کارشناسی ارشدمشاوره تحصیلی کارشناسی ارشد

منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل 1400

کنکور کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل توسط سازمان سنجش آموزش کشور و به مسئولیت وزارت علوم تحقیقات و فناوری برگزار می‌شود. علاقه مندان به شرکت در کنکور ارشد این رشته، باید از منابع مطالعاتی استانداردی استفاده کنند که موفقیت آنها در آزمون تضمین شود و بتوانند در گرایش و دانشگاه دلخواه خود پذیرفته شوند. با توجه به اهمیتی که بهره مندی از منابع مطالعاتی استاندارد در برنامه ریزی کنکور ارشد دارد، این مطلب را به معرفی بهترین منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل 1400 اختصاص داده ایم. برای مشاوره تحصیلی تلفنی با مشاوران مجموعه دانتل با شماره های زیر تماس بگیرید.

 

برای دریافت مشاوره در زمینه منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل 1400 می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 02126295595 تماس بگیرید.

 

گرایش های کنکور کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل

پیش از بررسی منابع، لازم می دانیم که شما را با گرایش های رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل در مقطع کارشناسی ارشد آشنا کنیم. این رشته 8 گرایش تحصیلی زیر را شامل می‌شود و شما باید با توجه به گرایش مورد تقاضای خود، از اهمیت و ضرایب دروس در هر گرایش مطلع شوید و متناسب با آن منابع را تهیه کنید.

 1. علوم سیاسی
 2. تربیت مربی علوم سیاسی
 3. روابط بین الملل
 4. روابط بین الملل – دیپلماسی کنترل تسلیحات
 5. مطالعات منطقه ای
 6. اندیشه سیاسی در اسلام
 7. دیپلماسی و سازمان های بین المللی
 8. سیاست گذاری عمومی

 

عناوین دروس امتحانی و ضرایب دروس کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل

کنکور کارشناسی ارشد مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل، شامل 14 درس می‌باشد ولی مطالعه هر 14 درس برای شرکت در کنکور الزامی نیست. اگر شما هنوز گرایش تخصصی خود را انتخاب نکرده اید، باید تمام 14 درس را مطالعه کنید اما اگر می‌دانید که قرار است در دانشگاه وارد چه گرایشی شوید و از الان گرایش تخصصی خود را انتخاب کرده اید، باید متناسب با گرایش انتخاب شده منابع را نیز تهیه کنید.

مثلا در گرایش علوم سیاسی فقط لازم است که به 6 درس در آزمون پاسخ دهید و 8 درس دیگر ضریب صفر دارند.

 1. زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی، فرانسه و آلمانی)
 2. مبانی علم سیاست
 3. جامعه شناسی سیاسی
 4. حقوق بین الملل عمومی
 5. سازمان های بین المللی
 6. تاریخ روابط بین الملل
 7. تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا به امروز
 8. روش پژوهش
 9. سیاست و حکومت منطقه مرتبط (آسیای مرکزی و قفقاز، آمریکای شمالی، اروپا، خاورمیانه و شمال آفریقا)
 10. اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی
 11. اندیشه های سیاسی (غرب و اسلام)
 12. تحولات سیاسی اجتماعی ایران (از مشروطیت تا کنون)
 13. جهان سوم و مسائل آن
 14. نظام سیاسی تطبیقی

برای اطلاع از منابع امتحانی گرایش های رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل و ضرایب دروس، جدول زیر را بررسی کنید :

منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل
رشته و گرایش تحصیلیمواد امتحانیضریب دروس
علوم سیاسیزبان عمومی و تخصصی (انگلیسی ، فرانسه ، آلمانی)1
مبانی علم سیاست2
جامعه شناسی سیاسی1
تربیت مربی علوم سیاسیاندیشه های سیاسی (غرب و اسلام)1
تحولات سیاسی اجتماعی ایران (از مشروطیت تا کنون)1
جهان سوم و مسائل آن1
نظام های سیاسی تطبیقی1
روابط بین المللزبان عمومی و تخصصی (انگلیسی ، فرانسه ، آلمانی)1
اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی2
اندیشه های سیاسی (غرب و اسلام)1
روابط بین الملل – دیپلماسی کنترل تسلیحاتجهان سوم و مسائل آن1
حقوق بین الملل عمومی1
سازمان های بین المللی1
تاریخ روابط بین الملل1
مطالعات منطقه ایزبان عمومی و تخصصی (انگلیسی ، فرانسه ، آلمانی)2
اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی1
نظام های سیاسی تطبیقی1
سازمان های بین المللی1
روش پژوهش1
سیاست و حکومت منطقه مرتبط (آسیای مرکزی و قفقاز ، آمریکای شمالی ، اروپا ، خاورمیانه و شمال آفریقا)2
اندیشه سیاسی در اسلامزبان عمومی و تخصصی (انگلیسی ، فرانسه ، آلمانی)1
مبانی علم سیاست2
جامعه شناسی سیاسی1
اندیشه های سیاسی (غرب و اسلام)2
تحولات سیاسی اجتماعی ایران (از مشروطیت تا کنون)1
جهان سوم و مسائل آن1
حقوق بین الملل عمومی1
سازمان های بین المللی1
تاریخ روابط بین الملل1
دیپلماسی و سازمان های بین المللیزبان عمومی و تخصصی (انگلیسی ، فرانسه ، آلمانی)2
مبانی علم سیاست1
اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی2
حقوق بین الملل عمومی2
سازمان های بین المللی2
تاریخ روابط بین الملل2
تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا به امروز2
سیاست گذاری عمومیزبان عمومی و تخصصی (انگلیسی ، فرانسه ، آلمانی)1
مبانی علم سیاست1
جامعه شناسی سیاسی1
روش پژوهش1
سیاست گذاری عمومی2
سیاست و حکومت در ایران2
حوزه های سیاست گذاری (امنیتی خارجی ، حقوقی ، سلامت ، محیط زیست ، آموزشی)2

منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل 1400

پس از انتخاب گرایش تحصیلی خود و اطلاع از مواد امتحانی گرایشی که انتخاب کرده اید، در ادامه باید منابع مطالعاتی نیز تهیه کنید. در این بخش برای هر درس رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل، 2 کتاب استاندارد و معتیر معرفی شده است.

 

منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل 1400 | مبانی علم سیاست

 • سیاست و حکومت جدید، تالیف آلن بال، گای پیترز، مترجم عبدالرحمن عالم | انتشارات قومس
 • اصول علم سیاست، تالیف موریس دوورژه، ترجمه سید ابوالفضل قاضی | انتشارات میزان

 

منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل 1400 | جامعه شناسی سیاسی

 •  بایسته های جامعه شناسی سیاسی، تالیف موریس دوورژه، ترجمه سید ابولفضل قاضی | انتشارات میزان
 • جامعه شناسی سیاسی، تالیف حسین بشیریه | انتشارات نی

 

منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل 1400 | نظام سیاسی تطبیقی

 • نظریه های سیاست مقایسه ای، تالیف رونالد چیلکوت، ترجمه وحید بزرگی و علبرضا طیب | انتشارات رسا
 • چهارچوبی نظری برای بررسی سیاست تطبیقی، تالیف آلموند و پاول، ترجمه علیرضا طیب | انتشارات مدیریت دولتی

 

درس جهان سوم و مسائل آن

 •  مسائل سیاسی اقتصادی جهان سوم، تالیف احمد ساعی | انتشارات سمت
 • درآمدی بر مسائل جهان سوم، تالیف احمد ساعی | انتشارات قومس

 

درس اندیشه های سیاسی (غرب و اسلام)

 • اندیشه سیاسی در اسلام معاصر، تالیف حمید عنایت | انتشارات خوارزمی
 • مبانی اندیشه های سیاسی در اسلام، تالیف سید صادق حقیقت | انتشارات سمت

 

درس تحولات سیاسی اجتماعی ایران (از مشروطیت تا کنون)

 • تحولات سیاسی اجتماعی ایران ۱۳۳۲ – ۱۳۲۰، تالیف صادق زیبا کلام | انتشارات سمت
 • تاریخ روابط خارجی ایران (از ابتدای صفویه تا پایان جنگ جهانی دوم) تالیف عبدالرضا هوشنگ مهدوی | انتشارات امیرکبیر

 

منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل 1400 | زبان تخصصی

 • مجموعه آزمون های طبقه بندی شده کارشناسی ارشد مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل، آزمون زبان تخصصی، تالیف جواد نیکنام | انتشارات میزان
 • انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم سیاسی (English for the Students of Political Science) (2 و ۱)، تالیف هرمز داورپناه | انتشارات سمت

 

درس زبان عمومی

 • کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران | انتشارات مبتکران
 • کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی | انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور

برای دریافت مشاوره در زمینه منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل 1400 می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 02126295595 تماس بگیرید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا