کنکور سراسریانتخاب رشته دانشگاه آزادانتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی کنکور ۱۴۰۱

کانال تلگرام تحصیلی     

رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی کنکور ۱۴۰۱ چقدر می باشد؟ داوطلبانی که در زمان ثبت نام کنکور گروه تجربی را انتخاب کرده اند می توانند در این رشته ادامه تحصیل دهند. تمامی داوطلبان می‎‌توانند برای کسب پذیرش در فرآیند انتخاب رشته کنکور تجربی رتبه‌های پذیرفته شدگان از آخرین رتبه‌ی علوم‌آزمایشگاهی کنکور سالهای گذشته استفاده کنند تا بدانند با توجه به رتبه‌ای که کسب کرده اند، در چه کدرشته محل هایی می‌توانند موفق به پذیرش شوند. به همین منظور در جهت راهنمایی داوطلبان در ادامه این مطلب آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی کنکور ۱۴۰۱ را در دانشگاه های سراسری و دولتی ارائه کرده ایم. 

 

آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی کنکور ۱۴۰۱

رشته علوم‌آزمایشگاهی فقط در دوره روزانه و پردیس خودگردان دانشگاه های سراسری ارائه می‌شود. بدیهی است داوطلبان باید چند انتخاب اول خود را حتی اگر خوش بینانه باشد از میان کد رشته محل های روزانه دانشگاه های سراسری انتخاب کنند. برای مشاهده آخرین رتبه قبولی تجربی کلیک کنید.

هر داوطلب که متقاضی رشته علوم‌آزمایشگاه است، باید بداند با توجه به عملکردش و رتبه‌ای که بدست آورده در چه کد رشته محل هایی شانس پذیرفته شدن دارد و چه انتخاب هایی برای او خوش بینانه و چه انتخاب هایی نرمال و یا بدبینانه است.

یکی از روش هایی که داوطلبان می‌توانند به کمک آن تشخیص دهند که در کدام انتخاب ها شانس قبول شدن دارند، استفاده از آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی در سال های گذشته است. ملاک و معیار قبولی در رشته علوم‌آزمایشگاه در دوره روزانه دانشگاه های سراسری، رتبه‌ی داوطلب در سهمیه می‎‌باشد که به همین منظور در ادامه آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی کنکور 1401 را به تفکیک سهمیه ارائه کرده ایم.

بخوانید: راهنما انتخاب رشته

 

سهمیه ایثارگران 25 درصد | رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی کنکور ۱۴۰۱

آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی کنکور 1401 در این سهمیه به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 2743

 

سهمیه ایثارگران 5 درصد

آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی کنکور ۱۴۰۱ در این سهمیه به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 2328

 

منطقه یک | رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی کنکور 1401

آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی کنکور ۱۴۰۱ در این سهمیه به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه رتبه کشوری
دانشگاه علوم پزشکي تهران 3511 11873
دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي 3082 10343
دانشگاه علوم پزشکي ايران 5439 19326
دانشگاه علوم پزشکي شيراز 5771 20482
دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4006 13800
دانشگاه علوم پزشکي مشهد 5215 18342
دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت 8872 33219
دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج 5720 20454
دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري 7279 26731
دانشگاه علوم پزشکي قم 6319 22733
دانشگاه علوم پزشکي يزد 5879 20839
دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 9235 34501
دانشگاه علوم پزشکي قزوين 6514 23518
دانشگاه علوم پزشکي کاشان 7589 27805
دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 7559 27802
دانشگاه علوم پزشکي فسا 9379 35046
دانشکده علوم پزشکي سيرجان 11448 43679
جهت عضویت درکانال اطلاع رسانی و آخرین اخبار بر روی تلگرام مشاوره تحصیلی کلیک کنید و یا در قسمت سرچ تلگرام عبارت ” مشاوره تحصیلی دانتل کو ” جست و جو و عضو شوید.

 

منطقه دو

آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی کنکور 1401 در این سهمیه به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه رتبه کشوری
دانشگاه علوم پزشکي تهران 12419 22089
دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي 5913 13447
دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم 6809 15622
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 7135 16422
دانشگاه علوم پزشکي شيراز 8414 19438
دانشگاه علوم پزشکي تبريز 6009 13748
دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري 13643 32091
دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج 13981 32933
دانشگاه علوم پزشکي قم 10137 45407
دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 12227 28651
دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد 16526 39041
دانشگاه علوم پزشکي بابل 13140 30901
دانشگاه علوم پزشکي يزد 13390 31455
دانشگاه علوم پزشکي سمنان 29757 71614
دانشگاه علوم پزشکي قزوين 14372 33855
دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه 9077 21057
دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج 16309 38551
دانشگاه علوم پزشکي اراک 19402 45999
دانشگاه علوم پزشکي زنجان 15753 37201
دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 17562 41532
دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 24428 58476
دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 20119 47834
دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 19039 45062
دانشگاه علوم پزشکي دزفول 17983 42611
دانشگاه علوم پزشکي بم 23154 55362
دانشگاه علوم پزشکي زابل 21669 51758
دانشگاه علوم پزشکي ايرانشهر 30167 72571

منطقه سه | رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی کنکور ۱۴۰۱

آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی کنکور 1401 در این سهمیه به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه رتبه کشوری
دانشگاه علوم پزشکي تهران 4851 17052
دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي 3911 14272
دانشگاه علوم پزشکي تبريز 8815 28865
دانشگاه علوم پزشکي ايران 7256 24341
دانشگاه علوم پزشکي شيراز 9872 31845
دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت 13427 42370
دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز 9902 32081
دانشگاه علوم پزشکي قم 4871 17200
دانشگاه علوم پزشکي سمنان 38281 108215
دانشگاه علوم پزشکي مشهد 8216 27019
دانشگاه علوم پزشکي قزوين 8924 29103
دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج 11217 35713
دانشگاه علوم پزشکي يزد 12715 40055
دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري 15751 48603
دانشگاه علوم پزشکي همدان 8413 27571
دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج 11822 37820
دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه 12802 40213
دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 14371 44749
دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 14262 44456
دانشگاه علوم پزشکي بابل 7963 26304
دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 15972 49246
دانشگاه علوم پزشکي ايلام 20403 61469
دانشگاه علوم پزشکي کرمان 15959 49210
دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان 10381 33320
دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 36237 102259

برای مشاهده و آگاهی از رتبه قبولی همه رشته های دانشگاهی در دوره های روزانه، نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان به مقاله زیر مراجعه کنید.

👈 رتبه قبولی کنکور 👉

 

رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی کنکور ۱۴۰۱ | دانشگاه آزاد

رشته علوم‌آزمایشگاهی علاوه بر دوره روزانه و پردیس خودگردان دانشگاه های سراسری، در دانشگاه آزاد نیز ارائه می‌شود. متقاضیان دانشگاه آزاد، می‌توانند جهت تخمین شانس قبول شدن خود از آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی کنکور 1401 دانشگاه آزاد به شرح جدول زیر استفاده کنند.

دانشگاه محل قبولی رتبه سهمیه رتبه کشوری سهمیه
دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران 5815 24834 عادی
دانشگاه آزاد واحد مشهد 17276 37940 عادی
دانشگاه آزاد واحد تبریز 28521 66060 عادی
دانشگاه آزاد واحد ساری 25290 57256 عادی
دانشگاه آزاد واحد ارومیه 23258 80411 عادی

 

مشاوره انتخاب رشته علوم آزمایشگاهی 

اگر جزو دسته ای از داوطلبان کنکور تجربی هستید که علاقه مند به رشته علوم آزمایشگاهی هستید، بایستی به چند نکته توجه کنید تا بتوانید موفق به کسب قبولی شوید. اولین نکته اینکه حتما برای چینش الویت‌هایتان از آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی کنکور ۱۴۰۱ استفاده کنید. این کار به شما دید خوبی از محدوده رتبه‌های پذیرفته شدگان هر دانشگاه خواهد داد. برای اطلاع و آگاهی از انتخاب رشته تجربی کلیک کنید.

و نکته بعدی اینکه برای اینکه الویت های خود را به درستی بچینید بایستی به تمامی جوانب یک کد رشته محل توجه کنید تا بتوانید تشخیص دهید کدام انتخاب باید در الویت بالاتر قرار گیرد. برای این منظور می‌توانید از یک مشاوره انتخاب رشته کنکور کمک بگیرید. مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی تلفنی دانتل کو آماده پاسخگویی به سوالات شما پیرامون انتخاب رشته می‌باشند.

 

 

برای دریافت مشاوره در زمینه رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی کنکور 1401 می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 91005066-021 تماس بگیرید.

 

سوالات متداول

  1. رشته علوم آزمایشگاهی در چه دانشگاه هایی ارائه می‌شود؟

    رشته علوم آزمایشگاهی در دوره روزانه دانشگاه های سراسری و دوره پردیس خودگردان و همینطور در دانشگاه آزاد ارائه می‌گردد.

  2. آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی کنکور ۱۴۰۱ به چه صورت است؟

    آخرین رتبه‌های پذیرفته شدگان رشته علوم آزمایشگاهی کنکور برای هر دانشگاه متفاوت است که در متن مقاله به آخرین رتبه‌ها این رشته در دانشگاه های مختلف اشاره کردیم.

  3. آیا در قبول شدن رشته علوم‌آزمایشگاهی در دانشگاه های سراسری، سهمیه داوطلب مهم است؟  

    بله، متقاضیان رشته علوم آزمایشگاهی بر اساس رتبه‌شان در سهمیه سنجیده می‌شوند.

کانال تلگرام تحصیلی     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره