کنکور سراسریانتخاب رشته دانشگاه آزادانتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه قبولی پزشکی کنکور ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱

کانال تلگرام تحصیلی     

رتبه قبولی پزشکی کنکور ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱ چقدر می باشد؟ داوطلبانی که در زمان ثبت نام کنکور گروه تحربی را انتخاب کرده اند می توانند در این رشته ادامه تحصیل دهند. رمتقاضیان رشته پزشکی پس از شرکت در کنکور سراسری تجربی، می‌توانند برای اینکه بدانند با توجه به رتبه‌ای که بدست آورده اند در چه دانشگاه هایی شانس قبولی در رشته پزشکی را دارند، می‌توانند از آخرین رتبه‌های قبولی استفاده کنند. به همین منظور در ادامه این مطلب تعدادی از آخرین رتبه قبولی پزشکی کنکور 1402 و 1401 ارائه کرده ایم. 

 

آخرین رتبه قبولی پزشکی کنکور ۱۴۰۲

رشته پزشکی برخلاف بسیاری از رشته ها فقط در دوره روزانه دانشگاه های سراسری و علوم پزشکی ارائه می‌گردد. داوطلبان کنکور تجربی که علاقه مند به انتخاب رشته پزشکی در دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور هستند، در ابتدا بایستی سعی کنند رتبه مناسبی جهت قبولی در این دانشگاه ها کسب کنند.

در کنکور سراسری و قبولی داوطلبان در رشته پزشکی سهمیه های مختلفی موثر می‌باشد که از مهم ترین آنها می‌توان به سهمیه ایثارگران 25 درصد ظرفیت، سهمیه ایثارگران 5 درصد ظرفیت و سهمیه مناطق اشاره کرد. برای مشاهده رتبه قبولی کنکور تجربی کلیک کنید.

از آنجایی که ملاک قبولی داوطلبان در رشته پزشکی دانشگاه های سراسری، رتبه آنها در سهمیه می‌باشد، بنابراین بایستی جهت تخمین شانس قبولی‌شان به رتبه در سهمیه خود توجه کنند و برای مقایسه با آخرین رتبه قبولی پزشکی کنکور ۱۴۰۲ نیز با رتبه های سهمیه های مشابه خود مقایسه کنند.

 

ایثارگران 25 درصد

آخرین رتبه قبولی پزشکی ۱۴۰۲ در این سهمیه به شرح زیر می باشد.

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه علوم پزشکی تهران 78
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 179
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 192
دانشگاه علوم پزشکی ایران 209
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 429
دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت 506
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 309
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 412
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 759
دانشگاه علوم پزشکی همدان 699
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 1188
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 1279
دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج 538

 

سهمیه ایثارگران 5 درصد ظرفیت

آخرین رتبه قبولی پزشکی ۱۴۰۱ در این سهمیه به شرح زیر می باشد.

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 89
دانشگاه علوم پزشکی قزوین 245
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 76
دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج 193
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 210
دانشگاه علوم پزشکی یزد 159
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 108
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 498

 

منطقه یک | رتبه قبولی پزشکی کنکور 1402

آخرین رتبه قبولی پزشکی ۱۴۰۲ در این سهمیه به شرح زیر می باشد.

دانشگاه | رتبه قبولی پزشکی رتبه در سهمیه
دانشگاه علوم پزشکي تهران (روزانه-نيمسال اول) 81
دانشگاه علوم پزشکي تهران (روزانه-نيمسال دوم) 167
دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي (روزانه-نيمسال اول) 202
دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي (روزانه-نيمسال دوم) 236
دانشگاه علوم پزشکي ايران (روزانه-نيمسال اول) 287
دانشگاه علوم پزشکي ايران (روزانه-نيمسال دوم) 361
دانشگاه علوم پزشکي تبريز (روزانه-نيمسال اول) 1121
دانشگاه علوم پزشکي تبريز (روزانه-نيمسال دوم) 1713
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان (روزانه-نيمسال اول) 527
دانشگاه علوم پزشکي شيراز (روزانه-نيمسال اول) 402
دانشگاه علوم پزشکي مشهد (روزانه-نيمسال اول) 481
دانشگاه علوم پزشکي مشهد (روزانه-نيمسال دوم) 1450
انشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري (روزانه-نيمسال اول) 963
دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول 672
دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت (روزانه-نيمسال اول) 971
دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه (روزانه-نيمسال دوم) 2021
پزشکي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه 2604
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول 1303
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال اول 1374
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال دوم 1480
دانشگاه علوم پزشکي شيراز (روزانه-نيمسال دوم) 615
دانشگاه علوم پزشکي اروميه (روزانه-نيمسال دوم) 1585
دانشگاه علوم پزشكي همدان (روزانه-نيمسال اول) 1408
دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول 1310
دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم 811
دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه-نيمسال اول 1401
دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم 2008
دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول 1674
دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول 4405
دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم 2235
دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم 2150
دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه-نيمسال دوم 2319

 

آخرین رتبه قبولی پزشکی در سال ۱۴۰۱ به شرح زیر می باشد.

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه علوم پزشکی تهران 65
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 119
دانشگاه علوم پزشکی ایران 207
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 402
دانشگاه علوم پزشکی یزد 743
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 168
دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1501
دانشگاه علوم پزشکي مشهد 358
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 318
دانشگاه علوم پزشکي مازندران – ساري 608
دانشگاه علوم پزشکي بابل 732
دانشگاه علوم پزشکي قزوين 947
دانشگاه علوم پزشکي البرز – کرج 318
دانشگاه علوم پزشکي همدان 1087
دانشگاه علوم پزشکي كردستان – سنندج 1384
دانشگاه علوم پزشکي گيلان – رشت 862
دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1194
دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1231
دانشگاه علوم پزشکي اراک 1395
دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1678
دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1407
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 98
دانشگاه علوم پزشکی تهران 105
دانشگاه علوم پزشکی تهران 124
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 98
دانشگاه علوم پزشکی ایران 136
دانشگاه علوم پزشکی ایران 149
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 411
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 229
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 485
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 502
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 581
دانشگاه علوم پزشکی زنجان 649
دانشگاه علوم پزشکی زنجان 702
دانشگاه علوم پزشکی همدان 881
دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری 746
دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت 838
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله 1373

 

 

منطقه دو | رتبه قبولی پزشکی کنکور ۱۴۰۲

آخرین رتبه قبولی پزشکی ۱۴۰۲ در این سهمیه به شرح زیر می باشد.

دانشگاه | رتبه قبولی پزشکی رتبه در سهمیه
دانشگاه علوم پزشکي تهران (روزانه-نيمسال اول) 240
دانشگاه علوم پزشکي تهران (روزانه-نيمسال دوم) 550
دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي (روزانه-نيمسال اول) 548
دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي (روزانه-نيمسال دوم) 742
دانشگاه علوم پزشکي مشهد (روزانه-نيمسال اول) 1311
دانشگاه علوم پزشکي مشهد (روزانه-نيمسال دوم) 982
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان (روزانه-نيمسال اول) 698
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان (روزانه-نيمسال دوم) 1302
دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /-تهران (روزانه-استخدام نیروی انتظامی) 4492
دانشگاه علوم پزشکي شيراز (روزانه-نيمسال اول) 485
دانشگاه علوم پزشکي شيراز (روزانه-نيمسال دوم) 780
دانشگاه علوم پزشکي تبريز (روزانه-نيمسال اول) 791
دانشگاه علوم پزشکي تبريز (روزانه-نيمسال دوم) 1264
دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول 1445
دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم 1701
دانشگاه علوم پزشکي ايران (روزانه-نيمسال اول) 951
دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت (روزانه-نيمسال اول) 2456
دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت (روزانه-نيمسال دوم) 5100
انشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري (روزانه-نيمسال اول) 1359
دانشگاه علوم پزشكي يزد (روزانه-نيمسال اول) 1551
دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول 2096
دانشگاه علوم پزشکي اروميه (روزانه-نيمسال اول) 1704
دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال اول 1480
دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول 2509
دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه (روزانه-نيمسال اول) 3213
دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال اول 1707
دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول 1913
دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-نيمسال اول 2396
دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول 2250
دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول 3031
دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه 3083
دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال اول 2017
دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول 3143
دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول 3041
دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه-نيمسال اول 3341
دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول 2532
دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول 3531

 

آخرین رتبه قبولی پزشکی در سال ۱۴۰۱ به شرح زیر می باشد.

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه علوم پزشکی تهران 187
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 132
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 575
دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری 699
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 821
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 1152
دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس 611
دانشگاه علوم پزشکي شيراز 218
دانشگاه علوم پزشکي يزد 985
دانشگاه علوم پزشکي مشهد 472
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 425
دانشگاه علوم پزشکي ايران 368
دانشگاه علوم پزشکي بابل 1198
دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1268
دانشگاه علوم پزشکي كردستان – سنندج 1682
دانشگاه علوم پزشکي البرز – کرج 784
دانشگاه علوم پزشکي همدان 1495
دانشگاه علوم پزشکي گيلان – رشت 1189
دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1685
دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1765
دانشگاه علوم پزشکی تهران 54
دانشگاه علوم پزشکی ایران 212
دانشگاه علوم پزشکی ایران 238
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 117
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 303
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 347
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 522
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 492
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 519
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 749
دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج 738
دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت 1276
دانشگاه علوم پزشکی همدان 1343
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 1688
دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج 1200

جهت عضویت درکانال اطلاع رسانی و آخرین اخبار در تلگرام بر روی این عبارت 👈 تلگرام مشاوره تحصیلی 👉 کلیک کنید و یا در سرچ تلگرام عبارت ” مشاوره تحصیلی دانتل کو ” جست و جو کرده و عضو شوید.

 

منطقه سه | رتبه قبولی پزشکی کنکور

آخرین رتبه قبولی پزشکی ۱۴۰۲ در این سهمیه به شرح زیر می باشد.

دانشگاه | رتبه قبولی پزشکی رتبه در سهمیه
دانشگاه علوم پزشکي تهران (روزانه-نيمسال اول) 710
دانشگاه علوم پزشکي تهران (روزانه-نيمسال دوم) 1120
دانشگاه علوم پزشکي شيراز (روزانه-نيمسال اول) 291
دانشگاه علوم پزشکي شيراز (روزانه-نيمسال دوم) 505
دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي (روزانه-نيمسال اول) 1206
دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي (روزانه-نيمسال دوم) 1409
دانشگاه علوم پزشکي تبريز (روزانه-نيمسال اول) 424
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان (روزانه-نيمسال اول) 1001
دانشگاه علوم پزشکي مشهد (روزانه-نيمسال اول) 390
دانشگاه علوم پزشکي مشهد (روزانه-نيمسال دوم) 542
دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /-تهران (روزانه-استخدام سپاه) 7879
دانشگاه علوم پزشکي ايران (روزانه-نيمسال اول) 1487
دانشگاه علوم پزشکي ايران (روزانه-نيمسال دوم) 1631
دانشگاه علوم پزشکي اروميه (روزانه-نيمسال اول) 902
دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه (روزانه-نيمسال اول) 1214
انشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري (روزانه-نيمسال اول) 1095
انشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري (روزانه-نيمسال دوم) 1697
دانشگاه علوم پزشكي يزد (روزانه-نيمسال اول) 1465
دانشگاه علوم پزشكي همدان (روزانه-نيمسال اول) 1305
دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول 1881
دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت (روزانه-نيمسال اول) 1025
دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت (روزانه-نيمسال دوم) 1810
دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول 1500
دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال اول 2204
دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول 1416
دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال اول 500
دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول 1513
دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول 1725
دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول 965
دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه-نيمسال اول 2031
دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه-نيمسال اول 1942
دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول 2410

 

آخرین رتبه قبولی پزشکی در سال ۱۴۰۱ به شرح زیر می باشد.

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه علوم پزشکی تهران 65
دانشگاه علوم پزشکی ایران 117
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 57
دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس 1149
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 487
دانشگاه علوم پزشکي شيراز 158
دانشگاه علوم پزشکي يزد 695
دانشگاه علوم پزشکي مشهد 187
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 175
دانشگاه علوم پزشکي تبريز 162
دانشگاه علوم پزشکي مازندران – ساري 432
دانشگاه علوم پزشکي بابل 568
دانشگاه علوم پزشکي كردستان – سنندج 1107
دانشگاه علوم پزشکي قزوين 726
دانشگاه علوم پزشکي همدان 862
دانشگاه علوم پزشکي البرز – کرج 382
دانشگاه علوم پزشکي گيلان – رشت 686
دانشگاه علوم پزشکي كاشان 962
دانشگاه علوم پزشکي اراک 1155
دانشگاه علوم پزشکی تهران 29
دانشگاه علوم پزشکی تهران 45
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 22
دانشگاه علوم پزشکی ایران 44
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 70
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 192
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 210
دانشگاه علوم پزشکی کرمان 274
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 141
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 416
دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت 400
دانشگاه علوم پزشکی سمنان 1219
دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری 535
دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج 444
دانشگاه علوم پزشکی اراک 1418
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 1486
برای مشاهده و آگاهی از رتبه قبولی همه رشته های دانشگاهی در دوره های روزانه، نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان به مقاله زیر مراجعه کنید.

👈 رتبه قبولی کنکور 👉

 

رتبه قبولی پزشکی دانشگاه آزاد 1402

رشته پزشکی علاوه بر دانشگاه های سراسری، طرفداران بسیاری در دانشگاه های آزاد نیز دارد و داوطلبانی که طبق کارنامه های اولیه شان در زمان اعلام نتایج اولیه، به کد انتخاب رشته دانشگاه آزاد دسترسی داشته باشند، می‌توانند از طریق سایت سازمان سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد، نسبت به انتخاب رشته پزشکی در دانشگاه آزاد نیز اقدام کنند.

کسب نتیجه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه آزاد نیز مستلزم کسب رتبه مناسبی می‌باشد که داوطلبان برای اینکه بدانند آیا با توجه به رتبه ای که بدست آورده اند، در دانشگاه های آزاد در سراسری کشور، شانس قبولی دارند یا خیر، می‌توانند از آخرین رتبه قبولی پزشکی کنکور ۱۴۰۲ جهت تخمین شانس قبولی خود استفاده کنند.

نام دانشگاه محل قبولی رتبه در سهمیه
دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی تهران 1971
دانشگاه آزاد واحد مشهد 879
دانشگاه آزاد واحد شاهرود 1226
دانشگاه آزاد واحد تبریز 2224
دانشگاه آزاد واحد یزد 1046
دانشگاه آزاد واحد ساری 3120
دانشگاه آزاد واحد نجف آباد 2189
دانشگاه آزاد واحد قم 2318
دانشگاه آزاد واحد کرمان 2409
دانشگاه آزاد واحد اردبيل 2462
دانشگاه آزاد واحد تنکابن 2687
دانشگاه آزاد واحد زاهدان 2895
دانشگاه آزاد واحد قشم 2584

 

مشاوره انتخاب رشته پزشکی 

رشته پزشکی، رشته ای که در رویای اکثر داوطلبان کنکور سراسری تجربی می باشد، اما به راستی چه عواملی باعث می شود که این رویا دست یافتنی شود. پس از برگزاری کنکور سراسری و اعلام نتایج نهایی داوطلبانی که به خوبی درس خوانده و رتبه مناسبی کسب کرده اند بایستی بسیار محتاطانه عمل کنند و وارد فرآیند انتخاب رشته شوند تا موفق به کسب نتیجه قبولی شوند. برای اطلاع و آگاهی از انتخاب رشته کنکور تجربی کلیک کنید.

یک رتبه مناسب زمانی در انتخاب رشته کنکور سراسری و انتخاب کد رشته محل های رشته پزشکی منتهی به نتیجه قبولی خواهد شد که همراه با شناخت و دید کامل نسبت به موضوع باشد. داوطلبان می توانند در مسیر انتخاب رشته از یک مشاور تحصیلی با تجربه که نسبت به قبولی های رشته پزشکی در دانشگاه های مختلف اطلاع دارد کمک بگیرند و به کمک آخرین رتبه قبولی پزشکی در سال های گذشته و الویت های مدنظرشان، فرم انتخاب رشته را تکمیل کنند.

متققاضیان رشته پزشکی می توانند برای دریافت خدمات مشاوره انتخاب رشته و تکمیل فرم مربوطه با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی تلفنی دانتل در تماس باشند.

 

برای دریافت مشاوره در زمینه آخرین رتبه قبولی پزشکی کنکور ۱۴۰۲ می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 91005066-021 تماس بگیرید.

 

سوالات متداول

  1. متقاضیان رشته پزشکی با حداکثر چه رتبه ای شانس قبولی در این رشته را خواهند داشت؟

    رتبه قبولی رشته پزشکی در دانشگاه های علوم پزشکی مختلف متفاوت است که در این مقاله از سایت دانتل ارائه کردیم.

  2. آیا اعتماد به رتبه قبولی پزشکی کنکور جهت انتخاب رشته کنکور کار درستی است؟

    بله، چراکه هر دانشگاه با توجه به رتبه و جایگاه علمی که دارد هرسال رتبه قبولی مشخصی دارد که ممکن است در سالهای مختلف این رتبه به دلایل مختلفی همچون تغییر ظرفیت، کمی تغییر کن

  3. متقاضیان رشته پزشکی از کجا می‌توانند آخرین رتبه قبولی پزشکی کنکور را بیابند؟ 

    متقاضیان می‌توانند از آخرین رتبه قبولی پزشکی کنکور ۱۴۰۲که در متن مقاله به آنها اشاره کردیم، جهت تخمین شانس قبولی خود استفاده کنند.

کانال تلگرام تحصیلی     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره