کنکور سراسریانتخاب رشته دانشگاه آزادانتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه قبولی علوم تغذیه کنکور ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱

کانال تلگرام تحصیلی     

رتبه قبولی علوم تغذیه کنکور ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱ چقدر می باشد؟ داوطلبانی که در زمان ثبت نام کنکور گروه تجربی را انتخاب کرده اند، می توانند در این رشته ادامه تحصیل دهند. داوطلبانی که علاقه‌مند به انتخاب کد رشته محل های مربوط به رشته علوم تعذیه هستند، بایستی توجه داشته باشند که این رشته در دوره روزانه دانشگاه های دولتی، دانشگاه های غیرانتفاعی و همینطور در دانشگاه های آزاد اسلامی ارائه می‌گردد. به منظور تکمیل فرم انتخاب رشته، متقاضیان رشته علوم تغذیه می‌توانند از آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه کنکور 1402 استفاده کرده و میزان شانس قبولی شان را تخمین بزنند. 

 

آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه کنکور ۱۴۰۲

رشته علوم تغذیه در دوره روزانه اکثر دانشگاه های دولتی ارائه می‌شود و شما داوطلبان می‌توانید کد رشته محل های رشته علوم تغذیه را در دوره روزانه دانشگاه های مدنظرتان انتخاب کنید. بدیهی است که قبولی در دوره روزانه دانشگاه های سراسری وابسته به رتبه‌ی علمی دانشگاه است و کار سخت تری نسبت به دیگر دوره ها می باشد.

اما با این حال بهتر است تمامی داوطلبان چندین انتخاب اول خود را به دوره روزانه دانشگاه های سراسری اختصاص دهند. برای مشاهده رتبه قبولی تجربی کلیک کنید. در ادامه مقاله به بررسی رتبه قبولی علوم تغذیه کنکور ۱۴۰۲ در دانشگاه ها و سهمیه های مختلف می پردازیم پس با ما همراه باشید. 

بخوانید: راهنما انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۳

 

سهمیه ایثارگران 25 درصد

آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه کنکور ۱۴۰۲ در این سهمیه به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران 2134
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2783
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 2455
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 3144

 

سهمیه ایثارگران 5 درصد

آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه کنکور ۱۴۰۲ در این سهمیه به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران 3369
دانشگاه علوم پزشکی زنجان 5449

 

منطقه یک

آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه کنکور ۱۴۰۲ در این سهمیه به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه رتبه کشوری
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3890 13179
دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4387 15108
دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4622 16133
دانشگاه علوم پزشکي کاشان 4538 15670
دانشگاه علوم پزشکي يزد 5304 18721
دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 5048 17606
دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد 7433 27215
دانشگاه علوم پزشکي اراک 8377 31102
دانشگاه علوم پزشکي زابل 11091 41934

 

آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه در سال ۱۴۰۱ در این سهمیه به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4387
دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4622
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3890
دانشگاه علوم پزشکي يزد 5304
دانشگاه علوم پزشکي کاشان 4538
دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد 7433
دانشگاه علوم پزشکي اراک 5990
دانشکده علوم پزشکي مراغه 6913
علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه 11091
دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 5048

جهت عضویت درکانال اطلاع رسانی و آخرین اخبار در تلگرام بر روی این عبارت 👈 تلگرام مشاوره تحصیلی 👉 کلیک کنید و یا در سرچ تلگرام عبارت ” مشاوره تحصیلی دانتل کو ” جست و جو کرده و عضو شوید.

 

منطقه دو

آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه کنکور ۱۴۰۲ در این سهمیه به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه رتبه کشوری
دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي 5277 11970
دانشگاه علوم پزشکي شيراز 7780 17831
دانشگاه علوم پزشکي تبريز 8299 19150
دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان 11065 25708
دانشگاه علوم پزشکي همدان 9440 21849
دانشگاه علوم پزشکي کرمان 10400 24190
دانشگاه علوم پزشکي اراک 8848 21551
دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد 17187 40742
دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 16321 38541
دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 10148 23532
دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 10708 24900
دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز 11657 27260
دانشگاه علوم پزشکي سمنان 12670 29709
دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 9701 22545
دانشکده علوم پزشکي نيشابور 11523 26934

 

آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه در سال ۱۴۰۱ در این سهمیه به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول 5277
دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم 6514
دانشگاه علوم پزشکي تبريز 8299
دانشگاه علوم پزشکي شيراز 7780
دانشگاه علوم پزشکي همدان 9440
دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز  11657
دانشگاه علوم پزشکي يزد 6496
دانشگاه علوم پزشکي اراک 8848
دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 10708
دانشگاه علوم پزشکي زنجان 10990
دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد 17187
دانشگاه علوم پزشکي کاشان 7396
دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 10148
دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان 11065
دانشگاه علوم پزشکي سمنان 12670

 

منطقه سه

آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه کنکور ۱۴۰۲ در این سهمیه به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه رتبه کشوری
دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي 4288 15356
دانشگاه علوم پزشکي تبريز 7068 23765
دانشگاه علوم پزشکي شيراز 5669 19528
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 5244 18177
دانشگاه علوم پزشکي کرمان 11860 37551
دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز 12632 39865
دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 11561 36710
دانشگاه علوم پزشکي زنجان 10685 34176
دانشگاه علوم پزشکي يزد 11409 36300
دانشگاه علوم پزشکي کاشان 11534 36569
دانشگاه علوم پزشکي اراک 13161 41320
دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد 10430 33417
دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 11641 36820
دانشکده علوم پزشکي نيشابور 13651 42742

 

آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه در سال ۱۴۰۱ در این سهمیه به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي 4288
دانشگاه علوم پزشکي تبريز 7068
دانشگاه علوم پزشکي شيراز 5669
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 5244
دانشگاه علوم پزشکي يزد 11409
دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 11561
دانشگاه علوم پزشکي زنجان 10685
دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد 10430
دانشگاه علوم پزشکي اراک 13161
دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 11641
دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد 15770
دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز 12632
دانشگاه علوم پزشکي سمنان 13108
دانشگاه علوم پزشکي کرمان 11860
دانشگاه علوم پزشکي کاشان 11534
دانشکده علوم پزشکي شوشتر 12570
دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان 11349
دانشکده علوم پزشکي نيشابور 13651
برای مشاهده و آگاهی از رتبه قبولی همه رشته های دانشگاهی در دوره های روزانه، نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان به مقاله زیر مراجعه کنید.

👈 رتبه قبولی کنکور 👉

 

رتبه قبولی علوم تغذیه دانشگاه آزاد 1402

رشته علوم تغذیه در دانشگاه آزاد نیز ارائه شده و هرسال داوطلبان بسیاری کد رشته محل های مربوط به این رشته را در فرم انتخاب رشته دانشگاه آزاد خود قرار می‌دهند. از سهمیه های موثر در دانشگاه آزاد و قبولی در رشته علوم تغذیه سهمیه ایثارگران، بسیج فعال و عادی می‌باشد. رتبه قبولی علوم تغذیه کنکور 1402 دانشگاه آزاد را در جدول زیر می توانید مشاهده نمایید.

دانشگاه رتبه کشوری
دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات 18448
دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات 19672
دانشگاه آزاد واحد مرند 25786

 

مشاوره رتبه قبولی علوم تغذیه

مرحله انتخاب رشته از مهم ترین مراحل آزمون سراسری تجربی می‌باشد چرا که داوطلب باید کد رشته محل های انتخابی خود را به درستی الویت بندی کند تا موفق به کسب قبولی شود. شما داوطلبی که قصد انتخاب رشته علوم تغذیه را دارید، این نکته را مد نظر قرار دهید که نباید انتخاب رشته را به صورت رشته محور انجام داده و فقط کد رشته محل های مربوط به علوم تغذیه را در فرم انتخاب رشته خود قرار دهید. برای اطلاع و آگاهی از انتخاب رشته آزمون سراسری تجربی کلیک کنید.

انتخاب رشته قوانین و اصول خاص خود را دارد و تنها اطلاع از رتبه قبولی علوم تغذیه کنکور ۱۴۰۲ برای انتخاب رشته موفق کافی نیست. بنابراین هر داوطلب برای اینکه بداند چه کد رشته محل هایی را در الویت بالاتر و کدام رشته محل ها را در الویت پایین تر قرار دهد، باید از مشاوره انتخاب رشته تحصیلی کمک بگیرد تا تمامی جوانب یک انتخاب را برای داوطلب شرح دهد. برای این منظور می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی تلفنی دانتل کو تماس بگیرید و از تجربیات مشاوران مجرب ما استفاده کنید.

 

برای دریافت مشاوره در زمینه آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه کنکور ۱۴۰۲ می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 91005066-021 تماس بگیرید.

 

سوالات متداول 

  1. آیا رشته علوم تغذیه در دانشگاه های غیرانتفاعی نیز ارائه می‌گردد؟

    بله، رشته علوم تغذیه در دانشگاه های غیرانتفاعی نیز دارای ظرفیت است.

  2. آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه کنکور در دوره روزانه دانشگاه های دولتی به چه صورت است؟

    آخرین رتبه‌های پذیرفته شدگان در دوره روزانه دانشگاه های دولتی براساس عوامل مختلفی همچون رتبه‌ی علمی دانشگاه متفاوت می‌باشد.

  3. متقاضیان دانشگاه آزاد از چه طریقی می‌توانند به فرم انتخاب رشته دانشگاه آزاد دسترسی داشته باشند؟

    متقاضیانمی‌توانند از طریق سایت سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد به فرم انتخاب رشته دانشگاه آزاد دسترسی داشته و کد رشته محل های انتخابی‌شان را در این فرم درج کنند.

کانال تلگرام تحصیلی     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره