کنکور سراسریانتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه قبولی مدیریت بازرگانی کنکور ۱۴۰۱

کانال تلگرام تحصیلی     

رتبه قبولی مدیریت بازرگانی کنکور ۱۴۰۱ چند است؟ اگر از داوطلبانی هستید که مایل به ادامه تحصیل در رشته مدیریت بازرگانی می‌باشید، در وهله اول بدانید برای قبولی در کد رشته محل های با آزمون رشته مدیریت بازرگانی بایستی در کنکور سراسری انسانی شرکت کنید. چنانچه رتبه و تراز لازم را کسب کردید، باید با اطلاع از آخرین رتبه های قبولی مدیریت بازرگانی در سال های گدشته، الویت های خود را در فرم انتخاب رشته دانشگاه های سراسری و آزاد بچینید. در ادامه آخرین رتبه قبولی مدیریت بازرگانی کنکور 1401 را ارائه کرده ایم. برای دریافت مشاوره تحصیلی تلفنی با مشاوران مجموعه دانتل کو با شماره های زیر تماس بگیرید.

رتبه قبولی مدیریت بازرگانی کنکور ۱۴۰۱ | دانشگاه سراسری

رشته مدیریت بازرگانی به صورت با آزمون در دو نوبت روزانه و شبانه ارائه می‌شود. رشته مدیریت بازرگانی در چندین دانشگاه سراسری کشور به صورت تحصیلی رایگان یا همان دوره روزانه ارائه می‌گردد. تفاوت دوره روزانه و شبانه دانشگاه های سراسری تنها در میزان شهریه می باشد. دوره های روزانه رایگان و دوره های شبانه شهریه پرداز هستند.

داوطلبان برای قبولی در رشته مدیریت بازرگانی بایستی رتبه مناسبی در سراسری انسانی و در سهمیه های موثر کسب کنند. جداول ارائه شده شامل آخرین رتبه قبولی مدیریت بازرگانی کنکور 1401 به تفکیک مناطق و سهمیه ایثارگری می‌باشد.

بخوانید: انتخاب رشته کنکور 1400

سهمیه ایثارگران 25 درصد ظرفیت

آخرین رتبه قبولی مدیریت بازرگانی کنکور ۱۴۰۱ در این سهمیه به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه تهران 78
دانشگاه علامه طباطبایی 564
دانشگاه علامه طباطبایی 652
دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) 967
دانشگاه گیلان – رشت 939
دانشگاه شاهد 1455
دانشگاه قم 2135
دانشگاه شهید باهنر – کرمان 2412
دانشگاه شهید باهنر – کرمان 2544

سهمیه ایثارگران 5 درصد ظرفیت |‌ رتبه قبولی مدیریت بازرگانی کنکور 1401

آخرین رتبه قبولی مدیریت بازرگانی کنکور ۱۴۰۱ در این سهمیه به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه الزهرا(س) 511
دانشگاه گیلان – رشت 1300
دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ 2342
دانشگاه زنجان 2418
دانشگاه گنبد (محل تحصیل آزادشهر) 4359
دانشگاه بجنورد 5376
دانشگاه پیام نور اردبیل – مرکز اردبیل 11890
دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه قم (ویژه خواهران) | نوبت دوم 5237

سهمیه مناطق | رتبه قبولی مدیریت بازرگانی کنکور 1401

آخرین رتبه قبولی مدیریت بازرگانی کنکور ۱۴۰۱ در این سهمیه به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه منطقه رتبه در سهمیه رتبه کشوری
دانشگاه تهران 1 116 219
دانشگاه علامه طباطبايي 2 1190 5381
دانشگاه شهيدبهشتي 2 800 2182
دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1 1911 7834
دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 2 1341 3580
دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم 1 3754 19977
دانشگاه مازندران -بابلسر 2 12707 40361
دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم 2 6419 20061
دانشگاه مازندران -بابلسر 3 6860 14662
دانشگاه الزهرا/س 1 586 1659
دانشگاه فردوسي مشهد 2 1404 3955
دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم 2 1182 3158
دانشگاه فردوسي مشهد 3 3406 8113
دانشگاه شيراز 2 1156 3091
دانشگاه شيراز 3 2391 6134
دانشگاه يزد 2 4334 13038
دانشگاه گيلان -رشت 1 3081 15029
دانشگاه گيلان -رشت 2 6037 18561
دانشگاه گيلان -رشت 3 8911 18300
دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم 3 22559 42661
دانشگاه زنجان 2 4028 12015
دانشگاه زنجان 3 10377 20809
دانشگاه اصفهان 1 1966 7952
دانشگاه اصفهان | نوبت دوم 1 2485 11162
دانشگاه اصفهان | نوبت دوم 2 5020 15236
دانشگاه قم 2 12275 38742
دانشگاه قم 3 29577 54830
دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران 2 15220 48900
دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران 3 34177 62681
دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل 2 5923 18179
دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل 3 12106 24019
دانشگاه کاشان | نوبت دوم 1 3802 20330
دانشگاه کاشان 2 3216 9270
دانشگاه کردستان -سنندج 2 10355 32561
دانشگاه کردستان -سنندج 3 17177 33107
دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | نوبت دوم 1 4716 26347
دانشگاه هرمزگان -بندرعباس 3 14176 26700
موسسه غيرانتفاعي ارشاد 1 6928 43377
موسسه غيرانتفاعي ارشاد 2 23806 77942
موسسه غيرانتفاعي ارشاد 3 62456 112045
دانشگاه لرستان -خرم اباد 1 5886 35471
دانشگاه لرستان -خرم اباد 2 6219 19144
دانشگاه لرستان -خرم اباد 3 17331 33362
دانشگاه اردکان 3 7044 14905
دانشگاه شهيدباهنرکرمان 3 49384 89277
دانشگاه شهيدباهنرکرمان | نوبت دوم 3 16533 31890
دانشگاه سمنان 1 4905 28050
دانشگاه سمنان 3 18539 35419
دانشگاه شهيدچمران اهواز 2 6522 20240
دانشگاه شهيدچمران اهواز | نوبت دوم 2 15042 48236
دانشگاه شهيدچمران اهواز | نوبت دوم 3 21770 41288
دانشگاه اروميه 1 5074 29505
دانشگاه اروميه 2 8143 25572
دانشگاه اروميه 3 13365 26244
دانشگاه بجنورد 2 7457 23266
دانشگاه گلستان -گرگان 2 8442 26511
دانشگاه گلستان -گرگان 3 11577 23055
دانشگاه حضرت معصومه /ص /-ويژه خواهران -قم 2 7578 23668
دانشگاه يزد | نوبت دوم (مهریز) 2 10501 33166
دانشگاه يزد | نوبت دوم (مهریز) 3 30203 55763
دانشگاه ايلام 3 18119 34694
مجتمع اموزش عالي گناباد 2 11328 35865
مجتمع اموزش عالي گناباد 3 17309 33318
دانشگاه پيام نوراستان تهران -تهران غرب 1 6052 36609
دانشگاه پيام نوراستان تهران -تهران غرب 2 25144 82471
دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار 3 38460 70229
دانشگاه ولايت -ايرانشهر 1 6922 42972
دانشگاه ولايت -ايرانشهر 3 42374 76954
موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران 1 10040 67420
موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران 2 32587 106672
دانشگاه پيام نوراستان فارس -مرکزشيراز 2 25872 84847
دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان غربي -مرکزاروميه 2 29816 97846
دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان غربي -مرکزاروميه 3 98018 174381
دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحدشهريار 2 42450 139378
دانشگاه پيام نوراستان البرز-مرکزکرج 2 35736 113890
دانشگاه پيام نوراستان تهران -مرکزحسن اباد 1 18538 135729
دانشگاه پيام نوراستان تهران -مرکزحسن اباد 2 78740 262300
دانشگاه پيام نوراستان تهران -مرکزحسن اباد 3 162100 284260
دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحداسلامشهر 1 17056 123570
دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحداسلامشهر 2 45951 151100
دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحدبهارستان رباط کريم 1 26967 200760
موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران 2 24391 80021
دانشگاه لرستان – خرم آباد (محل تحصيل نورآباددلفان) 3 32058 59155
دانشگاه بوعلي سينا – همدان(رزن) 3 29400 54549
دانشگاه شهيدباهنرکرمان | نوبت دوم 2 14052 45062
دانشگاه شهيدباهنرکرمان | نوبت دوم 3 48776 88165
دانشگاه شهيدباهنرکرمان 3 30762 56859
دانشگاه گنبد (آزادشهر) 3 16538 31892

بخوانید: رتبه و تراز انتخاب رشته

 

رتبه قبولی مدیریت بازرگانی کنکور 1401 | دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی در رشته مدیریت بازرگانی هم به صورت با آزمون و هم به صورت بدون آزمون دانشجو می‌پذیرد. داوطلبانی که قصد دارند در رشته مدیریت بازرگانی به صورت با آزمون وارد دانشگاه آزاد شوند، می‌توانند از جدول زیر شامل آخرین رتبه قبولی مدیریت بازرگانی کنکور ۱۴۰۱ در دانشگاه آزاد استفاده کنند.

بخوانید: انتخاب رشته دانشگاه آزاد 1400

دانشگاه محل قبولی رتبه در سهمیه رتبه کشوری سهمیه
دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات 4787 65677 ایثارگران
دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات 5346 63878 ایثارگران
دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران 7916 122348 ایثارگران
دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران 8135 130129 ایثارگران
دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب 10123 155476 ایثارگران
دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب 11231 155398 ایثارگران
دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب 20389 117843 عادی
دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب 20672 118790 عادی
دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب 22715 133427 عادی
دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب 25784 144826 عادی
دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب 42563 133700 عادی
دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب 45873 135348 عادی
دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب 52345 116702 عادی
دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب 52763 116643 عادی
دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب 52333 120098 عادی
دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب 52987 120319 عادی
دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب 61123 191278 عادی
دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب 65476 116260 عادی
دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب 45872 149048 عادی

 

مشاوره انتخاب رشته مدیریت بازرگانی

همانطورکه در این مقاله از رتبه قبولی مدیریت بازرگانی کنکور ۱۴۰۱ ملاحضه کردید، رشته مدیریت بازرگانی هم به صورت با آزمون و به به صورت بدون آزمون و صرفا بر اساس سوابق تحصیلی در برخی از دانشگاه ارائه می‌گردد. در صورتی که شما داوطلبان گرامی رتبه و تراز لازم را کسب نمودید، می‌توانید جهت انتخاب رشته در دانشگاه های سراسری و آزاد اقدام کنید. در صورت عدم کسب رتبه قابل قبولی نیز می توانید به سراغ انتخاب رشته های بدون آزمون بروید. 

توجه داشته باشید که تنها اطلاع از رتبه قبولی مدیریت بازرگانی کنکور 1401 برای انتخاب رشته درست کافی نیست و باید نکات بسیار مهم دیگری را نیز در نظر بگیرید. بهترین راه برای انتخاب رشته صحیح و افزایش شانس قبولی کمک گرفتن از مشاوران تحصیلی با سابقه مجموعه دانتل کو است. 

بخوانید: مشاوره انتخاب رشته کنکور 1400

برای دریافت مشاوره در زمینه آخرین رتبه و تراز قبولی رتبه قبولی مدیریت بازرگانی کنکور ۱۴۰۱ می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 02191005066 تماس بگیرید.

جهت عضویت درکانال اطلاع رسانی و آخرین اخبار بر روی تلگرام مشاوره تحصیلی کلیک کنید و یا در سرچ تلگرام عبارت ” مشاوره تحصیلی دانتل کو ” جست و جو و عضو شوید. 

سوالات متداول

  1. آیا رشته مدیریت بازرگانی به صورت بدون آزمون در دانشگاه های آزاد اسلامی ارائه می‌گردد ؟

    بله، رشته مدیریت بازرگانی در مقطع کارشناسی به صورت بدون آزمون در دانشگاه های آزاد ارائه می‌شود. در این مقاله به آخرین رتبه قبولی مدیریت بازرگانی کنکور 1401 در دانشگاه آزاد اشاره شد.

  2. آخرین رتبه قبولی مدیریت بازرگانی کنکور ۱۴۰۱ در دوره شبانه دانشگاه های سراسری چند است؟

    آخرین رتبه قبولی رشته مدیریت بازرگانی در دوره شبانه دانشگاه های سراسری با توجه به سهمیه و دانشگاه ارائه دهنده متفاوت می‌باشد که در متن مقاله به آن ها اشاره کردیم.

  3. آیا رشته مدیریت بازرگانی در دانشگاه های پیام نور ارائه می‌شود؟

    بله رشته مدیریت بازرگانی در دانشگاه های پیام نور نیز ارائه می‌گردد.

کانال تلگرام تحصیلی     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره