مدارسمدارس خاص

امتیاز بندی مدارس شاهد ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲

نحوه امتیاز بندی مدارس شاهد ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ چگونه می باشد؟ مدارس شاهد در استان تهران و دیگر شهرستان ها، از جمله مدارسی هستند که از امکانات آموزشی خوبی برخوردارند و امتیازات ویژه ای برای دانش آموزان این مدرسه در نظر گرفته می شود، از این رو متقاضیان زیادی دارند. این مدارس برای جذب دانش آموز هیچگونه آزمونی برگزار نمی‌کنند، اما ورود به آن نیز با شرایط خاصی انجام می‌شود. بطوری که هر کدام از داوطلبان که با توجه به شرایطشان امتیازبندی می شوند (به ویژه دانش آموزان دارای سهمیه شهدا، جانبازان، رزمندگان و ایثارگران) در الویت خواهند بود. به همین منظور در ادامه این مطلب به انواع سهمیه و نحوه امتیاز بندی مدارس شاهد 1401 – 1402 می‌پردازیم.

 

امتیاز بندی مدارس شاهد ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲

مدارس شاهد با شرایط و ضوابط خاصی نسبت به جذب دانش آموز در مقاطع مختلف اقدام می‌کند. اما اینکه تحت چه شرایطی دانش آموزان را جذب می‌کنند باید بگوییم که این مدارس برای هر دانش آموز با شرایط و سهمیه های مختلف، جدول امتیازبندی مدارس شاهد را منتشر می‌کنند. هر داوطلبی که پس از ثبت نام اولیه در مدارس شاهد، طبق جدول امتیاز بندی، امتیاز ببشتری کسب کند، شانس بیشتری برای ورود به مدارس شاهد خواهد داشت.

البته لازم به ذکر است در میان تمامی داوطلبان، دانش آموزان دارای سهمیه شهدا، جانبازان، رزمندگان و ایثارگران در اولویت ثبت نام هستند و چنانچه ظرفیت خالی در مدارس شاهد وجود داشته باشد، داوطلبان دیگر شانس ورود به این مدارس را بدست می آورند.

لازم است اشاره کنیم که زمانی ثبت نام دانش آموزان در مدارس شاهد قطعی خواهد شد که علاوه بر بارگذاری مدارک مربوطه، مدارک لازم برای هر سهمیه توسط دانش آموز و یا اولیاء دانش آموز به مدرسه شاهد مدنظر تحویل داده شود.

بخوانید: راهنما ثبت نام مدارس شاهد

 

نحوه امتیاز بندی مدارس شاهد دانش آموزان سهمیه ایثارگری ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲

الویت اول مدارس شاهد با دانش آموزانی است که دارای سهمیه ایثارگری می‌باشند و مدارس سعی می‌کنند ظرفیت خود را با دانش آموزانی که دارای سهمیه ایثارگری هستند تکمیل نمایند. دانش آموزانی دارای سهمیه ایثارگری هستند که یکی از سهمیه های فرزند شهدا، آزادگان، جانبازان 25 درصد و بالاتر را داشته باشند.

 امتیازبندی مدارس شاهد برای داوطلبان با این سهمیه، در جدول امتیاز بندی مندرج در دفترچه ثبت نام مدارس شاهد به داوطلبان ارائه می‌شود که در ادامه با توضیحات آن را ارائه کرده ایم.

سهمیه داوطلب امتیاز تعیین شده مدارک لازم
دانش آموز جانباز
3000 امتیاز برای صحت ادعای دانش آموز بایستی شناسه ایثارگری در سامانه سجا توسط متقاضی درج شده باشد.
فرزند جانباز 25 درصد
2000 امتیاز دانش آموز بایستی برای صحت ادعای خود کدایثارگری اولیاء را در سامانه سجا ثبت کرده باشد.
خواهر و برادر شهید و جانباز 70 درصد و بالاتر
چنانچه متقاضی ثبت نام در مدارس شاهد، خواهر و یا برادر شهید و جانباز 70 درصد و بالاتر باشد، برای او و برای هر مورد 500 امتیاز درنظر می‌گیرند. دانش آموز بایستی دارای معرفی نامه یا کارت شناسایی معتبر از بنیاد شهید و امور ایثارگران باشد و آن را به مدرسه مورد نظر خود ارائه دهد.
نوه شهید و نوه جانباز 70 درصد و بالاتر
دانش آموزی که نوه شهید و نوه جانباز 70 درصد وبالاتر است می‌تواند به ازاء هر مورد که بود 700 امتیاز بدست اورد و در نهایت می‌تواند حداکثر 1400 امتیاز کسب کند. داوطلب با این سهمیه بایستی معرفی نامه یا کارت شناسایی معتبر از بنیاد شهید و امور ایثارگران را در اختیار داشته‌ باشد.
نوه شهید اتباع
برای دانش آموزی که نوه شهید اتباع باشد نیز، 700 امتیاز درنظر گرفته می‌شود. دانش اموز با این سهمیه باییستی معرفی نامه یا کارت شناسایی معتبر از بنیاد شهید و امور ایثارگران را جهت صحت ادعای خویش به مدرسه ارائه دهد.
فرزند جهادگر و رزمنده بسیجی
فرزند جهادگر و رزمنده بسیجی که دارای خدمت بسیجییان در جبهه در 8 سال دفاع مقدس یعنی از شهریور سال 59 تا شهریور سال 67 که حداکثر امتیاز حضور در جبهه 96 ماه است، می توانند به ازاء هر ماه 40 امتیاز دریافت کنند. دانش اموزان با این سهمیه بایستی گواهی معتبر از نیروی مقاومت بسیج یا جهاد سازندگی ارائه دهند.
 فرزند رزمنده جبهه مقاومت
فرزند رزمنده جبهه مقاوت می‌تواند به ازا هر ماه 40 امتیاز دریافت کند. دانش آموزان بایستی گواهی معتبر از حوزه ایثارگران سپاه را به عنوان مدرک در دست داشته باشند.
فرزند رزمنده نظامی یا وظیفه

هر ماه حضور در جبهه و منطقه جنگی / 20 امتیاز

هر ماه حضور در مناطق امنیتی / 2 امتیاز

 هر ماه حضور در مناطق عملیاتی / 1/5 امتیاز

 هر ماه حضور در مناطق امنیتی (شمال غرب) / 15 امتیاز

داوطلبان با سهمیه فرزند رزمنده نظامی یا وظیفه باید گواهی معتبر از مراجع مذکور را با قید مدت حضور در جبهه و مناطق عملیاتی وامنیتی برای صحت ادعای خود رائه دهند.
نوه آزاده یا نوه جانباز 50 تا 69 درصد
چنانچه داوطلبی دارای سهمیه نوه آزاده و یا نوه جانباز 50 تا 69 درصد باشد به ازاء هر مورد 100 امتیاز برای اول در نظر گرفته می‌شود. برای استفاده از این سهمیه، داوطلب باید کارت شناسایی معتبری که از امور ایثارگران و یا بنیاد شهید دریافت کرده است را ارائه دهد.
نوه آزاده یا نوه جانباز تا 69 درصد
 دانش اموزان چنانچه نوه آزاده و یا نوه جانباز تا 69 درصد باشند، به ازا هر مورد 150 امتیاز کسب می‌کنند. داوطلبان برای این امر بایستی یک معرفی نامه دریافتی از امور ایثارگران و یا کارت شناسایی معتبر از بنیاد شهید و امور ایثارگران برای صحت ادعای خود ارائه دهند.
نوه جانباز تا 49 درصد و یا سلاله (نتیجه) شهید
 دانش آموزانی که جزو نوه جانباز تا 49 درصد باشند و یا نتیجه شهید باشند، به ازاء هر مورد 50 امتیاز دریافت خواهند کرد. دانش اموزان بایستی برای اعمال این سهمیه معرفی نامه یا کارت شناسایی معتبر از بنیاد شهید و امور ایثارگران به مدرسه شاهد مدنظرشان ارائه دهند.
فرزند همسر (شهید، جانباز 50 درصد به بالا و آزاده)
این سهمیه نیز برای داوطلبان 50 امتیاز را در پی خواهد داشت. ارائه معرفی نامه یا کارت شناسایی معتبر از بنیاد شهید و امور ایثارگران برای اعمال این سهمیه الزامی است.
نوه رزمنده
داوطلب با سهمیه نوه رزمنده به ازا هرماه 5 امتیاز و در نهایت حداکثر 70 امتیاز را بدست خواهد آورد. ارائه گواهی معتبر حضور در جبهه مطابق توسط داوطلب برای صحت ادعای خود ضروری است.
فرزند گروه جهادی شمیم شاهد
دانش آموزی که جزو فرزند گروه جهادی شمیم شاهد باشد به ازا هر ماه 3 امتیاز و در حداکثر 100 ماه بدست خواهد آورد. ارائه معرفی نامه از گروه جهادی شمیم شاهد با مهر برجسته برای اعمال این سهمیه الزامی می‌باشد.
خواهرزاده یا برادرزاده شهید و جانباز 70 درصد به بالا
فرزند خواهر یا فرزند برادر شهید و جانباز 70 درصد به بالا نیز برای هر مورد 100 امتیاز کسب خواهد کرد. ارائه معرفی نامه یا کارت شناسایی معتبر از بنیاد شهید و امور ایثارگران برای اعمال این سهمیه الزامی است.

 

امتیاز بندی مدارس شاهد ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | دانش آموزان غیر شاهد

در سال های گذشته فقط داوطلبان با سهمیه شاهد حق تحصیل در مدارس شاهد را داشتند. اما طی سالهای اخیر برای دانش آموزان غیرشاهد نیز ظرفیتی تعیین شده است و داوطلبان می‌توانند در صورتی که شرایط ورود به مدرسه شاهد را داشته باشند در این مدارس ثبت نام کنند و چنانچه امتیاز لازم را کسب کنند وارد این مدارس شوند.

دانش آموزانی که شرایط گفته شده در ادامه این مطلب را داشته باشند، می ‎توانند نسبت به ثبت نام در مدارس شاهد اقدام کنند و چنانجه امتیاز لازم را بدست آورند، وارد این مدارس می‌شوند. لازم است اشاره کنیم کا صحت ادعای هر دانش آموز نیز با ارائه مدرک به صورت حضوری به مدرسه مربوطه اثبات می گردد.

حافظ قرآن کریم

✅ دانش آموزان حافظ قرآن کریم به ازای هر جزء که حفظ هستند می‌توانند 15 امتیاز کسب کنند.

✅ چنانچه دانش آموزان چند جز از قرآن کریم را حفظ باشند باید یک گواهی معتبر از یکی از ادارات آموزش و پرورش یا سازمان اوقاف دریافت کنند و سپس برای کسب امتیاز در این زمینه به مدرسه شاهد مورد نظر ارائه دهند.

دارنده رتبه اول تا سوم در مسابقات قرآن و نهج البلاغه

✅ دانش آموزانی که در مسابقات قرآن و نهج البلاغه که به صورت سالانه در زمینه های حفظ، مفاهیم، قرائت، قرآن و نهج البلاغه آموزش و پرورش درسطح منطقه، استان، کشورو بین المللی برگزار می شود، مقام اول، دوم و سوم را کسب کنند می‌توانند در مدارس شاهد ثبت نام کنند.

مقام اول تا سوم امتیاز
سطح منطقه 5 امتیاز
سطح استانی 30 امتیاز
سطح کشوری 50 امتیاز
بین الملل 60 امتیاز

دارنده رتبه اول تا سوم در مسابقات فرهنگی، هنری، ورزشی و علمی

✅ دانش آموزانی که در مسابقات فرهنگی، هنری، ورزشی و علمی در سطح منطقه‌ای، استانی، کشوری و بین المللی مقام اول، دوم و سوم را کسب کرده باشند می‌توانند حداکثر 150 امتیاز بدست آورد و در نهایت به ثبت نام مدارس شاهد اقدام کنند.

مقام اول تا سوم امتیاز
سطح منطقه 5 امتیاز
سطح استانی 30 امتیاز
سطح کشوری 50 امتیاز
بین الملل 60 امتیاز

امتیازبندی مدارس شاهد در ارتباط با بنیاد شهید

دانش آموزانی که جزو فرزندان کارمندان و افراد شاغل رسمی و پیمانی در ارگان‌های آموزش و پرورش و بنیاد شهید شاغل در طرح شاهد هستند می‌توانند در مدارس شاهد ثبت نام کنند.

✅ چنانچه اولیا داوطلب در سال جاری جزو شاغلین باشند، بدین صورت امتیاز بندی می‌شود که عوامل آموزشی به ازای هر شش ساعت درهفته 20 امتیاز، عوامل اداری به ازای هر شش ساعت در هفته 15 امتیاز، سابقه سنوات گذشته خدمت (آموزشی)، به نسبت 24 ساعت در طرح شاهد هر سال 10 امتیاز می‌باشد و داوطلب می‌تواند طبق این بند برای زوج کارمند و فرهنگی حداکثر 300 امتیاز بدست آورد.

دانش اموزان به عنوان مدرک بایستی آخرین حکم استخدامی یا ابلاغ رسمی مبتنی بر اشتغال موظف در طرح شاهداز مراجع ذی ربط را به مدرسه مدنظر ارائه دهند.

محل تحصیل والدین

✅ امتیاز دهی بهدانش آموزانی که والدین آنها در مدرسه شاهد، شاغل هستند بدین صورت است که به ازای هر شش ساعت 25 امتیاز، با حداقل 12 ساعت حداکثر 100 امتیاز را کسب خواهند کرد.

فرزندان کارکنان رسمی آموزش و پرورش 

✅ دانش آموزانی که جزو فرزند کارمندان رسمی آموزش و پرورش هستند و در مدارس ایثارگران شاغل بوده اند می‌توانند نسبت به ثبت نام در مدارس شاهد اقدام کنند. امتیاز این دانش آموزان وابسته به سابقه خدمت تمام وقت در مدارس ایثارگران دارد به طوری که هر سال، 4 امتیاز در پی دارد.

✅ دانش آموزان برای اثبات ادعای خود مبنی بر فرزند کارکنان رسمی آموزش وپرورش و شاغل در مدارس ایثارگران بایستی آخرین حکم استخدامی صادره در سال جاری را درصورتی که اولیاشان شاغل باشد و آخرین حکم بازنشستگی را درصورتی که اولیاء شان بازنشسته باشد و همینطور گواهی سوابق خدمت در آموزش و پرورش برای اولیا جزو مامورین و انتقالی ها را بایستی ارائه دهند.

امتیاز بندی مدارس شاهد ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | فرزند یا نوه خیرمدرسه ساز

فرزند و یا نوه خیر مدرسه ساز بودن دارای حداکثر 120 امتیاز می‌باشد که الویت بندی می‌شود و طبق احداث مدرسه شاهد استان مطابق بند 3 – 6 خواهد بود. دانش آموزان برای اثبات این که فرزند و یا نوه خیر مدرسه ساز هستند بایستی گواهی صادره در سال جاری از اداره کل نوسازی مدارس استان و همینطور تایید کتبی ستاد اجرایی شاهد استان را ارائه دهند.

 

امتیاز بندی مدارس شاهد ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | شرایط علمی

دانش آموزانی که از نظر سطح علمی نیز در سطح بالایی قرار دارند، می توانند شانس خود را برای ورود به مدارس شاهد امتحان کنند. این دسته از داوطلبان باید توجه داشته باشند که نحوه امتیاز بندی مدارس شاهد برای شرایط علمی در پایه های مختلف به شرح موارد زیر است.

✅ پایه هفتم: داوطلبانی که قصد تحصیل در مقطع هفتم را در مدارس شاهد دارند بایستی در تمامی دروس مقطع ششم، مقیاس ” خیلی خوب ” کسب کرده باشند، البته اگر در دو درس مقیاس ” خوب ” و در دیگر دروس خیلی خوب نیز کسب کنند مجاز هستند.

✅ پایه هشتم: دانش آموزان برای ورود به مدرسه شاهد در مقطع هشتم بایستی در امتحانات نوبت دوم، معدل 17 را کسب کرده باشند.

✅ پایه نهم: دانش آموزان برای ورود به مدرسه شاهد در مقطع نهم بایستی در امتحانات نوبت دوم، معدل 17 را کسب کرده باشند.

✅ پایه دهم: دانش آموزان برای ورود به مدرسه شاهد در مقطع دهم بایستی در امتحانات نوبت دوم، معدل 16 را کسب کرده باشند. 

 

مشاوره امتیاز بندی مدارس شاهد ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲

تمامی دانش آموزانی که قصد ورود به مدارس شاهد را دارند، توجه داشته باشند که ثبت نام اولیه مقاطع تحصیلی اول ابتدایی، متوسطه اول (پایه هفتم) و متوسطه دوم ( پایه دهم) در سامانه پادا به نشانی الکترونیکی ” pada.medu.ir ” انجام می شود. 

چنانچه متقاضیان پس از ثبت نام اولیه جزو اسامی پذیرفته شدگان باشند، بایستی که به همراه یکی از والدین خود و با در دست داشتن مدارک لازم به مدرسه شاهد مورد نظر مراجعه کنند و اقدامات لازم جهت قطعی کردن ثبت نام خود را انجام دهند.

ثبت نام میان پایه ها در مدارس شاهد به صورت حضوری انجام می شود. دانش آموزان این پایه ها بایستی که مدارک خود را به مدرسه مورد نظرشان تحویل دهند و از طریق همین مدارس از وضعیت قبولی خود مطلع گردند. برای مشاوره تحصیلی تلفنی با مشاوران مجموعه دانتل با شماره های زیر تماس بگیرید.

 

برای دریافت مشاوره در زمینه امتیازبندی مدارس شاهد 1401 – 1402 می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 46291403-021 تماس بگیرید

 

 

سوالات متداول

چه کسانی جزو اسامی دانش آموزان شاهد مجسوب می شوند که اولویت ورود به مدارش شاهد هستند؟

تمامی دانش آموزانی که دارای یکی از سهمیه های ایثارگری، شهدا، آزادگان و جانبازان باشند جز شاهد محسوب می شوند.

آیا فقط دانش آموزان شاهد مجاز به ثبت نام در مدارس شاهد هستند؟

خیر، در سال های اخیر به دلیل ظرفیت خالی در مدارس شاهد، دانش آموزان غیر شاهد نیز مجاز به ثبت نام در این مدازس می باشند.

آیا دسته‌ای از دانش آموزان که دارای پایه تحصیلی علمی بالایی هستند دارای امتیاز برای قبولی مدارس شاهد هستند؟

بله در متن مقاله به شرایط علمی ورود به مداس در پایه های مختاف تحصیلی پرداخته ایم.

نوشته های مشابه

‫10 دیدگاه ها

    1. سلام با توجه به امتیار مدارس شاهد کسب شده امکان ثبت نام مدارس شاهد را دارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره