انتخاب رشته کنکور سراسریکنکور سراسری

لیست رشته های کنکور تجربی 99 | رشته های دانشگاهی کنکور سراسری علوم تجربی

داوطلبان کنکور تجربی پس از شرکت در آزمون منتظر اعلام نتایج کنکور سراسری 99 هستند. بعد از اعلام نتایج، هر فرد با توجه به رتبه و تراز کسب شده اقدام به انتخاب رشته می‌کند. برای انتخاب رشته درست باید با لیست رشته های کنکور تجربی یا رشته های مقاطع مختلف دانشگاهی تجربی مانند رشته های مقطع کارشناسی کنکور تجربی آشنایی داشته باشید. برای اطلاع از نحوه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 کلیک کنید.

امسال با توجه به شرایط کرونایی کنکور سراسری به تعویق افتاد و در بازه 29 مرداد تا 1 شهریور برگزار شد. زمان دقیق اعلام نتایج هنوز مشخص نیست. به محض اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری می‌توانید از طریق دانتل از نتایج مطلع شده و انتخاب رشته خود را انجام دهید. در این مطلب سعی کردیم تمامی رشته‌های تجربی که داوطلبان می‌توانند نسبت به انتخاب آنها در دانشگاه اقدام کنند بیاوریم. برای مطالعه مقاله کارنامه کنکور تجربی 99 کلیک کنید

 

برای دریافت مشاوره در زمینه لیست رشته های کنکور تجربی 99 می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 02126295595 تماس بگیرید.

 

 

لیست رشته های کنکور تجربی

رشته تجربی در مجموع دارای پنج زیرگروه است که ضرایب دروس زیست، شیمی، فیزیک و ریاضی در هر زیرگروه با دیگری متفاوت می‌باشد. در کارنامه اولیه داوطلبان کنکور تجربی پنج رتبه در پنج زیرگروه آورده می‌شود و هر رتبه در قبولی رشته‌های همان زیرگروه تاثیر مستقیم دارد. برای اطلاع از آخرین رتبه قبولی کنکور تجربی 98 کلیک کنید.

همچنین این نکته لازم به توجه است که دروس اختصاصی نسبت به دروس عمومی از ضریب سه برخوردار هستند. لیست رشته های کنکور تجربی که در ادامه آنها را مطالعه خواهید کرد شامل دوره‌های روزانه، نوبت دوم، پیام نور، غیرانتفاعی و پردیس  می‌باشد.

بیشتر بخوانید: انتخاب رشته کنکور سراسری 99

لیست رشته های کنکور تجربی | زیرگروه یک

ضرایب دروس زیرگروه یک: زیست: 4 – شیمی: 3 – فیزیک:  2 – ریاضی: 2

مقطع  رشته تحصیلی دانشگاه
دکتری
 • پزشکی
 • دندانپزشکی
 • دکتری پیوسته بیوتکنولوژی
 • دکتری عمومی دامپزشکی
کارشناسی
 • آموزش ابتدایی
 • آموزش زیست شناسی
 • آموزش کودکان استثنایی
 • اتاق عمل
 • اعضای مصنوعی
 • بهداشت مواد غذایی
 • بهداشت و بازرسی گوشت
 • بینایی سنجی
 • پرستاری
 • تکنولوژی پرتودرمانی
 • تکنولوژی پرتوشناسی
 • روانشناسی
 • زیست شناسی جانوری
 • زیست شناسی دریا
 • زیست شناسی سلولی مولکولی
 • زیست شناسی گیاهی
 • زیست فناوری
 • شنوایی شناسی
 • علوم آزمایشگاهی
 • علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
 • علوم تربیتی
 • علوم تغذیه
 • علوم وصنایع غذایی
 • فیزیوتراپی
 • کاردرمانی
 • گفتاردرمانی
 • مامایی
 • میکروبیولوژی
 • هوشبری
کاردانی
 • کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی
 • کاردانی تکنسین پروتزهای دندانی
 • کاردانی دامپزشکی
 • کاردانی علوم آزمایشگاهی
 • کاردانی فوریت های پزشکی
 • کاردانی هوشبری

لیست رشته های کنکور تجربی | زیرگروه دو

ضرایب دروس زیرگروه یک: زیست: 4 – شیمی: 4 – فیزیک: 3 – ریاضی: 2 – زمین شناسی: 1 

مقطع رشته های دانشگاهی
دکتری دارو سازی
کارشناسی
 • آموزش شیمی
 • بهداشت عمومی
 • بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها
 • تکنولوژی پزشکی هسته ای
 • شیمی کاربردی
 • شیمی محض
 • فناوری اطلاعات سلامت
 • مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار
 • مهندسی بهداشت محیط
کاردانی
 • کاردانی بهداشت حرفه ای
 • کاردانی بهداشت عمومی
 • کاردانی بهداشت محیط
 • کاردانی شیمی آزمایشگاهی

لیست رشته‌های کنکور تجربی | زیرگروه سه

ضرایب دروس زیرگروه یک: زمین شناسی: 4 – ریاضی: 3 – فیزیک: 2 – زیست: 2 – شیمی: 2 

مقطع رشته دانشگاهی
کارشناسی زمین شناسی

لیست رشته های کنکور تجربی | زیرگروه چهار

ضرایب دروس زیرگروه یک: ریاضی، 4/ فیزیک، 3/ زیست، 2/ شیمی، 2/ زمین شناسی، 1/

مقطع رشته های دانشگاهی
کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و ارشاد
کارشناسی
 • هتلداری
 • معارف اسلامی
 • معارف اسلامی – تبلیغ و ارتباطات
 • معارف اسلامی و اخلاق
 • معارف اسلامی و ادیان
 • معارف اسلامی و تاریخ
 • معارف اسلامی و علوم تربیتی
 • معارف اسلامی و کلام
 • معارف اسلامی و علوم قرآنی
 • معارف اسلامی و مدیریت
 • مدیریت و بازرگانی دریایی
 • مدیریت مالی
 • مدیریت کسب و کارهای کوچک
 • مدیریت فرهنگی هنری
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت بیمه
 • مدیریت بیمه اکو
 • مدیریت دولتی
 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت امور بانکی
 • مدیریت امور گمرکی
 • گردشگری
 • فناوری ارتباطات و اطلاعات
 • فقه و حقوق اسلامی
 • فقه و حقوق امامی
 • فقه و حقوق حنفی
 • فقه و حقوق شافعی
 • فقه و مبانی حقوق اسلامی
 • فلسفه و حکمت اسلامی
 • فلسفه و عرفان اسلامی
 • فلسفه و کلام اسلامی
 • علوم قرآن و حدیث
 • علم اطلاعات و دانش شناسی
 • شیعه شناسی
 • زبان و ادبیات عربی
 • حسابداری
 • تاریخ اسلام
 • اقتصاد
 • امنیت اقتصادی
 • ادیان و مذاهب
کاردانی
 • کاردانی هتلداری
 • کاردانی مدیریت صنعتی
 • کاردانی مدیریت بازرگانی
 • کاردانی گردشگری
 • کاردانی حسابداری
 • کاردانی خدمات اداری
 • کاردانی تربیت معلم قرآن کریم
 • کاردانی تربیت مبلغ قرآن کریم
 • کاردانی بیمه
 • کاردانی امور فرهنگی
 • کاردانی امور بانکی
 • کاردانی امور دولتی
 • کاردانی امور مالی و مالیاتی

لیست رشته‌های کنکور تجربی | زیرگروه پنج

ضرایب دروس زیرگروه یک: ریاضی، 3/ فیزیک، 2/ زیست، 2/ شیمی، 2/ زمین شناسی، 1/

مقطع رشته های دانشگاهی
کارشناسی
 • آموزش تربیت بدنی
 • اقتصاد کشاورزی
 • امنیت اطلاعات
 • امنیت نرم
 • امنیت بین الملل
 • پژوهشگری امنیت
 • تربیت مروج سیاسی
 • ترویج و آموزش کشاورزی پایدار
 • حفاظت اطلاعات
 • ضد تروریسم
 • علوم دامی
 • علوم فنی امنیت
 • علوم مهندسی باغبانی
 • علوم و مهندسی جنگل
 • علوم و مهندسی خاک
 • علوم و مهندسی شیلات
 • علوم و مهندسی صنایع غذایی
 • علوم و مهندسی محیط زیست
 • علوم ورزشی
 • کتابداری در شاخه پزشکی
 • گیاه پزشکی
 • مددکاری اجتماعی
 • مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
 • مربیگری عقیدتی
 • مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
 • مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی
 • مهندسی صنایع مبلمان
 • مهندسی طبیعت
 • مهندسی فضای سبز
کاردانی
 • کاردانی امور اراضی
 • کاردانی امور زراعی و باغی
 • کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی
 • کاردانی تکنولوژی تولیدات صنایع غذایی
 •  کاردانی تکنولوژی محیط زیست
 • کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
 • کاردانی تکنولوژی مواد غذایی
 • کاردانی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
 • کاردانی تولید و فرآوری خرما
 • کاردانی علوم ورزشی

قابل ذکر است که دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 هنوز منتشر نشده است؛ به محض انتشار دفترچه این مطلب براساس دفترچه جدید بروز رسانی می‌شود.

انتخاب رشته دانشگاه آزاد از سایر دانشگاه ها مجزاست و داوطلبان می توانند حداکثر 100 کد رشته محل از گروه آزمایشی خود را انتخاب و در سایت aznoon.org ثبت نمایند. برای اطلاع از رشته های بدون کنکور تجربی 99 و رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری کلیک کنید.

در این مطلب لیست رشته های کنکور تجربی 99 هم در دانشگاه های سراسری و هم در دانشگاه آزاد ارائه شد، توصیه می شود برای دریافت مشاوره انتخاب رشته تجربی 99 و معرفی رشته های دانشگاهی علوم تجربی 99 با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی تلفنی دانتل تماس بگیرید.

برای دریافت مشاوره در زمینه لیست رشته های کنکور تجربی 99 می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 02126295595 تماس بگیرید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا