کنکور سراسریانتخاب رشته دانشگاه آزادانتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی کنکور ۱۴۰۲

کانال تلگرام تحصیلی     

رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی کنکور ۱۴۰۲ چقدر می باشد؟ داوطلبانی که در زمان ثبت نام کنکور گروه تجربی را انتخاب کرده اند می توانند در این رشته ادامه تحصیل دهند. تمامی داوطلبان می‎‌توانند برای کسب پذیرش در فرآیند انتخاب رشته کنکور تجربی رتبه‌های پذیرفته شدگان از آخرین رتبه‌ی علوم‌آزمایشگاهی کنکور سالهای گذشته استفاده کنند. به همین منظور در جهت راهنمایی داوطلبان در ادامه این مطلب آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی کنکور 1402 را در دانشگاه های سراسری و دولتی ارائه کرده ایم. 

 

آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی کنکور ۱۴۰۲

رشته علوم‌آزمایشگاهی فقط در دوره روزانه و پردیس خودگردان دانشگاه های سراسری ارائه می‌شود. بدیهی است داوطلبان باید چند انتخاب اول خود را حتی اگر خوش بینانه باشد از میان کد رشته محل های روزانه دانشگاه های سراسری انتخاب کنند. برای مشاهده آخرین رتبه قبولی تجربی کلیک کنید.

هر داوطلب که متقاضی رشته علوم‌آزمایشگاه است، باید بداند با توجه به عملکردش و رتبه‌ای که بدست آورده در چه کد رشته محل هایی شانس پذیرفته شدن دارد و چه انتخاب هایی برای او خوش بینانه و چه انتخاب هایی نرمال و یا بدبینانه است.

یکی از روش هایی که داوطلبان می‌توانند به کمک آن تشخیص دهند که در کدام انتخاب ها شانس قبول شدن دارند، استفاده از آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی در سال های گذشته است. ملاک و معیار قبولی در رشته علوم‌آزمایشگاه در دوره روزانه دانشگاه های سراسری، رتبه‌ی داوطلب در سهمیه می‎‌باشد که به همین منظور در ادامه آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی کنکور ۱۴۰۲ را به تفکیک سهمیه ارائه کرده ایم.

بخوانید: راهنما انتخاب رشته

 

ایثارگران 25 درصد

آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی کنکور ۱۴۰۲ در این سهمیه به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 2743

 

ایثارگران 5 درصد

آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی کنکور ۱۴۰۲ در این سهمیه به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 2328
دانشگاه فردوسی مشهد 2219
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 2546
دانشگاه علوم پزشکی کرمان 2475

 

منطقه یک | رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی کنکور 1402

آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی کنکور ۱۴۰۲ در این سهمیه به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه علوم پزشکي تهران 3511
دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي 3082
دانشگاه علوم پزشکي ايران 5439
دانشگاه علوم پزشکي شيراز 5771
دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4006
دانشگاه علوم پزشکي مشهد 5215
دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت 8872
دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج 5720
دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري 7279
دانشگاه علوم پزشکي قم 6319
دانشگاه علوم پزشکي يزد 5879
دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 9235
دانشگاه علوم پزشکي قزوين 6514
دانشگاه علوم پزشکي کاشان 7589
دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 7559
دانشگاه علوم پزشکي فسا 9379
دانشکده علوم پزشکي سيرجان 11448

 

آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی در سال ۱۴۰۱ به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه بوعلی سینا – همدان 8737
دانشگاه علوم پزشکی بم 10658
دانشگاه لرستان – خرم آباد 113429
دانشگاه فردوسی مشهد 4526

 

منطقه دو

آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی کنکور 1402 در این سهمیه به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه علوم پزشکي تهران 12419
دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي 5913
دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم 6809
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 7135
دانشگاه علوم پزشکي شيراز 8414
دانشگاه علوم پزشکي تبريز 6009
دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري 13643
دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج 13981
دانشگاه علوم پزشکي قم 10137
دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 12227
دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد 16526
دانشگاه علوم پزشکي بابل 13140
دانشگاه علوم پزشکي يزد 13390
دانشگاه علوم پزشکي سمنان 29757
دانشگاه علوم پزشکي قزوين 14372
دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه 9077
دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج 16309
دانشگاه علوم پزشکي اراک 19402
دانشگاه علوم پزشکي زنجان 15753
دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 17562
دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 24428
دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 20119
دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 19039
دانشگاه علوم پزشکي دزفول 17983
دانشگاه علوم پزشکي بم 23154
دانشگاه علوم پزشکي زابل 21669
دانشگاه علوم پزشکي ايرانشهر 30167

 

آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی در سال ۱۴۰۱ به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه علوم پزشکی ایران 3943
دانشگاه علوم پزشکی بم 12532
دانشگاه فردوسی مشهد 3550
دانشگاه لرستان – خرم آباد 5313
دانشگاه رازی- کرمانشاه 5334
دانشگاه بوعلی سینا – همدان 7842

 

منطقه سه | رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی کنکور ۱۴۰۲

آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی کنکور 1402 در این سهمیه به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه علوم پزشکي تهران 4851
دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي 3911
دانشگاه علوم پزشکي تبريز 8815
دانشگاه علوم پزشکي ايران 7256
دانشگاه علوم پزشکي شيراز 9872
دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت 13427
دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز 9902
دانشگاه علوم پزشکي قم 4871
دانشگاه علوم پزشکي سمنان 38281
دانشگاه علوم پزشکي مشهد 8216
دانشگاه علوم پزشکي قزوين 8924
دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج 11217
دانشگاه علوم پزشکي يزد 12715
دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري 15751
دانشگاه علوم پزشکي همدان 8413
دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج 11822
دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه 12802
دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 14371
دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 14262
دانشگاه علوم پزشکي بابل 7963
دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 15972
دانشگاه علوم پزشکي ايلام 20403
دانشگاه علوم پزشکي کرمان 15959
دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان 10381
دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 36237

 

آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی در سال ۱۴۰۱ به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه علوم پزشکی ایران 2661
دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس 6127
دانشگاه بوعلی سینا – همدان 7098
دانشگاه ایلام 7455
دانشگاه پزشکی لرستان – خرم آباد 4861

 

برای مشاهده و آگاهی از رتبه قبولی همه رشته های دانشگاهی در دوره های روزانه، نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان به مقاله زیر مراجعه کنید.

👈 رتبه قبولی کنکور 👉

 

رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد 1402

رشته علوم‌آزمایشگاهی علاوه بر دوره روزانه و پردیس خودگردان دانشگاه های سراسری، در دانشگاه آزاد نیز ارائه می‌شود. متقاضیان دانشگاه آزاد، می‌توانند جهت تخمین شانس قبول شدن خود از آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی کنکور ۱۴۰۲ دانشگاه آزاد به شرح جدول زیر استفاده کنند.

دانشگاه محل قبولی رتبه سهمیه رتبه کشوری
دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران 5815 24834
دانشگاه آزاد واحد مشهد 17276 37940
دانشگاه آزاد واحد تبریز 28521 66060
دانشگاه آزاد واحد ساری 25290 57256
دانشگاه آزاد واحد ارومیه 23258 80411

 

مشاوره انتخاب رشته علوم آزمایشگاهی 

اگر جزو دسته ای از داوطلبان کنکور تجربی هستید که علاقه مند به رشته علوم آزمایشگاهی هستید، بایستی به چند نکته توجه کنید تا بتوانید موفق به کسب قبولی شوید. اولین نکته اینکه حتما برای چینش الویت‌هایتان از آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی کنکور ۱۴۰۲ استفاده کنید. این کار به شما دید خوبی از محدوده رتبه‌های پذیرفته شدگان هر دانشگاه خواهد داد. برای اطلاع و آگاهی از انتخاب رشته تجربی کلیک کنید.

و نکته بعدی اینکه برای اینکه الویت های خود را به درستی بچینید بایستی به تمامی جوانب یک کد رشته محل توجه کنید تا بتوانید تشخیص دهید کدام انتخاب باید در الویت بالاتر قرار گیرد. برای این منظور می‌توانید از یک مشاوره انتخاب رشته کنکور کمک بگیرید. مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی تلفنی دانتل کو آماده پاسخگویی به سوالات شما پیرامون انتخاب رشته می‌باشند.

 

برای دریافت مشاوره در زمینه رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی کنکور 1402 می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 91005066-021 تماس بگیرید.

 

سوالات متداول

  1. رشته علوم آزمایشگاهی در چه دانشگاه هایی ارائه می‌شود؟

    در دوره روزانه دانشگاه های سراسری و دوره پردیس خودگردان و همینطور در دانشگاه آزاد ارائه می‌گردد.

  2. آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی کنکور ۱۴۰۲ به چه صورت است؟

    آخرین رتبه‌های پذیرفته شدگانبرای هر دانشگاه متفاوت است که در متن در دانشگاه های مختلف اشاره کردیم.

  3. آیا در قبول شدن رشته علوم‌آزمایشگاهی در دانشگاه های سراسری، سهمیه داوطلب مهم است؟  

    بله، متقاضیان رشته علوم آزمایشگاهی بر اساس رتبه‌شان در سهمیه سنجیده می‌شوند.

کانال تلگرام تحصیلی     

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره