کنکور سراسریمشاوره کنکور سراسری

تعداد سوالات کنکور سراسری ۱۴۰۳ | زمان پاسخگویی به سوالات

کانال تلگرام تحصیلی     

تعداد سوالات کنکور سراسری ۱۴۰۳ و زمان پاسخگویی یکی از سوالات مهم داوطلبان کنکور سراسری است. بسیار اهمیت دارد که داوطلبان از تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات اطلاع داشته باشند تا بتوانند زمان خود را در سر جلسه آزمون مدیریت کنند. عدم مدیریت زمان منجر به عواقب جبران ناپذیری می شود. در این صورت ممکن است داوطلب با وجود اینکه اطلاعات کافی برای پاسخگویی به سوالات را دارد اما زمان کافی برای این کار را نداشته باشد. با توجه به اهمیت مدیریت زمان در کنکور سراسری در این مقاله به بررسی کامل سوالات کنکور سراسری و زمان پاسخگویی پرداخته ایم پس تا انتها همراه ما باشید.

 

تعداد سوالات کنکور و زمان پاسخگویی ۱۴۰۳

هر ساله کنکور سراسری در تاریخ مشخصی برگزار می شود و دوطلبان باید به سوالات مختلف دفترچه در مدت زمان مشخص پاسخ دهند. مدت زمان پاسخگویی به سوالات با توجه به تفاوت بین گروه های آزمایشی و دروس هر رشته با یکدیگر متفاوت است.

در سال 1403 بر کنکور سراسری تغییرات زیادی اعمال شد که از آن ها می توان به برگزاری آزمون در دو نوبت و حذف سوالات عمومی اشاره کرد. با وجود این تغییرات بسیاری از داوطلبان در مورد تعداد سوالات کنکور ۱۴۰۳ و زمان پاسخگویی به سوالات دچار ابهام شده اند. به همین دلیل در ادامه به بررسی کامل آن می پردازیم. در جدول زیر زمان برگزاری کنکور تیر ماه ۱۴۰۲ در همه گروه های آزمایشی را قرار داده ایم.

زمان برگزاری کنکور تیر ماه ۱۴۰۲

گروه آزمایشی زمان برگزاری ساعت 
علوم تجربی  صبح روز 15 تیر ماه 1402 8 صبح
ریاضی فیزیک صبح روز 14 تیر ماه 1402 8 صبح
علوم انسانی صبح روز 14 تیر ماه 1402 8 صبح
زبان های خارجی عصر روز 15 تیر ماه 1402 14.30 عصر
هنر عصر روز 14 تیر ماه 1402 14.30 عصر

بخوانید: ثبت نام کنکور

 

تعداد سوالات کنکور تجربی ۱۴۰۳ | زمان پاسخگویی به سوالات تجربی

دفترچه سوالات اختصاصی کنکور تجربی در سال 1403 متشکل از 3 دفترچه می باشد. این دفترچه ها شامل سوالات ریاضی، زیست شناسی، فیزیک، شیمی و زمین شناسی می باشند. به طور کلی داوطلبان 180 دقیقه برای پاسخگویی به این چهار دفترچه زمان دارند. 

دفترچه سوالات اختصاصی تجربی شامل دفترچه زیست شناسی با ۴۵ سوال، دفترچه سوالات شیمی و فیزیک با مجموعا ۶۵ سوال و دفترچه سوالات ریاضی و زمین شناسی است که مجموعا ۴۵ سوال دارد. تعداد سوالات کنکور و مدت زمان پاسخگویی به هر درس در کنکور تجربی به شرح زیر می باشد. 

سوال زمان پاسخگویی
45 سوال زیست شناسی 45 دقیقه زمان
35 سوال شیمی 75 دقیقه زمان
30 سوال فیزیک
30 سوال ریاضی 60 دقیقه زمان
15 سوال زمین شناسی
30 سوال اختصاصی برای داوطلبان بهیاری 20 دقیقه زمان

 

تعداد سوالات کنکور ریاضی 1403 | زمان پاسخگویی به سوالات ریاضی

سوالات اختصاصی ریاضی در دو دفترچه در اختیار داوطلبان قرار می گیرد. سوالات اختصاصی کنکور ریاضی شامل ریاضی، فیزیک و شیمی می باشد. دفترچه سوالات ریاضی و سوالات فیزیک و شیمی مجزا از یکدیگر هستند.

دفترچه اول کنکور ریاضی شامل درس زبان است که حاوی ۴۰ سوال می باشد. دفترچه دوم نیز به سوالات دروس فیزیک و شیمی اختصاص دارد و مجموعا ۶۵ سوال را در بر می گیرد. به طور کلی دفترچه اختصاصی کنکور ریاضی شامل 105 سوال است که داوطلبان 145 دقیقه برای پاسخگویی به آن زمان دارند. تعداد سوالات کنکور سراسری 1403 و زمان پاسخگویی هر درس در کنکور ریاضی به شرح زیر می باشد.

سوال زمان پاسخگویی
40 سوال ریاضی 70 دقیقه زمان
35 سوال فیزیک 75 دقیقه زمان
30 سوال شیمی

 

تعداد سوالات کنکور انسانی ۱۴۰۳ | زمان پاسخگویی به سوالات انسانی

سوالات اختصاصی کنکور انسانی شامل 2 دفترچه است. دفترچه اول شامل دروس ریاضی، فارسی،  علوم اجتماعی و روان شناسی می باشد که مجموعا ۸۰ سوال دارد. در دفترچه دوم نیز دروس عربی، تاریخ، جغرافیا، فلسفه و منطق به داوطلبان ارائه می شود که مجموع سوالات ۶۵ خواهد بود.

به طور کلی سوالات اختصاصی کنکور انسانی شامل 160 سوال است که 160 دقیقه زمان پاسخ گویی برای آن ها در نظر گرفته شده است. تعداد سوالات کنکور سراسری ۱۴۰۳ و زمان پاسخگویی هر درس کنکور انسانی به شرح زیر می باشد.

سوال زمان پاسخگویی
20 سوال ریاضی 85 دقیقه زمان
30 سوال ادبیات فارسی
15 سوال علوم اجتماعی
15 سوال روانشناسی
20 سوال عربی 75 دقیقه زمان
13 سوال تاریخ
12 سوال جغرافیا
20 سوال فلسفه و منطق
80 سوال اختصاصی علوم و معارف اسلامی 75 دقیقه زمان

همچنین داوطلبان گروه علوم و معارف اسلامی نیز دفترچه اختصاصی خود را در جلسه آزمون دریافت خواهند کرد. تعداد سوالات کنکور علوم و معارف اسلامی 80 سوال می باشد و داوطلبان باید در مدت 75 دقیقه به این سوالات پاسخ دهند. 

تعداد سوالات کنکور

 

تعداد سوال کنکور هنر 1403 | زمان پاسخگویی به سوالات هنر

سوالات اختصاصی کنکور هنر در یک دفترچه در اختیار داوطلبان قرار می گیرد. این دفترچه دروس درک عمومی هنر، درک عمومی ریاضی فیزیک و خلاقیت تصویری و تجسمی را شامل می شود.

دفترچه سوالات کنکور هنر شامل ۵۰ سوال درک عمومی هنر، ۳۰ سوال درک عمومی ریاضی فیزیک و ۲۰ سوال خلاقیت تصویری و تجسمی می باشد. دروس اختصاصی هنر 100 سوال است که داوطلبان 115 دقیقه برای پاسخگویی به آن زمان دارند. تعداد سوالات کنکور سراسری و زمان پاسخگویی به سوالات کنکور هنر به شرح زیر می باشد.

سوال زمان پاسخگویی
50 سوال درک عمومی هنر 115 دقیقه زمان
30 سوال درک عمومی ریاضی فیزیک
20 سوال خلاقیت تصویری و تجسمی

 

تعداد سوالات کنکور زبان خارجه ۱۴۰۳ | زمان پاسخگویی به سوالات زبان

سوالات اختصاصی کنکور سراسری زبان در یک دفترچه ارائه می شود. داوطلبان باید به 70 سوال زبان خارجی تخصصی در 105 دقیقه زمان پاسخ دهند. کنکور زبان به دو بخش گنکور زبان انگلیسی و زبان غیر انگلیسی تقسیم می شود. تعداد سوالات کنکور 1403 و زمان پاسخگویی هر درس کنکور زبان به شرح زیر می باشد.


درس
زمان پاسخگویی
(ویژه متقاضیان زبان انگلیسی) 70 سوال زبان تخصصی  105 دقیقه زمان
(ویژه متقاضیان زبان غیر انگلیسی) 70 سوال زبان آلمانی 105 دقیقه زمان
70 سوال زبان فرانسه
70 سوال زبان ایتالیایی
70 سوال زبان روسی

 

سوالات عمومی کنکور سراسری

در سال های اخیر یک دفترچه مجزا با عنوان دفترچه سوالات عمومی به داوطلبان ارائه می شد. در این دفترچه 100 سوال شامل دروس ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، عربی و دینی وجود داشت. اما در سال 1403 این دفترچه به طور کل حذف شد و داوطلبان در جلسه آزمون به هیچ سوالی از دروس عمومی پاسخ نخواهند داد و تعداد سوالات کنکور فقط دفترچه دروس تخصصی می باشد.

تاثیر دروس عمومی از طریق سوابق تحصیلی اعمال می شود. در هنگام ثبت اطلاعات خود برای ثبت نام کنکور سراسری توجه کنید که اطلاعات به درسی ثبت شوند. چراکه هرگونه مغایرت در محاسبه رتبه مشکل ایجاد کرده و حتی پس از قبولی نیز مشکلاتی همچون رد قبولی را به دنبال خواهد داشت.

 

نحوه پاسخگویی به سوالات کنکور سراسری 1403

در جلسه آزمون داوطلبان هر گروه آزمایشی دفترچه اختصاصی سوالات مربوط به گروه خود را دریافت خواهند کرد و باید پاسخ هر سوال را در پاسخنامه چهارگزینه ای وارد نمایند. در مرحله اول باید پس از دریافت دفترچه سوالات و پاسخنامه، شماره صندلی و کدهای درج شده بر روی آن را با اطلاعات خود تطبیق دهید. در صورت مشاهده هرگونه خطا به مراقبین امتحان اطلاع دهید. 

کنکور سراسری نمره منفی دارد؛ هر پاسخ صحیح سه نمره مثبت داشته و هر پاسخ غلط یک نمره منفی دارد یعنی در صورتی که به سه سوال غلط جواب بدهید، یک سوال درست شما از بین خواهد رفت. پاسخ منفی هیچ تاثیری ندارد پس اگر پاسخی را نمی دانید پاسخ شانسی به آن ندهید. در صورتی که پاسخ های اشتباه شما بیشتر از پاسخ های درست باشد، آن درس نمره منفی می گیرد که تاثیر بسیار بدی بر رتبه و تراز شما خواهد گذاشت. 

 

مشاوره قبولی در کنکور

توجه کنید که کنکور سراسری نمره منفی دارد. هر پاسخ درست 3 نمره مثبت و هر پاسخ غلط یک نمره منفی دارد. بدین معنی که سه پاسخ غلط تاثیر یک پاسخ درست را از بین خواهد برد. در هنگام پاسخ دادن به سوالات کنکور سراسری باید به زمان توجه داشته باشید چراکه در غیر این صورت ممکن است با وجود دانش کافی برای پاسخ دادن به سوالات، زمان کافی در اختیار نداشته باشید.

توصیه می شود که برای اطلاع از نحوه صحیح پاسخگویی به سوالات کنکور از مشاوران متخصص در این حوزه کمک بگیرید. مشاوران تحصیلی تمامی اطلاعات لازم در خصوص تعداد سوالات کنکور سراسری ۱۴۰۳ و زمان پاسخگویی به سوالات و نحوه پاسخگویی و مدیریت زمان را در اختیار شما قرار خواهند داد. متخصصان مرکز مشاوره تحصیلی تلفنی دانتل کو در خدمت شما هستند تا در این زمینه یاری تان کنند.

برای عضویت در کانال اطلاع رسانی می توانید بر روی متن کانال تلگرام مشاوره تحصیلی کلیک کنید و یا در سرچ تلگرام عبارت ” مشاوره تحصیلی دانتل کو ” بنویسید و عضو شوید. 

 

برای دریافت مشاوره در زمینه تعداد سوالات کنکور و زمان پاسخگویی به سوالات می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 02191005066 تماس بگیرید.

 

سوالات متداول

  1. تعداد سوالات کنکور سراسری و زمان پاسخگویی دروس عمومی چند است؟

    دروس عمومی از کنکور سراسری حذف شدده اند و داوطلبان به هیچ سوال عمومی پاسخ نخواهند داد. تاثیر این دروس از طریق سوابق تحصیلی اعمال می شود.

  2. پاسخ ندادن به یک سوال چه نتیجه ای خواهد داشت؟

    پاسخ ندادن به سوالات در کنکور هیچ نمره مثبت یا منفی نخواهد داشد.

  3. منظور از نمره منفی در کنکور سراسری چیست؟

    هر یک پاسخ غلط در کنکور یک نمره منفی خواهد داشت. هر سه پاسخ منفی تاثیر مثبت یک پاسخ درست را از بین خواهد برد.

کانال تلگرام تحصیلی     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره