انتخاب رشته و مصاحبه آزمون دکتریدکتری

لیست رشته های آزمون دکتری ۱۴۰۳

کانال تلگرام تحصیلی     

رشته های آزمون دکتری ۱۴۰۳ هر ساله از طریق سازمان سنجش در دفترچه راهنما انتخاب رشته منتشر شده و در اختیار داوطلبان قرار می گیرد. متقاضیانی که موفق به کسب رتبه حد نصاب شده اند، می توانند از میان رشته های موجود نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته خود اقدام نمایند. در این مطلب به بررسی کامل رشته های آزمون دکتری 1403 خواهیم پرداخت. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با مشاوران مجموعه دانتل کو تماس بگیرید. 

 

لیست رشته های آزمون دکتری ۱۴۰۳

داوطلبانی که قصد ادامه تحصیل در مقطع دکتری را دارند، باید در آزمون دکتری که توسط سازمان سنجش برگزار می شود، شرکت کنند. پس از برگزاری کنکور دکتری، نتایج اولیه در سایت سنجش منتشر می شود و داوطلبان می توانند رتبه و تراز اکتسابی خود را مشاهده کنند. 

 

پس از آن داوطلبان باید برای انتخاب رشته دکتری اقدام کنند. در فرایند انتخاب رشته، داوطلبان بایستی دفترچه راهنما انتخاب رشته را به طور کامل مطالعه کرده و کد رشته های آزمون دکتری را از آن استخراج کرده و با توجه به اولویت بندی مورد نظر خود در فرم انتخاب رشته وارد نمایند. دفترچه راهنما انتخاب رشته دکتری ۱۴۰۳ هنوز منتشر نشده است. لیست رشته های آزمون دکتری با توجه به دفترچه راهنما سال گذشته به شرح زیر می باشد. 

 

رشته های مهندسی

لیست رشته های آزمون دکتری در زیر گروه فنی و مهندسی به شرح موارد زیر می باشد.

مهندسي برق – كنترل مهندسي برق – مخابرات
مهندسي برق – قدرت  مهندسی برق – الكترونیک
مهندسي معدن – مكانيك سنگ مهندسي پليمر- رنگ
مهندسي پليمر- پلیمر مهندسي محيط زيست – منابع آب
مهندسي عمران- سازه مهندسي محيط زيست -آب و فاضلاب
مهندسي عمران – ژئوتكنيک مهندسي عمران- زلزله
مهندسي محيط زيست – مواد زائد جامد مهندسي عمران – ژئوتكنيك
مهندسي عمران- راه و ترابری مهندسي پزشكی- بيوالكتريک
مهندسی پزشكی – بيومكانيک مهندسي عمران – آب و سازه های هيدروليكی
مهندسی پزشكی – بيومتريال مهندسی عمران – سواحل، بنادر و سازه های دريايی
مهندسی صنايع مهندسي عمران – حمل و نقل
مهندسی معدن- فرآوری مواد معدنی مهندسی نساجی- شيمی نساجی و علوم الياف
مهندسي معدن -استخراج مهندسي سيستم هاي انرژی
مهندسي معدن -اكتشاف مهندسي هسته اي – گداخت
مهندسي هوا فضا – ديناميك پرواز و كنترل مهندسي هوا فضا- جلوبرندگي
مهندسي هسته اي- راكتور مهندسي هسته اي – پرتو پزشكی
مهندسي هوا فضا – سازه های هوايی مهندسي هسته ای- كاربرد پرتوها
مهندسي هوا فضا- آئروديناميک مهندسی دريا
فناوري نانو – نانوالكتريک فناوری نانو – نانومواد
مهندسي مكانيک – تبديل انرژی مهندسی شيمی- بيوتكنولوژی
مهندسی مكانيک – ساخت و توليد مهندسی شيمی
مهندسی مكانيک – مكانيک جامدات مهندسی مواد و متالورژی
مهندسی فناوری اطلاعات مهندسي نقشه برداری – سيستم اطلاعات جغرافيايی(GIS)
مهندسی كامپيوتر- هوش مصنوعی مهندسی نقشه برداری – ژئودزی
مهندسي عمران- محيط زيست مهندسي نفت
مهندسی كامپيوتر- نرم افزار و الگوريتم مهندسي عمران – مديريت ساخت
مهندسی نفت -اكتشاف مهندسي عمران – حمل و نقل
مهندسی صنايع مهندسی عمران- مديريت منابع آب
جهت عضویت درکانال اطلاع رسانی و آخرین اخبار در تلگرام بر روی تلگرام مشاوره تحصیلی کلیک کنید و یا در سرچ تلگرام عبارت ” مشاوره تحصیلی دانتل کو ” جست و جو و عضو شوید.

 

رشته های آزمون دکتری | رشته های علوم انسانی

لیست رشته های آزمون دکتری در زیر گروه علوم انسانی به شرح موارد زیر می باشد.

روان شناسی مشاوره
سنجش و اندازه گيری علوم اجتماعی
تاريخ اسلام تاريخ ايران بعد از اسلام
تربيت بدنی بيومكانيك ورزشی روان شناسی تربيتی
تربيت بدنی آسيب شناسی ورزشی مديريت آموزشی
تربيت بدنی فيزيولوژی ورزشی تربيت بدني مديريت ورزشی
فلسفه تعليم و تربيت فلسفه
علوم اقتصادی فقه شافعی
زبان و ادبيات عرب تاريخ و تمدن ملل اسلامي
سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايی هواشناسی
جمعيت شناسی جغرافيا و برنامه ريزی روستايی
روان شناسی و آموزش كودكان استثنايی فقه و مباني حقوق اسلامی
تكنولوژي آموزشي جغرافيا و برنامه ريزی شهری
تربيت بدنی رفتارحركتی و روانشناسی ورزشی  زبان و ادبیات فارسی
برنامه ريزي درسی مددكاري اجتماعی
فلسفه علم علوم قرآن و حديث
فلسفه و منطق  جغرافیای سیاسی
فلسفه و کلام علم اطلاعات و دانش شناسی
ادیان و عرفان حقوق عمومي
ژئومورفولوژی حقوق جزا و جرم شناسی
حقوق خصوصی حقوق نفت و گاز
مديريت بازرگانی و راهبردی مجموعه علوم سياسی و روابط بین الملل
مديريت دولتی مديريت صنعتی
مديريت پیشگیری از جرم، جرم یابی و ایمنی ترافیک مديريت رسانه و اطلاعات
مديريت فناوری اطلاعات كار آفرينی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی
مديريت قراردادهای بين المللی نفت و گاز حسابداری
گردشگری مالی
باستان شناسی علوم ارتباطات

 

رشته های علوم پایه

لیست رشته های آزمون دکتری در زیر گروه علوم پایه به شرح موارد زیر می باشد.

زمين شناسی نفت  زيست شناسی سلولی و ملكولی
بيوشيمی زمين شناسی فسيل شناسی و چينه شناسی
ژنتيک مولكولی زمين شناسی آب های زیر زمینی
بيوفيزيک ميكروبيولوژی
زمين شناسی سنگ شناسی رسوبی زمين شناسی مهندسی
بيوفيزيک زمين شناسی زيست محيطی
آمار زمين شناسی پترولوژی
رياضی كاربردی زمين شناسی اقتصادی
رياضی محض زمين شناسی تكتونيک
زيست شناسی دريا شيمي – شيمی فيزيک
فيزيک دريا شيمي – شيمی آلی
علوم و فناوری نانو – نانوفيزيک زيست شناسی دريا
شيمی- شيمي معدنی فتونيک
شيمی- شيمی تجزيه فيزيک
شيمی- شيمي پليمر ژئوفيزيک – لرزه شناسی
هواشناسی ژئوفيزيک – گراني سنجی
ژئوفيزيک – زلزله شناسی ژئوفيزيک- الكترومغناطيس
زيست شناسي گياهی- فیزیولوژی فيتوشيمی
زيست شناسی گیاهی- سيستماتيک و بوم شناسی زيست شناسی گياهي- سلولی و تکوینی
ريز زيست فناوری زیست شناسی جانوری – فيزيولوژی
زیست شناسی جانوری- بیوسیستماتیک علوم و فناوری نانو- نانوشيمی
علوم شناختی زیست شناسی جانوری- سلولی و تکوینی
علوم كامپيوتر

 

رشته های گروه کشاورزی و منابع طبیعی 

لیست رشته های آزمون دکتری در زیر گروه کشاورزی و منابع طبیعی به شرح موارد زیر می باشد.

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی علوم و مهندسی باغبانی
بیوتکنولوژی کشاورزی آگروتکنولوژی- بذر
علوم و مهندسی محیط زیست آگرواکولوژی
ترویج و آموزش کشاورزی پایدار حشره شناسی کشاورزی
مهندسی مکانیک بیوسیستم آگروتکنولوژی- علوم علف های هرز
توسعه کشاورزی بیماری شناسی گیاهی
علوم و مهندسی صنایع غذایی اقتصاد کشاورزی
علوم و مهندسی جنگل- مدیریت جنگل مدیریت منابع خاک
مهندسی صنایع چوب، فرآورده های سلولزی- بیولوژی و آناتومی مهندسی صنایع چوب، فرآورده های سلولزی- کامپوزیت های لیگنوسلولزی
علوم و مهندسی جنگل- عمران و بهره برداری جنگل علوم دامی
علوم و مهندسی جنگل- علوم زیستی جنگل مهندسی صنایع چوب، فرآورده های سلولزی- صنایع سلولزی
مدیریت حاصل خیزی و زیست فناوری خاک علوم و مهندسی شیلات- فرآوری محصولات شیلاتی
علوم و مهندسی آب-هواشناسی کشاورزی علوم و مهندسی آب- آبیاری و زهکشی
علوم و مهندسی شیلات- تکثیر و پرورش آبزیان علوم و مهندسی مرتع
علوم و مهندسی آب- منابع آب مدیریت و کنترل بیابان
علوم و مهندسی شیلات- صید و بهره برداری آبزیان ژنتیک و به نژادی گیاهی
علوم و مهندسی آبخیز علوم و مهندسی آب- سازه های آبی

 

رشته های دامپزشکی

لیست رشته های آزمون دکتری در زیر گروه دامپزشکی به شرح موارد زیر می باشد.

جراحی دامپزشکی باکتری شناسی
بیماری های داخلی دام های کوچک ویروس شناسی
انگل شناسی دامپزشکی قارچ شناسی
رادیولوژی دامپزشکی مامائی و بیماری های تولید مثل دام
بیماری های داخلی دام های بزرگ ایمنی شناسی
بیوتکنولوژی پاتولوژی دامپزشکی
کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی سم شناسی
بهداشت و بیماری های پرندگان پاتولوژی دامپزشکی
بیوشیمی فیزیولوژی
فناوری تولیدمثل در دامپزشکی بافت شناسی مقایسه ای
آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای فارماکولوژی دامپزشکی
بهداشت مواد غذایی بیهوشی و مراقبت های دامپزشکی
بهداشت و بیماری های آبزیان بهداشت خوراک دام
اپیدمیولوژی

 

رشته های آزمون دکتری | رشته های زبان

لیست رشته های آزمون دکتری در زیر گروه زبان به شرح موارد زیر می باشد.

ادبیات فرانسه آموزش زبان انگلیسی
آموزش زبان آلمانی آموزش زبان فرانسه
آموزش زبان روسی زبان و ادبیات انگلیسی
زبان شناسی باستانی

 

رشته های هنر

لیست رشته های آزمون دکتری در زیر گروه هنر به شرح موارد زیر می باشد.

معماری پژوهش هنر
تئاتر مدیریت پروژه و ساخت
شهرسازی مرمت آثار و اشیای تاریخی
مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی

رشته های آزمون دکتری

 

رشته های آزمون دکتری | کد رشته محل های آزمون دکتری 1403

داوطلبان کنکور دکتری باید در هنگام انتخاب رشته، کد رشته محل های مورد نظر خود را انتخاب کرده و در فرم انتخاب رشته درج نمایند. کد رشته محل های مربوطه در دفترچه راهنما انتخاب رشته قرار دارد و داوطلبان باید کدها را از دفترچه استخراج کنند. 

هر ساله رشته ها و کدرشته محل های کنکور دکتری نسبت به سال گذشته تغییر می کند و داوطلبان باید کدها را از دفترچه منتشر شده در سال جدید استخراج کنند. با توجه به اینکه دفترچه راهنما انتخاب رشته در سال ۱۴۰۳ هنوز منتشر نشده است، در ادامه دفترچه انتخاب رشته سال گذشته را قرار داده ایم تا از کد رشته های آزمون دکتری اطلاعات نسبی به دست آورید.

دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور دکتری ۱۴۰۳

 

مشاوره انتخاب رشته دکترا

داوطلبان برای قبولی در رشته های آزمون دکتری باید در آزمون دکتری شرکت کرده و در صورت کسب رتبه قابل قبول، اقدام به انتخاب رشته نمایند. قبولی در مقطع دکتری دو مرحله ای است و داوطلبان باید در جلسه مصاحبه نیز پذیرفته شوند.

داوطلبان بر اساس امتیازهای کسب شده در مصاحبه با توجه به اولویت بندی شان در فرم انتخاب رشته در دانشگاه پذیرفته خواهند شد. با توجه به اهمیت انتخاب رشته و مصاحبه آزمون دکتری، توصیه می شود که در این مسیر از مشاوران تحصیلی کمک بگیرید. 

چنانچه هرگونه سوال و یا ابهامی در زمینه رشته های آزمون دکتری برای تان وجود دارد، می توانید با مشاوران تحصیلی صحبت کرده و پاسخ سوالات خود را دریافت نمایید. متخصصان مرکز مشاوره تحصیلی تلفنی دانتل کو در خدمت شما هستند تا در این زمینه یاری تان کنند. 

 

برای دریافت مشاوره در زمینه رشته های آزمون دکتری می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 02191005066 تماس بگیرید.

 

سوالات متداول

  1. رشته های آزمون دکتری ۱۴۰۳ چه زمانی اعلام می شود؟

    لیست رشته ها همزمان با شروع فرایند انتخاب رشته از طریق دفترچه راهنما منتشر می گردد. 

  2. برای دریافت کد رشته محل های دکتری چه باید کرد؟

    کد رشته محل های آزمون دکتری در دفترچه راهنما انتخاب رشته درج خواهد شد.

  3. لیست رشته های آزمون دکتری در گروه مهندسی کدامند؟

    در متن مقاله لیست رشته های دکتری در گروه های مختلف به طور کامل آورده شده است. 

کانال تلگرام تحصیلی     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره