کنکور سراسریانتخاب رشته کنکور سراسری

کارنامه قبولی کنکور تجربی ۱۴۰۰

کارنامه قبولی کنکور تجربی ۱۴۰۰ به داوطلبان کمک می کند با تخمین رتبه قبولی انتخاب رشته بهتری را انجام دهند. بسیاری از داوطلبان کنکور تجربی به دنبال کارنامه قبولی رشته های این گروه آزمایشی مثل رشته های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، پرستاری، مامایی و … هستند تا از رتبه و تراز لازم برای پذیرش در هر رشته و دانشگاه و همچنین درصد دروس لازم برای کسب رتبه های مختلف مطلع شوند. در این مطلب میخواهیم کارنامه قبولی کنکور تجربی را در رشته های مذکور را بررسی نماییم.

کارنامه قبولی کنکور تجربی ۱۴۰۰ 

اکثر داوطلبان کنکور تجربی برای قبولی در رشته های پزشکی و پیراپزشکی رقابت می کنند مخصوصا قبولی در دانشگاه های برتر روزانه که تحصیل رایگان دارند اولویت قبولی بیشتر داوطلبان است. همانطور که می دانید برای پذیرش در رشته هایی همچون پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری و … باید رتبه و تراز بسیار خوبی کسب کنید و درصد دروس شما چه در دروس عمومی و چه در دروس اختصاصی باید بالا باشد تا بتوانید رتبه قبولی تجربی به دست آورید.

کارنامه هایی که در ادامه مشاهده می کنید بر اساس کارنامه قبولی پذیرفته شدگان سال قبل تهیه شده است و شما با استفاده از کارنامه کنکور تجربی می توانید از حدود رتبه قبولی و درصد دروس لازم برای قبولی در رشته‌ها و دانشگاه های مختلف مطلع شوید. برای مطالعه زیر گروه کنکور تجربی کلیک کنید.

کارنامه قبولی کنکور تجربی ۱۴۰۰ | پزشکی

پذیرش در رشته پزشکی کنکور تجربی با توجه به رتبه در سهمیه انجام می گیرد و کارنامه قبولی کنکور تجربی رشته پزشکی در سهمیه های منطقه یک، دو و سه به شرح زیر می باشد:

سهمیه منطقه یک

رتبه در سهمیه : 28  تراز اکتسابی : 12347
رتبه کشوری : 55 دانشگاه محل پذیرش : دانشگاه علوم پزشکی تهران
نام درس و درصد دروس اکتسابی
زبان و ادبیات فارسی 83
زبان عربی 88
فرهنگ و معارف اسلامی 95
زبان انگلیسی  80
زمین شناسی 88
ریاضیات 92
زیست 85
فیزیک 95
شیمی 92

سهمیه منطقه دو

رتبه در سهمیه :75  تراز اکتسابی : 10957
رتبه کشوری : 156 دانشگاه محل پذیرش : دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج
نام درس و درصد دروس اکتسابی
زبان و ادبیات فارسی 80
زبان عربی 72
فرهنگ و معارف اسلامی 83
زبان انگلیسی  35
زمین شناسی 5
ریاضیات 95
زیست 86
فیزیک 68
شیمی 81

سهمیه منطقه سه

رتبه در سهمیه : 2357  تراز اکتسابی : 9562
رتبه کشوری : 8420 دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران 
نام درس و درصد دروس اکتسابی
زبان و ادبیات فارسی 87
زبان عربی 45
فرهنگ و معارف اسلامی 56
زبان انگلیسی  33
زمین شناسی 0
ریاضیات 50
زیست 74
فیزیک 52
شیمی 57

رشته دندانپزشکی

رشته دندانپزشکی نیز همچون رشته پزشکی جزو پرطرفدارترین های کنکور تجربی است که کارنامه قبولی کنکور تجربی رشته دندانپزشکی در سهمیه مناطق یک، دو و سه به شرح جداول زیر می باشد : 

سهمیه منطقه یک

رتبه در سهمیه : 152  تراز اکتسابی : 11425
رتبه کشوری : 388 دانشگاه محل پذیرش : دانشگاه علوم پزشکی مشهد
نام درس و درصد دروس اکتسابی
زبان و ادبیات فارسی 78
زبان عربی 81
فرهنگ و معارف اسلامی 90
زبان انگلیسی  75
زمین شناسی 56
ریاضیات 80
زیست 84
فیزیک 80
شیمی 75

سهمیه منطقه دو

رتبه در سهمیه : 128  تراز اکتسابی : 11528
رتبه کشوری : 292 دانشگاه محل پذیرش : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نام درس و درصد دروس اکتسابی
زبان و ادبیات فارسی 65
زبان عربی 83
فرهنگ و معارف اسلامی 95
زبان انگلیسی  72
زمین شناسی 0
ریاضیات 92
زیست 88
فیزیک 92
شیمی 86

سهمیه منطقه سه

رتبه در سهمیه : 93  تراز اکتسابی : 11475
رتبه کشوری : 615 دانشگاه محل پذیرش : دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج
نام درس و درصد دروس اکتسابی
زبان و ادبیات فارسی 54
زبان عربی 79
فرهنگ و معارف اسلامی 95
زبان انگلیسی  82
زمین شناسی 75
ریاضیات 66
زیست 85
فیزیک 74
شیمی 86

کارنامه قبولی کنکور تجربی رشته داروسازی

اگر علاقه مند به رشته داروسازی هستید برای قبولی در این رشته باید بتوانید درصد دروس بالایی را کسب کنید تا رتبه مدنظر را به دست آورید. کارنامه قبولی کنکور تجربی و درصد دروس لازم برای قبولی در رشته داروسازی دانشگاه سراسری به صورت جدول های زیر است :

سهمیه منطقه یک

رتبه در سهمیه : 254  تراز اکتسابی : 11587
رتبه کشوری : 8725 دانشگاه محل پذیرش : دانشگاه علوم پزشکی تهران
نام درس و درصد دروس اکتسابی
زبان و ادبیات فارسی 53
زبان عربی 90
فرهنگ و معارف اسلامی 76
زبان انگلیسی  68
زمین شناسی 65
ریاضیات 74
زیست 80
فیزیک 52
شیمی 65

سهمیه منطقه دو

رتبه در سهمیه : 158  تراز اکتسابی : 11065
رتبه کشوری : 488 دانشگاه محل پذیرش : دانشگاه علوم پزشکی تبریز
نام درس و درصد دروس اکتسابی
زبان و ادبیات فارسی 72
زبان عربی 48
فرهنگ و معارف اسلامی 59
زبان انگلیسی  56
زمین شناسی 0
ریاضیات 66
زیست 71
فیزیک 37
شیمی 63

سهمیه منطقه سه

رتبه در سهمیه : 658  تراز اکتسابی : 10815
رتبه کشوری : 1975 دانشگاه محل پذیرش : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
نام درس و درصد دروس اکتسابی
زبان و ادبیات فارسی 56
زبان عربی 33
فرهنگ و معارف اسلامی 58
زبان انگلیسی  51
زمین شناسی 40
ریاضیات 60
زیست 66
فیزیک 43
شیمی 52

رشته پرستاری

اولین رشته پیراپزشکی پرمتقاضی کنکور تجربی، رشته پرستاری است. این رشته در دانشگاه های روزانه، پردیس خودگردان و آزاد ارائه می شود و بیشترین میزان ظرفیت پذیرش را در مقایسه با سایر رشته های پیراپزشکی مثل مامایی، اتاق عمل و … دارد. کارنامه قبولی کنکور تجربی برای قبولی در رشته پرستاری سهمیه های مناطق به صورت جدول های زیر می باشد:

سهمیه منطقه یک

رتبه در سهمیه : 1257  تراز اکتسابی : 9257
رتبه کشوری : 5815 دانشگاه محل پذیرش : دانشگاه علوم پزشکی ایران
نام درس و درصد دروس اکتسابی
زبان و ادبیات فارسی 61
زبان عربی 35
فرهنگ و معارف اسلامی 50
زبان انگلیسی  21
زمین شناسی 32
ریاضیات 44
زیست 64
فیزیک 45
شیمی 62

سهمیه منطقه دو

رتبه در سهمیه : 3356  تراز اکتسابی : 8612
رتبه کشوری : 6741 دانشگاه محل پذیرش : دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج
نام درس و درصد دروس اکتسابی
زبان و ادبیات فارسی 76
زبان عربی 45
فرهنگ و معارف اسلامی 64
زبان انگلیسی  32
زمین شناسی 0
ریاضیات 45
زیست 74
فیزیک 40
شیمی 66

سهمیه منطقه سه

رتبه در سهمیه : 2758  تراز اکتسابی : 8725
رتبه کشوری : 11578 دانشگاه محل پذیرش : دانشگاه علوم پزشکی همدان
نام درس و درصد دروس اکتسابی
زبان و ادبیات فارسی 83
زبان عربی 36
فرهنگ و معارف اسلامی 71
زبان انگلیسی  25
زمین شناسی 17
ریاضیات 46
زیست 71
فیزیک 37
شیمی 52

کارنامه قبولی کنکور تجربی ۱۴۰۰ | مامایی

کارنامه قبولی کنکور تجربی در رشته مامایی در هر یک از سهمیه های مناطق به شرح جداول زیر می باشد :

سهمیه منطقه یک

رتبه در سهمیه : 5488  تراز اکتسابی : 7950
رتبه کشوری : 16542 دانشگاه محل پذیرش : دانشگاه علوم پزشکی ایران
نام درس و درصد دروس اکتسابی
زبان و ادبیات فارسی 70
زبان عربی 50
فرهنگ و معارف اسلامی 60
زبان انگلیسی  61
زمین شناسی 18
ریاضیات 40
زیست 42
فیزیک 45
شیمی 56

سهمیه منطقه دو

رتبه در سهمیه : 6175  تراز اکتسابی : 8245
رتبه کشوری : 18612 دانشگاه محل پذیرش : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
نام درس و درصد دروس اکتسابی
زبان و ادبیات فارسی 65
زبان عربی 51
فرهنگ و معارف اسلامی 60
زبان انگلیسی  55
زمین شناسی 22
ریاضیات 40
زیست 35
فیزیک 50
شیمی 52

سهمیه منطقه سه

رتبه در سهمیه : 8465  تراز اکتسابی : 6970
رتبه کشوری : 37560 دانشگاه محل پذیرش : دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
نام درس و درصد دروس اکتسابی
زبان و ادبیات فارسی 37
زبان عربی 32
فرهنگ و معارف اسلامی 30
زبان انگلیسی  42
زمین شناسی 0
ریاضیات 25
زیست 30
فیزیک 19
شیمی 25

کارنامه قبولی کنکور تجربی ۱۴۰۰ | اتاق عمل

کارنامه قبولی کنکور تجربی رشته اتاق عمل در هر یک از سهمیه های مناطق به شرح جداول زیر می باشد :

سهمیه منطقه یک

رتبه در سهمیه : 1758  تراز اکتسابی : 8375
رتبه کشوری : 5116 دانشگاه محل پذیرش : دانشگاه علوم پزشکی ایران
نام درس و درصد دروس اکتسابی
زبان و ادبیات فارسی 59
زبان عربی 88
فرهنگ و معارف اسلامی 34
زبان انگلیسی  90
زمین شناسی 0
ریاضیات 46
زیست 60
فیزیک 41
شیمی 63

سهمیه منطقه دو

رتبه در سهمیه : 7246  تراز اکتسابی : 8245
رتبه کشوری : 15357 دانشگاه محل پذیرش : دانشگاه علوم پزشکی بابل
نام درس و درصد دروس اکتسابی
زبان و ادبیات فارسی 78
زبان عربی 74
فرهنگ و معارف اسلامی 94
زبان انگلیسی  27
زمین شناسی 0
ریاضیات 28
زیست 70
فیزیک 31
شیمی 53

سهمیه منطقه سه

رتبه در سهمیه : 7146  تراز اکتسابی : 8615
رتبه کشوری : 21576 دانشگاه محل پذیرش : دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
نام درس و درصد دروس اکتسابی
زبان و ادبیات فارسی 39
زبان عربی 46
فرهنگ و معارف اسلامی 70
زبان انگلیسی  42
زمین شناسی 0
ریاضیات 26
زیست 75
فیزیک 35
شیمی 62

مشاوره کارنامه قبولی کنکور تجربی ۱۴۰۰

در این مطلب سعی بر آن شد که کارنامه قبولی کنکور تجربی را در پر طرفدارترین رشته های کنکور تجربی قرار داده شود. اما همانطور که می دانید تنوع رشته های کنکور تجربی زیاد است که قرار دادن رتبه قبولی تمام این رشته ها در یک مطلب نمی گنجد. در همین راستا توصیه می شود برای بهره مندی از مشاوره کارنامه قبولی کنکور تجربی و تخمین رتبه، با مشاوران ما در مرکز مشاوره تحصیلی دانتل تماس بگیرید تا شما را راهنمایی کنند.

کنکور دانشگاه آزاد از سال ۹۲ با کنکور سراسری ادغام شد و داوطلبان برای قبولی در دانشگاه آزاد دیگر نیازی نیست در کنکور جداگانه ای شرکت کنند. بر همین اساس کارنامه دانشگاه آزاد نیز از کارنامه سراسری جدا نیست. کارنامه صادر شده و رتبه‌های ذکر شده در آن بر دانشگاه سراسری و آزاد می‌‎باشد. توصیه می شود قبل از انتخاب رشته حتما زیر را مطالعه نمایید.

داوطلبان متقاضی دانشگاه آزاد برای انتخاب رشته باید به سایت azmoon.iau.ac.ir باید مراجعه کنند. البته توجه داشته باشید انتخاب رشته چهار رشته پزشکی (پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و داومپزشکی) در سایت سازمان سنجش انجام می گیرد. برای اطلاع از نحوه انتخاب رشته پزشکی دانشگاه آزاد کلیک کنید. 

بخوانید: راهنما کامل انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۱

برای دریافت مشاوره در زمینه کارنامه قبولی کنکور تجربی ۱۴۰۰ می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 91005066-021 تماس بگیرید.

 

سوالات متداول

چگونه به کارنامه قبولی کنکور تجربی دسترسی داشته باشیم؟

شما می توانید کارنامه را در رشته هایی همچون پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری، داروسازی و … در این مطلب بررسی کنید.

کارنامه شامل چه اطلاعاتی است؟

کارنامه قبولی کنکور تجربی شامل رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، دانشگاه و رشته محل پذیرش، تراز و درصد دروس عمومی و اختصاصی است.

داوطلبان با استفاده از کارنامه چگونه می توانند انتخاب رشته انجام دهند؟

داوطلبان با بررسی کارنامه کنکور تجربی و اطلاع از رتبه قبولی رشته ها و دانشگاه ها می توانند شانس خود را برای قبولی در رشته های مختلف تخمین بزنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره