کنکور سراسریانتخاب رشته کنکور سراسری

کارنامه قبولی کنکور ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲

کارنامه قبولی کنکور ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ چند می باشد؟‌ لازمه یک انتخاب رشته آگاهانه داشتن دید باز نسبت به رتبه اکتسابی خود می باشد و این دید باز را کارنامه های واقعی پذیرفته شدگان در سال های گذشته می تواند ایجاد کند. به همین منظور در ادامه این مطلب به موضوع  کارنامه قبولی داوطلبان کنکور می پردازیم ۱۴۰۱ تا داوطلبان کنکور ۱۴۰۱ برای انتخاب رشته کنکور سراسری از آن بهره گیرند. برای مشاوره تحصیلی تلفنی با مشاوران مجموعه دانتل با شماره های زیر تماس بگیرید.

کارنامه قبولی کنکور ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | گروه تجربی

هدف بسیاری از داوطلبان از شرکت در کنکور تجربی، رسیدن به رشته های پرمتقاضی همچون رشته های پزشکی، دامپزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و رشته های پیراپزشکی می باشد.

داوطلبان باید در زمانی که کد رشته محلی را انتخاب می کنند، شانس قبولی خود را در آن الویت نیز بررسی کنند. برای این منظور می توانند از کارنامه قبولی کنکور افراد پذیرفته شده در رشته و دانشگاه مدنظرشان استفاده کنند، در ادامه مطلب چند نمونه کارنامه قبولی کنکور تجربی در رشته هایی که در میان داوطلبان این زیرگروه، همچون رشته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی پرطرفدار است، را آورده ایم.

نمونه کارنامه قبولی پزشکی

در جدول زیر، تعدادی از کارنامه قبولی کنکور آخرین نفرات پذیرفته شده در رشته پزشکی که شامل رتبه قبولی و همینطور درصد دروس داوطلبان می باشد را آورده ایم.

داوطلبانی که قصد انتخاب رشته پزشکی را در انتخاب رشته کنکور تجربی 99 دارند می توانند از کارنامه قبولی کنکور بهره بگیرند و میزان شانس قبولی خود را تخمین بزنند. برای اطلاع از انواع و میزان تاثیر سهمیه کنکور سراسری کلیک کنید.

رتبه در سهمیه نوع سهمیه دانشگاه محل قبولی درصد دروس
2487 منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
 • ادبیات فارس:36
 • زبان عربی: 70
 • دین و زندگی:78
 • زبان خارجی: 60
 • زمینشناسی:0
 • رياضيات: 41
 • زیستشناسی: 85
 • فیزیک:53
 • شیمی:48
2867 منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 • ادبیات فارسی: 43
 • زبان عربی: 62
 • دین و زندگی: 75
 • زبان خارجی: 48
 • زمینشناسی: 13
 • رياضيات: 57
 • زیستشناسی : 79
 • فیزیک: 62
 • شیمی:79
1748 منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی بم
 • ادبیات فارسی: 50
 • زبان عربی: 62
 • دین و زندگی: 78
 • زبان خارجی: 53
 • زمینشناسی: 10
 • رياضيات: 51
 • زیستشناسی : 86
 • فیزیک: 52
 • شیمی: 73

نمونه کارنامه قبولی دندانپزشکی

در جدول زیر، تعدادی از کارنامه قبولی کنکور آخرین نفرات پذیرفته شده در رشته دندانپزشکی که شامل رتبه قبولی و همینطور درصد دروس داوطلبان می باشد را آورده ایم.

داوطلبانی که قصد انتخاب رشته دندانپزشکی را در انتخاب رشته کنکور تجربی 99 دارند می توانند ازکارنامه قبولی کنکور بهره بگیرند و میزان شانس قبولی خود را تخمین بزنند.

رتبه در سهمیه نوع سهمیه دانشگاه محل قبولی درصد دروس
1369 منطقه یک دانشگاه علوم بوشهر
 • ادبیات فارس:47
 • زبان عربی: 78
 • دین و زندگی:83
 • زبان خارجی: 68
 • زمینشناسی:22
 • رياضيات: 56
 • زیستشناسی: 70
 • فیزیک:79
 • شیمی:51
2097 منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 • ادبیات فارسی: 44
 • زبان عربی: 58
 • دین و زندگی: 75
 • زبان خارجی: 64
 • زمینشناسی: 20
 • رياضيات: 68
 • زیستشناسی : 82
 • فیزیک: 51
 • شیمی:60
1148 منطقه سه دانشگاه علوم رفسنجان
 • ادبیات فارسی: 40
 • زبان عربی: 62
 • دین و زندگی: 75
 • زبان خارجی: 48
 • زمینشناسی: 0
 • رياضيات: 79
 • زیستشناسی : 80
 • فیزیک: 73
 • شیمی: 81

نمونه کارنامه قبولی داروسازی

در جدول زیر، تعدادی از کارنامه قبولی کنکور آخرین نفرات پذیرفته شده در رشته داروسازی که شامل رتبه قبولی و همینطور درصد دروس داوطلبان می باشد را آورده ایم.

داوطلبانی که قصد انتخاب رشته داروسازی را در انتخاب رشته کنکور تجربی 99 دارند می توانند از کارنامه قبولی کنکور بهره بگیرند و میزان شانس قبولی خود را تخمین بزنند.

رتبه در سهمیه نوع سهمیه دانشگاه محل قبولی درصد دروس
164 منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی لرستان _ خرم آباد
 • ادبیات فارس:40
 • زبان عربی: 60
 • دین و زندگی:80
 • زبان خارجی: 53
 • زمینشناسی7
 • رياضيات: 58
 • زیستشناسی: 75
 • فیزیک:60
 • شیمی:79
2796 منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
 • ادبیات فارسی: 44
 • زبان عربی: 60
 • دین و زندگی: 70
 • زبان خارجی: 40
 • زمینشناسی: 10
 • رياضيات: 57
 • زیستشناسی : 68
 • فیزیک: 49
 • شیمی:60
1487 منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 • ادبیات فارسی: 55
 • زبان عربی: 68
 • دین و زندگی: 80
 • زبان خارجی: 39
 • زمینشناسی: 32
 • رياضيات: 48
 • زیستشناسی : 80
 • فیزیک: 63
 • شیمی: 60

کارنامه قبولی کنکور 1401 – 1402 | گروه ریاضی

هدف بسیاری از داوطلبان از شرکت در کنکور ریاضی، رسیدن به رشته های پرمتقاضی همچون مهندسی برق و مهندسی صنایع، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک و مهندسی معماری می باشد.

داوطلبان باید در زمانی که کد رشته محلی را انتخاب می کنند، شانس قبولی خود را در آن الویت نیز بررسی کنند. برای این منظور می توانند از کارنامه قبولی کنکور افراد پذیرفته شده در رشته و دانشگاه مدنظرشان استفاده کنند، در ادامه مطلب چند نمونه کارنامه قبولی کنکور ریاضی در رشته هایی که در میان داوطلبان این زیرگروه، همچون مهندسی برق، مهندسی صنایع پرطرفدار است، را آورده ایم.

نمونه کارنامه قبولی کنکور مهندسی برق

در جدول زیر، تعدادی از کارنامه قبولی کنکور آخرین نفرات پذیرفته شده در رشته مهندسی برق که شامل رتبه قبولی و همینطور درصد دروس داوطلبان می باشد را آورده ایم.

داوطلبانی که قصد انتخاب رشته مهندسی برق را در انتخاب رشته کنکور ریاضی 99 دارند می توانند از کارنامه قبولی کنکور بهره بگیرند و میزان شانس قبولی خود را تخمین بزنند.

رتبه در سهمیه نوع سهمیه دانشگاه محل قبولی درصد دروس
29786 منطقه یک مجتمع آموزش عالی گناباد
 • ادبیات فارس:27
 • زبان عربی: -2
 • دین و زندگی:19
 • زبان خارجی: 0
 • رياضيات: 10
 • فیزیک:6-
 • شیمی:7
29875 منطقه دو دانشگاه ولایت – ایرانشهر
 • ادبیات فارسی:3
 • زبان عربی: 6
 • دین و زندگی: 0
 • زبان خارجی: 25
 • رياضيات: 0
 • فیزیک: 8
 • شیمی:11
19758 منطقه سه مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین
 • ادبیات فارسی:0
 • زبان عربی: 4-
 • دین و زندگی: 36
 • زبان خارجی: 3
 • رياضيات: 1
 • فیزیک: 8
 • شیمی: 2

نمونه کارنامه قبولی مهندسی صنایع

در جدول زیر، تعدادی از کارنامه قبولی کنکور واقعی آخرین نفرات پذیرفته شده در رشته مهندسی صنایع که شامل رتبه قبولی و همینطور درصد دروس داوطلبان می باشد را آورده ایم.

داوطلبانی که قصد انتخاب رشته مهندسی صنایع را در انتخاب رشته کنکور ریاضی 99 دارند می توانند از کارنامه قبولی کنکور بهره بگیرند و میزان شانس قبولی خود را تخمین بزنند.

رتبه در سهمیه نوع سهمیه دانشگاه محل قبولی درصد دروس
25685 منطقه یک مرکز اموزش عالی فیروز آباد
 • ادبیات فارس:20
 • زبان عربی: 11
 • دین و زندگی:30
 • زبان خارجی: 4
 • رياضيات: 14
 • فیزیک:6
 • شیمی: 2
19989 منطقه دو دانشگاه صنعتی بیرجند
 • ادبیات فارسی: 26
 • زبان عربی: 13
 • دین و زندگی: 3
 • زبان خارجی: 9
 • رياضيات: 10
 • فیزیک: 1
 • شیمی: 3
17033 منطقه سه مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین
 • ادبیات فارسی: 12
 • زبان عربی: 5
 • دین و زندگی: 47
 • زبان خارجی: 23
 • رياضيات: 3
 • فیزیک: 2
 • شیمی: 0

کارنامه قبولی کنکور ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | گروه انسانی

هدف بسیاری از داوطلبان از شرکت در کنکور انسانی، رسیدن به رشته های پرمتقاضی همچون حقوق و روانشناسی، حسابداری، علوم تربیتی و رشته های گروه مدیریت می باشد.

نکته ای که داوطلبان باید در نظر داشته باشند اینست که در کد رشته محل هایی که انتخاب می کنند چه میزان شانس قبولی دارند؟ برای رسیدن به پاسخ این سوال می توانند از کارنامه قبولی کنکور افراد پذیرفته شده در رشته و دانشگاه مدنظرشان استفاده کنند.

برای عضویت در کانال اطلاع رسانی می توانید بر روی متن کانال تلگرام مشاوره تحصیلی کلیک کنید و یا در سرچ تلگرام عبارت ” مشاوره تحصیلی دانتل کو ” بنویسید و عضو شوید. 

به همین منظور در ادامه مطلب چند نمونه کارنامه قبولی کنکور انسانی در رشته هایی که در میان داوطلبان این زیرگروه، همچون حقوق، روانشناسی، حسابداری پرطرفدار است، را آورده ایم.

کارنامه قبولی رشته روانشناسی

در جدول زیر، تعدادی از کارنامه قبولی کنکور واقعی آخرین نفرات پذیرفته شده در رشته روانشناسی که شامل رتبه قبولی و همینطور درصد دروس داوطلبان می باشد را آورده ایم.

داوطلبانی که قصد انتخاب رشته روانشناسی را در انتخاب رشته کنکور انسانی 99 دارند می توانند از این کارنامه ها بهره بگیرند و میزان شانس قبولی خود را تخمین بزنند.

رتبه در سهمیه نوع سهمیه دانشگاه محل قبولی درصد دروس
4101 منطقه یک دانشگاه یاسوج
 • ادبیات فارسی: 39
 • زبان عربی: 6
 • دین و زندگی: 47
 • زبان خارجی: 30
 • رياضيات: 8
 • اقتصاد: 23
 • ادبيات فارسی تخصصی: 28
 • زبان عربی تخصصی: 7
 • تاریخ و جغرافیا: 44
 • جامعه شناسی: 80
 • منطق و فلسفه: 15
 • روان شناسی: 49
6689 منطقه دو دانشگاه ملایر
 • ادبیات فارسی:33
 • زبان عربی: 45
 • دین و زندگی: 8
 • زبان خارجی: 0
 • رياضيات: 11
 • اقتصاد: 29
 • ادبيات فارسی تخصصی:20
 • زبانعربی تخصصی: 30
 • تاریخ و جغرافیا:33
 • جامعه شناسی: 45
 • منطق و فلسفه: 9
 • روان شناسی: 36
13875 منطقه سه مرکز آموزش عالی لار
 • ادبیات فارسی:36
 • زبان عربی: 10
 • دین و زندگی: 40
 • زبان خارجی: 0
 • رياضيات: -2
 • اقتصاد: 35
 • ادبيات فارسی تخصصی: 26
 • زبان عربی تخصصی: 3
 • تاریخ و جغرافیا: 54
 • جامعه شناسی:65
 • منطق و فلسفه: 0
 • روان شناسی: 57

کارنامه قبولی رشته حقوق

در جدول زیر، تعدادی از کارنامه قبولی کنکور واقعی آخرین نفرات پذیرفته شده در رشته حقوق که شامل رتبه قبولی و همینطور درصد دروس داوطلبان می باشد را آورده ایم.

داوطلبانی که قصد انتخاب رشته حقوق را در انتخاب رشته کنکور انسانی 99 دارند می توانند از کارنامه قبولی کنکور بهره بگیرند و میزان شانس قبولی خود را تخمین بزنند.

رتبه در سهمیه نوع سهمیه دانشگاه محل قبولی درصد دروس
4256 منطقه یک دانشگاه ایلام
 • ادبیات فارسی: 32
 • زبان عربی: 38
 • دین و زندگی: 52
 • زبان خارجی: 0
 • رياضيات: 53
 • اقتصاد: 8
 • ادبيات فارسی تخصصی: 33
 • زبانعربی تخصصی: 66
 • تاریخ و جغرافیا: 37
 • جامعه شناسی: 14
 • منطق و فلسفه: 25
 • روان شناسی: 37
10245 منطقه دو دانشگاه زابل
 • ادبیات فارسی: 14
 • زبان عربی: 32
 • دین و زندگی: 19
 • زبان خارجی: 0
 • رياضيات: 16
 • اقتصاد: 2
 • ادبيات فارسی تخصصی: 18
 • زبان عربی تخصصی: 59
 • تاریخ و جغرافیا: 16
 • جامعه شناسی: 12
 • منطق و فلسفه: 7
 • روان شناسی: 13
12652 منطقه سه دانشگاه زابل
 • ادبیات فارسی :24
 • زبان عربی: 25
 • دین و زندگی: 36
 • زبان خارجی: -2
 • رياضيات : 3
 • اقتصاد:58
 • ادبيات فارسی تخصصی: 17
 • زبان عربی تخصصی: 23
 • تاریخ و جغرافیا:42
 • جامعه شناسی: 23
 • منطق و فلسفه: 5
 • روان شناسی: 74

کارنامه قبولی رشته حسابداری

در جدول زیر، تعدادی از کارنامه قبولی کنکور واقعی آخرین نفرات پذیرفته شده در رشته حسابداری که شامل رتبه قبولی و همینطور درصد دروس داوطلبان می باشد را آورده ایم.

داوطلبانی که قصد انتخاب رشته حسابداری را در انتخاب رشته کنکور انسانی 99 دارند می توانند از کارنامه قبولی کنکور بهره بگیرند و میزان شانس قبولی خود را تخمین بزنند.

رتبه در سهمیه نوع سهمیه دانشگاه محل قبولی درصد دروس
13578 منطقه یک مجتمع آموزش عالی سراوان
 • ادبیات فارسی: 8-
 • زبان عربی: 9
 • دین و زندگی: 10
 • زبان خارجی: 36
 • رياضيات: 11
 • اقتصاد: 42
 • ادبيات فارسی تخصصی: 3
 • زبان عربی تخصصی: 7
 • تاریخ و جغرافیا: 6
 • جامعه شناسی: 3
 • منطق و فلسفه: 16
 • روان شناسی: 15
17653 منطقه دو دانشگاه سیستان و بلوچستان _ زاهدان
 • ادبیات فارسی: 24
 • زبان عربی: 9
 • دین و زندگی: 44
 • زبان خارجی: 0
 • رياضيات: 2
 • اقتصاد: 50
 • ادبيات فارسی تخصصی: 15
 • زبان عربی تخصصی: 8
 • تاریخ و جغرافیا: 4
 • جامعه شناسی: 37
 • منطق و فلسفه: 3-
 • روان شناسی: 43
36757 منطقه سه دانشگاه صنعتی شاهرود
 • ادبیات فارسی: 19
 • زبان عربی: 8
 • دین و زندگی: 0
 • زبان خارجی: 3-
 • رياضيات: 23
 • اقتصاد: 0
 • ادبيات فارسی تخصصی: 7
 • زبان عربی تخصصی: 2-
 • تاریخ و جغرافیا: 0
 • جامعه شناسی: 15
 • منطق و فلسفه: 5
 • روان شناسی: 7

برای دریافت مشاوره در زمینه کارنامه قبولی داوطلبان کنکور می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 02191005066 تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره