کنکور سراسریانتخاب رشته دانشگاه آزادانتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه قبولی هوشبری کنکور ۱۴۰۱

کانال تلگرام تحصیلی     

رتبه قبولی هوشبری کنکور ۱۴۰۱ چند است؟ هوشبری یکی از رشته های پرمتقاضی گروه علوم تجربی است. به همین دلیل برای پذیرش در این رشته باید برنامه ریزی دقیقی را دنبال نمود. لازم است داوطلبان درستی برنامه مطالعاتی خود را آزمایش نمایند و به همین دلیل شاخص معتبری برای سنجش مورد نیاز است. بهترین معیار در دسترس که می‌تواند به درستی راهنمای داوطلبان باشد، آخرین رتبه قبولی هوشبری کنکور ۱۴۰۱ است. امکان دسترسی به این اطلاعات در ادامه مقاله فراهم گردیده است. در صورت بروز ابهام در این زمینه، مشاوران مرکز دانتل آماده پاسخگویی به سوالات داوطلبان هستند. 

 

رتبه قبولی هوشبری کنکور ۱۴۰۱ | روزانه

اولویت اول داوطلبان کنکور، پذیرش در دوره های روزانه دانشگاه هاست. این دانشگاه ها اغلب از سطح علمی بالایی برخوردار هستند و تحصیل در آن ها بدون پرداخت هزینه است. به همین دلیل متقاضیان زیادی خواهان قبولی در این دوره ها هستند.

اما تحصیل در این دانشگاه ها تنها نصیب کسانی می‌شود که در آزمون رتبه های بهتری کسب نموده اند. از آنجا که رتبه داوطلبان با توجه به سهمیه آنان در آزمون اعلام می‌گردد، رتبه های برتر هر سهمیه نیز مختص همان گروه از شرکت کنندگان است.

 

در این بخش اطلاعات رتبه قبولی هوشبری کنکور 1401 به تفکیک منطقه یک، دو و سه ارائه می‌شود. سنجش مشمولین سهمیه ایثارگری نیز جدا از سهمیه مناطق انجام می‌شود. لذا اطلاعات مورد نیاز این گروه نیز در جدول جداگانه ای درج گردیده است. برای اطلاع و آگاهی از انتخاب رشته کنکور تجربی کلیک کنید.

 

منطقه یک | رتبه قبولی هوشبری کنکور ۱۴۰۱

آخرین رتبه قبولی هوشبری کنکور 1401 در این سهمیه به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه رتبه کشوری
دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي 6758 24520
دانشگاه علوم پزشکي ايران 5726 20355
دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 5298 18792
دانشگاه علوم پزشکي تبريز 6680 24318
دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج 5730 20410
دانشگاه علوم پزشکي شيراز 7182 26258
دانشگاه علوم پزشکي بابل 8134 29960
دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز 10020 37864
دانشکده علوم پزشکي ساوه 8422 31405
دانشگاه علوم پزشکي اروميه 8408 31324
دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | بورسيه فرماندهي انتظامي 10008 37671
دانشگاه علوم پزشکي کاشان 8513 31577
دانشگاه علوم پزشکي زنجان 16460 38849
دانشکده علوم پزشکي خمين 9432 35374
دانشگاه علوم پزشکي جهرم 8425 31210
دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 8554 31774
دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان 9500 35648
دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 11320 43180
دانشگاه علوم پزشکي اراک | شهريه پرداز 9941 37524
دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 11318 43110
دانشکده علوم پزشکي نيشابور 11338 43199
دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 10661 40427
دانشکده علوم پزشکي گراش 11300 43105
دانشگاه علوم پزشکي گناباد 10779 40834
دانشکده علوم پزشکي سيرجان 12142 46704
دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 11080 42147
دانشگاه علوم پزشکي سمنان (سرخه) 9983 37581
دانشگاه علوم پزشکي لرستان – خرم آباد (محل تحصيل بروجرد) 9898 37149
دانشگاه علوم پزشکي شيراز (استهبان) 9613 36028
دانشگاه علوم پزشکي گيلان – رشت (محل تحصيل پيراپزشکي لنگرود) شهريه پرداز 9823 36942

 

منطقه دو 

آخرین رتبه قبولی هوشبری کنکور ۱۴۰۱ در این سهمیه به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه رتبه کشوری
دانشگاه علوم پزشکي تهران 9212 21352
دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي 6428 14603
دانشگاه علوم پزشکي ايران 10610 25209
دانشگاه علوم پزشکي يزد 15611 36852
دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 18409 43600
دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز 14465 34020
دانشگاه علوم پزشکي تبريز 9270 21482
دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج 11505 26940
دانشگاه علوم پزشکي بابل 15916 37532
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 13409 31472
دانشگاه علوم پزشکي همدان 16937 40137
دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-استخدام سپاه 18364 43472
دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري 14692 34680
دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 19627 46610
دانشکده علوم پزشکي ساوه 18214 43142
دانشگاه علوم پزشکي قم 16826 39812
دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج 16619 39281
دانشگاه علوم پزشکي اروميه 13200 30973
دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | بورسيه فرماندهي انتظامي 17605 41700
دانشگاه علوم پزشکي کاشان 12770 29540
دانشگاه علوم پزشکي زنجان 8722 28661
دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 16137 38230
دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد 15660 36952
دانشکده علوم پزشکي خمين 16780 39722
دانشگاه علوم پزشکي ايرانشهر 25702 61663
دانشگاه علوم پزشکي دزفول | شهريه پرداز 13041 32976
دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 15530 36692
دانشگاه علوم پزشکي جهرم 15618 36853
دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 32045 77180
دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان 14342 33802
دانشگاه علوم پزشکي زابل 22780 54472
دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه 14752 34875
دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 10275 45779
دانشکده علوم پزشکي ابادان 15604 36854
دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 18167 43070
دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد 17877 42338
دانشکده علوم پزشکي نيشابور 17562 41556
دانشگاه علوم پزشکي فسا 17356 41100
دانشگاه علوم پزشکي گناباد 18150 43049
دانشکده علوم پزشکي سيرجان 17351 41144
دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 18109 42887
دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 22677 54162
دانشکده علوم پزشکي لارستان 19418 46109
دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (قائن) 20668 49321
دانشگاه علوم پزشکي زاهدان(چابهار) 21377 51059
دانشگاه علوم پزشکي سمنان (سرخه) 28970 69661
دانشگاه علوم پزشکي لرستان – خرم آباد (محل تحصيل بروجرد) 16306 38670
دانشگاه علوم پزشکي لرستان- خرم آباد(پلدختر) 15227 35961
دانشگاه علوم پزشکي گيلان – رشت (محل تحصيل پيراپزشکي لنگرود) 14928 35255

 

منطقه سه | رتبه قبولی هوشبری کنکور 1401

آخرین رتبه قبولی هوشبری کنکور ۱۴۰۱ در این سهمیه به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه رتبه کشوری
دانشگاه علوم پزشکي تهران 7581 25152
دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي 7590 25182
دانشگاه علوم پزشکي ايران 7785 25770
دانشگاه علوم پزشکي يزد 10922 34852
دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 13360 41950
دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز 13280 41700
دانشگاه علوم پزشکي تبريز 10150 32615
دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج 8010 26425
دانشگاه علوم پزشکي شيراز 7442 24756
دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز 7818 25830
دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-استخدام سپاه 12660 39932
دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري 11618 36918
دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 15646 48317
دانشگاه علوم پزشکي قم 6991 23479
دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج 13484 42307
دانشگاه علوم پزشکي اروميه 11766 37381
دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | بورسيه فرماندهي انتظامي 8080 26647
دانشگاه علوم پزشکي کاشان 11152 335538
دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 7924 26062
دانشگاه علوم پزشکي قزوين 13152 41362
دانشگاه علوم پزشکي کرمان 13730 42950
دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد 11240 35770
دانشگاه علوم پزشکي ايرانشهر 20755 107830
دانشگاه علوم پزشکي دزفول 13760 43029
دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 10660 34130
دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 40672 113400
دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز  12632 39818
دانشگاه علوم پزشکي ايلام 16482 50612
دانشگاه علوم پزشکي زابل 29272 84677
دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 18225 55317
دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه 12402 39216
دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 15442 47637
دانشکده علوم پزشکي ابادان 15066 46648
دانشگاه علوم پزشکي اراک 11825 37543
دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 11824 37533
دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد 30577 87911
دانشکده علوم پزشکي نيشابور 11923 37861
دانشگاه علوم پزشکي فسا 14669 45629
دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 15617 48180
دانشکده علوم پزشکي گراش 12900 40627
دانشگاه علوم پزشکي گناباد | شهريه پرداز 16582 50880
دانشکده علوم پزشکي سيرجان 18251 55378
دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 16216 49801
دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 15737 48563
دانشکده علوم پزشکي لارستان 14966 46371
دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (قائن) 14855 46110
دانشگاه علوم پزشکي زاهدان(چابهار) 16215 49800
دانشگاه علوم پزشکي لرستان – خرم آباد (محل تحصيل بروجرد) 12366 39100
دانشگاه علوم پزشکي شيراز (استهبان) 14291 44500
دانشگاه علوم پزشکي لرستان- خرم آباد(پلدختر) 12914 40581
دانشگاه علوم پزشکي گيلان – رشت (محل تحصيل پيراپزشکي لنگرود) شهريه پرداز
8947 29249

 

 

رتبه قبولی هوشبری کنکور 1401 | دانشگاه آزاد

برخی از داوطلبان از ابتدای آغاز مطالعات خود، هدف خویش را پذیرش در واحدهای دانشگاه آزاد قرار می‌دهند. در ادامه این بخش رتبه قبولی هوشبری کنکور ۱۴۰۱ برای استفاده این گروه ارائه می‌شود. البته اطلاعات مندرج در جدول زیر می‌تواند توسط سایر داوطلبان نیز در مرحله انتخاب رشته مورد استفاده قرار گیرد.

سهمیه داوطلب دانشگاه محل پذیرش رتبه در سهمیه تراز رتبه کشوری
عادی دانشگاه آزاد واحد مشهد 12722 7954 44710
عادی دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی آزاد تهران 13820 8143 31267
عادی دانشگاه آزاد واحد سراب 20188 7322 77990
عادی دانشگاه آزاد واحد تبریز 22200 7788 50090

 

مشاوره انتخاب رشته هوشبری

تحلیل آخرین رتبه قبولی هوشبری کار مهم و حساسی است. بهتر است این کار توسط کارشناسان آگاه صورت گیرد تا از ایجاد نتایج انحرافی جلوگیری گردد. کارشناسان مرکز مشاوره دانتل کو با داشتن دانش کافی در این زمینه، قادر به تحلیل دقیق اطلاعات کارنامه پذیرفته شدگان هستند. داوطلبان می‌توانند با مشورت با گروه کارشناسان دانتل کو، برنامه ریزی دقیقی برای مطالعات خود داشته باشند. برای مشاهده رتبه قبولی کنکور تجربی ۱۴۰۰ کلیک کنید.

همچنین علاقه مندان می‌توانند برای بررسی درستی مسیر مطالعاتی خویش نیز با همراهی گروه دانتل کو از شاخص آخرین رتبه قبولی هوشبری کنکور 1401 بهره مند گردند. برای مشاوره تحصیلی تلفنی با مشاوران مجموعه دانتل کو با شماره های زیر تماس بگیرید.

 

برای دریافت مشاوره در زمینه رتبه قبولی هوشبری کنکور ۱۴۰۱ می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 46291403-021 تماس بگیرید.

 

 

سوالات متداول

  1. رتبه قبولی هوشبری کنکور 1401 چقدر است؟

    رتبه و تراز قبولی سال 1401 را می توان با استفاده از رتبه پذیرفته شدگان سنوات قبل تخمین زد. آخرین رتبه قبولی هوشبری کنکور ۱۴۰۱ در طول مقاله آورده شده است. 

  2. اطلاعات مندرج در کارنامه پذیرفته شدگان سنوات گذشته چه کاربردی دارد؟

    اطلاعات کارنامه پذیرفته شدگان سال قبل شاخص سنجش داوطلبان است و جهت تخمین رتبه استفاده می شود. بهره گیری از این اطلاعات جهت انجام برنامه ریزی مطالعاتی نیز مفید خواهد بود.

  3. آیا اطلاعات هر کارنامه ای برای داوطلبان مفید فایده است؟

    خیر، تنها کارنامه های مشمول سهمیه همسان با سهمیه داوطلب می تواند به عنوان ملاک و معیار مورد استفاده قرار گیرد.

کانال تلگرام تحصیلی     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره