کارشناسی ارشدمشاوره تحصیلی کارشناسی ارشد

منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 1400 | دروس و ضرایب آزمون ۱۴۰۰

مهم ترین گام در برنامه ریزی برای کنکور کارشناسی ارشد، تهیه منابع مطالعاتی و تستی استاندارد است. داوطلبان باید با توجه به رشته و گرایش تحصیلی مورد تقاضا و همچنین درنظر گرفتن ضرایب دروس و تعیین درسهای مهم، برای هر درس خود یک منبع مطالعاتی معتبر تهیه کنند که تمام مباحث را پوشش می‌دهد. کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری برگزار می‌شود و از فاصله زمانی بین ثبت نام تا اجرای آزمون، داوطلبان چند ماه فرصت دارند که خود را برای شرکت در آزمون آماده کنند. در ادامه به معرفی بهترین منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 1400 پرداخته ایم. شما داوطلبان عزیز می‌توانید برای دریافت مشاوره تخصصی برنامه ریزی کنکور ارشد، با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل در ارتباط باشید. برای مشاوره تحصیلی تلفنی با مشاوران مجموعه دانتل با شماره های زیر تماس بگیرید.

 

برای دریافت مشاوره در زمینه منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 1400 می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره ----- تماس بگیرید.

 

گرایش های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

پیش از بررسی منابع کنکور ارشد مهندسی مکانیک، ابتدا لازم است بررسی کنیم که این رشته در مقطع ارشد چند گرایش دارد و برای ورود به هر گرایش چه دروسی مهم تر هستند. مجموعه مهندسی مکانیک در آزمون کارشناسی ارشد، مجموعا شامل 11 رشته است و شما با ثبت نام در آزمون مجموعه مهندسی مکانیک، می‌توانید وارد یکی از این رشته ها شوید.

 • مهندسی مکانیک
 • مهندسی خودرو
 • مهندسی مکاترونیک
 • مهندسی پزشکی
 • مهندسی تسلیحات
 • مهندسی سیستم های انرژی
 • مهندسی انرژی های تجدیدپذیر
 • مهندسی هسته ای
 • مهندسی هوافضا
 • مهندسی ماشین های ریلی
 • مهندسی سیستم های میکرو و نانو الکترو مکانیک

هرکدام از این رشته شامل چند گرایش هستند اما گرایش های تخصصی رشته مهندسی مکانیک، 7 گرایش زیر می‌باشد:

 •  ساخت و تولید
 • طراحی کاربردی
 •  تبدیل انرژی
 • مواد مرکب
 • دریا
 •  طراحی و ساخت خودرو
 • جوش

 

عناوین دروس امتحانی و ضرایب دروس کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

با مدرک کارشناسی مهندسی مکانیک، می‌توانید وارد 11 رشته فوق شوید و دروس امتحانی نیز یکسان هستند ولی با ضرایب متفاوت. عناوین دروس امتحانی، شامل موارد زیر هستند:

 •  زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)
 • ریاضیات (ریاضی عمومی 1و2، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی)
 • حرارت و سیالات (ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت)
 • جامدات (استاتیک، مقاومت مصالح، طراحی اجزاء)
 • دینامیک و ارتعاشات (دینامیک، ارتعاشات، دینامیک ماشین، کنترل)
 • ساخت و تولید (ماشین ابزار، قالب پرس، علم مواد، تولید مخصوص، هیدرولیک و نیوماتیک)

ضریب هر یک از دروس فوق، در رشته ها و گرایش های مختلف به صورت زیر است:

ضرایب منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
عنوان رشته و گرایش تحصیلیمواد امتحانیضریب
مهندسی مکانیک – ساخت و تولیدزبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)1
ریاضیات (ریاضی عمومی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی)3
حرارت و سیالات (ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت)2
مهندسی مکانیک – جوشجامدات (استاتیک، مقاومت مصالح، طراحی اجزا)3
دینامیک و ارتعاشات (دینامیک، ارتعاشات، دینامیک ماشین، کنترل)2
ساخت و تولید (ماشین ابزار، قالب پرس، علم مواد، تولید مخصوص، هیدرولیک و نیوماتیک)4
مهندسی مکانیک – طراحی کاربردیزبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)1
تسلیحات – سلاح و مهماتریاضیات (ریاضی عمومی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی)2
مهندسی هوافضا – فناوری ماهوارهحرارت و سیالات (ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت)2
مهندسی ماشین های ریلیجامدات (استاتیک، مقاومت مصالح، طراحی اجزا)3
دینامیک و ارتعاشات (دینامیک، ارتعاشات، دینامیک ماشین، کنترل)3
مهندسی مکانیک – تبدیل انرژیزبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)1
مهندسی سیستم های انرژی – تکنولوژی و انرژی
مهندسی سیستم های انرژی – انرژی و محیط زیستریاضیات (ریاضی عمومی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی)2
مهندسی سیستم های انرژی – سیستم های انرژی
مهندسی انرژی های تجدیدپذیرحرارت و سیالات (ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت)3
مهندسی هسته ای – کاربرد پرتوها
مهندسی هسته ای – گداخت هسته ایجامدات (استاتیک، مقاومت مصالح، طراحی اجزا)2
مهندسی هسته ای – مهندسی راکتور
مهندسی هسته ای – مهندسی پرتوپزشکیدینامیک و ارتعاشات (دینامیک، ارتعاشات، دینامیک ماشین، کنترل)2
مهندسی هسته ای – مهندسی چرخه سوخت
مهندسی پزشکی – بیومکانیکزبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)3
ریاضیات (ریاضی عمومی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی)4
مهندسی پزشکی – توان بخشیحرارت و سیالات (ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت)3
جامدات (استاتیک، مقاومت مصالح، طراحی اجزا)4
مهندسی پزشکی – ورزشدینامیک و ارتعاشات (دینامیک، ارتعاشات، دینامیک ماشین، کنترل)3
ساخت و تولید (ماشین ابزار، قالب پرس، علم مواد، تولید مخصوص، هیدرولیک و نیوماتیک)3
مهندسی مکانیک – مواد مرکبزبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)2
ریاضیات (ریاضی عمومی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی)3
مهندسی مکانیک – دریاحرارت و سیالات (ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت)3
جامدات (استاتیک، مقاومت مصالح، طراحی اجزا)3
مهندسی خودرو – قوای محرکه خودرودینامیک و ارتعاشات (دینامیک، ارتعاشات، دینامیک ماشین، کنترل)2
مهندسی مکانیک – طراحی و ساخت خودروزبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)2
ریاضیات (ریاضی عمومی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی)3
مهندسی خودرو – طراحی سیستم های دینامیکی خودروحرارت و سیالات (ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت)1
جامدات (استاتیک، مقاومت مصالح، طراحی اجزا)3
دینامیک و ارتعاشات (دینامیک، ارتعاشات، دینامیک ماشین، کنترل)4
مهندسی خودرو – سازه و بدنه خودروزبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)2
ریاضیات (ریاضی عمومی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی)3
حرارت و سیالات (ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت)2
جامدات (استاتیک، مقاومت مصالح، طراحی اجزا)4
دینامیک و ارتعاشات (دینامیک، ارتعاشات، دینامیک ماشین، کنترل)3
مهندسی مکاترونیکزبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)1
ریاضیات (ریاضی عمومی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی)2
حرارت و سیالات (ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت)2
جامدات (استاتیک، مقاومت مصالح، طراحی اجزا)2
دینامیک و ارتعاشات (دینامیک، ارتعاشات، دینامیک ماشین، کنترل)3
ساخت و تولید (ماشین ابزار، قالب پرس، علم مواد، تولید مخصوص، هیدرولیک و نیوماتیک)2
مهندسی سیستم های میکرو و نانوالکترومکانیکزبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)1
ریاضیات (ریاضی عمومی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی)2
حرارت و سیالات (ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت)1
جامدات (استاتیک، مقاومت مصالح، طراحی اجزا)2
دینامیک و ارتعاشات (دینامیک، ارتعاشات، دینامیک ماشین، کنترل)1
ساخت و تولید (ماشین ابزار، قالب پرس، علم مواد، تولید مخصوص، هیدرولیک و نیوماتیک)4

 

منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 1400

حال که از گرایش ها و ضرایب دروس امتحانی رشته مهندسی مکانیک اطلاع یافتید، در ادامه شما را با منابع امتحانی هر یک از دروس آشنا می سازیم:

 

منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 1400 | ریاضی عمومی 1 و 2

 • حساب دیفرانسیل و انتگرال، تالیف لوئیس لیتهلد، سیامک کاظمی و مهدی بهزاد، انتشارات فاطمی
 • ریاضی ۱ و ۲، تالیف دکتر محمدصادق معتقدی | انتشارات میعاد
 • حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، تالیف جورج برینتن توماس، راس فینی | انتشارات مرکزنشر دانشگاهی

 

منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 1400 | معادلات دیفرانسیل

 • معادلات دیفرانسیل، تالیف دکتر محمدصادق معتقدی | انتشارات میعاد
 • معادلات دیفرانسیل، تالیف محسن لطف زمان | انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر
 •  معادلات یفرانسیل، تالیف فرزین حاجی جمشیدی | انتشارات تاخ

 

منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 1400 | ریاضیات مهندسی

 • ریاضی مهندسی، تالیف دکتر مسعود نیکوکار | انتشارات آزاده
 • ریاضیات مهندسی پیشرفته (جلد ۲)، تالیف اروین کریزیگ، مترجم علی اکبر عالم زاده | انتشارات پیام کوثر
 • ریاضیات مهندسی پیشرفته (جلد ۱)، تالیف اروین کریزیگ، مترجمان سیامک کاظمی و حسین فرمان | انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

 

منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 1400 | ترمودینامیک

 • ترمودینامیک مهندسی شیمی، تالیف محمد سمیع پور | انتشارات پوران پژوهش
 •  ترمودینامیک، تالیف ریچارد دادوین زونتاگ، کلاوس بورگناک و گوردن جان ون وایلن، مترجم بهرام پوستی | انتشارات کتاب دانشگاهی
 • ترمودینامیک, تالیف جک فیلیپ هلمن, ترجمه محمدرضا مدرس رضوی | انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

 

درس مکانیک سیالات

 • مکانیک سیالات، تالیف محسن لطف زمان | انتشارات جهاد دانشگاهی امیرکبیر
 • مکانیک سیالات، تالیف رابرت فاکس و آلن مک دونالد، مترجم بهرام پوستی | انتشارات کتاب دانشگاهی
 • مکانیک سیالات، تالیف ایروینگ هرمن شیمز، مترجم بهرام پوستی | انتشارات علوم دانشگاهی

 

درس انتقال حرارت

 •  انتقال حرارت، تالیف فیلیپ هلمن، مترجم ملک زاده | انتشارات فربد
 • انتقال حرارت، تالیف فرانک پ این کورپرا، مترجم اصغر رستمی | انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان

 

منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 1400 | استاتیک

 • استاتیک، تالیف فردیناندپیر بیر و الوود راسل جانستون، ترجمه بهرام پوستی | انتشارات متفکران
 • آمادگی آزمون کارشناسی ارشد استاتیک، تالیف محسن لطف زمان | انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر

 

درس مقاومت مصالح

 • مقاومت مصالح، تالیف محسن لطف زمان | انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر
 • پرسشهای چهارگزینه ای مقاومت مصالح، تالیف نادر فنایی | انتشارات دیباگران تهران
 • مقاومت مصالح، تالیف هیبلر، مترجمان محمود شریعتی و محمدجواد مغربی | انتشارات دانشگاه شاهرود

 

منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 1400 | طراحی اجزا

 • طراحی اجزاء ماشین، تالیف مریل فرانکلین اسپاتس، ترجمه هدایت موتابی | انتشارات آشینا
 • اصول طراحی ماشین، تالیف پ آرلف، ترجمه پرویز هجرتی | انتشارات گوتنبرگ
 • اصول طراحی اجزای ماشین، تالیف رابرت جووینال, کورت مارشک, ترجمه سید اسماعیل رضوی و نقدعلی چوپانی | انتشارات دانشگاه صنعتی سهند

درس دینامیک

 • دینامیک، تالیف محسن لطف زمان | انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • راهنمای مکانیک مهندسی دینامیک، تالیف ایروینگ هرمن شیمز، مترجم بهرام پوستی | انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی

 

منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 1400 | ارتعاشات

 • تئوری و مسائل ارتعاشات مکانیکی، تالیف ویلیام ستو، مترجم عبدالرضا قایمی | انتشارات جزیل، ارمیا
 • تشریح مسائل ارتعاشات مکانیکی، تالیف ویلیام تیرل تامسون، مترجم علی کلانتری | انتشارات ناقوس

 

درس دینامیک ماشین

 • دینامیک ماشین ها، تالیف سیدعلی اکبر موسویان | انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 • سینماتیک و دینامیک ماشین ها، تالیف جورج هنری مارتین، ترجمه محمد اسماعیل پازوکی | انتشارات یزدان

 

منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 1400 | کنترل

 • سیستم های کنترل خطی، تالیف بنجامین کو، مترجم فرید گل نراقی و حسن شادکام انور | انتشارات گسترش علوم پایه
 • کنترل، تالیف مهدی تابع ارجمندی و حمیدرضا سلیمی | انتشارات توران
 • کنترل، تالیف محسن لطف زمان | انتشارات جهاد دانشگاهی (دانشگاه امیرکبیر)

 

منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک | درس ماشین ابزار

 • وانایی ماشینکاری براساس سرفصل درس توانایی ماشینکاری کارشناسی ساخت و تولید، تالیف جوادرضا اسفندیاری | انتشارات طراح
 • توانایی ماشینکاری و ماشین ابزار: با عنوان مبانی ماشینکاری و ماشینهای ابزار، تالیف محمد رضا خویی و محمدرضا افضلی | انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

 

درس قالب پرس

 • طراحی و ساخت قالب و قیود، تالیف عبدالله ولی نژاد | انتشارات طراح
 • اصول پرسکاری و طراحی قالب های پرس، تالیف دونالد اری، ترجمه مسعود رخش خورشید | انتشارات جهان نو

 

درس علم مواد

 • اصول علم مواد (ساختار، خواص و مهندسی مواد)، تالیف حسین تویسرکانی | انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان
 • اصول مهندسی و علم مواد، تالیف لارنس ون ولک، مترجم فخرالدین اشرفی زاده | انتشارات مرکز نشردانشگاهی

 

درس تولید مخصوص

 • روش های ماشینکاری مدرن، تالیف فرزاد بیغال | انتشارات طراح
 • تولید مخصوص، تالیف مهدوی نژاد | انتشارات دانشگاه تهران

 

درس هیدرولیک و نیوماتیک

 • هیدرولیک و نیوماتیک، تالیف حمیدرضا رستمی | انتشارات فنی و حرفه ای
 • هیدرولیک صنعتی، تألیف احمدرضا مدینه و حسین دلایلی | انتشارات کانون پژوهش

 

درس زبان تخصصی

 • انگلیسی فنی برای مهندسی مکانیک (Technical English for mechanical engineering)، تالیف مجتبی شریعتی | انتشارات گسترش علوم پایه

 

درس زبان عمومی

 • کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل | انتشارات جنگل
 • کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی، انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور

 

برای دریافت مشاوره در زمینه منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 1400 می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره ----- تماس بگیرید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا