کنکور سراسریانتخاب رشته کنکور سراسری

لیست رشته های کنکور تجربی ۱۴۰۱

رشته های کنکور تجربی ۱۴۰۱ بسیار متنوع هستند که در 5 زیر گروه دسته بندی شده اند. گروه اول رشته‌های تجربی مربوط به رشته های پزشکی و پیراپزشکی که پرطرفدارترین ها هستند، می باشند و در زیر گروه دو رشته هایی همچون شیمی ، داروسازی و … قرار دارند. در سایر زیر گروه ها نیز رشته‌های علوم پایه و علوم انسانی مثل حسابداری، روانشناسی، مدیریت و … دسته بندی شده اند. داوطلبان در زمان انتخاب رشته تجربی باید از لیست رشته های کنکور سراسری تجربی 1401 در هر یک از زیر گروه ها اطلاعات کافی داشته باشند. زیرا ضریب دروس در زیر گروه های مختلف متفاوت است و در کارنامه کنکور تجربی نیز برای هر یک از زیر گروه ها رتبه جداگانه درج می شوند.

لیست رشته های کنکور تجربی ۱۴۰۱

احتمالا شما هم مثل بسیاری دیگر از داوطلبان کنکوری دلیل تقسیم بندی رشته‌ها در زیر گروه های مختلف را نمی دانید. همانطور که در ابتدا نیز گفته شد، رشته های کنکور تجربی در 5 زیر گروه دسته بندی می شوند و برای هر زیر گروه رتبه و تراز جداگانه در کارنامه کنکور درج می شود. برای اطلاع از آخرین رتبه قبولی کنکور تجربی کلیک کنید.

داوطلبان باید انتخاب رشته را با توجه به رتبه‌ای که در زیر گروه های مختلف به دست آورده اند انجام دهند. مثلا اگر داوطلبی می خواهد رشته پرستاری را انتخاب کند، این رشته در زیر گروه یک رشته های کنکور تجربی قرار دارد پس رتبه اکتسابی در زیر گروه یک ملاک است یا برای رشته‌ی داروسازی رتبه اکتسابی در زیر گروه دو ملاک است زیر این رشته در زیر گروه دو قرار دارد. با توجه به اهمیت این موضوع، در ادامه لیست رشته های کنکور تجربی را به تفکیک هر یک از زیر گروه ها آورده ایم.

ضرایب دروس عمومی و تخصصی در زیرگروه های تجربی ۱۴۰۱

هر یک از دروس رشته کنکور تجربی دارای ضریب مشخصی در هر زیرگروه می باشد. ضرایب دروس عمومی در تمامی 5 زیرگروه یکسان و ثابت می باشد. اما دروس تخصصی در هر زیر گروه دارای ضریب مشخصی می باشد. البته باید تجوه داشته باشید دروس تخصصی ضریب ۳ برابری نسبت به دروس عمومی دارند .

داوطلبان با توجه به رشته کنکور تجربی ۱۴۰۱ مورد علاقه خود باید به صورتی برنامه کنند که دروس تخصصی دارای ضریب بالاتر در زیر گروه را بیشتر مطالعه کرده و درصد پاسخ صحیح خود بالا ببرند. در ادامه ضریب دروس عمومی و تخصصی را تمامی زیر ها گرد آوری کرده ایم.

ضریب دورس عمومی:‌ درس زبان و ادبیات فارسی: 4 – درس زبان عربی: 2 – درس دین و زندگی: 3 – درس زبان انگلیسی: 2

زیرگروه/ درس زمین شناسی ریاضی زیست شناسی فیزیک شیمی
زیرگروه 1 0 2 4 2 3
زیرگروه 2 1 3 4 2 4
زیرگروه 3 4 3 2 2 2
زیرگروه 4 1 4 2 3 2
زیرگروه 5 1 3 2 2 2

رشته های زیرگروه یک

زیر گروه یک پر طرفدارترین رشته های کنکور تجربی یعنی مجموعه رشته‌های پزشکی را داراست. در این زیر گروه در مقاطع دکترا پیوسته – کارشناسی پیوسته و کاردانی کدرشته محل ارائه می شود. در ادامه لیست تمامی رشته های موجود می باشد.

بینایی سنجی اتاق عمل دندانپزشکی
پزشکی دکترای پیوسته بیوتکنولوژی دکترای عمومی دامپزشکی
آموزش ابتدایی آموزش زیست شناسی آموزش کودکان استثنایی
اعضای مصنوعی بهداشت مواد غذایی بهداشت و بازرسی گوشت
زیست شناسی گیاهی روانشناسی زیست شناسی گیاهی
پرستاری تکنولوژی پرتودرمانی تکنولوژی پرتوشناسی
زیست شناسی جانوری زیست شناسی دریا زیست شناسی سلولی و ملکولی
زیست فناوری شنوایی شناسی علوم آزمایشگاهی
علوم آزمایشگاهی دامپزشکی میکروبیولوژی فیزیوتراپی
علوم تربیتی علوم تغذیه علوم و صنایع غذایی
کاردرمانی گفتار درمانی مامایی
کاردانی دامپزشکی کاردانی هوشبری کاردانی فوریت های پزشکی
هوشبری کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی کاردانی تکنسین پروتزهای دندانی

رشته های کنکور تجربی ۱۴۰۱ | زیرگروه دو

داروسازی تنها رشته ارائه شده در مقطع دکتری پیوسته رشته کنکور تجربی در زیر گروه دو می باشد. رشته‌های بهداشت در این زیر گروه قرار دارند.

داروسازی آموزش شیمی بهداشت عمومی
بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها فناوری اطلاعات سلامت کاردانی شیمی آزمایشگاهی
تکنولوژی پزشکی هسته ای شیمی کاربردی شیمی محض
کاردانی بهداشت عمومی مهندسی بهداشت محیط کاردانی بهداشت حرفه ای
کاردانی بهداشت محیط مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

رشته های زیرگروه سه

در زیرگروه سوم رشته های تجربی فقط دو رشته اقیانوس شناسی و زمین شناسی قرار دارد.

اقیانوس شناسی زمین شناسی

رشته های کنکور تجربی 1401 | زیرگروه چهار

رشته های مدیریت و فقهی و مبانی اسلامی در زیرگروه چهارم رشته های کنکور تجربی جای گرفته اند. در این زیر گروه به جز رشته‌های کارشناسی در مقطع کاردانی نیر رشته‌هایی ارائه شده اند. 

امنیت اقتصادی فقه و حقوق امامی مدیریت فرهنگی هنری
کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و ارشاد ادیان و مذاهب اقتصاد
فلسفه و حکمت اسلامی شیعه شناسی گردشگری
تاریخ اسلام حسابداری زبان و ادبیات عربی
علم اطلاعات و دانش شناسی علوم قرآن و حدیث فقه و حقوق اسلامی
فقه و حقوق حنفی فقه و حقوق شافعی فقه و مبانی حقوق اسلامی
فلسفه و عرفان اسلامی فلسفه و کلام اسلامی فناوری اطلاعات و ارتباطات
مدیریت بیمه معارف اسلامی و تاریخ معارف اسلامی
مدیریت امور بانکی مدیریت امور گمرکی مدیریت بازرگانی
مدیریت بیمه اکو مدیریت دولتی مدیریت صنعتی
مدیریت کسب و کارهای کوچک مدیریت مالی مدیریت و بازرگانی دریایی
معارف اسلامی – تبلیغ و ارتباطات معارف اسلامی و اخلاق معارف اسلامی و ادیان
معارف اسلامی و علوم تربیتی معارف اسلامی و علوم قرآنی معارف اسلامی و کلام
معارف اسلامی و مدیریت  کاردانی امور فرهنگی کاردانی تربیت معلم قرآن کریم
هتلداری کاردانی امور بانکی  کاردانی امور دولتی
 کاردانی امور مالی و مالیاتی کاردانی بیمه کاردانی تربیت مبلغ قرآن کریم
کاردانی حسابداری کاردانی خدمات اداری کاردانی گردشگری
کاردانی مدیریت صنعتی کاردانی هتلداری کاردانی مدیریت بازرگانی

رشته های زیرگروه پنج

رشته‌های علوم کشاورزی و منابع طبیعی در زیرگروه پنجم رشته های کنکور تجربی ارائه شده اند . در این زیرگروه در مقطع کاردانی رشته هایی ارائه شده اند که می توان به تکنولوژی محیط زیست و علوم ورزشی اشاره کرد.

آموزش تربیت بدنی اقتصاد کشاورزی امنیت اطلاعات
امنیت نرم پژوهشگری امنیت تربیت مروج سیاسی
امنیت بین الملل ترویج و آموزش کشاورزی پایدار علوم فنی امنیت
حفاظت اطلاعات ضد تروریسم علوم دامی
علوم و مهندسی باغبانی علوم و مهندسی جنگل علوم و مهندسی خاک
علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) علوم و مهندسی محیط زیست علوم ورزشی
گیاه پزشکی مددکاری اجتماعی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
علوم و مهندسی شیلات کتابداری در شاخه پزشکی مربیگری عقیدتی
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی مهندسی صنایع مبلمان
مهندسی فضای سبز کاردانی امور اراضی کاردانی امور زراعی و باغی
مهندسی طبیعت کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی کاردانی تکنولوژی مواد غذایی
کاردانی تکنولوژی صنایع غذایی کاردانی تکنولوژی محیط زیست کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
کاردانی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر کاردانی تولید و فرآوری خرما کاردانی علوم ورزشی

لیست رشته های دانشگاه آزاد 1401 

لیست رشته محل های با آزمون دانشگاه آزاد، پس از اعلام نتایج اولیه به صورت مجزا از طریق سایت سازمان سنجش، پذیرش و امور فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد منتشر می گردد.

پذیرش در کدرشته محل با آزمون دانشگاه آزاد از طریق شرکت در کنکور سراسری و کسب حد نصاب نمره قبولی لازم امکان پذیر است. داوطلبانی که در کانامه اولیه کنکور سراسری خود دارای کد دسترسی به انتخاب رشته دانشگاه آزاد باشند، مجاز هستند حداکثر 50 کدرشته محل را در فرم انتخاب رشته خود درج کنند.

دانشگاه آزاد در دفترچه مرتبط با کد رشته کنکور تجربی دانشگاه آزاد، صرفا کد رشته محل هایی را منتشر می کند که به صورت با آزمون ارائه می شوند. در صورتی که کد رشته محل مورد علاقه خود را در دفترچه مرتبط با دانشگاه آزاد مشاهده نکردید، حتما به صورت بدون کنکور و صرفا بر اساس سوابق تحصیلی ارائه می گردد.

بخوانید: راهنما انتخاب رشته کنکور

لیست رشته های بدون کنکور تجربی 1401

متقاضیان کنکور سراسری که خود را برای شرکت در کنکور آماده می کنند، می توانند علاوه بر شرکت در کنکور و انتخاب کدرشته محل های باآزمون، در انتخاب رشته‌های بدون آزمون نیز شرکت کنید و بر اساس سوابق تحصیلی انتخاب رشته کنند.

لیست رشته های بدون کنکور تجربی در همان دفترچه با آزمون در انتهای آن منتشر و در اختیار متقاضیان قرار می گیرد. این رشته شامل تمامی رشته های تجربی به جز رشته های گروه پزشکی و پیراپزشکی می باشد.

مشاوره انتخاب رشته کنکور تجربی ۱۴۰۱

در این مطلب لیست کامل رشته های کنکور تجربی 1400 را مشاهده کردید. البته تمام این رشته ها در هر دانشگاهی ارائه نمی شود مثلا رشته های پزشکی و پیراپزشکی فقط در دانشگاه های روزانه، پردیس خودگردان و آزاد ارائه می شوند و یا دانشگاه آزاد رشته هایی همچون فیزیوتراپی، بینایی سنجی، شنوایی شناسی و … را ارائه نمی دهد. برای اطلاع از رشته های بدون کنکور تجربی کلیک کنید.توصیه می شود برای اطلاع از ظرفیت پذیرش و رشته های ارائه شده در دانشگاه های مختلف، با مشاوران ما در مرکز مشاوره تحصیلی تلفنی دانتل تماس بگیرید تا دقیق تر و کامل تر راهنمایی شوید. 

داوطلبان گرامی انتخاب رشته مهمترین مرحله آزمون سراسری می باشد و می توان گفت که تاثیر بسزایی در آینده شما خواهد داشت. در مقاله زیر یک راهنما کامل از انتخاب رشته کنکور سراسری ارائه کرده ایم. توصیه می کنیم پیش از انتخاب رشته های کنکور تجربی مقاله زیر را حتما مطالعه نمایید.

 

برای دریافت مشاوره در زمینه رشته های کنکور تجربی می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 91005066-021 تماس بگیرید.

 

سوالات متداول 

رشته های کنکور تجربی در چند زیر گروه قرار دارند؟

کنکور تجربی شامل 5 زیر گروه می باشد.

رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی در کدام زیر گروه کنکور تجربی دسته بندی شده اند؟

تمام رشته‌های علوم پزشکی و پیراپزشکی به جز رشته داروسازی در زیر گروه یک کنکور تجربی قرار دارند.

رشته داروسازی در کدام زیر گروه کنکور تجربی قرار دارد؟

رشته‌ی دارو سازی در زیر گروه دو کنکور تجربی قرار دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره