دکتریانتخاب رشته و مصاحبه دانشگاه آزاد

تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ۱۴۰۳

کانال تلگرام تحصیلی     

تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ۱۴۰۳ یکی از سوالات پرتکرار داوطلبان آزمون دکترا است که در مرحله امتحان کتبی موفق شده و وارد فرایند انتخاب رشته شده اند. داوطلبان با توجه به رتبه و تراز حد نصاب هر رشته و دانشگاه برای مصاحبه دعوت می شوند. در هنگام انتخاب رشته بهتر است که داوطلبان از تراز قبولی اطلاع داشته باشند تا شانس خود برای دعوت به مصاحبه را تخمین بزنند. در این مطلب به بررسی کامل تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ۱۴۰۳ پرداخته ایم. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با مجموعه دانتل کو تماس بگیرید. 

 

تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ۱۴۰۳

داوطلبان آزمون دکترا که موفق به قبولی در آزمون کتبی شده و مجازه به انتخاب رشته شده اند، می توانند با مطالعه دفترچه انتخاب رشته دکترا آزاد نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته خود و درج رشته محل های مورد نظر با توجه به اولویت بندی خود اقدام نمایند. 

در صورت کسب رتبه حد نصاب هر رشته و دانشگاه، داوطلب بر جلسه مصاحبه آن رشته محل دعوت خواهد شد. اولویت بندی انتخاب رشته در دعوت به مصاحبه تاثیری نخواهد داشت و دداوطلبان در تمامی رشته هایی که حد نصاب آن ها را کسب کرده اند برای مصاحبه دعوت می شوند. اطلاع از تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 1403 به داوطلبان کمک می کند تا آگاهی بیشتری از شانس دعوت به مصاحبه خود داشته و آمادگی های لازم را انجام دهند.

تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد

 

تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 1403گروه علوم پایه

لیست تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ۱۴۰۳ در گروه علوم پایه به شرح موارد زیر می باشد. 

تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 1403 علوم پایه
بیوشیمی یست شناسی -میكروبیولوژی
علوم شناختی بیوانفورماتیک
علوم وفناوری نانو-نانوفیزیک  زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی 
زمین شناسی نفت  فیزیك دریا
زیست شناسی دریا فوتونیک
 علوم وفناوری نانو-نانوشیمی علوم كامپیوتر
ریاضی كاربردی  آمار
ریززیست فناوری ژئوفیزیک -گرانی سنجی
ریاضی محض فیتوشیمی
ژئوفیزیک -الكترومغناطیس بیوفیزیک
ژئوفیزیك -لرزه شناسی ژئوفیزیک -زلزله شناسی
فیزیک زیست فناوری میكروبی
زیست شناسی سلولی وملكولی زیست شناسی -سلولی وتكوینی گیاهی
علوم جانوری -بیوسیستماتیك جانوری زمین شناسی پترولوژی
 زمین شناسی اقتصادی  علوم جانوری تكوینی
زمین شناسی مهندسی  سنگ شناسی رسوبی
علوم جانوری فیزیولوژی جانوری هواشناسی
زیست شناسی – سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی
زمین شناسی پترولوژی زمین شناسی تکتونیک
زمین شناسی آب شناسی زمین شناسی زیست محیطی
شیمی آلی  شیمی معدنی
شیمی پلیمر شیمی كاربردی
شیمی فیزیک شیمی تجزیه

 

تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 1403 گروه فنی و مهندسی

لیست تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ۱۴۰۳ در گروه علوم فنی و مهندسی به شرح موارد زیر می باشد. 

تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکترا دانشگاه آزاد فنی و مهندسی
مهندسی شیمی مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی هسته ای -كاربرد پرتوها مهندسی هسته ای -راكتور
 مهندسی هسته ای پرتو پزشكی مهندسی نساجی -شیمی نساجی وعلوم الیاف
مهندسی سیستم های انرژی  مهندسی مواد و متالورژی
مهندسی محیط زیست – منابع آب  مهندسی محیط زیست – مواد زائد جامد
مهندسی كامپیوتر شبكه ورایانش مهندسی هسته ای -گداخت
مهندسی نساجی -تكنولوژی نساجی  مهندسی نفت
فناوری نانو-نانوالكتریک مهندسی كامپیوتر معماری سیستم های کامپیوتری
فناوری نانو-نانومواد مهندسی شیمی -بیوتكنولوژی
مهندسی كامپیوتر هوش مصنوعی  مهندسی صنایع
مهندسی محیط زیست – آلودگی هوا  مهندسی كامپیوتر – نرم افزار و الگوریتم
 مهندسی پزشكی – بیومتریال مهندسی محیط زیست – آب و فاضلاب
 مهندسی نفت – اکتشاف پزشكی بیومکانیک
مهندسی پلیمر – رنگ مهندسی معدن – مکانیک سنگ
مهندسی پزشكی – بیوالکتریک مهندسی معدن – استخراج
مهندسی پلیمر  مهندسی هوافضا – جلوبرندگی
مهندسی هوافضا – دینامیک پرواز و کنترل مهندسی معدن – فرآوری مواد معدنی
مهندسی معدن – اکتشاف  مهندسی هوافضا – آئرودینامیک 
مهندسی مکانیک – دینامیک ، کنترل و ارتعاشات مهندسی مکانیک – مکانیک جامدات
مهندسی دریا  مهندسی هوافضا – سازه های هوایی
مهندسی نقشه برداری – سنجش از دور مهندسی مکانیک ساخت و تولید
مهندسی مکانیک تبدیل انرژی مهندسی نقشه برداری – ژئودزی
 مهندسی نقشه برداری – فتوگرامتری  مهندسی عمران – محیط زیست
مهندسی نقشه برداری – سیستم اطلاعات جغرافیایی مهندسی عمران – مدیریت منابع آب
دانشگاه آزاد مهندسی عمران – راه و ترابری مهندسی عمران – حمل و نقل
مهندسی عمران – مدیریت ساخت مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
مهندسی عمران – زلزله  مهندسی برق کنترل
مهندسی عمران – حمل و نقل مهندسی برق قدرت
مهندسی عمران سازه مهندسی عمران – ژئوتکنیک
 برق مخابرات مهندسی برق الکترونیک

 

گروه علوم انسانی

لیست تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 1403 در گروه علوم انسانی به شرح موارد زیر می باشد. 

تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکترا دانشگاه آزاد علوم انسانی
روانشناسی  روانشناسی تربیتی 
 مدیریت صنعتی آب و هواشناسی
حقوق عمومی حقوق جزا و جرم شناسی
آموزش عالی  حقوق خصوصی
حقوق بین الملل عمومی روانشناسی و آموزش كودكان استثنائی 
حقوق نفت وگاز علوم سیاسی
سنجش واندازه گیری تكنولوژی آموزشی 
تربیت بدنی رفتار حرکتی تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی
 تربیت بدنی مدیریت ورزشی مطالعات زنان
 الهیات – کلام علوم قرآن و حدیث
تربیت بدنی – بیومکانیک ورزشی  برنامه ریزی درسی
 باستان شناسی محیط زیست برنامه ریزی
تاریخ و تمدن ملل اسلامی تربیت بدنی – آسیب شناسی
مدرسی معارف اسلامی فقه شافعی
فقه و مبانی حقوق اسلامی جمعیت شناسی
الهیات – ادیان و عرفان مشاوره
مددکاری اجتماعی علوم ارتباطات
فلسفه فلسفه – علم
فلسفه – منطق علوم اجتماعی
فلسفه تعلیم و تربیت علم شناسی و دانش شناسی
زبان و ادبیات فارسی امور مالی
گردشگری  حسابداری
مدیریت آموزشی  کارآفرینی
مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز مدیریت فناوری اطلاعات
مدیریت بازرگانی  مدیریت رسانه ای
 مدیریت دولتی تاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام
تاریخ اسلام  اقتصاد نفت و گاز
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
ژئومورفولوژی  جغرافیای سیاسی
علوم اقتصادی جغرافیا و برنامه ریزی شهری 

 

تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ۱۴۰۳ گروه دامپزشکی

لیست تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ۱۴۰۳ در گروه دامپزشکی به شرح موارد زیر می باشد. 

تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکترا دانشگاه آزاد دامپزشکی
سم شناسی بیوتكنولوژی
فارماكولوژی دامپزشكی ویروس شناسی
بیهوشی ومراقبت های ویژه دامپزشكی  ایمنی شناسی
قارچ شناسی بافت شناسی مقایسه ای
باكتری شناسی فناوری تولید مثل دردامپزشكی
آناتومی وجنین شناسی مقایسه ای   انگل شناسی دامپزشكی
بهداشت موادغذایی  دانشگاه آزاد فیزیولوژی
 اپیدمیولوژی بهداشت وبیماری های آبزیان
رادیولوژی دامپزشكی بهداشت خوراک دام
بهداشت و بیماری های پرندگان كلینیكال پاتولوژی دامپزشكی 
بیماری های داخلی دام های كوچک پاتولوژی دامپزشكی
مامائی و بیماری های تولید مثل دام  جراحی دامپزشكی
 بیماری های داخلی دام های بزرگ

 

گروه کشاورزی و منابع طبیعی

لیست تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 1403 در گروه کشاورزی و منابع طبیعی به شرح موارد زیر می باشد. 

تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکترا دانشگاه آزاد کشاورزی و منبع طبیعی
زراعت  علوم ومهندسی ابخیزداری
مدیریت منابع خاک  علوم ومهندسی آب سازه های آبی
 علوم و مهندسی محیط زیست  علوم ومهندسی باغبانی
مدیریت وكنترل بیابان مهندسی اقتصاد كشاورزی
مكانیزاسیون كشاورزی  مهندسی مكانیک بیوسیستم
 صنایع خمیر و كاغذ علوم دامی
 فراورده های چندسازه چوب مدیریت حاصل خیزی وزیست فناوری خاک
 علوم و مهندسی صنایع غذایی بیولوژی واناتومی چوب
ژنتیک و به نژادی گیاهی علوم ومهندسی آب آبیاری وزهكشی
علوم ومهندسی آب منابع آب علوم علف های هرز
 بوم شناسی زراعی علوم ومهندسی آب هواشناسی كشاورزی
بیوتكنولوژی كشاورزی توسعه كشاورزی
 بیماری شناسی گیاهی ترویج و آموزش كشاورزی پایدار
 علوم جنگل – جنگلداری و مسائل اقتصادی علوم و مهندسی شیلات تكثیر و پرورش آبزیان
 حشره شناسی كشاورزی علوم جنگل – مهندسی جنگل
 علوم ومهندسی مرتع شیلات -تولید و بهره برداری
علوم جنگل – جنگل شناسی شیلات -عمل اوری

 

تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 1403 گروه زبان

لیست تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکترا دانشگاه آزاد ۱۴۰۳ در گروه زبان به شرح موارد زیر می باشد. 

تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکترا دانشگاه آزاد زبان
 زبان شناسی  آموزش زبان انگلیسی
زبان و ادبیات انگلیسی آموزش زبان آلمانی
 فرهنگ و زبان های باستانی ترجمه
 ادبیات فرانسه آموزش زبان فرانسه
آموزش زبان روسی  زبان و ادبیات عرب
جهت عضویت درکانال اطلاع رسانی و آخرین اخبار در تلگرام بر روی تلگرام مشاوره تحصیلی کلیک کنید و یا در سرچ تلگرام عبارت ” مشاوره تحصیلی دانتل کو ” جست و جو و عضو شوید.

گروه هنر

لیست تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 1403 در گروه هنر به شرح موارد زیر می باشد. 

تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکترا دانشگاه آزاد هنر
معماری مدیریت پروژه
شهرسازی پژوهش هنر

 

مشاوره مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 

داوطلبانی که در رتبه حد نصاب دکتری دانشگاه آزاد را به دست آورده باشند، با توجه به انتخاب رشته خود و حد نصاب هر رشته و دانشگاه برای جلسه مصاحبه دعوت خواهند شد. موفقیت در مصاحبه دکتری مشروط به آگاهی از سوالات آزمون و کسب آمادگی برای پاسخدهی به سوالات می باشد. 

چنانچه هرگونه سوال و یا ابهامی در زمینه تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ۱۴۰۳ برای تان وجود دارد، می توانید با مشاوران تحصیلی صحبت کرده و پاسخ سوالات خود را دریافت نمایید. متخصصان مرکز مشاوره تحصیلی تلفنی دانتل کو در خدمت شما هستند تا در این زمینه یاری تان کنند. 

 

برای دریافت مشاوره در زمینه مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 02191005066 تماس بگیرید.

 

سوالات متداول

 1. تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 1403 چند است؟

  در متن مقاله به تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ۱۴۰۳ پرداخته شده است. 

 2. آیا اولویت بندی در دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد تاثیر می گذارد؟

  خیر داوطلبان با توجه به رتبه خود در هر یک از رشته محل هایی که رتبه حد نصاب آن را کسب کرده باشند برای مصاحبه دعوت خواهند شد. 

 3. برای قبولی در مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد چه باید کرد؟

  برای این منظور باید از سوالات اطلاع داشته و با کمک گرفتن از مشاوران تحصیلی برای جلسه مصاحبه آماده شوید. 

کانال تلگرام تحصیلی     

‫2 دیدگاه ها

 1. با سلام،در متن نوشته
  ((لیست تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 1403 در گروه علوم انسانی به شرح موارد زیر می باشد))
  ولی فعال نیست.
  ممنون میشیم فعالش کنید.

  1. سلام بزودی لیست تراز قبولی دکتری دانشگاه آزاد رشته های محتلف فعال خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره