کارشناسی ارشدمشاوره تحصیلی کارشناسی ارشد

منابع ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل ۱۴۰۱

منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل ۱۴۰۱ کدام اند؟ علاقه مندان به شرکت در کنکور ارشد این رشته، باید از منابع مطالعاتی استانداردی استفاده کنند که موفقیت آنها در آزمون تضمین شود و بتوانند در گرایش و دانشگاه دلخواه خود پذیرفته شوند. با توجه به اهمیتی که بهره مندی از منابع مطالعاتی استاندارد در برنامه ریزی کنکور ارشد دارد، این مطلب را به معرفی بهترین منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل 1401 اختصاص داده ایم. برای مشاوره تحصیلی تلفنی با مشاوران مجموعه دانتل با شماره های زیر تماس بگیرید.

 

منابع ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل ۱۴۰۱

پس از انتخاب گرایش تحصیلی خود و اطلاع از مواد امتحانی گرایشی که انتخاب کرده اید، در ادامه باید منابع مطالعاتی نیز تهیه کنید. در این بخش برای هر درس رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل، 2 کتاب استاندارد و معتیر معرفی شده است.

 

منابع ارشد علوم سیاسی ۱۴۰۱ | مبانی علم سیاست

 • سیاست و حکومت جدید، تالیف آلن بال، گای پیترز، مترجم عبدالرحمن عالم | انتشارات قومس
 • اصول علم سیاست، تالیف موریس دوورژه، ترجمه سید ابوالفضل قاضی | انتشارات میزان

 

منابع ارشد علوم سیاسی ۱۴۰۱ | جامعه شناسی سیاسی

 •  بایسته های جامعه شناسی سیاسی، تالیف موریس دوورژه، ترجمه سید ابولفضل قاضی | انتشارات میزان
 • جامعه شناسی سیاسی، تالیف حسین بشیریه | انتشارات نی

 

منابع ارشد علوم سیاسی ۱۴۰۱ | نظام سیاسی تطبیقی

 • نظریه های سیاست مقایسه ای، تالیف رونالد چیلکوت، ترجمه وحید بزرگی و علبرضا طیب | انتشارات رسا
 • چهارچوبی نظری برای بررسی سیاست تطبیقی، تالیف آلموند و پاول، ترجمه علیرضا طیب | انتشارات مدیریت دولتی

 

درس جهان سوم و مسائل آن

 •  مسائل سیاسی اقتصادی جهان سوم، تالیف احمد ساعی | انتشارات سمت
 • درآمدی بر مسائل جهان سوم، تالیف احمد ساعی | انتشارات قومس

 

درس اندیشه های سیاسی (غرب و اسلام)

 • اندیشه سیاسی در اسلام معاصر، تالیف حمید عنایت | انتشارات خوارزمی
 • مبانی اندیشه های سیاسی در اسلام، تالیف سید صادق حقیقت | انتشارات سمت

 

درس تحولات سیاسی اجتماعی ایران (از مشروطیت تا کنون)

 • تحولات سیاسی اجتماعی ایران ۱۳۳۲ – ۱۳۲۰، تالیف صادق زیبا کلام | انتشارات سمت
 • تاریخ روابط خارجی ایران (از ابتدای صفویه تا پایان جنگ جهانی دوم) تالیف عبدالرضا هوشنگ مهدوی | انتشارات امیرکبیر

 

منابع ارشد علوم سیاسی ۱۴۰۱ | زبان تخصصی

 • مجموعه آزمون های طبقه بندی شده کارشناسی ارشد مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل، آزمون زبان تخصصی، تالیف جواد نیکنام | انتشارات میزان
 • انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم سیاسی (English for the Students of Political Science) (2 و ۱)، تالیف هرمز داورپناه | انتشارات سمت

 

درس زبان عمومی

 • کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران | انتشارات مبتکران
 • کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی | انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور

 

 

گرایش کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل ۱۴۰۱

این رشته 8 گرایش تحصیلی زیر را شامل می‌شود و شما باید با توجه به گرایش مورد تقاضای خود، از اهمیت و ضرایب دروس در هر گرایش مطلع شوید و متناسب با آن منابع را تهیه کنید.

 1. علوم سیاسی
 2. تربیت مربی علوم سیاسی
 3. روابط بین الملل
 4. روابط بین الملل – دیپلماسی کنترل تسلیحات
 5. مطالعات منطقه ای
 6. اندیشه سیاسی در اسلام
 7. دیپلماسی و سازمان های بین المللی
 8. سیاست گذاری عمومی

 

ضرایب دروس ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل ۱۴۰۱ 

کنکور کارشناسی ارشد مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل، شامل 14 درس می‌باشد ولی مطالعه هر 14 درس برای شرکت در کنکور الزامی نیست. اگر شما هنوز گرایش تخصصی خود را انتخاب نکرده اید، باید تمام 14 درس را مطالعه کنید اما اگر می‌دانید که قرار است در دانشگاه وارد چه گرایشی شوید و از الان گرایش تخصصی خود را انتخاب کرده اید، باید متناسب با گرایش انتخاب شده منابع را نیز تهیه کنید.

مثلا در گرایش علوم سیاسی فقط لازم است که به 6 درس در آزمون پاسخ دهید و 8 درس دیگر ضریب صفر دارند.

 1. زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی، فرانسه و آلمانی)
 2. مبانی علم سیاست
 3. جامعه شناسی سیاسی
 4. حقوق بین الملل عمومی
 5. سازمان های بین المللی
 6. تاریخ روابط بین الملل
 7. تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا به امروز
 8. روش پژوهش
 9. سیاست و حکومت منطقه مرتبط (آسیای مرکزی و قفقاز، آمریکای شمالی، اروپا، خاورمیانه و شمال آفریقا)
 10. اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی
 11. اندیشه های سیاسی (غرب و اسلام)
 12. تحولات سیاسی اجتماعی ایران (از مشروطیت تا کنون)
 13. جهان سوم و مسائل آن
 14. نظام سیاسی تطبیقی

برای اطلاع از منابع امتحانی گرایش های رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل و ضرایب دروس، جدول زیر را بررسی کنید :

منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل ۱۴۰۱

رشته و گرایش تحصیلی مواد امتحانی ضریب دروس
علوم سیاسی زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی ، فرانسه ، آلمانی) 1
مبانی علم سیاست 2
جامعه شناسی سیاسی 1
تربیت مربی علوم سیاسی اندیشه های سیاسی (غرب و اسلام) 1
تحولات سیاسی اجتماعی ایران (از مشروطیت تا کنون) 1
جهان سوم و مسائل آن 1
نظام های سیاسی تطبیقی 1
روابط بین الملل زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی ، فرانسه ، آلمانی) 1
اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی 2
اندیشه های سیاسی (غرب و اسلام) 1
روابط بین الملل – دیپلماسی کنترل تسلیحات جهان سوم و مسائل آن 1
حقوق بین الملل عمومی 1
سازمان های بین المللی 1
تاریخ روابط بین الملل 1
مطالعات منطقه ای زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی ، فرانسه ، آلمانی) 2
اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی 1
نظام های سیاسی تطبیقی 1
سازمان های بین المللی 1
روش پژوهش 1
سیاست و حکومت منطقه مرتبط (آسیای مرکزی و قفقاز ، آمریکای شمالی ، اروپا ، خاورمیانه و شمال آفریقا) 2
اندیشه سیاسی در اسلام زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی ، فرانسه ، آلمانی) 1
مبانی علم سیاست 2
جامعه شناسی سیاسی 1
اندیشه های سیاسی (غرب و اسلام) 2
تحولات سیاسی اجتماعی ایران (از مشروطیت تا کنون) 1
جهان سوم و مسائل آن 1
حقوق بین الملل عمومی 1
سازمان های بین المللی 1
تاریخ روابط بین الملل 1
دیپلماسی و سازمان های بین المللی زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی ، فرانسه ، آلمانی) 2
مبانی علم سیاست 1
اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی 2
حقوق بین الملل عمومی 2
سازمان های بین المللی 2
تاریخ روابط بین الملل 2
تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا به امروز 2
سیاست گذاری عمومی زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی ، فرانسه ، آلمانی) 1
مبانی علم سیاست 1
جامعه شناسی سیاسی 1
روش پژوهش 1
سیاست گذاری عمومی 2
سیاست و حکومت در ایران 2
حوزه های سیاست گذاری (امنیتی خارجی ، حقوقی ، سلامت ، محیط زیست ، آموزشی) 2

 

برای دریافت مشاوره در زمینه منابع کنکور ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل ۱۴۰۱ می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 46291403-021 تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره