کنکور سراسریانتخاب رشته دانشگاه آزادانتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه قبولی مدیریت صنعتی کنکور ۱۴۰۱

کانال تلگرام تحصیلی     

رتبه قبولی مدیریت صنعتی کنکور ۱۴۰۱ چند است؟ رشته مدیریت صنعتی از رشته های نام آشنا برای تمامی داوطلبان کنکور سراسری علوم انسانی، علوم تجربی و ریاضی است اما اکثر ظرفیت‌های رشته مدیریت صنعتی به گروه انسانی تعلق دارد. این رشته در دوره‌های مختلف دانشگاه‌های سراسری و آزاد دارای ظرفیت است. اگر از داوطلبانی هستید که قصد انتخاب رشته مدیریت صنعتی را به صورت با آزمون دارید، بهتر است از اخرین رتبه قبولی مدریت صنعتی در کنکور سال‌های گذشته جهت تخمین شانس قبولی استفاده کنید. به همین منظور این مطلب را جهت ارائه آخرین رتبه قبولی مدیریت صنعتی کنکور 1401 آماده کرده ایم. برای مشاوره تحصیلی تلفنی با مشاوران مجموعه دانتل کو با شماره های زیر تماس بگیرید.

رتبه قبولی مدیریت صنعتی کنکور ۱۴۰۱ | دانشگاه سراسری

اکثر رقابت میان متقاضیان رشته مدیریت صنعتی کنکور انسانی برای دستیابی به دانشگاه های سراسری است. دانشگاه های سراسری در دو نوبت روزانه و شبانه دانشجو پذیرش می کنند. تفاوت این دو دوره در شهریه پرداز بودن دوره شبانه می باشد. 

در ادامه آخرین رتبه قبولی مدیریت صنعتی کنکور 1401 را در دوره روزانه و شبانه دانشگاه های سراسری در سهمیه های ایثارگران و مناطق در جداولی شرح داده ایم. شما می‌توانید با مقایسه رتبه خود با آخرین رتبه قبولی مدیریت صنعتی کنکور ۱۴۰۱ شانس قبولی‌تان را تخمین بزنید.

بخوانید: انتخاب رشته کنکور 1400

سهمیه ایثارگران 25 درصد ظرفیت 

آخرین رتبه قبولی مدیریت صنعتی کنکور 1401 در این سهمیه به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه هرمزگان – بندرعباس 10087
مجتمع آموزش عالی گناباد | نوبت دوم 7129
دانشگاه گیلان – رشت | نوبت دوم 8936

سهمیه ایثارگران 5 درصد ظرفیت | رتبه قبولی مدیریت صنعتی کنکور ۱۴۰۱

آخرین رتبه قبولی مدیریت صنعتی کنکور 1401 در این سهمیه به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه
مرکز آموزش عالی لامرد 20376

 

سهمیه مناطق |‌ رتبه قبولی مدیریت صنعتی کنکور ۱۴۰۱

آخرین رتبه قبولی مدیریت صنعتی کنکور 1401 در سهمیه مناطق به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه منطقه رتبه در سهمیه رتبه کشوری
دانشگاه تهران 2 1010 2790
دانشگاه تهران 3 5148 11390
دانشگاه علامه طباطبايي 1 4748 27100
دانشگاه شهيدبهشتي 1 719 2162
دانشگاه شهيدبهشتي 2 693 1892
دانشگاه مازندران -بابلسر 2 8194 25862
دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم 2 9341 29500
دانشگاه مازندران -بابلسر 3 12887 25419
دانشگاه فردوسي مشهد 3 8089 16891
دانشگاه شيراز 2 3865 11572
دانشگاه شيراز 3 7416 15606
دانشگاه يزد 3 12656 24959
دانشگاه گيلان -رشت 2 4908 14630
دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم 2 35181 115281
دانشگاه گيلان -رشت 3 14962 29130
دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم 3 25172 47166
دانشگاه زنجان 2 6655 20611
دانشگاه زنجان 3 13360 26365
دانشگاه اصفهان 1 1770 6917
دانشگاه اصفهان | نوبت دوم 2 6132 18902
دانشگاه اصفهان 3 12896 25440
دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران 2 19100 62055
دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران 3 39964 72809
دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين 1 3139 15440
دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين 2 5824 17882
دانشگاه هرمزگان -بندرعباس 3 15962 30900
موسسه غيرانتفاعي ارشاد 1 8358 54617
موسسه غيرانتفاعي ارشاد 2 33820 110800
دانشگاه ميبد 3 25452 47602
دانشگاه سمنان 2 11648 33567
دانشگاه اراک 2 10088 31038
دانشگاه اراک 3 27846 51589
دانشگاه صنعتي شاهرود 2 11355 35941
دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم 2 15560 49941
دانشگاه صنعتي شاهرود 3 25427 47562
دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم 3 28166 52344
موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران 1 9421 62886
موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران 2 33756 110580
موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران 3 66070 118410
مجتمع اموزش عالي گناباد 2 13176 41964
مجتمع اموزش عالي گناباد 3 18209 34849
دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان 3 20777 39568
دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | نوبت دوم 3 48319 87347
دانشگاه خليج فارس -بوشهر 3 26600 49675
دانشگاه پيام نوراستان تهران -تهران غرب 2 56764 187649
دانشگاه پيام نوراستان تهران -تهران غرب 3 107342 190500
دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي -مرکز تبريز 1 6826 42347
دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي -مرکزتبريز 2 70790 234970
دانشگاه پيام نوراستان البرز-مرکزکرج 2 42175 138476
دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحدري 1 18803 137450
موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران /ويژه خواهران 1 12012 83672
موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران /ويژه خواهران 2 37309 122405
دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد – دماوند (دماوند) 1 10455 70719
دانشگاه گنبد (آزادشهر) 2 13057 41612

بخوانید: رتبه و تراز انتخاب رشته

 

رتبه قبولی مدیریت صنعتی کنکور ۱۴۰۱ | دانشگاه آزاد

علاوه بر دانشگاه های سراسری دانشگاه آزاد نیز رشته مدیریت صنعتی را ارائه می دهد. داوطلبان دانشگاه آزاد برای انتخاب رشته در این دانشگاه باید به سامانه سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد مراجعه کنند. توجه داشته باشید که دانشگاه های آزاد شهریه پرداز می باشند. 

در قبولی داوطلبان در رشته مدیریت صنعتی در واحد های مختلف دانشگاه آزاد، سهمیه مناطق بی تاثیر بوده و با عنوان سهمیه عادی نامبرده می‌شود. اما سهمیه هایی همچون سهمیه ایثارگران، سهمیه خانواده شهدا و آزادگان و همینطور سهمیه بسیج فعال موثر است. آخرین رتبه قبولی مدیریت صنعتی کنکور 1401 در واحدهای دانشگاه آزاد به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه محل قبولی رتبه در سهمیه رتبه کشوری سهمیه
دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه 9976 24912 ایثارگران
دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه 15215 253160 ایثارگران
دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه 16287 254664 ایثارگران
دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه 16427 255417 ایثارگران
دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه 136789 249222 ایثارگران
دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه 12783 25811 عادی
دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه 13372 240912 عادی
دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه 25032 137276 عادی
دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه 25542 150376 عادی
دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه 26753 156398 عادی
دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه 28762 165429 عادی
دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه 29761 170983 عادی
دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه 59265 174631 عادی
دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه 61529 186754 عادی
دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه 63166 192348 عادی
دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه 65139 207862 عادی
دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه 67800 209176 عادی
دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه 123467 240187 عادی

بخوانید: انتخاب رشته دانشگاه آزاد 1400

مشاوره انتخاب رشته مدیریت صنعتی

در این مقاله از سایت دانتل کو سعی ما مشاوران این مرکز در جمع آوری آخرین رتبه قبولی مدیریت صنعتی کنکور ۱۴۰۱ در دوره های روزانه، نوبت دوم، غیرانتفاعی، پیام نور و دانشگاه آزاد بوده است. شما داوطلبان گرامی که قصد انتخاب رشته مدیریت صنعتی را در هر کدام از این دوره ها که دارید، می‌توانید ابتدا به کمک مقایسه رتبه خود با آخرین رتبه قبولی دوره و دانشگاه مدنظرتان یک دید کلی از میزان شانس قبولی‌تان بدست آورید.

فرآیند انتخاب رشته و چینش الویت ها در فرم انتخاب رشته در کل نیازمند داشتن آگاهی می‌باشد. شما می‌توانید برای کسب آگاهی با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل کو در ارتباط باشید. البته لازم است اشاره کنیم داوطلبانی که رتبه‌های لازم را برای انتخاب رشته مدیریت کسب نکرده اند، می‌توانند به سراغ ثبت نام بدون آزمون این رشته بروند. مشاوران تحصیلی با سابقه و مجرب مجموعه دانتل کو در خدمت شما هستند تا در این زمینه یاری تان کنند. 

بخوانید: مشاوره انتخاب رشته کنکور 1400

برای دریافت مشاوره در زمینه رتبه قبولی رتبه قبولی مدیریت صنعتی کنکور 1401 می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 02191005066 تماس بگیرید.

جهت عضویت درکانال اطلاع رسانی و آخرین اخبار بر روی تلگرام مشاوره تحصیلی کلیک کنید و یا در سرچ تلگرام عبارت ” مشاوره تحصیلی دانتل کو ” جست و جو و عضو شوید. 

سوالات متداول

  1. متقاضیان رشته مدیریت صنعتی از چه طریقی می‌توانند به آخرین رتبه قبولی مدیریت صنعتی کنکور ۱۴۰۱ دانشگاه های دولتی دسترسی داشته باشند؟

    در این مقاله از سایت مشاوره تحصیلی دانتل کو، تعدادی از آخرین رتبه‌های قبول شدگان رشته مدیریت صنعتی در دوره روزانه و شبانه دانشگاه های دولتی و در پنج سهمیه مهم کنکور انسانی را شرح داده ایم.

  2. آخرین رتبه قبولی مدیریت صنعتی کنکور 1401 در دانشگاه آزاد چند است؟ 

    رتبه قبولی در هر واحد دانشگاه آزاد متفاوت می‌باشد که در متن مقاله به آن اشاره کردیم.

  3. آیا آخرین رتبه قبولی مدیریت صنعتی در طول سال های مختلف تغییر می‌کند؟

    بله، ممکن است آخرین رتبه قبولی مدیریت صنعتی در طول سال های مختلف به دلایلی همچون تغییر ظرفیت ها، تغییر تعداد شرکت کنندگان و… متفاوت باشد. اما با این حال نیز می توان شانس قبولی را تخمین زد، فقط کافی است رتبه ها را کمی بهبود ببخشید.

کانال تلگرام تحصیلی     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره