کنکور سراسریانتخاب رشته دانشگاه آزادانتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه قبولی دندانپزشکی کنکور ۱۴۰۱

کانال تلگرام تحصیلی     

رتبه قبولی دندانپزشکی کنکور ۱۴۰۱ چند است؟ تمامی کسانی که قصد انتخاب رشته دندانپزشکی را در یکی از این دانشگاه ها دارند، می‌توانند از آخرین رتبه قبولی، جهت تخمین شانس قبولی‌شان استفاده کنند. بدین صورت که رتبه اکتسابی خود را با آخرین رتبه قبولی این رشته مقایسه کنند و چنانچه ارقام بهم نزدیک بود در انتخاب های واقع بینانه خود قرار دهند. به منظور راهنمایی داوطلبان در ادامه این مطلب، آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی کنکور ۱۴۰۱ را ارائه کرده ایم.

 

رتبه قبولی دندانپزشکی کنکور ۱۴۰۱ | روزانه

حتی اگر داوطلبان رتبه مناسبی جهت انتخاب رشته دندانپزشکی در دوره روزانه دانشگاه های سراسری نیز کسب نکرده باشند، بایستی انتخاب های اول خود را از میان کد رشته محل های روزانه انتخاب کنند. برای مشاهده آخرین رتبه قبولی کنکور تجربی کلیک کنید.

نکته قابل ذکر این است که داوطلبان برای قبولی در رشته دندانپزشکی دوره روزانه دانشگاه های سراسری براساس رتبه‌ای که در سهمیه کسب کرده اند، سنجیده می‌شوند. به همین دلیل در ادامه آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی کنکور 1401 را به تفکیک سهمیه ارائه کرده ایم.

 

منطقه یک | رتبه قبولی دندانپزشکی کنکور ۱۴۰۱

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی کنکور 1401 در این سهمیه به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه رتبه کشوری
دانشگاه علوم پزشکي تهران  200 508
دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي 71 148
دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران 2492 8200
دانشگاه شاهد-تهران  527 1554
دانشگاه علوم پزشکي شيراز 412 1172
دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج  546 1575
دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت  664 1952
دانشگاه علوم پزشکي تبريز 661 1963
دانشگاه علوم پزشکي مشهد  236 602
دانشگاه علوم پزشکي مشهد | نيمسال دوم 372 1038
دانشگاه علوم پزشکي قم  357 1018
دانشگاه علوم پزشکي کرمان 907 2809
دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 741 2210
دانشگاه علوم پزشکي يزد 905 2796
دانشگاه علوم پزشکي قزوين 885 2719
دانشگاه علوم پزشکي همدان 650 1908
دانشگاه علوم پزشکي اراک 1100 3305
دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1339 4181
دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد  1250 3800
جهت عضویت درکانال اطلاع رسانی و آخرین اخبار بر روی تلگرام مشاوره تحصیلی کلیک کنید و یا در قسمت سرچ تلگرام عبارت ” مشاوره تحصیلی دانتل کو ” جست و جو و عضو شوید.

 

منطقه دو | رتبه قبولی دندانپزشکی کنکور ۱۴۰۱

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی کنکور 1401 در این سهمیه به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه رتبه کشوری
دانشگاه علوم پزشکي تهران 421 973
دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي 234 569
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 426 993
دانشگاه علوم پزشکي شيراز  535 1234
دانشگاه علوم پزشکي مشهد 214 533
دانشگاه علوم پزشکي تبريز 741 1717
دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج  710 1639
دانشگاه علوم پزشکي کرمان  1172 2591
دانشگاه علوم پزشکي بابل  677 1555
دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت 1052 2387
دانشگاه علوم پزشکي قم 1353 3020
دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه  1609 3584
دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري  1075 2399
دانشگاه علوم پزشکي يزد  1221 2714
دانشگاه علوم پزشکي همدان  1314 2894
دانشگاه علوم پزشکي قزوين  1110 2415
دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج  1718 3870
دانشگاه علوم پزشکي اروميه  636 1465
دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز  1539 3406
دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2000 4401
دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد  1334 2930
دانشگاه علوم پزشکي زنجان  1482 3301
دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1690 3489
دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1507 3374
دانشگاه علوم پزشکي ياسوج  1840 4199
دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2019 4500
دانشگاه علوم پزشکي سمنان  1646 3691

 

منطقه سه 

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی کنکور ۱۴۰۱ در این سهمیه به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه رتبه کشوری
دانشگاه علوم پزشکي تهران 506 2241
دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي  242 1043
دانشگاه علوم پزشکي شيراز 513 2275
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان  351 995
دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج  556 2501
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان  432 1972
دانشگاه علوم پزشکي مشهد 139 620
دانشگاه علوم پزشکي تبريز  548 2489
دانشگاه علوم پزشکي قم  711 3100
دانشگاه علوم پزشکي بابل | نيمسال دوم 846 3611
دانشگاه علوم پزشکي کرمان | نيمسال دوم 1000 4200
دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | نيمسال دوم 924 4575
دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري  822 3521
دانشگاه علوم پزشکي قزوين 576 2621
دانشگاه علوم پزشکي اراک  1062 4385
دانشگاه علوم پزشکي اروميه  606 2701
دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت  583 2641
دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 599 2649
دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1103 4445
دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز  748 3247
دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه  723 3199
دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج 920 3895
دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد  945 4000
دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | نيمسال دوم 1670 6502
دانشگاه علوم پزشکي زاهدان  1551 5895
دانشگاه علوم پزشکي ايلام  1225 4921
دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1173 4701
دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد 656 2901
برای مشاهده و آگاهی از رتبه قبولی همه رشته های دانشگاهی در دوره های روزانه، نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان به مقاله زیر مراجعه کنید.

👈 رتبه قبولی کنکور 👉

 

رتبه قبولی دندانپزشکی کنکور دانشگاه آزاد 1401

رشته دندانپزشکی در دانشگاه های آزاد نیز ارائه می‌گردد، اما هرسال به دلایل مختلفی رتبه‌های قبولی داوطلبان تغییر می‌کند. داوطلبانی که قصد دارند رشته دندانپزشکی را در دانشگاه های آزاد انتخاب کنند، بایستی توجه داشته باشند می‌توانند از رتبه قبولی دندانپزشکی کنکور ۱۴۰۱ در دانشگاه آزاد استفاده کنند اما باید حدوده 10 تا 15 درصد رتبه‌های جدول زیر را کاهش دهند تا به رتبه‌های واقعی قبولی رشته دندانپزشکی در سال جاری نزدیک شوند.

دانشگاه رتبه در سهمیه رتبه کشوری سهمیه 
دانشگاه آزاد واحد تهران پزشکي  725 2159 منطقه 1
دانشگاه آزاد واحد تهران پزشکي | نيمسال دوم 922 2819 منطقه 1
دانشگاه آزاد واحد تبريز  1100 3281 منطقه 1
دانشگاه آزاد واحد خوراسگان  749 2228 منطقه 1
دانشگاه آزاد واحد بروجرد 1717 5413 منطقه 1
دانشگاه آزاد واحد تهران پزشکي  1235 2724 منطقه 2
دانشگاه آزاد واحد تهران پزشکي | نيمسال دوم 2202 4900 منطقه 2
دانشگاه آزاد واحد تبريز  2712 6000 منطقه 2
دانشگاه آزاد واحد شيراز  2709 6098 منطقه 2
دانشگاه آزاد واحد تهران پزشکي 1190 4800 منطقه 3
دانشگاه آزاد واحد تبريز 1373 5332 منطقه 3
دانشگاه آزاد واحد خوراسگان  2301 8631 منطقه 3

 

مشاوره انتخاب رشته دندانپزشکی 

رشته دندانپزشکی از بهترین و پرمتقاضی ترین رشته های زیرمجموعه کنکور سراسری تجربی می‌باشد که در میان شرکت کنندگان این آزمون طرفداران بسیاری دارد اما ظرفیت های کمی در مقابل این تقاضا در دانشگاه های مختلف وجود دارد. برای اطلاع و آگاهی از انتخاب رشته کنکور تجربی کلیک کنید.

همین دلیل باعث می‌شود که داوطلبان محتاطانه تر عمل کنند و سعی کنند کد رشته محل های استخراجی خود را از دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری تجربی، به گونه ای الویت بندی کنند که با توجه به رتبه‌ای که بدست آورده اند، بهترین نتیجه را کسب نمایند.

متقاضیان رشته دندانپزشکی می‌توانند علاوه بر استفاده از آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی کنکور 1401 در دانشگاه های مختلف، از یک مشاور که بتواند تمامی جوانب یک انتخاب را بسنجد نیز کمک بگیرند که در این زمینه مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی تلفنی دانتل از تجربه بالایی برخوردارند و می‌توانند شما را در انجام یک انتخاب رشته بی نقص یاری کنند.

 

برای دریافت مشاوره در زمینه آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی کنکور ۱۴۰۱ می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 91005066-021 تماس بگیرید.

 

سوالات متداول

  1. متقاضیان رشته دندانپزشکی از چه طریقی می‌توانند به آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی کنکور 1401 دست پیدا کنند؟

    در این مقاله از سایت دانتل آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی کنکور ۱۴۰۱را ارائه کرده ایم که داوطلبان از این طریق می‌توانند به آخرین رتبه‌ها دسترسی داشته باشند.

  2. آیا رتبه قبولی رشته دندانپزشکی در طول سال های مختلف تغییر می‌کند؟

    بله، رتبه قبولی رشته دندانپزشکی در طول سال‌های مختلف به دلیل افزایش و یا کاهش ظرفیت ها و همینطور تغییر انتخاب داوطلبان، تغییر می‌کند اما با این حال نیز آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی بهترین منبع برای انتخاب رشته می‌باشد.

  3. آیا دندانپزشکی در دانشگاه آزاد نیز ارائه می شود؟

    بله دانشگاه آزاد جز دانشگاه های ارائه دهنده رشته دندان پزشکی می باشد. 

کانال تلگرام تحصیلی     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره