

 

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی عمران

جدول زیر تعدادی از آخرین رتبه قبولی کنکور ریاضی رشته مهندسی عمران را در سهمیه مناطق نشان میدهد. داوطلبانی که قصد انتخاب رشته مهندسی عمران را در کنکور ریاضی دارند، میتوانند از جدول زیر بهره بگیرند.

دانشگاه  سهمیه  رتبه قبولی دوره
دانشگاه بوعلی سینا – همدان منطقه یک 9155 روزانه
دانشگاه شهید بهشتی منطقه یک 2216 روزانه
دانشگاه قم منطقه یک 477 روزانه
دانشگاه فردوسی – مشهد منطقه یک 4855 نوبت دوم
دانشگاه صنعتی شریف منطقه یک 2966 پردیس خودگردان
دانشگاه صنعتی اصفهان منطقه دو 1472 روزانه
دانشگاه صنعتی ارومیه منطقه دو 15899 روزانه
دانشگاه محقق اردبیلی منطقه دو 22324 نوبت دوم
دانشگاه صنعتی شریف منطقه دو 6955 پردیس خودگردان
دانشگاه صنعتی امیرکبیر منطقه دو 3618 پردیس خودگردان
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی منطقه سه 415 روزانه
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل منطقه سه 1005 روزانه
دانشگاه دامغان منطقه سه 4755 روزانه
دانشگاه ملایر منطقه سه 15422 نوبت دوم

 

مشاوره رتبه قبولی کنکور ریاضی ۱۴۰۱

داوطلبان وقتی در مرحله انتخاب رشته کنکور سراسری قرار می گیرند، ابتدا بایستی دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری را در زیرگروه مربوطه دریافت و دانلود کنند و سپس کد رشته محل های مورد نظر خود را از این دفترچه استخراج کنند.

پس از اینکه متقاضیان کد رشته محل های مورد نظر خود را استخراج کردند، بایستی که در فرم انتخاب رشته موجود در سایت سازمان سنجش این کد رشته محل ها را الویت بندی کنند. الویت بندی این کد رشته محل ها بدین گونه است که داوطلبان باید بخش اول انتخاب های خود را بد بینانه، بخش دوم انتخاب های خود را نرمال و بخش پایانی را خوش بینانه بچینند.

حال داوطلب می تواند به کمک آخرین رتبه قبولی کنکور ریاضی در سال های گذشته تشخیص دهد که کدام انتخاب ها متناسب با رتبه‌ای که داوطلب کسب کرده است، بد بینانه، نرمال و یا خوش بینانه است و الویت های خود را دقیق و آگاهانه انتخاب می کند. برای مشاهده کارنامه کنکور ریاضی کلیک کنید.

انتخاب رشته به طور کلی مرحله حساسی است که سعی کنید در کنار استفاده از آخرین رتبه های قبولی کنکور ریاض در سال های گذشته، از یک مشاور نیز مشورت بگیرید. مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل می توانند در انجام یک انتخاب رشته درست و آگاهانه به شما کمک کنند، کافی است از طریق شماره زیر با آن ها ارتباط برقرار کنید. برای دریافت مشاوره تحصیلی تلفنی با مشاوران مجموعه دانتل تماس بگیرید.

برای دریافت مشاوره در زمینه رتبه قبولی کنکور ریاضی ۱۴۰۱ می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 91005066-021 تماس بگیرید.

 

سوالات متداول

آیا داوطلبان کنکور ریاضی می توانند جهت انتخاب رشته از آخرین رتبه قبولی کنکور ریاضی استفاده کنند؟

بله، تمامی داوطلبان کنکور ریاضی می توانند جهت تخمین شانس قبولی شان در کد رشته محل هایی که قصد انتخاب آن را دارند، از آخرین رتبه قبولی رشته های پرطرفدار کنکور ریاضی استفاده کنند.

رتبه قبولی کنکور ریاضی بر چه اساسی در این مقاله ارائه گردیده است؟

رتبه های قبولی در رشته های پرطرفدار ارائه شده در این مقاله بر اساس کارنامه های افراد واقعی پذیرفته شده در این مقاله ارائه شده است.

استفاده از آخرین رتبه قبولی تنها در زمان انتخاب رشته مفید می باشد؟

خیر، داوطلبان می توانند در زمان برنامه ریزی برای مطالعه کنکور سراسری نیز از رتبه ها و کارنامه های واقعی افراد پذیرفته شده در این رشته ها استفاده کنند و یک برنامه ریزی دقیق و اصولی برای خود طراحی کنند.

کانال تلگرام تحصیلی     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره