دکتریمشاوره تحصیلی آزمون دکتری

منابع آزمون دکتری زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی

کانال تلگرام تحصیلی     

رشته زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی از رشته های امتحانی زیرمجموعه گروه علوم پایه است و تمامی داوطلبان در صورتی که دارای مدرک کارشناسی ارشد باشند، مجاز به شرکت در آزمون دکتری زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی خواهند بود. این رشته طی سال گذشته در دوره های روزانه، شبانه و همینطور دانشگاه آزاد ارائه گردید. داوطلبانی که در این آزمون ثبت نام می‌کنند بایستی برای نزدیک شدن به رتبه دلخواهشان، از منابع مناسبی برای مطالعه سرفصل های این مجموعه امتحانی استفاده کنند. با توجه به اهمیت موضوع منابع، در ادامه منابع آزمون دکتری رشته زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی 1400 را معرفی کرده ایم. برای مشاوره تحصیلی تلفنی با مشاوران مجموعه دانتل با شماره های زیر تماس بگیرید.

 

برای دریافت مشاوره در زمینه منابع آزمون دکتری رشته زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی 1400 می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره —– تماس بگیرید.

 

سرفصل امتحانی آزمون

داوطلبانی که قصد ثبت نام و شرکت در آزمون دکتری رشته زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی را دارند بایستی در قدم اول برای تهیه منابع، از سرفصل های امتحانی این آزمون مطلع باشند تا بتوانند منابع درست و مطابق با مباحث این آزمون را تهیه نمایند.

سرفصل های آزمون دکتری رشته زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی که براساس دروس عمومی و تخصصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد، دسته بندی شده است، به شرح موارد زیر می‌باشد:

 • دروس عمومی شامل درس استعداد تحصیلی و درس زبان عمومی ( انگلیسی )
 • دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل درس زمین شناسی ایران و درس دیرینه شناسی و چینه شناسی
 • دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل میكروفسیل _ فرامینیفرها و غیر فرامینیفرها و درس چینه شناسی _ زیست چینه و سنگ چینه

سازمان سنجش پس از اعلام سرفصل ها، ضرایب دروس را نیز به طور کلی اعلام می‌نماید؛ بدین ترتیب که دروس عمومی دارای ضریب یک و دروس تخصصی دارای ضریب چهار هستند.

 

منابع آزمون دکتری زمین شناسی فسیل و چینه 1400

همانطورکه اشاره کردیم سازمان سنجش آموزش کشور، فقط سرفصل های امتحانی آزمون دکتری رشته زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی را اعلام می‌کند. در واقع منابع اصلی این آزمون را مشخص نمی‌کند، به همین دلیل اغلب داوطلبان با این مشکل مواجه هستند که چه منابعی را برای سرفصل های امتحانی این آزمون تهیه کنند که معتبر و در عین حال مناسب نیز باشد.

در این قسمت از مقاله برای هر کدام از سرفصل های عمومی و تخصصی آزمون دکتری زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی منابعی را معرفی کرده ایم از معتبرترین منابع حال حاضر هستند. داوطلبان می‌توانند از میان آنها منبع مطالعاتی خود را انتخاب و سپس تهیه کنند.

 

زمین شناسی ایران | سطح کارشناسی

 • کتاب زمین شناسی ایران | به تالیف خسرو خسروتهرانی از انتشارات دانشگاه پیام نور.
 • کتاب زمین شناسی ایران | به تالیف سیدعلی آقانباتی از انتشارات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
 • کتاب زمین شناسی ایران | به تالیف علی درویش زاده از انتشارات امیرکبیر.
 • کتاب زمین شناسی ایران | به تالیف علی درویش زاده از انتشارات دانشگاه تربیت معلم.
 • کتاب زمین شناسی ایران | به تالیف رحیم شعبانیان، مهناز پروانه نژادشیرازی، جمشید احمدیان و محمدرضا کبریایی زاده از انتشارات دانشگاه پیام نور.
 • جزوه زمین شناسی ایران | دانشگاه تهران.
 • جزوه زمین شناسی ایران | دانشگاه شهید بهشتی.
 • جزوه زمین شناسی ایران | دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران.

 

دیرینه شناسی | سطح کارشناسی

 • کتاب مبانی ریز دیرینه شناسی | به تالیف ژرار بینو | به ترجمه ابراهیم قاسمی نژاد از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.
 • کتاب دیرینه شناسی | به تالیف خسرو خسروتهرانی از انتشارات دانشگاه تهران.
 • کتاب دیرینه شناسی کاربردی، ماکروفسیل های بی مهرگان | به تالیف خسرو خسروتهرانی از انتشارات کلیدر.
 • کتاب اصول دیرینه شناسی | به تالیف رونا بلک | به ترجمه سیداحمد بابازاده از انتشارات دانشگاه پیام نور.
 • کتاب دیرینه شناسی | به تالیف غلامعلی شایگان، علی میثمی و علی بابا چهرازی از انتشارات دانشگاه پیام نور.
 • کتاب مبانی دیرینه شناسی، میکروفسیل ها | به تالیف محمد داستانپور، محمدرضا وزیری و وحیده ناظری از انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 • کتاب دیرینه شناسی 1 ماکروفسیل ها، رشته زمین شناسی | به تالیف غلامعلی شایگان، محمدرضا شهیدا و جلال فصل بهار از انتشارات دانشگاه پیام نور.
 • جزوه ماکروفسیل و میکروفسیل | دکتر عزیز الله طاهری | دانشگاه تهران.
 • جزوه دیرینه شناسی | دانشگاه شهید بهشتی.
 • جزوه میکروفسیل و ماکروفسیل | دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران.

 

چینه شناسی | سطح کارشناسی

 • کتاب چینه شناسی | به تالیف خسرو خسروتهرانی از انتشارات دانشگاه تهران.
 • کتاب چینه نگاری | به تالیف خسرو خسروتهرانی از انتشارات دانشگاه تهران.
 • کتاب اصول چینه نگاری | به تالیف عزیزالله طاهری، حسین وزیری مقدم و مسعود کیمیاگر از انتشارات دانشگاه اصفهان.
 • کتاب چینه شناسی | به تالیف شمیرانی از انتشارات شهید بهشتی.
 • کتاب اصول چینه شناسی | به تالیف ایرج مغفوری مقدم و امیر پازوکی از انتشارات فرهنگ زبان.
 • کتاب مبانی چینه نگاری | به تالیف عبدالحسین امینی از انتشارات دانشگاه تهران.
 • کتاب چینه شناسی | به تالیف علی بابا چهرازی از انتشارات دانشگاه پیام نور.
 • کتاب سیستم پرمین در ایران طرح تدوین زمین شناسی ایران | به تالیف حسین پرتو آذر از انتشارات سازمان زمین شناسی کشور.
 • کتاب چینه شناسی پالئوزوئیک ایران زمین شناسی ایران | به تالیف منصور علوی نائینی از انتشارات سازمان زمین شناسی کشور.
 • کتاب میکروپالئونتولوژی کاربردی | به تالیف خسرو خسرو تهرانی، موسسه از انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
 • جزوه چینه شناسی | دانشگاه تهران.
 • جزوه چینه شناسی | دکتر شمیرانی | دانشگاه شهید بهشتی.
 • جزوه چینه شناسی | دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران.

 

میکروفسیل _ فرامینیفرها و غیرفرآمینیفرها | کارشناسی ارشد

 • کتاب زمین شناسی تاریخی | به تالیف خسرو خسرو تهرانی از انتشارات سازه.
 • کتاب میکروپالئونتولوژی کاربردی | به تالیف خسرو خسرو تهرانی از انتشارات دانشگاه تهران.
 • کتاب شناخت رخساره های رسوبی در مقیاس ماکروسکوپی _ میکروفاسیس | به تالیف خسرو خسرو تهرانی از انتشارات دانشگاه تهران.
 • کتاب سنگواره های ذره بینی _ میکروپالئنتولوژی، راسته روزن بران | به تالیف عباس کیمیائی از انتشارات دانشگاه تهران.
 • جزوه فرامینیفرها | گروه زمین شناسی | دانشگاه تهران.
 • جزوه میکروپالئنتولوژی کاربردی _ غیرفرامینیفر | دانشگاه تهران.
 • جزوه میکروپالئنتولوژی کاربردی _ غیرفرامینیفر | دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

 

چینه شناسی-زیست چینه و سنگ چینه | سطح کارشناسی ارشد

 • کتاب اصول چینه نگاری | به تألیف حسین وزیری مقدم، عزیزالله طاهری و مسعود کیمیاگری از انتشارات دانشگاه اصفهان.
 • کتاب بایوزوناسیون و مدل های بایواستراتیگرافی | به تألیف رحیم شعبانیان از انتشارات دانشگاه پیام نور.
 • کتاب مبانی چینه نگاری سکانسی | به تألیف عبدالحسین امینی از انتشارات دانشگاه تهران.
 • کتاب چینه نگاری | به تالیف خسرو خسروتهرانی از انتشارات دانشگاه تهران.
 • کتاب چینه شناسیو| به تالیف علی بابا چهرازی از انتشارات دانشگاه پیام نور.
 • جزوه چینه شناسی _ زیست چینه و سنگ چینه | دکتر شمیرانی | دانشگاه شهید بهشتی.
 • جزوه چینه شناسی _ زیست چینه و سنگ چینه | دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران.

 

منابع آزمون دکتری زمین شناسی فسیل و چینه | استعداد تحصیلی

 • کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت | به تالیف احمد صداقت از انتشارات نگاه دانش.
 • کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی | به تالیف هوشنگ عباس فام از انتشارات راه.
 • کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت | به تالیف عرفانیان، اصلانی، غفارزاده از انتشارات نگاه دانش.
 • کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت | به تالیف هادی مسیح خواه، محمد وکیلی از انتشارات کتابخانه فرهنگ.
 • کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی GMAT 2011 | به تالیف مجید نگهداری از انتشارات مولف.
 • جزوه اینترنتی 100 مساله حل شده استعداد تحصیلی دکتری | به تالیف هادی مسیح خواه، محمد وکیلی از انتشارات کتابخانه فرهنگ.
 • نمونه سوالات دکتری دانشگاه های صنعتی شریف | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | دانشگاه تهران.
 • جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت | احمد صداقت.
 • جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت | عرفانیان.
 • جزوه استعداد تحصیلی | جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف.
 • جزوه استعداد تحصیلی | جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
 • جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت | محمد وکیلی.
 • جزوه استعداد تحصیلی | جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.

 

منابع آزمون دکتری زمین شناسی فسیل و چینه | زبان عمومی

 • کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی | به تالیف شهاب اناری و همکاران از انتشارات مبتکران.
 • کتاب گرامر زبان انگلیسی | به تالیف عباس فرزام از انتشارات باستان.
 • کتاب 504 واژه ضروری تافل از انتشارات جنگل.
 • کتاب تافل رهنما | به تالیف ابراهیم نظری تیموری از انتشارات رهنما.
 • کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی از انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور

 

برای دریافت مشاوره در زمینه منابع آزمون دکتری رشته زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی 1400 می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره —– تماس بگیرید.

کانال تلگرام تحصیلی     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره