کنکور سراسریانتخاب رشته دانشگاه آزادانتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه قبولی زیست سلولی و مولکولی کنکور ۱۴۰۲

کانال تلگرام تحصیلی     

رتبه قبولی زیست سلولی و مولکولی کنکور ۱۴۰۲ چند است؟ رشته زیست سلولی و مولکولی یکی از رشته های شاخه زیست کنکور تجربی است که هر ساله همراه با رشته های زیست جانوری، زیست شناسی گیاهی، زیست دریا، زیست فناوری و… در دانشگاه های روزانه، نوبت دوم، آزاد، پیام نور و غیر انتفاعی ارائه می‌شود. در مطالب قبلی سایت دانتل به بررسی رتبه قبولی تمام رشته های زیست شناسی پرداخته ایم. این مطلب نیز در خصوص آخرین رتبه قبولی زیست سلولی و مولکولی کنکور 1402 تهیه شده است. 

 

رتبه قبولی زیست سلولی و مولکولی کنکور ۱۴۰۲

اگر می خواهید رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی را در دانشگاه روزانه انتخاب کنید، لازم است بدانید که این دانشگاه در مقایسه با سایر دانشگاه ها رتبه‌های بهتری را پذیرش می کند و دلیل این موضوع نیز واضح است، رایگان بودن تحصیل در دانشگاه روزانه و ارائه شدن خدمات آموزشی بیشتر در این دانشگاه باعث بالاتر رفتن سطح آموزشی ان شده است و داوطلبانی که متناسب با این سطح باشند، پذیرش خواهند شد. برای اطلاع و آگاهی از انتخاب رشته کنکور تجربی کلیک کنید.

علاوه بر دوره روزانه داوطلبان امکان پذیرش در دوره های نوبت دوم یا همان شبانه را نیز دارند. تفاوت دوره شبانه با روزانه در شهریه پرداز بودن آن می باشد. البته شهریه دوره شبانه نسبت به دانشگاه آزاد یا سایر دوره های شهریه پرداز کمتر می باشد. رتبه قبولی زیست سلولی و مولکولی کنکور ۱۴۰۲ دانشگاه های سراسری به شرح زیر است. 

 

سهمیه ایثارگران 25 درصد

آخرین رتبه قبولی زیست سلولی و مولکولی  کنکور ۱۴۰۲ در این سهمیه به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه فردوسی – مشهد 7419
دانشگاه تبریز 7239

 

سهمیه ایثارگران 5 درصد

آخرین رتبه قبولی زیست سلولی مولکولی کنکور ۱۴۰۲ در این سهمیه به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه فردوسی – مشهد 1677
دانشگاه شهید باهنر – کرمان 13567
دانشگاه گیلان – رشت 6128
دانشگاه شیراز 7241

 

منطقه یک | رتبه قبولی زیست سلولی و مولکولی کنکور 1402

آخرین رتبه قبولی زیست سلولی و مولکولی کنکور ۱۴۰۲ در این سهمیه به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه اصفهان | نوبت دوم 4018
دانشگاه شهيدمدني اذربايجان 4183
دانشگاه مازندران -بابلسر 5473
دانشگاه تبريز | نوبت دوم 5741
دانشگاه گيلان -رشت 7156
دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم 8591
دانشگاه سمنان 13601
دانشگاه سمنان | نوبت دوم 7052
دانشگاه شاهد-تهران 9422
دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل 12701
دانشگاه حکيم سبزواري | نوبت دوم  13473
دانشگاه رازي -کرمانشاه  14577
دانشگاه مراغه 13455
دانشگاه مراغه | نوبت دوم 12590
دانشگاه زنجان | نوبت دوم 16342
دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص -بهبهان 22561
دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان 22743
دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک  32418
موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد 19382
دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ 11815
دانشگاه پيام نور تهران شرق 16752
دانشگاه پيام نوراستان البرز-مرکزکرج 28042

 

آخرین رتبه قبولی زیست سلولی و مولکولی در سال 1401 به شرح زیر می باشد.

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل کرج) 15658
دانشگاه شیراز 5876
 دانشگاه گیلان – رشت 7178
دانشگاه شهید باهنر – کرمان 10583
دانشگاه تبریز 8655
دانشگاه فردوسی – مشهد 4475
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز 9590
دانشگاه شهید چمران اهواز 10188

جهت عضویت درکانال اطلاع رسانی و آخرین اخبار در تلگرام بر روی این عبارت 👈 تلگرام مشاوره تحصیلی 👉 کلیک کنید و یا در سرچ تلگرام عبارت ” مشاوره تحصیلی دانتل کو ” جست و جو کرده و عضو شوید.

 

منطقه دو

آخرین رتبه قبولی زیست سلولی و مولکولی کنکور ۱۴۰۲ در این سهمیه به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه تهران 1725
دانشگاه شهيدبهشتي -تهران 7293
دانشگاه خوارزمي -تهران 10729
دانشگاه خوارزمي -تهران | نوبت دوم 15827
دانشگاه اصفهان 10718
دانشگاه شهيدمدني اذربايجان 24884
دانشگاه مازندران -بابلسر 48563
دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم 17782
دانشگاه تبريز 32780
دانشگاه گيلان -رشت 17236
دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم 9745
دانشگاه سمنان 40219
دانشگاه سمنان | نوبت دوم 43919
دانشگاه شهيدچمران اهواز 24021
دانشگاه فردوسي مشهد 12100
دانشگاه بوعلي سينا 21562
دانشگاه شيراز 15669
دانشگاه يزد 15452
دانشگاه اراک 26579
دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل 20978
دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | نوبت دوم 24998
دانشگاه محقق اردبيلي 28213
دانشگاه حکيم سبزواري 25584
دانشگاه شهرکرد 21762
دانشگاه رازي -کرمانشاه 26255
دانشگاه مراغه 30391
دانشگاه زنجان 24879
دانشگاه خليج فارس -بوشهر 37701
دانشگاه گنبد 32606
دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص -بهبهان 38579
دانشگاه دامغان 32671
دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر 37349
دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان 40281
دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک 60455
موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد 51782
دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ 48721
دانشگاه پيام نور تهران شرق 61782
دانشگاه پيام نوراستان البرز-مرکزکرج 78723
دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحدشهريار 49418

 

آخرین رتبه قبولی زیست سلولی و مولکولی در سال 1401 به شرح زیر می باشد.

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه تهران 4578
دانشگاه شیراز 6137
دانشگاه تبریز 78582
دانشگاه شهید چمران اهواز 10183
 دانشگاه گیلان – رشت 7174
دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل 25475
دانشگاه سمنان 12469
دانشگاه یزد 14799

 

منطقه سه | رتبه قبولی زیست سلولی و مولکولی کنکور ۱۴۰۲

آخرین رتبه قبولی زیست سلولی و مولکولی کنکور ۱۴۰۲ در این سهمیه به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه تهران 8402
دانشگاه شهيدبهشتي -تهران 11092
دانشگاه خوارزمي -تهران 14810
دانشگاه اصفهان 21382
دانشگاه شهيدمدني اذربايجان 29756
دانشگاه مازندران -بابلسر 26732
دانشگاه تبريز 14275
دانشگاه تبريز | نوبت دوم 31832
دانشگاه گيلان -رشت 21792
دانشگاه سمنان 28759
دانشگاه سمنان | نوبت دوم 16273
دانشگاه شهيدچمران اهواز 29483
دانشگاه بوعلي سينا 30765
دانشگاه يزد 30820
دانشگاه اراک 30281
دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل 30566
دانشگاه محقق اردبيلي 26451
دانشگاه حکيم سبزواري 36909
دانشگاه شهرکرد 36045
دانشگاه رازي -کرمانشاه 31756
دانشگاه مراغه 36056
دانشگاه زنجان 34404
دانشگاه زنجان | نوبت دوم 34414
دانشگاه خليج فارس -بوشهر 33893
دانشگاه گنبد 32190
دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص -بهبهان 35862
دانشگاه دامغان 38562
دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر 32817
دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان 42891
دانشگاه شهيدباهنرکرمان 29231
دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک 64052
موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد 50610
دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ 39216
دانشگاه پيام نور تهران شرق 55198
دانشگاه پيام نوراستان البرز-مرکزکرج 20821
دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحدشهريار 62132

 

آخرین رتبه قبولی زیست سلولی و مولکولی در سال 1401 به شرح زیر می باشد.

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه فردوسی – مشهد 12480
دانشگاه تبریز 20397
دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار 25491
دانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل کرج) 15663
دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل 18660
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز 27884
برای مشاهده و آگاهی از رتبه قبولی همه رشته های دانشگاهی در دوره های روزانه، نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان به مقاله زیر مراجعه کنید.

👈 رتبه قبولی کنکور 👉

 

رتبه قبولی زیست سلولی و مولکولی دانشگاه آزاد 1402

دانشگاه آزاد نیز رشته زیست سلولی و مولکولی را ارائه می دهد. اگر شما رتبه مناسبی برای قبولی در دانشگاه های روزانه و نوبت دوم ندارید، می توانید انتخاب رشته دانشگاه آزاد را انجام دهید زیرا دانشگاه ازاد در مقایسه با دانشگاه دولتی شرایط پذیرش آسان تری دارد. توجه داشته باشید که دانشگاه آزاد شهریه پرداز می باشد. آخرین رتبه قبولی زیست سلولی و مولکولی کنکور ۱۴۰۲ در دانشگاه آزاد به شرح زیر است. 

دانشگاه پذیرفته شده تراز قبولی رتبه کشوری
دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی 7089 53476
دانشگاه آزاد واحد تهران شمال 3677 192365
دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی 4971 179890
دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران 6004 56372
دانشگاه آزاد واحد مشهد 4781 164321

 

مشاوره انتخاب رشته کنکور

همانطور که در این مطلب مشاهده کردید، قبولی در رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی تمام دانشگاه های سراسری و آزاد نیازمند کسب رتبه‌ی مناسبی است و در صورتی که نتوانید رتبه‌ مورد نیاز را به دست آورید، امکان پذیرش نخواهید داشت. بیشتر داوطلبان کنکوری با وجود مناسب بودن رتبه‌ای که کسب کرده اند، در مرحله انتخاب رشته اشتباهاتی را انحام می دهند که سبب عدم پذیرش آن ها می شود چراکه تنها اطلاع از رتبه قبولی زیست سلولی و مولکولی کنکور 1402 برای قبولی کافی نیست. برای مشاهده رتبه قبولی کنکور سراسری تجربی کلیک کنید.

تاثیر مرحله انتخاب رشته در افزایش شانس پذیرشتان را نادیده نگیرید و حتما در این زمینه با مشاوری توانمند و با تجربه مشورت کنید تا بهترین نتیجه عایدتان شود. در همین راستا بهره مندی از خدمات مشاوره تلفنی، بهترین گزینه پیش روی شما می باشد زیرا علاوه بر اینکه در هزینه و زمان خود صرفه جویی می کنید، امکان دسترسی به برترین مشاوران کشور را دارید. از طریق تماس با مرکز مشاوره تحصیلی تلفنی دانتل کو به مشاوران برتر کشور متصل شوید و سوالات خود را بپرسید.

 

برای دریافت مشاوره در زمینه رتبه قبولی زیست سلولی و مولکولی کنکور ۱۴۰۲ می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 02191005066 تماس بگیرید.

 

سوالات متداول

  1. کدام دانشگاه ها رشته زیست سلولی و مولکولی را ارائه می دهند؟

    تمام دانشگاه های سراسری و آزاد به جز دانشگاه پردیس خودگردان، در رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشجو پذیرش می کنند. 

  2. ظرفیت پذیرش رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی در کدام دانشگاه بیشتر است؟

    رتبه قبولی زیست سلولی و مولکولی کنکور در متن مقاله آورده شده است. 

  3. حداقل با چه رتبه‌ای امکان قبولی در رشته زیست سلولی و مولکولی وجود دارد؟

    رتبه‌های قبول شدگان رشته زیست سلولی و مولکولی در دانشگاه ها و سهمیه های مختلف متفاوت است و برای پاسخ به این سوال، این مطلب را مطالعه کنید.

کانال تلگرام تحصیلی     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره