مدارسمدارس خاص

امتیاز بندی مدارس شاهد 1400 – 1401 | انواع سهمیه و نحوه امتیازبندی

مدارس شاهد در استان تهران و دیگر شهرستان ها، از جمله مدارسی هستند که از امکانات آموزشی خوبی برخوردارند. از این رو متقاضیان زیادی دارند. این مدارس برای جذب دانش آموز هیچگونه آزمونی برگزار نمی‌کند اما ورود به آن نیز با شرایط خاصی انجام می‌شود. بطوری که هرکدام از داوطلبان با توجه به شرایطشان امتیاز بیشتری کسب کنند، در الویت خواهند بود. به همین منظور در ادامه این مطلب به انواع سهمیه و نحوه امتیاز بندی مدارس شاهد 1400 – 1401 می‌پردازیم.

 

برای دریافت مشاوره در زمینه امتیاز بندی مدارس شاهد 1400 – 1401 می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره ----- تماس بگیرید.

 

امتیاز بندی مدارس شاهد 1400 – 1401

مدارس شاهد با شرایط و ضوابط خاصی نسبت به جذب دانش آموز در مقاطع مختلف اقدام می‌کند. با این حال دارای متقاضیان زیادی نیز می‌باشد. اما اینکه تحت چه شرایطی دانش آموزان را جذب می‌کنند باید بگوییم که برای هر دانش آموز با شرایط و سهمیه های مختلف، جدول امتیازبندی مدارس شاهد را منتشر می‌کند. که بایستی این جداول توسط داوطلبان بررسی شود و هر داوطلبی که طبق جدول امتیاز ببشتری کسب کرد شانس بیشتری برای ورود به مدارس شاهد شود.

دانش آموزان دارای سهمیه شهدا، جانبازان، رزمندگان و ایثارگران در اولویت ثبت نام هستند و چنانچه ظرفیت خالی در مدارس شاهد وجود داشته باشد، از میان داوطلبان دیگر برای ورود به این مدارس انتخاب می‌شوند.

لازم است اشاره کنیم که زمانی ثبت نام دانش آموزان در مدارس شاهد قطعی خواهد شد که علاوه بر بارگذاری مدارک مربوطه، مدارک لازم برای هر سهمیه توسط دانش آموز و یا اولیاء دانش آموز به مدرسه شاهد مدنظر تحویل داده شود.

بخوانید: شهریه مدارس شاهد 1400

دانش آموزان مشمول سهمیه ایثارگری

الویت اول مدارس شاهد با دانش آموزانی است که دارای سهمیه ایثارگری می‌باشند و مدارس سعی می‌کنند ظرفیت خود را با دانش آموزانی که دارای سهمیه ایثارگری هستند تکمیل نمایند.

دانش آموزانی دارای سهمیه ایثارگری هستند که یکی از سهمیه های فرزند شهدا، آزادگان، جانبازان 25 درصد و بالاتر را داشته باشند.

امتیاز بندی مدارس شاهد برای داوطلبان با این سهمیه، در جدول امتیاز بندی مندرج در دفترچه ثبت نام مدارس شاهد به داوطلبان ارائه می‌شود که در ادامه با توضیحات آن را ارائه کرده ایم.

سهمیه داوطلبامتیاز تعیین شدهمدارک لازم
دانش آموز جانباز
چنانچه دانش اموز دارای سهمیه دانش آموز جانباز باشد، 3000 امتیاز کسب خواهد کرد.برای صحت ادعای دانش آموز بایستی شناسه ایثارگری در سامانه سجا توسط متقاضی درج شده باشد.
فرزند جانباز 25 درصد
چنانچه دانش آموز، فرزند جانباز 25 درصد باشد، 2000 امتیاز برای او درنظر گرفته می‌شود.دانش اموز بایستی برای صحت ادعای خود کدایثارگری اولیاء را در سامانه سجا ثبت کرده باشد.
خواهر و برادر شهید و جانباز 70 درصد و بالاتر
چنانچه متقاضی ثبت نام در مدارس شاهد، خواهر و یا برادر شهید و جانباز 70 درصد و بالاتر باشد، برای او و برای هر مورد 500 امتیاز درنظر می‌گیرند.دانش آموز بایستی دارای معرفی نامه یا کارت شناسایی معتبر از بنیاد شهید و امور ایثارگران باشد و آن را به مدرسه مورد نظر خود ارائه دهد.
نوه شهید و نوه جانباز 70 درصد و بالاتر
دانش آموزی که نوه شهید و نوه جانباز 70 درصد وبالاتر است می‌تواند به ازاء هر مورد که بود 700 امتیاز بدست اورد و در نهایت می‌تواند حداکثر 1400 امتیاز کسب کند.داوطلب با این سهمیه بایستی معرفی نامه یا کارت شناسایی معتبر از بنیاد شهید و امور ایثارگران را در اختیار داشته‌ باشد.
نوه شهید اتباع
برای دانش آموزی که نوه شهید اتباع باشد نیز، 700 امتیاز درنظر گرفته می‌شود.دانش اموز با این سهمیه باییستی معرفی نامه یا کارت شناسایی معتبر از بنیاد شهید و امور ایثارگران را جهت صحت ادعای خویش به مدرسه ارائه دهد.
فرزند جهادگر و رزمنده بسیجی
فرزند جهادگر و رزمنده بسیجی که دارای خدمت بسیجییان در جبهه در 8 سال دفاع مقدس یعنی از شهریور سال 59 تا شهریور سال 67 که حداکثر امتیاز حضور در جبهه 96 ماه است، می توانند به ازاء هر ماه 40 امتیاز دریافت کنند.دانش اموزان با این سهمیه بایستی گواهی معتبر از نیروی مقاومت بسیج یا جهاد سازندگی ارائه دهند.
 فرزند رزمنده جبهه مقاومت
فرزند رزمنده جبهه مقاوت می‌تواند به ازا هر ماه 40 امتیاز دریافت کند.دانش آموزان بایستی گواهی معتبر از حوزه ایثارگران سپاه را به عنوان مدرک در دست داشته باشند.
فرزند رزمنده نظامی یا وظیفه
 • هر ماه حضور در جبهه و منطقه جنگی / 20 امتیاز
 • هر ماه حضور در مناطق امنیتی / 2 امتیاز
 •  هر ماه حضور در مناطق عملیاتی / 1/5 امتیاز
 •  هر ماه حضور در مناطق امنیتی / 15 امتیاز
داوطلبان با سهمیه فرزند رزمنده نظامی یا وظیفه باید گواهی معتبر از مراجع مذکور را با قید مدت حضور در جبهه و مناطق عملیاتی وامنیتی برای صحت ادعای خود رائه دهند.
نوه آزاده یا نوه جانباز 50 تا 69 درصد
چنانچه داوطلبی دارای سهمیه نوه آزاده و یا نوه جانباز 50 تا 69 درصد باشد به ازاء هر مورد 100 امتیاز برای اول در نظر گرفته می‌شود.برای استفاده از این سهمیه، داوطلب باید کارت شناسایی معتبری که از امور ایثارگران و یا بنیاد شهید دریافت کرده است را ارائه دهد.
نوه آزاده یا نوه جانباز تا 69 درصد
 دانش اموزان چنانچه نوه آزاده و یا نوه جانباز تا 69 درصد باشند، به ازا هر مورد 150 امتیاز کسب می‌کنند.داوطلبان برای این امر بایستی یک معرفی نامه دریافتی از امور ایثارگران و یا کارت شناسایی معتبر از بنیاد شهید و امور ایثارگران برای صحت ادعای خود ارائه دهند.
نوه جانباز تا 49 درصد و یا سلاله (نتیجه) شهید
 دانش آموزانی که جزو نوه جانباز تا 49 درصد باشند و یا نتیجه شهید باشند، به ازاء هر مورد 50 امتیاز دریافت خواهند کرد.دانش اموزان بایستی برای اعمال این سهمیه معرفی نامه یا کارت شناسایی معتبر از بنیاد شهید و امور ایثارگران به مدرسه شاهد مدنظرشان ارائه دهند.
فرزند همسر (شهید، جانباز 50 درصد به بالا و آزاده)
این سهمیه نیز برای داوطلبان 50 امتیاز را در پی خواهد داشت.ارائه معرفی نامه یا کارت شناسایی معتبر از بنیاد شهید و امور ایثارگران برای اعمال این سهمیه الزامی است.
نوه رزمنده
داوطلب با سهمیه نوه رزمنده به ازا هرماه 5 امتیاز و در نهایت حداکثر 70 امتیاز را بدست خواهد آورد.ارائه گواهی معتبر حضور در جبهه مطابق توسط داوطلب برای صحت ادعای خود ضروری است.
فرزند گروه جهادی شمیم شاهد
دانش آموزی که جزو فرزند گروه جهادی شمیم شاهد باشد به ازا هر ماه 3 امتیاز و در حداکثر 100 ماه بدست خواهد آورد.ارائه معرفی نامه از گروه جهادی شمیم شاهد با مهر برجسته برای اعمال این سهمیه الزامی می‌باشد.
خواهرزاده یا برادرزاده شهید و جانباز 70 درصد به بالا
فرزند خواهر یا فرزند برادر شهید و جانباز 70 درصد به بالا نیز برای هر مورد 100 امتیاز کسب خواهد کرد.ارائه معرفی نامه یا کارت شناسایی معتبر از بنیاد شهید و امور ایثارگران برای اعمال این سهمیه الزامی است.

امتیاز بندی مدارس شاهد 1400 – 1401 | دانش آموزان غیر شاهد

در سالهای گذشته فقط داوطلبان با سهمیه شاهد حق تحصیل در مدارس شاهد را داشتند. اما طی سالهای اخیر برای دانش آموزان غیرشاهد نیز ظرفیتی تعیین شده است و داوطلبان می‌توانند در صورتی که شرایط ورود به مدرسه .شاهد را داشته باشند در این مدارس ثبت نام کنند و چنانچه امتیاز لازم را کسب کنند وارد این مدارس شوند.

دانش اموزانی که شرایط گفته در ادامه این مطلب را داشته باشند می‎توانند نسبت به ثبت نام در مدارس شاهد اقدام کنند و چنانجه امتیاز لازم را بدست آورند، وارد این مدارس می‌شوند.

حافظ قرآن کریم

 • حافظان قرآن کریم می توانند نسبت به ثبت نام در مدارس شاهد اقدام کنند.
 • دانش آموزان حافظ قرآن کریم به ازای هر جزء که حفظ هستند می‌توانند 15 امتیاز کسب کنند.
 • چنانچه دانش آموزان چند جز از قرآن کریم را حفظ باشند باید یک گواهی معتبر از یکی از ادارات اموزش و پرورش یا سازمان اوقاف دریافت کنند و سپس برای کسب امتیاز در این زمینه به مدرسه شاهد مورد نظر ارائه دهند.

دارنده رتبه اول تاسوم در مسابقات قرآن و نهج البلاغه

 • دانش آموزانی که در مسابقات قرآن و نهج البلاغه که به صورت سالانه در زمینه های حفظ، مفاهیم، قرائت، قرآن و نهج البلاغه آموزش و پرورش درسطح منطقه، استان، کشورو بین المللی برگزار می شود، مقام اول، دوم و سوم را کسب کنند می‌توانند در مدارس شاهد ثبت نام کنند.
 • چنانچه داوطلبی در مسابقاتی که در سطح منطقه برگزار می‌شود مقام کسب کند، 5 امتیاز، در مسابقات در سطح استان 30 امتیاز، در مسابقات در سطح کشور 50 امتیاز، در مسابقات در سطح بین الملل 60 امتیاز را کسب می‌کند که در نهایت می‌تواند حداکثر 150 امتیاز کسب کند.
 • دانش آموزان بایستی برای صحت ادعای خود حداکثر دو گواهی از منطقه و یا گواهی معتبر از واحد مرتبط در اداره آموزش و پرورش منطقه، استان، حوزه ستادی با تایید ستاد اجرایی شاهد منطقه ارائه دهند.

دارنده رتبه اول تا سوم در مسابقات فرهنگی، هنری، ورزشی و علمی

 • دانش آموزانی که در مسابقات فرهنگی، هنری، ورزشی و علمی در سطح منطقه‌ای، استانی، کشوری و بین المللی مقام اول، دوم و سوم را کسب کرده باشند می‌توانند نسبت به ثبت نام مدارس شاهد اقدام کنند.
 • چنانچه داوطلبی در مسابقات گفته شده مقام اول تا سوم را کسب کند به طوری که در سطح منطقه باشد، 5 امتیاز، در سطح استان باشد 30 امتیاز، در سطح کشور باشد 50 امتیاز، در سطح بین الملل باشد 60 امتیاز کسب خواهد کرد و در نهایت می‌تواند حداکثر 150 امتیاز بدست آورد.
 •  دانش آموزان برای صحت ادعای خود مبنی بر دارا بودن رتبه اول تا سوم در مسابقات فرهنگی، هنری، ورزشی و علمی بایستی گواهی خود را که از واحد های مربوطه از آموزش و پرورش محل سکونتشان ارائه شده است را به مدرسه شاهد ارائه دهند.

امتیازبندی مدارس شاهد در ارتباط با بنیاد شهید

 • دانش آموزانی که جزو فرزندان کارمندان و افراد شاغل رسمی و پیمانی در ارگان‌های آموزش و پرورش و بنیاد شهید شاغل در طرح شاهد هستند می‌توانند در مدارس شاهد ثبت نام کنند.
 • چنانچه اولیا داوطلب در سال جاری جزو شاغلین باشند، بدین صورت امتیاز بندی می‌شود که عوامل آموزشی به ازای هر شش ساعت درهفته 20 امتیاز، عوامل اداری به ازای هر شش ساعت در هفته 15 امتیاز، سابقه سنوات گذشته خدمت (آموزشی)، به نسبت 24 ساعت در طرح شاهد هر سال 10 امتیاز می‌باشد و داوطلب حداکثر می‌تواند طبق این بند برای زوج کارمند و فرهنگی 300 امتیاز بدست آورد.
 •  دانش اموزان به عنوان مدرک بایستی آخرین حکم استخدامی یا ابلاغ رسمی مبتنی بر اشتغال موظف در طرح شاهداز مراجع ذی ربط را به مدرسه مدنظر ارائه دهند.

محل تحصیل والدین

 • دانش آموزانی که والدین آنها در مدرسه شاهد، شاغل هستند می‌توانند برای ثبت نام در مدرسه شاهد محل تدریس والدین خود ثبت نام کنند.
 • امتیاز دهی به این دانش آموزان بدین صورت است که به ازای هر شش ساعت 25 امتیاز، با حداقل 12 ساعت حداکثر 100 امتیاز را کسب خواهند کرد.
 • چنانچه ادعای دانش آموز با تایید ستاد اجرایی شاهد منطقه همراه باشد، مشکلی وجود نخواهد داشت.

فرزندان کارکنان رسمی آموزش و پرورش 

 • دانش آموزانی که جزو فرزند کارمندان رسمی آموزش و پرورش هستند و در مدارس ایثارگران شاغل بوده اند می‌توانند نسبت به ثبت نام در مدارس شاهد اقدام کنند.
 • امتیاز این دانش آموزان وابسته به سابقه خدمت تمام وقت در مدارس ایثارگران دارد به طوری که هر سال، 4 امتیاز در پی دارد.
 • دانش آموزان برای اثبات ادعای خود مبنی بر فرزند کارکنان رسمی آموزش وپرورش و شاغل در مدارس ایثارگران بایستی آخرین حکم استخدامی صادره در سال جاری را درصورتی که اولیاشان شاغل باشد و آخرین حکم بازنشستگی را درصورتی که اولیاء شان بازنشسته باشد و همینطور گواهی سوابق خدمت در آموزش و پرورش برای اولیا جزو مامورین و انتقالی ها را بایستی ارائه دهند.

امتیاز بندی مدارس شاهد 1400 – 1401 | فرزند یا نوه خیرمدرسه ساز

 • دانش آموزانی که جزو اسامی فرزندان و یا نوه های خیرین مدرسه ساز به شرح بند 3 – 6 هستند می‌توانند برای ثبت نام در مدارس شاهد اقدام کنند.
 • فرزند و یا نوه خیر مدرسه ساز بودن دارای حداکثر 120 امتیاز می‌باشد که الویت بندی می‌شود و طبق احداث مدرسه شاهد استان مطابق بند 3 – 6 خواهد بود.
 • دانش آموزان برای اثبات این که فرزند و یا نوه خیر مدرسه ساز هستند بایستی گواهی صادره در سال جاری از اداره کل نوسازی مدارس استان و همینطور تایید کتبی ستاد اجرایی شاهد استان را ارائه دهند.

امتیاز بندی مدارس شاهد 1400 – 1401 | شرایط علمی

داوطلبانی که با توجه به شرایط علمی می‌خواهند در مدارس شاهد شانس خود را امتحان کنند باید توجه داشته باشند که نحوه امتیاز بندی مدارس شاهد برای شرایط علمی در پایه های مختلف به شرح موارد زیر است.

 • پایه هفتم: داوطلبانی که قصد تحصیل در مقطع هفتم را در مدارس شاهد دارند بایستی در تمامی دروس مقطع ششم، مقیاس ” خیلی خوب ” کسب کرده باشند، البته اگر در دو درس مقیاس ” خوب ” و در دیگر دروس خیلی خوب نیز کسب کنند مجاز هستند.
 • پایه هشتم: دانش آموزان برای ورود به مدرسه شاهد در مقطع هشتم بایستی در امتحانات نوبت دوم، معدل 17 را کسب کرده باشند.
 • پایه نهم: دانش آموزان برای ورود به مدرسه شاهد در مقطع نهم بایستی در امتحانات نوبت دوم، معدل 17 را کسب کرده باشند.
 • پایه دهم: دانش آموزان برای ورود به مدرسه شاهد در مقطع دهم بایستی در امتحانات نوبت دوم، معدل 16 را کسب کرده باشند. برای مشاوره تحصیلی تلفنی با مشاوران مجموعه دانتل با شماره های زیر تماس بگیرید.

بخوانید: اعلام نتایج مدارس شاهد 1400

برای دریافت مشاوره در زمینه امتیاز بندی مدارس شاهد 1400 – 1401 می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره ----- تماس بگیرید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا