کنکور سراسریانتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی کنکور ۱۴۰۱

کانال تلگرام تحصیلی     

رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی کنکور ۱۴۰۱ چند است؟ یکی از رشته های محبوب گروه آزمایشی انسانی رشته زبان و ادبیات فارسی است که طرفداران زیادی دارد. این رشته در دانشگاه های سراسری در دو نوبت روزانه و شبانه ارائه می شود. علاقه مندان به این رشته برای اینکه بتوانند شانس قبولی خود در این رشته را تخمین بزنند باید از رتبه و تراز قبولی در سال های قبل اطلاع داشته باشند. به همین دلیل در این مقاله به بررسی رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی کنکور 1401 می پردازیم.

 

رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی کنکور ۱۴۰۱ | دانشگاه سراسری

رشته زبان و ادبیات فارسی جزو گروه آزمایشی علوم انسانی می باشد. در این رشته علاوه بر اینکه دانشجویان با متون نظم و نثر فارسی آشنا می شوند، مهارت های لازم جهت تدریس متون فارسی هم می آموزند.
مقطع کارشناسی این رشته 4 سال به طول می انجامد. این رشته در مقطع کارشناسی عمومی است و گرایش خاصی ندارد. دانشجویان در مقطع کارشناسی زبان و ادبیات فارسی در مجموع 148 واحد درسی را پاس میکنند.

رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه های سراسری در دو نوبت روزانه و شبانه ارائه می شود. داوطلبان علاقه مند به این رشته می توانند برای تخمین شانس قبولی خود از رتبه های قبولی سال های گذشته استفاده کنند. ملاک پذیرش در دانشگاه های سراسری رتبه در سهمیه می باشد. آخرین رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی کنکور 1401 به تفکیک سهمیه مناطق به شرح زیر است. 

 

رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی کنکور ۱۴۰۱ | منطقه یک

آخرین رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی کنکور 1401 در این سهمیه در دو نوبت روزانه و شبانه به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه رتبه کشوری
دانشگاه تهران 27 31
دانشگاه شهيدبهشتي 1196 4160
دانشگاه علامه طباطبايي | نوبت دوم 3228 16271
دانشگاه اصفهان 1149 3869
دانشگاه اصفهان | نوبت دوم  3844 20657
دانشگاه فردوسي مشهد 1506 5611
دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم 2507 11263
دانشگاه شهرکرد 5408 32220
دانشگاه تبريز 3256 16300
دانشگاه حکيم سبزواري 6187 37809
دانشگاه بيرجند 7242 45872
دانشگاه بيرجند | نوبت دوم 9174 60969
دانشگاه کوثر-بجنورد / ويژه خواهران 9170 61033
دانشگاه اروميه 7018 44152
دانشگاه کردستان -سنندج 7888 50949

 

رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی کنکور ۱۴۰۱ | منطقه دو

آخرین رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی کنکور 1401 در این سهمیه در دو نوبت روزانه و شبانه به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه رتبه کشوری
دانشگاه شهيدبهشتي 4033 12109
دانشگاه علامه طباطبايي 5466 16695
دانشگاه علامه طباطبايي | نوبت دوم 5899 18162
دانشگاه الزهرا/س/ 5668 17418
دانشگاه خوارزمي (کرج) 29161 95600
دانشگاه اصفهان 6701 20859
دانشگاه يزد 9779 30815
دانشگاه ايلام 18132 58647
دانشگاه شهرکرد 10507 33147
دانشگاه مازندران -بابلسر 7866 24750
دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم 13672 43717
دانشگاه تبريز | نوبت دوم 17132 55303
دانشگاه قم 20528 67082
دانشگاه گنبد 14988 48202
دانشگاه گيلان -رشت 46972 154426
دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم 19030 61729
دانشگاه کاشان 5470 16700
دانشگاه محقق اردبيلي 10612 33502
دانشگاه حکيم سبزواري | نوبت دوم 18452 59887
دانشگاه بين المللي امام خميني 8846 27913
دانشگاه بوعلي سينا 11883 37828
دانشگاه شهيدچمران 7993 43700
دانشگاه بيرجند 14091 45219
دانشگاه لرستان -خرم اباد 13820 44318
دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران 20319 66327
دانشگاه رازي 8121 25566
دانشگاه بجنورد 17942 58129
دانشگاه شهيدمدني اذربايجان 9732 30723
دانشگاه اراک 8766 27729
دانشگاه ياسوج 15739 50648
دانشگاه ياسوج | نوبت دوم 20362 66348
دانشگاه زنجان 10362 32651
دانشگاه ولي عصر/عج / 21022 68514
دانشگاه ولي عصر/عج / | نوبت دوم 24845 81548
دانشگاه جيرفت 25419 83424
دانشگاه سمنان 15879 51204
دانشگاه سمنان | نوبت دوم 20633 67312
دانشگاه زابل 27040 66162

 

رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی کنکور ۱۴۰۱ | منطقه سه

آخرین رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی کنکور 1401 در این سهمیه در دو نوبت روزانه و شبانه به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه رتبه کشوری
دانشگاه تهران 282 1118
دانشگاه شهيدبهشتي 14438 28254
دانشگاه علامه طباطبايي 14739 28775
دانشگاه علامه طباطبايي | نوبت دوم 23997 45126
دانشگاه الزهرا/س/ 8511 17616
دانشگاه خوارزمي (کرج) 11078 22154
دانشگاه خوارزمي (کرج) | نوبت دوم 21856 41463
دانشگاه اصفهان 15020 29201
دانشگاه اصفهان | نوبت دوم 16558 31977
دانشگاه ايلام 4078 9485
دانشگاه ايلام | نوبت دوم 15226 29649
دانشگاه فردوسي مشهد 7396 15623
دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم 15502 30127
دانشگاه شهرکرد 16038 31044
دانشگاه مازندران -بابلسر 15547 30226
دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم 35172 64509
دانشگاه تبريز 15440 29990
دانشگاه تبريز | نوبت دوم 19561 37308
دانشگاه شهيدباهنرکرمان 57395 103392
دانشگاه شهيدباهنرکرمان | نوبت دوم 28349 52690
دانشگاه قم 39082 71349
دانشگاه گنبد 26551 49604
دانشگاه گيلان -رشت 14426 28152
دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم 34548 63330
دانشگاه کاشان 18682 35719
دانشگاه محقق اردبيلي 23031 43527
دانشگاه محقق اردبيلي | نوبت دوم 23115 43579
دانشگاه حکيم سبزواري 25145 47155
دانشگاه بين المللي امام خميني 19348 36900
دانشگاه خليج فارس 23064 43548
دانشگاه جهرم 10103 20317
دانشگاه بوعلي سينا 19317 3686
دانشگاه شهيدچمران 15619 30271
دانشگاه سلمان فارسي 22362 42311
دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران 31819 58801
دانشگاه رازي 27349 50940
دانشگاه هرمزگان -بندرعباس 23505 44230
دانشگاه بجنورد 30832 57019
دانشگاه شهيدمدني اذربايجان 19262 36771
دانشگاه اراک 23058 43561
دانشگاه ياسوج 31092 57492
دانشگاه شيراز 30602 56584
دانشگاه زنجان 21956 41622
دانشگاه ولي عصر/عج / 50671 91532
دانشگاه ولي عصر/عج / | نوبت دوم 47521 85922
دانشگاه اروميه 19158 36562
دانشگاه جيرفت 44928 81393
دانشگاه سمنان 23017 43511
دانشگاه سمنان | نوبت دوم 49448 89351
دانشگاه کردستان -سنندج 23277 43731
دانشگاه نيشابور 27212 50660
دانشگاه سيستان وبلوچستان 42119 76517
دانشگاه نيشابور 27216 50671
دانشگاه ولايت 49305 89104
دانشگاه زابل 36122 66151

 

مشاوره قبولی در رشته زبان و ادبیات فارسی

در این مطلب آخرین رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی کنکور ۱۴۰۱ را در دانشگاه های روزانه و شبانه ارائه شد. داوطلبان برای قبولی در این رشته باید رتبه و تراز مورد نیاز را کسب نمایند. اما باید بدانید که تنها اطلاع از رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی کنکور 1401 برای انتخاب رشته اصولی کافی نیست. 

انتخاب رشته یک مرحله بسیار مهم است که قبولی یا عدم قبولی داوطلب را تعیین خواهد کرد. این فرایند نکات بسیار مهمی دارد که عدم آگاهی از آن ها ممکن است نتیجه یک سال تلاش داوطلب را از بین ببرد. با توجه به عدم آگاهی اکثر داوطلبان کنکور سراسری توصیه می شود که از افراد متخصص در این زمینه کمک بگیرید.

مشاوران تحصیلی با سابقه و دانشی که در این زمینه دارند، می توانند در فرایند انتخاب رشته داوطلب را یاری کنند. بدین صورت شانس قبولی داوطلب در رشته مورد علاقه اش افزایش می یابد. متخصصان مرکز مشاوره تحصیلی تلفنی دانتل کو در خدمت شما هستند تا در این زمینه یاری تان کنند. 

 

جهت عضویت درکانال اطلاع رسانی و آخرین اخبار بر روی تلگرام مشاوره تحصیلی کلیک کنید و یا در سرچ تلگرام عبارت ” مشاوره تحصیلی دانتل کو ” جست و جو و عضو شوید. 

 

برای دریافت مشاوره در زمینه رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی کنکور ۱۴۰۱ می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 02191005066 تماس بگیرید.

 

سوالات متداول

  1. آخرین رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی کنکور 1401 چند است؟

    آخرین رتبه قبولی به موارد مختلفی همچون دانشگاه و سهمیه بستگی دارد که در طول مقاله به طور کامل بررسی شد. 

  2. اطلاع از آخرین رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی کنکور ۱۴۰۱ چه کمکی به داوطلبان می کند؟

    با بررسی آخرین رتبه پذیرفته شدگان سال های گذشته داوطلبان می توانند شانس قبولی خود در این رشته را تخمین بزنند. 

  3. آیا رشته زبان و ادبیان فارسی در نوبت دوم ارائه می شود؟

    بله دانشگاه های سراسری در نوبت دوم یا همان شبانه نیز این رشته را ارائه می دهند. 

کانال تلگرام تحصیلی     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره