کارشناسی ارشدمشاوره تحصیلی کارشناسی ارشد

منابع کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی 1400 | دروس امتحانی آزمون ۱۴۰۰

مجموعه امتحانی زیست شناسی گیاهی رشته ای شناور در کنکور کارشناسی ارشد است. کلیه داوطلبان می‌توانند همزمان در آزمون این رشته و یک رشته اصلی ثبت نام نمایند. به دلیل شناور بودن رشته، ممکن است علاقه مندان این مجموعه امتحانی با منابع مطالعاتی این رشته آشنایی نداشته باشند. به همین علت در ادامه منابع کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی 1400 ارائه می‌شود. توصیه می‌کنیم داوطلبان برای گزینش بهترین منابع، با کارشناسان مرکز مشاوره دانتل مشورت نمایند. برای مشاوره تحصیلی تلفنی با مشاوران مجموعه دانتل با شماره های زیر تماس بگیرید.

 

برای دریافت مشاوره در زمینه منابع کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی 1400 می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 02126295595 تماس بگیرید.

 

منابع کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی 1400

رشته زیست شناسی گیاهی یکی از رشته های گروه علوم پایه است که به عنوان رشته شناور شناخته می‌شود. این مجموعه امتحانی متشکل از یک رشته و سه گرایش متفاوت است. همچنین گرایش های این مجموعه در سه گروه کد ضریب دسته بندی می‌شوند که در ادامه تشریح می‌گردد. علاقه‌مندان می‌توانند رشته زیست شناسی گیاهی را به عنوان مجموعه دوم امتحانی در فرم ثبت نام خود درج نمایند. در این صورت امکان انتخاب یک رشته اصلی به عنوان رشته امتحانی اول نیز برای داوطلبان وجود خواهد داشت. چنانچه زیست شناسی گیاهی مجموعه امتحانی اول داوطلبان باشد، امکان انتخاب مجموعه امتحانی دیگری وجود نخواهد داشت.

عناوین دروس در آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی

عناوین دروس مطرح در آزمون کنکور ارشد زیست شناسی گیاهی محیط زیست مشتمل بر 5 درس است. عناوین دروس و تعداد سوالات و ضرایب دروس در هر کد ضریب در جدول زیر درج شده است.

ردیفنام درس امتحانیتعداد سوالات مطرح در آزمونکد ضریب 
123
1زبان عمومی و تخصصی انگلیسی30222
2مجموعه زیست شناسی شامل گیاهی، جانوری، میکروبی، سلولی و مولکولی، ژنتیک، بیوشیمی، بیوفیزیک، اکولوژی و تکامل35333
3    فیزیولوژی گیاهی30422
4سیستماتیک گیاهی20242
5تکوین گیاهی شامل ریخت شناسی، تشریح، ریخت زائی و اندام زائی20224

گرایش های کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی

این مجموعه امتحانی مشتمل بر 3 گرایش تفکیک شده است. هرکدام از گرایش دارای کد ضریب جداگانه ای می‌باشد. بهتر است داوطلبان برای انجام برنامه ریزی مطالعاتی دقیق تر، گرایش هدف خود را از ابتدا مشخص نمایند.

ردیفرشتهگرایشکد ضریب
1زیست شناسی گیاهیفیزیولوژی1
سیستماتیک و بوم شناسی2
سلولی و تکوینی3

منابع کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی | لیست منابع

انتخاب منبع مطالعاتی برای داوطلبان کنکور چالش برانگیز است. ممکن است داوطلبانی با انتخاب نادرست کتب از مسیر صحیح قبولی منحرف شده باشند. از این رو لیستی از منابع مطالعاتی با ارزش در ادامه منتشر می‌شود تا علاقه‌مندان بتوانند بدون دغدغه منبع مناسب شرایط خود را انتخاب نمایند.

منابع کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی 1400 پ زبان

ردیفنام کتابنویسندهانتشارات
1کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل جنگل
2گرامر کاربردی زبان انگلیسیشهاب اناری و همکارانمبتکران
3مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی سازمان سنجش و آموزش
4زبان تخصصی زیست شناسیطیبه هاشمیدی نگار
5A scientific English textbook for biology studentsعیسی جرجانیعلوم کشاورزی

منابع کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی 1400 | زیست شناسی

ردیفعنوان درسنام کتابنویسندهانتشارات
1گیاهیسیستماتیک گیاهی: اصول و روش های رده بندیرحیمی نژاد و همکارانمرکز نشر دانشگاهی
آناتومی گیاهیآذر نوش جعفری و همکارانجهاد داشگاهی فردوسی مشهد
گیاه شناسی پایه جلد ۱ و ۲احمد قهرماندانشگاه تهران
رده بندی گیاهی جلد ۱ و ۲ولی الله مظفریانامیرکبیر
2جانوریمبانی زیست شناسی (زیست شناسی سلول – رده بندی جانوری)ابوالقاسم امینامیرکبیر
زیست شناسی جانوریمهرشاد ابوحمزه و آرزو ابوحمزهدانش پژوهان جوان
3میکروبیمیکروب شناسی پزشکیاستوارت واکربشری
میکروبیولوژی عمومیمنوچهر شهامت و فریدون ملک زادهدانشگاه تهران
4سلولی و مولکولیمباحثی از بیولوژی سلولی و مولکولیرسول صالحیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مبانی زیست شناسی سلولیبروس آلبرتساندیشه رفیع
زیست شناسی سلولی و مولکولی جلد ۱ و ۲احمد مجد و سید محمدعلی شریعت زادهآییژ
ژنتیک مولکولیجیمز واتسوندانشگاه تهران
5ژنتیکپرسش های چهارگزینه ای ژنتیکمریم خالصیدیباگران تهران
ژنتیک پزشکی تامپسونرابرت نوسبام، ردریک مک اینز و هانتینگتن ویلارد،سماط
6بیوشیمیبیوشیمی عمومی جلد ۱ و۲پرویز شهبازی و ناصر ملک نیادانشگاه تهران
درسنامه جامع بیوشیمیخیرالله رفیعی و امیر ساسان توتونچیاندیشه رفیع
اصول بیوشیمی (Principles of Biochemistry) انسانی هارپر با بهره گیری از کتابهای Devlin و Lehningerحامد افتخاری، ناصر ملک نیاکتاب میر
بیوشیمیپانته آ ایزدی و پروین پاسالاردیباگران تهران
7بیوفیزیکبیوفیزیکبیژن رنجبردانشگاه تربیت ‏مدرس
بیوفیزیکمصطفی رضایی طاویرانی و دیگراناندیشه ظهور
مبانی بیوفیزیکجمشیدخان چمنی و محمدرضا حسین دختدانشگاه فردوسی مشهد
8اکولوژیاکولوژیمعصومه عمیدعطاپور
اکولوژی عمومیمحمدرضا اردکانیدانشگاه تهران
9تکاملتکامل موجودات زندههنگامه علی بیکفیروزه
تکامل موجودات زندهمحمد مرادی قرخلونیکان کتاب
تکامل موجودات زندهالهام نوروزی و اشرف الدین سخن سنجآییژ
تکامل زیستی (تغییر و تحول موجودات زنده)کاظم پریور و محمد نبیونیپیشروان

منابع کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی 1400 | فیزیولوژی گیاهی

ردیفنام کتابنویسندهانتشارات
1فیزیولوژی گیاهیلینکلن تایز و ادواردو زایگرواژگان خرد
2فیزیولوژی گیاهیافراسیاب راهنماپوران پژوهش
3فیزیولوژی گیاهان زراعیفرانکلین پی یرس گاردنر، آربرنت پی یرس و راجرال میشلجهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد)
4فیزیولوژی گیاهان زراعیوستون، مترجمان علی احمدی و عادل سی وسه مردهدانشگاه تهران

منابع کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی 1400 | سیستماتیک گیاهی

ردیفنام کتابنویسندهانتشارات
1سیستماتیک گیاهی: اصول و روش های رده بندیرحیمی نژاد و همکارانمرکز نشر دانشگاهی
2سیستماتیک گیاهیمریم زارع و همکارانجهاد دانشگاهی مشهد

لیست منابع تکوین گیاهی شامل ریخت شناسی، تشریح، ریخت زائی و اندام زائی

ردیفعنوان درسنام کتابنویسندهانتشارات
1ریخت شناسی و تشریحآزمایشگاه ریخت شناسی و تشریح گیاهیفریده دخت سیدمظفریدانشگاه پیام نور
تشریح و مرفولوژی گیاهی، ساختار و ریخت شناسی گیاهیعلی سالیانی و جواد قریشی الحسینیبه نشر
ریخت شناسی و تشریح گیاهیفیروزه چلبیانآییژ
ریخت شناسی و تشریح گیاهیزهرا نجفیدانشگاه زابل
2ریخت زائی و اندام زائیارگانوژنز و مورفوژنز گیاهیمرتضی عطریجهاد دانشگاهی دانشگاه ارومیه
نمو گیاهی، اساس یاخته ایآر اف لیندونمروارید
ریخت زائی و اندام زائیفریده دخت سید مظفریدانشگاه پیام نور
فیزیولوژی گیاهی جلد ۱ تا ۴ابراهیم زادهدانشگاه تهران

سوالات متداول

  • معتبرترین منابع کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی چیست؟

لیست کاملی از منابع مورد تائید کارشناسان در متن مقاله ارائه شده است.

  • آیا علاوه بر رشته زیست شناسی گیاهی می‌توان در آزمون رشته دیگری نیز در مقطع ارشد شرکت نمود؟

بله. این رشته شناور است و داوطلبان می‌توانند در آزمون یکی از رشته های اصلی نیز ثبت نام نمایند.

  • منایع کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی دانشگاه آزاد چیست؟

منابع کنکور دانشگاه آزاد و دولتی به دلیل ادغام آزمون کنکور،مشترک است.

برای دریافت مشاوره در زمینه منابع کنکور کارشناسی ارشد آمار 1400 می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 02126295595 تماس بگیرید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا