کنکور سراسریانتخاب رشته دانشگاه آزادانتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه قبولی بهداشت عمومی کنکور ۱۴۰۱

کانال تلگرام تحصیلی     

رتبه قبولی بهداشت عمومی کنکور ۱۴۰۱ چند است؟ رشته بهداشت عمومی به صورت با آزمون در دانشگاه های سراسری و آزاد ارائه می‌شود. البته نه در همه دوره های دانشگاه های سراسری بلکه این رشته فقط در دوره روزانه و پردیس خودگردان ظرفیت دارد. همین باعث می‌شود که قبولی در این رشته کمی سخت به نظر برسد اما در صورت کسب رتبه و تراز لازم می‌توانید با کمک آخرین رتبه های قبولی سال های گذشته میزان شانس قبولی‌تان را تخمین بزنید و از این طریق متوجه شوید که آیا با رتبه‌ خود شانس قبولی دارید یا خیر. به همین علت در این مقاله آخرین رتبه قبولی بهداشت عمومی کنکور ۱۴۰۱ را ارائه کرده ایم. 

 

رتبه قبولی بهداشت عمومی کنکور ۱۴۰۱ | روزانه 

همانطور که گفته شد اولین و پرمتقاضی ترین دوره ای که رشته بهداشت عمومی در آن ارائه می‌گردد، دوره روزانه دانشگاه های سراسری است. چراکه داوطلبان این دوره را به دلیل نداشتن شهریه به دوره پردیس خودگردان ترجیح می‌دهند. بنابراین می‌توان گفت قبولی‌ها در دوره روزانه یک دانشگاه نسبت به دوره پردیس خودگردان همان دانشگاه سخت تر می‌باشد. برای مشاهده رتبه قبولی کنکور سراسری تجربی ۱۴۰۰ کلیک کنید. آخرین رتبه قبولی بهداشت عمومی کنکور 1401 در دانشگاه های سراسری به شرح زیر است. 

 

منطقه یک | رتبه قبولی بهداشت عمومی کنکور ۱۴۰۱

آخرین رتبه قبولی بهداشت عمومی کنکور 1401 در این سهمیه به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه رتبه کشوری
دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي 7068 25882
دانشگاه علوم پزشکي تبريز 11033 42038
دانشگاه علوم پزشکي قزوين 5059 17775
دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 12849 49813
دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري 12011 46155
دانشکده علوم پزشکي سيرجان 16947 68155
دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج 7069 25900
دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 12510 48372
دانشگاه علوم پزشکي همدان 12149 46905
دانشگاه علوم پزشكي مشهد 7703 28351
دانشکده علوم پزشکي تربت جام 13097 50920
دانشکده علوم پزشکي نيشابور 9182 34319
دانشکده علوم پزشکي مراغه 11862 45632
دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 15250 60303
دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 15448 61236
دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 12729 49271
دانشگاه علوم پزشکي بم 17328 69805
دانشکده علوم پزشکي سراب 13446 52219
دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 17265 69551

 

منطقه دو | رتبه قبولی بهداشت عمومی کنکور ۱۴۰۱

آخرین رتبه قبولی بهداشت عمومی کنکور 1401 در این سهمیه به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه رتبه کشوری
دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي 14386 33989
دانشگاه علوم پزشکي تبريز 12028 28245
دانشگاه علوم پزشکي ايلام 6215 14192
دانشگاه علوم پزشکي کرمان 39837 96638
دانشگاه علوم پزشکي يزد 19844 47236
دانشگاه علوم پزشکي دزفول 7763 17881
دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت 17592 41626
دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 20421 48632
دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 21853 52216
دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري 21926 52372
دانشکده علوم پزشکي سيرجان 9887 22976
دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 31046 74880
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 18720 44500
دانشگاه علوم پزشکي همدان 20551 48971
دانشگاه علوم پزشکي همدان | نیمسال دوم 21660 51753
دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | نیمسال دوم 21703 51773
دانشگاه علوم پزشکي شيراز 16039 37881
دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج / | استخدام سپاه 15659 37026
دانشکده علوم پزشکي مراغه 19508 46382
دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه 16551 39153
دانشگاه علوم پزشکي گناباد 22801 54519
دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز 22614 54021
دانشکده علوم پزشکي خمين 24727 59354
دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 22377 53441
دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | نیمسال دوم 24106 57623
دانشگاه علوم پزشکي بابل 21436 51207
دانشکده علوم پزشکي ساوه 22419 53561
دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 17607 41782
دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 26482 63559
دانشگاه علوم پزشکي کاشان 20111 47823
دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 21867 52261
دانشکده علوم پزشکي اسفراين 21157 50503
دانشکده علوم پزشکي خلخال 27723 66642
دانشکده علوم پزشکي سراب 25552 61349
دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 24681 59178
دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 25182 60448
دانشگاه علوم پزشکي قم 23158 55447
دانشگاه علوم پزشکي زنجان 22643 54117
دانشگاه علوم پزشکي زابل 32272 77784
دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 27570 66316
دانشکده علوم پزشکي شوشتر 30000 71973

 

منطقه سه

آخرین رتبه قبولی بهداشت عمومی کنکور ۱۴۰۱ در این سهمیه به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه رتبه کشوری
دانشگاه علوم پزشکي تهران 16588 41502
دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي 20449 61501
دانشگاه علوم پزشکي تبريز 13992 43756
دانشگاه علوم پزشکي ايلام 18176 55168
دانشگاه علوم پزشکي کرمان 22100 65893
دانشگاه علوم پزشکي يزد 20503 61590
دانشگاه علوم پزشکي دزفول 24703 72854
دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت 13567 42551
دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 18438 55946
دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 7692 25562
دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري 16742 51372
دانشکده علوم پزشکي سيرجان 22849 73245
دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج 15647 48372
دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 19804 59644
دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان 17769 54188
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 10382 33330
دانشگاه علوم پزشکي همدان 18025 54919
دانشگاه علوم پزشکي همدان | نیمسال دوم 17349 53041
دانشگاه علوم پزشكي مشهد 14715 45740
دانشکده علوم پزشکي تربت جام 20255 60818
دانشکده علوم پزشکي نيشابور 16866 51723
دانشگاه علوم پزشکي اروميه 12756 40261
دانشگاه علوم پزشکي اراک 20792 62335
دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج 15451 47805
دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | نیمسال دوم 15248 47801
دانشگاه علوم پزشکي شيراز 13166 41466
دانشکده علوم پزشکي مراغه 14962 46415
دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه 19317 58333
دانشگاه علوم پزشکي گناباد 13518 42440
دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز 18138 55152
دانشکده علوم پزشکي خمين 20110 60442
دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 13084 46257
دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | نیمسال دوم 18026 54915
دانشگاه علوم پزشکي بابل 16679 51201
دانشکده علوم پزشکي ساوه 20729 62248
دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 25722 75551
دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد 16345 50241
دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | نیمسال دوم 16480 50682
دانشگاه علوم پزشکي کاشان 20347 61094
دانشکده علوم پزشکي خوي 15892 49033
دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 18792 56847
دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 21773 64919
دانشکده علوم پزشکي اسفراين 22819 67799
دانشگاه علوم پزشکي بم 24619 72699
دانشکده علوم پزشکي خلخال 21914 65352
دانشکده علوم پزشکي سراب 16149 49792
دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 22118 65819
دانشگاه علوم پزشکي جهرم 41342 115000
دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي 19109 57663
دانشگاه علوم پزشکي فسا 23636 70000
دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 18517 56210
دانشکده علوم پزشکي بهبهان 23713 70120
دانشگاه علوم پزشکي قم 19022 57400
دانشگاه علوم پزشکي زنجان 18566 56317
دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 25849 75799
دانشگاه علوم پزشکي زابل 30281 87461
دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 23990 71045
دانشکده علوم پزشکي ابادان 20524 61668
دانشکده علوم پزشکي شوشتر 21822 62500

 

 

رتبه قبولی بهداشت عمومی کنکور 1401 | دانشگاه آزاد

در این قسمت جدولی را مشاهده می‌کنید که آخرین رتبه قبولی بهداشت عمومی کنکور ۱۴۰۱ را در دانشگاه آزاد نشان می‌دهد. طبق جدول زیر سهمیه مناطق در قبول شدن داوطلبان در رشته بهداشت عمومی دانشگاه آزاد بی تاثیر است و فقط سهمیه های ایثارگران، جانبازان، خانواده شهدا و بسیج فعال برای داوطلبان درنظر گرفته می‌شود.

دانشگاه محل قبولی رتبه در سهمیه رتبه کشوری سهمیه
دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه 47035 110121 عادی
دانشگاه آزاد واحد ساری 47231 112343 عادی

 

مشاوره انتخاب رشته بهداشت عمومی

اگر داوطلب کنکور تجربی هستید و تمایل دارید چندین کد رشته محل از دانشگاه های سراسری و آزاد را نیز در فرم انتخاب رشته‌تان درج کنید، با توجه به مطالب ارائه شده در این مقاله با آخرین رتبه قبولی بهداشت عمومی کنکور 1401 در دانشگاه های مختلف آشنا شدید. اما این فقط به شما یک دید کلی داده است و به هیچ عنوان برای انتخاب رشته اصولی کافی نیست. برای اطلاع و آگاهی از انتخاب رشته تجربی کلیک کنید.

اگر می‌خواهید با اطمینان 150 انتخاب فرم انتخاب رشته دانشگاه های سراسری و 100 انتخاب دانشگاه آزاد را طوری بچینید که در نهایت منتهی به نتیجه مطلبوب شما گردد، حتما باید به اندازه کافی اطلاعات داشته باشید و الویت بندی انتخاب هایتان را به خوبی تشخیص دهید. معمولا داوطلبان از تمامی جوانب انتخاب رشته آگاه نیستند پس بهتر است در این مرحله حساس و مهم از مشاوران تحصیلی کمک گرفت 

یکی از آسان ترین راه ها برای اتباط با بهترین و مجرب ترین مشاوران تحصیلی، تماس با مرکز مشاوره تحصیلی تلفنی دانتل کو می‌باشد. شما می‌توانید با این مجموعه تماس گرفته و پاسخ تمامی سوالاتتان را دریافت کنید.

 

برای دریافت مشاوره در زمینه رتبه قبولی بهداشت عمومی کنکور ۱۴۰۱ می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 46291403-021 تماس بگیرید.

 

 

سوالات متداول

  1. آیا به کمک آخرین رتبه قبولی بهداشت عمومی کنکور 1401 در دوره روزانه دانشگاه های سراسری می‌توان شانس قبول شدن در را تخمین زد؟

    بله، آخرین رتبه‌های قبولی واقعی رشته بهداشت عمومی در دوره روزانه دانشگاه های سراسری بهترین منبع برای تخمین شانس قبولی می‌باشد 

  2. آیا دانشگاه آزاد اسلامی نیز در رشته بهداشت عمومی دانشجو می‌پذیرد؟

    بله، هرسال چندین دانشگاه آزاد در سراسر کشور رشته بهداشت عمومی را برای داوطلبان کنکور سراسری تجربی ارائه می‌دهند.

  3. آیا رشته بهداشت عمومی در دوره پردیس خودگردان نیز ظرفیت دارد؟

    بله، رشته بهداشت عمومی در دانشگاه های پردیس خودگردان نیز ارائه می‌شوند.

کانال تلگرام تحصیلی     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره