کنکور سراسریانتخاب رشته دانشگاه آزادانتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه قبولی دندانپزشکی کنکور ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱

کانال تلگرام تحصیلی     

رتبه قبولی دندانپزشکی کنکور ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱ چند است؟ تمامی کسانی که قصد انتخاب رشته دندانپزشکی را در یکی از این دانشگاه ها دارند، می‌توانند از آخرین رتبه قبولی، جهت تخمین شانس قبولی‌شان استفاده کنند. بدین صورت که رتبه اکتسابی خود را با آخرین رتبه قبولی این رشته مقایسه کنند و چنانچه ارقام بهم نزدیک بود در انتخاب های واقع بینانه خود قرار دهند. به منظور راهنمایی داوطلبان در ادامه این مطلب، آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی کنکور 1402 را ارائه کرده ایم.

 

رتبه قبولی دندانپزشکی کنکور ۱۴۰۲

حتی اگر داوطلبان رتبه مناسبی جهت انتخاب رشته دندانپزشکی در دوره روزانه دانشگاه های سراسری نیز کسب نکرده باشند، بایستی انتخاب های اول خود را از میان کد رشته محل های روزانه انتخاب کنند. برای مشاهده آخرین رتبه قبولی کنکور تجربی کلیک کنید.

نکته قابل ذکر این است که داوطلبان برای قبولی در رشته دندانپزشکی دوره روزانه دانشگاه های سراسری براساس رتبه‌ای که در سهمیه کسب کرده اند، سنجیده می‌شوند. به همین دلیل در ادامه آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی کنکور ۱۴۰۲ را به تفکیک سهمیه ارائه کرده ایم.

 

منطقه یک

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی کنکور 1402 در این سهمیه به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه علوم پزشکي تهران  200
دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي 71
دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران 2492
دانشگاه شاهد-تهران  527
دانشگاه علوم پزشکي شيراز 412
دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج  546
دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت  664
دانشگاه علوم پزشکي تبريز 661
دانشگاه علوم پزشکي مشهد  236
دانشگاه علوم پزشکي مشهد | نيمسال دوم 372
دانشگاه علوم پزشکي قم  357
دانشگاه علوم پزشکي کرمان 907
دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 741
دانشگاه علوم پزشکي يزد 905
دانشگاه علوم پزشکي قزوين 885
دانشگاه علوم پزشکي همدان 650
دانشگاه علوم پزشکي اراک 1100
دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1339
دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد  1250

 

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی در سال ۱۴۰۱ به شرح زیر می باشد:

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه علوم پزشکی تهران 41
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 90
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 302
دانشگاه علوم پزشکی یزد 432
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 399
دانشگاه علوم پزشکی قم 1077
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 1148
دانشگاه علوم پزشکی قزوین 914

جهت عضویت درکانال اطلاع رسانی و آخرین اخبار در تلگرام بر روی این عبارت 👈 تلگرام مشاوره تحصیلی 👉 کلیک کنید و یا در سرچ تلگرام عبارت ” مشاوره تحصیلی دانتل کو ” جست و جو کرده و عضو شوید.

 

منطقه دو

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی کنکور ۱۴۰۲ در این سهمیه به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه علوم پزشکي تهران 421
دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي 234
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 426
دانشگاه علوم پزشکي شيراز  535
دانشگاه علوم پزشکي مشهد 214
دانشگاه علوم پزشکي تبريز 741
دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج  710
دانشگاه علوم پزشکي کرمان  1172
دانشگاه علوم پزشکي بابل  677
دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت 1052
دانشگاه علوم پزشکي قم 1353
دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه  1609
دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري  1075
دانشگاه علوم پزشکي يزد  1221
دانشگاه علوم پزشکي همدان  1314
دانشگاه علوم پزشکي قزوين  1110
دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج  1718
دانشگاه علوم پزشکي اروميه  636
دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز  1539
دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2000
دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد  1334
دانشگاه علوم پزشکي زنجان  1482
دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1690
دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1507
دانشگاه علوم پزشکي ياسوج  1840
دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2019
دانشگاه علوم پزشکي سمنان  1646

 

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی در سال ۱۴۰۱ به شرح زیر می باشد:

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 140
دانشگاه علوم پزشکی قزوین 762
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 600
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 1218
دانشگاه علوم پزشکی تهران 173
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 1238
دانشگاه علوم پزشکی قم 1578

 

منطقه سه 

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی کنکور ۱۴۰۲ در این سهمیه به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه علوم پزشکي تهران 506
دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي  242
دانشگاه علوم پزشکي شيراز 513
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان  351
دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج  556
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان  432
دانشگاه علوم پزشکي مشهد 139
دانشگاه علوم پزشکي تبريز  548
دانشگاه علوم پزشکي قم  711
دانشگاه علوم پزشکي بابل | نيمسال دوم 846
دانشگاه علوم پزشکي کرمان | نيمسال دوم 1000
دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | نيمسال دوم 924
دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري  822
دانشگاه علوم پزشکي قزوين 576
دانشگاه علوم پزشکي اراک  1062
دانشگاه علوم پزشکي اروميه  606
دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت  583
دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 599
دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1103
دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز  748
دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه  723
دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج 920
دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد  945
دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | نيمسال دوم 1670
دانشگاه علوم پزشکي زاهدان  1551
دانشگاه علوم پزشکي ايلام  1225
دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1173
دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد 656

 

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی در سال ۱۴۰۱ به شرح زیر می باشد:

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه علوم پزشکی تهران 518
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 726
دانشگاه علوم پزشکی همدان 641
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران 89
دانشگاه علوم پزشکی قزوین 715
دانشگاه علوم پزشکی کرمان 594
دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان 616
برای مشاهده و آگاهی از رتبه قبولی همه رشته های دانشگاهی در دوره های روزانه، نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان به مقاله زیر مراجعه کنید.

👈 رتبه قبولی کنکور 👉

 

رتبه قبولی دندانپزشکی کنکور دانشگاه آزاد 1402

رشته دندانپزشکی در دانشگاه های آزاد نیز ارائه می‌گردد، اما هرسال به دلایل مختلفی رتبه‌های قبولی داوطلبان تغییر می‌کند. داوطلبانی که قصد دارند رشته دندانپزشکی را در دانشگاه های آزاد انتخاب کنند، بایستی توجه داشته باشند می‌توانند از رتبه قبولی دندانپزشکی کنکور ۱۴۰۲ در دانشگاه آزاد استفاده کنند اما باید حدوده 10 تا 15 درصد رتبه‌های جدول زیر را کاهش دهند تا به رتبه‌های واقعی قبولی رشته دندانپزشکی در سال جاری نزدیک شوند.

دانشگاه رتبه در سهمیه رتبه کشوری سهمیه 
دانشگاه آزاد واحد تهران پزشکي  725 2159 منطقه 1
دانشگاه آزاد واحد تهران پزشکي | نيمسال دوم 922 2819 منطقه 1
دانشگاه آزاد واحد تبريز  1100 3281 منطقه 1
دانشگاه آزاد واحد خوراسگان  749 2228 منطقه 1
دانشگاه آزاد واحد بروجرد 1717 5413 منطقه 1
دانشگاه آزاد واحد تهران پزشکي  1235 2724 منطقه 2
دانشگاه آزاد واحد تهران پزشکي | نيمسال دوم 2202 4900 منطقه 2
دانشگاه آزاد واحد تبريز  2712 6000 منطقه 2
دانشگاه آزاد واحد شيراز  2709 6098 منطقه 2
دانشگاه آزاد واحد تهران پزشکي 1190 4800 منطقه 3
دانشگاه آزاد واحد تبريز 1373 5332 منطقه 3
دانشگاه آزاد واحد خوراسگان  2301 8631 منطقه 3

 

مشاوره رتبه قبولی دندانپزشکی

رشته دندانپزشکی از بهترین و پرمتقاضی ترین رشته های زیرمجموعه کنکور سراسری تجربی می‌باشد که در میان شرکت کنندگان این آزمون طرفداران بسیاری دارد اما ظرفیت های کمی در مقابل این تقاضا در دانشگاه های مختلف وجود دارد. برای اطلاع و آگاهی از انتخاب رشته کنکور تجربی کلیک کنید.

همین دلیل باعث می‌شود که داوطلبان محتاطانه تر عمل کنند و سعی کنند کد رشته محل های استخراجی خود را از دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری تجربی، به گونه ای الویت بندی کنند که با توجه به رتبه‌ای که بدست آورده اند، بهترین نتیجه را کسب نمایند.

متقاضیان رشته دندانپزشکی می‌توانند علاوه بر استفاده از آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی کنکور ۱۴۰۲ در دانشگاه های مختلف، از یک مشاور که بتواند تمامی جوانب یک انتخاب را بسنجد نیز کمک بگیرند که در این زمینه مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی تلفنی دانتل از تجربه بالایی برخوردارند و می‌توانند شما را در انجام یک انتخاب رشته بی نقص یاری کنند.

 

برای دریافت مشاوره در زمینه آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی کنکور ۱۴۰۲ می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 91005066-021 تماس بگیرید.

 

سوالات متداول

  1. متقاضیان رشته دندانپزشکی از چه طریقی می‌توانند به آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی کنکور ۱۴۰۲ دست پیدا کنند؟

    در این مقاله از سایت دانتل آخرین رتبه قبولی را ارائه کرده ایم.

  2. آیا رتبه قبولی در طول سال های مختلف تغییر می‌کند؟

    بله، رتبه قبولی در طول سال‌های مختلف به دلیل افزایش و یا کاهش ظرفیت ها و همینطور تغییر انتخاب داوطلبان، تغییر می‌کند.

  3. آیا دندانپزشکی در دانشگاه آزاد نیز ارائه می شود؟

    بله دانشگاه آزاد جز دانشگاه های ارائه دهنده رشته دندان پزشکی می باشد. 

کانال تلگرام تحصیلی     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره