کنکور سراسریانتخاب رشته کنکور سراسری

کارنامه قبولی کنکور ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳

کانال تلگرام تحصیلی     

کارنامه قبولی کنکور ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳ چند می باشد؟‌ لازمه یک انتخاب رشته آگاهانه داشتن دید باز نسبت به رتبه اکتسابی خود می باشد و این دید باز را کارنامه های واقعی پذیرفته شدگان در سال های گذشته می تواند ایجاد کند. به همین منظور در ادامه این مطلب به موضوع  کارنامه قبولی داوطلبان کنکور ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳ می پردازیم تا داوطلبان کنکور برای انتخاب رشته کنکور سراسری از آن بهره گیرند. برای مشاوره تحصیلی تلفنی با مشاوران مجموعه دانتل کو با شماره های زیر تماس بگیرید.

 

کارنامه قبولی کنکور ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳ | گروه تجربی

هدف بسیاری از داوطلبان از شرکت در کنکور تجربی، رسیدن به رشته های پرمتقاضی همچون رشته های پزشکی، دامپزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و رشته های پیراپزشکی می باشد.

داوطلبان باید در زمانی که کد رشته محلی را انتخاب می کنند، شانس قبولی خود را در آن الویت نیز بررسی کنند. برای این منظور می توانند از کارنامه قبولی کنکور افراد پذیرفته شده در رشته و دانشگاه مدنظرشان استفاده کنند. در ادامه مطلب چند نمونه کارنامه قبولی کنکور تجربی در رشته هایی که در میان داوطلبان این زیرگروه همچون رشته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی پرطرفدار است را آورده ایم.

توجه داشته باشید که در سال ۱۴۰۲ دروس عمومی به طور کامل از تمامی گروه های آزمایشی کنکور سراسری حذف شده است و تاثیر آن از طریق سوابق تحصیلی اعمال می شود. به محض انتشار کارنامه قبولی سال جدید این مطلب بروزرسانی می گردد.

 

نمونه کارنامه قبولی پزشکی

در جدول زیر، تعدادی از کارنامه قبولی کنکور آخرین نفرات پذیرفته شده در رشته پزشکی که شامل رتبه قبولی و همینطور درصد دروس داوطلبان می باشد را آورده ایم.

داوطلبانی که قصد انتخاب رشته پزشکی در انتخاب رشته کنکور تجربی ۱۴۰۳ را دارند، می توانند از کارنامه قبولی کنکور بهره بگیرند و میزان شانس قبولی خود را تخمین بزنند. برای اطلاع از انواع و میزان تاثیر سهمیه کنکور سراسری کلیک کنید.

رتبه در سهمیه نوع سهمیه دانشگاه محل قبولی درصد دروس
2690 منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
 • ادبیات فارس:31
 • زبان عربی: 63
 • دین و زندگی:72
 • زبان خارجی: 54
 • زمین شناسی:0
 • رياضيات: 35
 • زیست شناسی: 78
 • فیزیک:48
 • شیمی:41
3010 منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 • ادبیات فارسی: 37
 • زبان عربی: 56
 • دین و زندگی: 67
 • زبان خارجی: 41
 • زمین شناسی: 8
 • رياضيات: 51
 • زیست شناسی : 72
 • فیزیک: 56
 • شیمی:73
1962 منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی بم
 • ادبیات فارسی: 44
 • زبان عربی: 56
 • دین و زندگی: 71
 • زبان خارجی: 48
 • زمین شناسی: 2
 • رياضيات: 47
 • زیست شناسی : 80
 • فیزیک: 45
 • شیمی: 66

 

نمونه کارنامه قبولی دندانپزشکی

در جدول زیر، تعدادی از کارنامه قبولی کنکور آخرین نفرات پذیرفته شده در رشته دندانپزشکی که شامل رتبه قبولی و همینطور درصد دروس داوطلبان می باشد را آورده ایم.

داوطلبانی که قصد انتخاب رشته دندانپزشکی در انتخاب رشته کنکور تجربی 1403 را دارند، می توانند ازکارنامه قبولی کنکور بهره بگیرند و میزان شانس قبولی خود را تخمین بزنند.

رتبه در سهمیه نوع سهمیه دانشگاه محل قبولی درصد دروس
1573 منطقه یک دانشگاه علوم بوشهر
 • ادبیات فارس:40
 • زبان عربی: 72
 • دین و زندگی:77
 • زبان خارجی: 61
 • زمین شناسی:16
 • رياضيات: 50
 • زیست شناسی: 63
 • فیزیک:73
 • شیمی:45
2301 منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 • ادبیات فارسی: 39
 • زبان عربی: 51
 • دین و زندگی: 68
 • زبان خارجی: 58
 • زمین شناسی: 13
 • رياضيات: 60
 • زیست شناسی : 77
 • فیزیک: 46
 • شیمی:53
1356 منطقه سه دانشگاه علوم رفسنجان
 • ادبیات فارسی: 33
 • زبان عربی: 56
 • دین و زندگی: 69
 • زبان خارجی: 41
 • زمین شناسی: 0
 • رياضيات: 70
 • زیست شناسی : 74
 • فیزیک: 67
 • شیمی: 75

 

نمونه کارنامه قبولی داروسازی

در جدول زیر، تعدادی از کارنامه قبولی کنکور آخرین نفرات پذیرفته شده در رشته داروسازی که شامل رتبه قبولی و همینطور درصد دروس داوطلبان می باشد را آورده ایم. داوطلبانی که قصد انتخاب رشته داروسازی در انتخاب رشته کنکور تجربی 1403 را دارند، می توانند از کارنامه قبولی کنکور بهره بگیرند و میزان شانس قبولی خود را تخمین بزنند.

رتبه در سهمیه نوع سهمیه دانشگاه محل قبولی درصد دروس
185 منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی لرستان _ خرم آباد
 • ادبیات فارس:34
 • زبان عربی: 54
 • دین و زندگی:73
 • زبان خارجی: 49
 • زمین شناسی3
 • رياضيات: 52
 • زیست شناسی: 69
 • فیزیک:54
 • شیمی:73
2998 منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
 • ادبیات فارسی: 38
 • زبان عربی: 54
 • دین و زندگی: 63
 • زبان خارجی: 33
 • زمین شناسی: 3
 • رياضيات: 51
 • زیست شناسی : 61
 • فیزیک: 48
 • شیمی:54
1695 منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 • ادبیات فارسی: 49
 • زبان عربی: 61
 • دین و زندگی: 72
 • زبان خارجی: 31
 • زمین شناسی: 27
 • رياضيات: 41
 • زیست شناسی : 72
 • فیزیک: 55
 • شیمی: 52

 

کارنامه قبولی کنکور 1402 – 1403 | گروه ریاضی

هدف بسیاری از داوطلبان از شرکت در کنکور ریاضی، رسیدن به رشته های پرمتقاضی همچون مهندسی برق و مهندسی صنایع، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک و مهندسی معماری می باشد.

داوطلبان باید در زمان انتخاب مد رشته محل ها، شانس قبولی خود را در آن الویت نیز بررسی کنند. برای این منظور می‌توانند از کارنامه قبولی کنکور افراد پذیرفته شده در رشته و دانشگاه مدنظرشان استفاده نمایند. در ادامه مطلب چند نمونه کارنامه قبولی کنکور ریاضی در رشته هایی همچون مهندسی برق و مهندسی صنایع که در میان داوطلبان این زیرگروه پرطرفدار است را آورده ایم.

 

نمونه کارنامه قبولی کنکور مهندسی برق

در جدول زیر، تعدادی از کارنامه قبولی کنکور آخرین نفرات پذیرفته شده در رشته مهندسی برق که شامل رتبه قبولی و همینطور درصد دروس داوطلبان می باشد را آورده ایم.

داوطلبانی که قصد انتخاب رشته مهندسی برق را در انتخاب رشته کنکور ریاضی 1403 را دارند، می توانند از کارنامه قبولی کنکور بهره بگیرند و میزان شانس قبولی خود را تخمین بزنند.

رتبه در سهمیه نوع سهمیه دانشگاه محل قبولی درصد دروس
30754 منطقه یک مجتمع آموزش عالی گناباد
 • ادبیات فارس:21
 • زبان عربی: -5
 • دین و زندگی:12
 • زبان خارجی: 0
 • رياضيات: 5
 • فیزیک:2-
 • شیمی:3
30932 منطقه دو دانشگاه ولایت – ایرانشهر
 • ادبیات فارسی:0
 • زبان عربی: 2
 • دین و زندگی: 0
 • زبان خارجی: 18
 • رياضيات: 0
 • فیزیک: 1
 • شیمی:5
22921 منطقه سه مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین
 • ادبیات فارسی:3-
 • زبان عربی: 6-
 • دین و زندگی: 30
 • زبان خارجی: 2-
 • رياضيات: 3-
 • فیزیک: 1
 • شیمی: 4-

 

نمونه کارنامه قبولی مهندسی صنایع

در جدول زیر، تعدادی از کارنامه قبولی کنکور واقعی آخرین نفرات پذیرفته شده در رشته مهندسی صنایع که شامل رتبه قبولی و همینطور درصد دروس داوطلبان می باشد را آورده ایم.

داوطلبانی که قصد انتخاب رشته مهندسی صنایع در انتخاب رشته کنکور ریاضی ۱۴۰۳ را دارند، می توانند از کارنامه قبولی کنکور بهره بگیرند و میزان شانس قبولی خود را تخمین بزنند.

رتبه در سهمیه نوع سهمیه دانشگاه محل قبولی درصد دروس
26710 منطقه یک مرکز اموزش عالی فیروز آباد
 • ادبیات فارس:14
 • زبان عربی: 7
 • دین و زندگی:23
 • زبان خارجی: 1
 • رياضيات: 8
 • فیزیک:0
 • شیمی: 3-
20991 منطقه دو دانشگاه صنعتی بیرجند
 • ادبیات فارسی: 20
 • زبان عربی: 7
 • دین و زندگی: 0
 • زبان خارجی: 3
 • رياضيات: 2
 • فیزیک: 4-
 • شیمی: 0
19233 منطقه سه مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین
 • ادبیات فارسی: 8
 • زبان عربی: 1
 • دین و زندگی: 42
 • زبان خارجی: 19
 • رياضيات: 2-
 • فیزیک: 3-
 • شیمی: 4-

 

کارنامه قبولی کنکور ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳ | گروه انسانی

هدف بسیاری از داوطلبان از شرکت در کنکور انسانی رسیدن به رشته های پرمتقاضی همچون حقوق، روانشناسی، حسابداری، علوم تربیتی و رشته های گروه مدیریت می باشد.

نکته ای که داوطلبان باید در نظر داشته باشند این است که در کد رشته محل هایی که انتخاب می کنند چه میزان شانس قبولی دارند. برای رسیدن به پاسخ این سوال می توانند از کارنامه قبولی کنکور افراد پذیرفته شده در رشته و دانشگاه مدنظرشان استفاده کنند.

برای عضویت در کانال اطلاع رسانی می توانید بر روی متن کانال تلگرام مشاوره تحصیلی کلیک کنید و یا در سرچ تلگرام عبارت ” مشاوره تحصیلی دانتل کو ” بنویسید و عضو شوید. 

به همین منظور در ادامه مطلب چند نمونه کارنامه قبولی کنکور انسانی در رشته هایی همچون حقوق، روانشناسی و حسابداری که در میان داوطلبان این زیرگروه پرطرفدار است را آورده ایم.

 

کارنامه قبولی رشته روانشناسی

در جدول زیر، تعدادی از کارنامه قبولی کنکور واقعی آخرین نفرات پذیرفته شده در رشته روانشناسی که شامل رتبه قبولی و همینطور درصد دروس داوطلبان می باشد را آورده ایم.

داوطلبانی که قصد انتخاب رشته روانشناسی در انتخاب رشته کنکور انسانی ۱۴۰۳ را دارند، می توانند از این کارنامه ها بهره بگیرند و میزان شانس قبولی خود را تخمین بزنند.

رتبه در سهمیه نوع سهمیه دانشگاه محل قبولی درصد دروس
4338 منطقه یک دانشگاه یاسوج
 • ادبیات فارسی: 32
 • زبان عربی: 0
 • دین و زندگی: 41
 • زبان خارجی: 53
 • رياضيات: 2
 • اقتصاد: 18
 • ادبيات فارسی تخصصی: 21
 • زبان عربی تخصصی: 0
 • تاریخ و جغرافیا: 38
 • جامعه شناسی: 75
 • منطق و فلسفه: 9
 • روان شناسی: 41
6895 منطقه دو دانشگاه ملایر
 • ادبیات فارسی:27
 • زبان عربی: 37
 • دین و زندگی: 2
 • زبان خارجی: 3-
 • رياضيات: 7
 • اقتصاد: 22
 • ادبيات فارسی تخصصی:14
 • زبانعربی تخصصی: 23
 • تاریخ و جغرافیا:28
 • جامعه شناسی: 39
 • منطق و فلسفه: 3
 • روان شناسی: 30
14900 منطقه سه مرکز آموزش عالی لار
 • ادبیات فارسی:30
 • زبان عربی: 2
 • دین و زندگی: 33
 • زبان خارجی: 0
 • رياضيات: -6
 • اقتصاد: 30
 • ادبيات فارسی تخصصی: 21
 • زبان عربی تخصصی: 0
 • تاریخ و جغرافیا: 49
 • جامعه شناسی:60
 • منطق و فلسفه: 0
 • روان شناسی: 51

 

کارنامه قبولی رشته حقوق

در جدول زیر، تعدادی از کارنامه قبولی کنکور آخرین نفرات پذیرفته شده در رشته حقوق که شامل رتبه قبولی و همینطور درصد دروس داوطلبان می باشد را آورده ایم.

داوطلبانی که قصد انتخاب رشته حقوق در انتخاب رشته کنکور انسانی 1403 را دارند، می توانند از کارنامه قبولی کنکور بهره بگیرند و میزان شانس قبولی خود را تخمین بزنند.

رتبه در سهمیه نوع سهمیه دانشگاه محل قبولی درصد دروس
4532 منطقه یک دانشگاه ایلام
 • ادبیات فارسی: 26
 • زبان عربی: 32
 • دین و زندگی: 47
 • زبان خارجی: 0
 • رياضيات: 49
 • اقتصاد: 2
 • ادبيات فارسی تخصصی: 26
 • زبانعربی تخصصی: 60
 • تاریخ و جغرافیا: 31
 • جامعه شناسی: 9
 • منطق و فلسفه: 19
 • روان شناسی: 30
11305 منطقه دو دانشگاه زابل
 • ادبیات فارسی: 8
 • زبان عربی: 27
 • دین و زندگی: 13
 • زبان خارجی: 0
 • رياضيات: 10
 • اقتصاد: 0
 • ادبيات فارسی تخصصی: 12
 • زبان عربی تخصصی: 53
 • تاریخ و جغرافیا: 11
 • جامعه شناسی: 7
 • منطق و فلسفه: 2
 • روان شناسی: 7
13704 منطقه سه دانشگاه زابل
 • ادبیات فارسی :18
 • زبان عربی: 19
 • دین و زندگی: 30
 • زبان خارجی: -5
 • رياضيات : 0
 • اقتصاد:51
 • ادبيات فارسی تخصصی: 11
 • زبان عربی تخصصی: 18
 • تاریخ و جغرافیا:37
 • جامعه شناسی: 17
 • منطق و فلسفه: 2
 • روان شناسی: 69

 

کارنامه قبولی رشته حسابداری

در جدول زیر، تعدادی از کارنامه قبولی کنکور واقعی آخرین نفرات پذیرفته شده در رشته حسابداری که شامل رتبه قبولی و همینطور درصد دروس داوطلبان می باشد را آورده ایم.

داوطلبانی که قصد انتخاب رشته حسابداری در انتخاب رشته کنکور انسانی 1403 را دارند، می توانند از کارنامه قبولی کنکور بهره بگیرند و میزان شانس قبولی خود را تخمین بزنند.

رتبه در سهمیه نوع سهمیه دانشگاه محل قبولی درصد دروس
14600 منطقه یک مجتمع آموزش عالی سراوان
 • ادبیات فارسی: 3-
 • زبان عربی: 2
 • دین و زندگی: 5
 • زبان خارجی: 31
 • رياضيات: 6
 • اقتصاد: 37
 • ادبيات فارسی تخصصی: 0
 • زبان عربی تخصصی: 2
 • تاریخ و جغرافیا: 1
 • جامعه شناسی: 0
 • منطق و فلسفه: 11
 • روان شناسی: 10
18702 منطقه دو دانشگاه سیستان و بلوچستان _ زاهدان
 • ادبیات فارسی: 19
 • زبان عربی: 2
 • دین و زندگی: 19
 • زبان خارجی: 0
 • رياضيات: 1-
 • اقتصاد: 44
 • ادبيات فارسی تخصصی: 10
 • زبان عربی تخصصی: 2
 • تاریخ و جغرافیا: 1
 • جامعه شناسی: 32
 • منطق و فلسفه: 6-
 • روان شناسی: 37
37804 منطقه سه دانشگاه صنعتی شاهرود
 • ادبیات فارسی: 12
 • زبان عربی: 2
 • دین و زندگی: 0
 • زبان خارجی: 6-
 • رياضيات: 19
 • اقتصاد: 0
 • ادبيات فارسی تخصصی: 1
 • زبان عربی تخصصی: 5-
 • تاریخ و جغرافیا: 0
 • جامعه شناسی: 9
 • منطق و فلسفه: 0
 • روان شناسی: 2

 

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1402 – 1403

در سال 1402 کنکور سراسری تغییراتی کرده است که داوطلبان باید از آن اطلاع کامل داشته باشند. از این تغییرات می‌توان به حذف دروس عمومی و زیر گروه ها اشاره کرد. از این پس تاثیر دروس عمومی از طریق سوابق تحصیلی محاسبه می‌شود و ضریب دروس نیز برای تمامی رشته ها یکسان است. همچنین از این پس کنکور سراسری دو بار در سال یعنی در دی و تیر برگزار می گردد.

با توجه به تغییرات گسترده کنکور سراسری بسیاری از داوطلبان دچار ابهام شده‌اند. برای رفع ابهام و دریافت تمامی پاسخ های خود توصیه می شود که با مشاوران تحصیلی مشورت نماییدو متخصصان مرکز مشاوره تحصیلی تلفنی  دانتل کو در خدمت شما هستند تا در این زمینه یاری تان کنند.

 

برای دریافت مشاوره در زمینه کارنامه قبولی داوطلبان کنکور می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 02191005066 تماس بگیرید.

 

سوالات متداول

 1. میانگین درصد کارنامه قبولی کنکور ریاضی چند است؟

  درصد قبولی در رشته ها و دانشگاه های مختلف متفاوت است که در طول متن به آن اشاره شده است.

 2. میانگین درصد کارنامه قبولی کنکور انسانی چند است؟

  درصد قبولی در رشته ها و دانشگاه های مختلف متفاوت است که در طول متن به آن اشاره شده است.

 3. حداقل درصد دروس عمومی برای قبولی در کنکور چقدر است؟

  دروس عمومی از کنکور سراسری حذف شده اند و از این پس از طریق سوابق تحصیلی محاسبه می شود. از این پس داوطلبان در جلسه کنکور به سوالات عمومی پاسخ نخواهند داد.

کانال تلگرام تحصیلی     

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره