کارشناسی ارشدمشاوره تحصیلی کارشناسی ارشد

منابع کنکور ارشد علوم ارتباطات اجتماعی ۱۴۰۳

کانال تلگرام تحصیلی     

منابع کنکور ارشد علوم ارتباطات اجتماعی کدامند ؟ کنکور کارشناسی ارشد مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی شامل 8 رشته تحصیلی مجزاست. داوطلبان با شرکت در کنکور ارشد این مجموعه، می‌توانند وارد یکی از رشته های تحصیلی شوند. مواد امتحانی، منابع مطالعاتی و ضرایب دروس در هر یک از رشته های کنکور کارشناسی ارشد مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی متفاوت است.

با توجه به اینکه بیشتر داوطلبان از این موارد اطلاع ندارند، در ادامه ضمن قرار دادن منابع کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی ۱۴۰۳ ، شما را با 8 رشته تحصیلی و همچنین ضرایب دروس آشنا می‌سازیم. برای مشاوره تحصیلی تلفنی با مشاوران مجموعه دانتل با شماره های زیر تماس بگیرید.

برای دریافت مشاوره در زمینه منابع کنکور ارشد علوم ارتباطات اجتماعی ۱۴۰۳ می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 02146291403 تماس بگیرید.

فهرست مطالب

رشته های کنکور کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی

قبل از بررسی منابع کنکور ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، در ابتدا لازم می‌دانیم که شما را از رشته هایی که با ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد مجموعه علوم ارتباط و اجتماعی می‌توانید وارد آنها شوید، مطلع کنیم. کنکور ارشد این مجموعه، شامل 8 رشته تحصیلی زیر است :

 1. علوم ارتباطات اجتماعی
 2. مدیریت رسانه
 3. روزنامه نگاری
 4. ارتباطات
 5. مطالعات فرهنگی و رسانه
 6. دین و رسانه
 7. روزنامه نگاری رادیو و تلویزیون
 8. علوم شناختی

پس با شرکت در آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی، رشته های فوق پیش روی شما قرار می‌گیرد و می‌توانید با تهیه منابع مطالعاتی هر یک از رشته ها که در ادامه معرفی خواهند شد، خود را برای حضور در آزمون آماده کنید.

مواد امتحانی و ضرایب دروس کنکور کارشناسی ارشد مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی 1403

همانطورکه در ابتدا نیز گفته شد، منابع امتحانی و ضرایب دروس هر یک از رشته ها در کنکور کارشناسی ارشد مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی متفاوت است و داوطلبان باید با توجه به رشته ای که انتخاب کرده اند، منابع را تهیه نمایند.

 1. زبان عمومي و تخصصي (انگليسي)
 2. مباني كلي ارتباط جمعي (شناخت وسائل ارتباط جمعي ، نظريه هاي ارتباط اجتماعي ، ارتباط بين المللي مخاطبان ارتباطات جمعي و آثار اجتماعي ارتباطات)
 3. اصول روزنامه نگاري (خبرنويسي، گزارش خبري و شيوه نگارش فارسي)
 4. تاريخ معاصر ايران و جهان و مسائل بين المللي مهم معاصر
 5. نظريه هاي ارتباطات
 6. مفاهيم ارتباط جمعي در رسانه
 7. كاربرد آمار و روش تحقيق
 8. دانش مديريت
 9. زبان فارسي
 10. اخلاق و معارف اسلامي

منابع کنکور ارشد علوم ارتباطات اجتماعی امتحانی هر یک از رشته ها به همراه ضرایب دروس، به صورت زیر است :

منابع کنکور ارشد علوم ارتباطات اجتماعی ۱۴۰۳

 1. زبان عمومي و تخصصي (انگليسي)
 2. مباني كلي ارتباط جمعي (شناخت وسائل ارتباط جمعي ، نظريه هاي ارتباط اجتماعي ، ارتباط بين المللي مخاطبان ارتباطات جمعي و آثار اجتماعي ارتباطات)
 3. اصول روزنامه نگاري (خبرنويسي، گزارش خبري و شيوه نگارش فارسي)
 4. تاريخ معاصر ايران و جهان و مسائل بين المللي مهم معاصر
 5. كاربرد آمار و روش تحقيق

تمام دروس فوق مربوط به رشته علوم ارتباطات اجتماعی هستند؛ همگی دارای ضریب یک می‌باشند. سایر دروس در رشته علوم ارتباطات اجتماعی، ضریب 0 دارند و اگر شما می‌خواهید وارد این رشته شوید، نیازی نیست که سوالات سایر بخش ها را پاسخ دهید.

منابع کنکور ارشد علوم ارتباطات اجتماعی ۱۴۰۳ | رشته مدیریت رسانه

 1. زبان عمومي و تخصصي (انگليسي) : با ضریب 3
 2. مباني كلي ارتباط جمعي (شناخت وسائل ارتباط جمعي ، نظريه هاي ارتباط اجتماعي ، ارتباط بين المللي مخاطبان) : با ضریب 4
 3. كاربرد آمار و روش تحقيق : با ضریب 3
 4. دانش مديريت : با ضریب 4
 5. اخلاق و معارف اسلامي : با ضریب 2

سایر دروس در رشته مدیریت رسانه، ضریب 0 دارند و اگر شما می‌خواهید وارد این رشته شوید، نیازی نیست که سوالات سایر بخش ها را پاسخ دهید.

منابع کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی ۱۴۰۳ | رشته روزنامه نگاری

 1. زبان عمومي و تخصصي (انگليسي) : با ضریب 2
 2. اصول روزنامه نگاري (خبرنويسي، گزارش خبري و شيوه نگارش فارسي) : با ضریب 3
 3. نظريه هاي ارتباطات : با ضریب 3
 4. مفاهيم ارتباط جمعي در رسانه : با ضریب 2
 5. كاربرد آمار و روش تحقيق : با ضریب 2
 6. زبان فارسي : با ضریب 2
 7. اخلاق و معارف اسلامي : با ضریب 2

سایر دروس در رشته روزنامه نگاری، ضریب 0 دارند و اگر شما می‌خواهید وارد این رشته شوید، نیازی نیست که سوالات سایر بخش ها را پاسخ دهید.

منابع کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی ۱۴۰۳ | رشته ارتباطات

 1. زبان عمومي و تخصصي (انگليسي)
 2. مباني كلي ارتباط جمعي (شناخت وسائل ارتباط جمعي ، نظريه هاي ارتباط اجتماعي ، ارتباط بين المللي مخاطبان ارتباطات جمعي و آثار اجتماعي ارتباطات)
 3. اصول روزنامه نگاري (خبرنويسي، گزارش خبري و شيوه نگارش فارسي)
 4. تاريخ معاصر ايران و جهان و مسائل بين المللي مهم معاصر
 5. كاربرد آمار و روش تحقيق

تمام دروس فوق مربوط به رشته ارتباطات هستند و همگی دارای ضریب یک می‌باشند. سایر دروس در رشته ارتباطات، ضریب 0 دارند و اگر شما می‌خواهید وارد این رشته شوید، نیازی نیست که سوالات سایر بخش ها را پاسخ دهید.

منابع کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی ۱۴۰۳ | رشته مطالعات فرهنگی و رسانه

 1. زبان عمومي و تخصصي (انگليسي)
 2. مباني كلي ارتباط جمعي (شناخت وسائل ارتباط جمعي ، نظريه هاي ارتباط اجتماعي ، ارتباط بين المللي مخاطبان ارتباطات جمعي و آثار اجتماعي ارتباطات)
 3. اصول روزنامه نگاري (خبرنويسي، گزارش خبري و شيوه نگارش فارسي)
 4. تاريخ معاصر ايران و جهان و مسائل بين المللي مهم معاصر
 5. كاربرد آمار و روش تحقيق

تمام دروس منابع کنکور ارشد علوم ارتباطات اجتماعی مربوط به رشته مطالعات فرهنگی و رسانه هستند و همگی دارای ضریب یک می‌باشند. سایر دروس در رشته مطالعات فرهنگی و رسانه، ضریب 0 دارند و اگر شما می‌خواهید وارد این رشته شوید، نیازی نیست که سوالات سایر بخش ها را پاسخ دهید.

منابع کنکور ارشد علوم ارتباطات اجتماعی۱۴۰۳ | رشته دین و رسانه

 1. زبان عمومي و تخصصي (انگليسي) : با ضریب 2
 2. اصول روزنامه نگاري (خبرنويسي، گزارش خبري و شيوه نگارش فارسي) : با ضریب 3
 3. نظريه هاي ارتباطات : با ضریب 3
 4. مفاهيم ارتباط جمعي در رسانه : با ضریب 2
 5. كاربرد آمار و روش تحقيق : با ضریب 2
 6. زبان فارسي : با ضریب 2
 7. اخلاق و معارف اسلامي : با ضریب 2

تمام دروس فوق مربوط به رشته دین و رسانه هستند و همگی دارای ضریب یک می‌باشند. سایر دروس در رشته دین و رسانه، ضریب 0 دارند و اگر شما می‌خواهید وارد این رشته شوید، نیازی نیست که سوالات سایر بخش ها را پاسخ دهید.

منابع کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی ۱۴۰۳ | رشته روزنامه نگاری رادیو و تلویزیون

 1. زبان عمومي و تخصصي (انگليسي) : با ضریب 2
 2. اصول روزنامه نگاري (خبرنويسي، گزارش خبري و شيوه نگارش فارسي) : با ضریب 3
 3. نظريه هاي ارتباطات : با ضریب 3
 4. مفاهيم ارتباط جمعي در رسانه : با ضریب 2
 5. كاربرد آمار و روش تحقيق : با ضریب 2
 6. زبان فارسي : با ضریب 2
 7. اخلاق و معارف اسلامي : با ضریب 2

تمام دروس فوق مربوط به رشته روزنامه نگاری رادیو و تلویزیون هستند و همگی دارای ضریب یک می‌باشند. سایر دروس در رشته روزنامه نگاری رادیو و تلویزیون، ضریب 0 دارند و اگر شما می‌خواهید وارد این رشته شوید، نیازی نیست که سوالات سایر بخش ها را پاسخ دهید.

منابع کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی ۱۴۰۳ | رشته علوم شناختی

 1. زبان عمومي و تخصصي (انگليسي)
 2. مباني كلي ارتباط جمعي (شناخت وسائل ارتباط جمعي ، نظريه هاي ارتباط اجتماعي ، ارتباط بين المللي مخاطبان ارتباطات جمعي و آثار اجتماعي ارتباطات)
 3. اصول روزنامه نگاري (خبرنويسي، گزارش خبري و شيوه نگارش فارسي)
 4. تاريخ معاصر ايران و جهان و مسائل بين المللي مهم معاصر
 5. كاربرد آمار و روش تحقيق

تمام دروس منابع کنکور ارشد علوم ارتباطات اجتماعی مربوط به رشته علوم شناختی هستند و همگی دارای ضریب یک می‌باشند. سایر دروس در رشته علوم شناختی، ضریب 0 دارند و اگر شما می‌خواهید وارد این رشته شوید، نیازی نیست که سوالات سایر بخش ها را پاسخ دهید.

منابع کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی ۱۴۰۳

پس از اطلاع از مواد امتحانی هریک از رشته های کنکور کارشناسی ارشد مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی، در ادامه شما را از منابع مطالعاتی هر یک از دروس این رشته مطلع می‌کنیم. کتابهای فوق استاندارد و در سطح کنکور ارشد هستند و می‌توانید برای هر درس خود 1 یا 2 کتاب را تهیه نمایید.

درس شناخت وسایل ارتباط جمعی

 • مبانی سواد بصری، تالیف دونیس ا. داندیس | انتشارات سروش
 • جامعه شناسی ارتباطات، تالیف باقر ساروخانی | انتشارات اطلاعات
 • جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی، تالیف ژان کازنو، مترجم باقر ساروخانی | انتشارات اطلاعات
 •  شناخت ارتباطات جمعی، تالیف ملوین دفلور – اورت ای. دنیس، مترجم سیروس مرادی | انتشارات دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

درس روش تحقیق

 • روش تحقیق کیفی، تالیف اوه فلیک، ترجمه هادی جلیلی | انتشارات نی
 • مبانی پژوهش در علوم رفتاری، تألیف فرد کرلینجر، ترجمه حسن پاشا شریفی و جعفر نجفی زند | انتشارات آوای نور
 • روش های تحقیق در علوم اجتماعی، تالیف باقر ساروخانی | انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

درس نظریه های ارتباط جمعی، ارتباط بین المللی مخاطبان ارتباطات جمعی و آثار اجتماعی ارتباطات

 • ارتباط شناسی، تألیف دکتر مهدی محسنیان راد | انتشارات سروش
 • مبانی ارتباط جمعی، تألیف سید محمد دادگران | انتشارات فیروزه
 • وسائل ارتباط جمعی، تألیف کاظم معتمد نژاد | انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی

درس دانش مدیریت

 • دانش مدیریت و سازمان،تالیف آرش قشمی | انتشارات علم و دانش
 • مبانی رفتار سازمانی، تالیف استیفن رابینز، مترجم علی پارسائیان، و محمد اعرابی | انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی
 • دانش مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت،تالیف علی اسماعیلی، جعفر طرقی بیدآبادی | انتشارات دانشگاه اصفهان

درس کاربرد آمار

 • آمار، تالیف عادل آذر و منصور مؤمنی و سعید جعفری | انتشارات سمت
 • آمار، تالیف الهه ارسلان و شعله مرادفام | انتشارات کانون فرهنگی آموزش
 • آمار در علوم انسانی، تالیف دکتر علی دلاور | انتشارات دانشگاه پیام نور

درس خبرنویسی، گزارش خبری و شیوه نگارش فارسی

 • گزارش نویسی، چشم عقاب روزنامه نگاری، مهدی فرقانی | انتشارات اطلاعات
 • روزنامه نگاری تخصصی، تالیف حسین قندی | انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها
 • شیوه نگارش فارسی در مطبوعات، تألیف حسین عماد افشار | انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
 • روش های مصاحبه خبری، تالیف مهدی محسنیان راد | انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها

درس مفاهیم ارتباط جمعی در رسانه

 • سواد رسانه ای، تالیف جیمز پاتر، ترجمه اسدی و همکاران | انتشارات سیمای شرق
 • نظریه های ارتباطات، تالیف ورنرسورین، ترجمه علیرضا دهقان | انتشارات دانشگاه تهران
 • عصر اطلاعات (جلد جامعه شبکه ای)، تالیف مانوئل کاستلز، ترجمه علیقلیان | انتشارات طرح نو

درس تاریخ معاصر ایران و جهان و مسائل بین المللی مهم معاصر

 • قدرت های جهان مطبوعات، تالیف مارتین واکر، ترجمه محمد قائدشرفی | انتشارات نشر مرکز
 • تاریخ جنگ سرد، تالیف آندره فونتن، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی | انتشارات نشر نو
 • مطبوعات سیاسی در عصر مشروطیت، تالیف عبدالرحیم ذاکر حسین | انتشارات دانشگاه تهران
 • ران در چهار کهکشان ارتباطی، تالیف مهدی محسنیان راد | انتشارات سروش

درس نظریه های ارتباطات

 • نظریه های ارتباطات، تالیف سورین و تانکارد، مترجم علیرضا دهقان | انتشارات دانشگاه تهران
 • ارتباطات توسعه در جهان سوم، تالیف سرینواس ملکات و لزلی استوز، مترجم شعبانعلی بهرام پور | انتشارات پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
 •  ارتباطات بین الملل (جلد ۱ و ۲)، تالیف معتمدنژآد | انتشارات دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها

درس زبان فارسی

 • زبان و ادبیات فارسی، تالیف مهدی شریفیان | انتشارات مهتاب
 • زبان و ادبیات فارسی، تالیف نورعلی احمدی فالحی | انتشارات گسترش علوم پایه
 • زبان و ادبیات فارسی (عمومی)، تالیف عباسعلی کاشکی | انتشارات نیمروز

درس اخلاق و معارف اسلامی

 • اندیشه اسلامی ۱، تالیف جعفر سبحانی و محمد محمدرضایی | انتشارات دانشگاه پیام نور
 •  اندیشه اسلامی ۲، تالیف جعفر سبحانی و محمد محمدرضایی | انتشارات دانشگاه پیام نور

درس زبان تخصصی

 • زبان انگلیسی، ویژه ارتباطات، تالیف کاظم مزینانی و احمد مرادی | انتشارات آسوریک
 • زبان تخصصی ارتباطات اجتماعی، تالیف فرشاد نجفی اسدالهی | انتشارات فرهیختگان دانشگاه

درس زبان عمومی

 • کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل | انتشارات جنگل
 • کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران | انتشارات مبتکران

بودجه بندی و تعداد سوالات کنکور کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی ۱۴۰۳

کنکور کارشناسی ارشد مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی، شامل 235 سوال است و داوطلبان باید در 120 دقیقه، به این سوالات پاسخ دهند.

تعداد سوالات هر درس، به صورت زیر می‌باشد :

 1. زبان عمومي و تخصصي (انگليسي) : با 30 سوال
 2. مباني كلي ارتباط جمعي (شناخت وسائل ارتباط جمعي ، نظريه هاي ارتباط اجتماعي ، ارتباط بين المللي مخاطبان ارتباطات جمعي و آثار اجتماعي ارتباطات) : با 25 سوال
 3. اصول روزنامه نگاري (خبرنويسي، گزارش خبري و شيوه نگارش فارسي) : با 25 سوال
 4. تاريخ معاصر ايران و جهان و مسائل بين المللي مهم معاصر : با 20 سوال
 5. نظريه هاي ارتباطات : با 25 سوال
 6. مفاهيم ارتباط جمعي در رسانه : با 20 سوال
 7. كاربرد آمار و روش تحقيق : با 25 سوال
 8. دانش مديريت : با 25 سوال
 9. زبان فارسي : با 20 سوال
 10. اخلاق و معارف اسلامي : با 20 سوال

سوالات متداول

 • کنکور کارشناسی ارشد مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی شامل چند رشته است؟

کنکور کارشناسی ارشد مجموعه رشته علوم ارتباطات اجتماعی شامل 8 رشته تحصیلی مجزاست.

 • منابع کنکور ارشد علوم ارتباطات اجتماعی را از کجا بیابیم؟

در سایت دانتل، منابع کنکور ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی قرار داده شده است.

 • درس امتحانی کنکور ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی چیست؟

دروس امتحانی کنکور کارشناسی ارشد مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی در 8 رشته مختلف، متفاوت است که در این مطلب قرار دادیم.

برای دریافت مشاوره در زمینه منابع کنکور ارشد علوم ارتباطات اجتماعی ۱۴۰۳ می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 02146291403 تماس بگیرید.

کانال تلگرام تحصیلی     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره