مدارسمشاوره تحصیلی دانش آموزان

هدایت تحصیلی پایه نهم ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳

کانال تلگرام تحصیلی     

هدایت تحصیلی پایه نهم ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳ یکی از فرآیند های مهم می باشد که هدف از آن راهنمایی دانش آموزان پایه نهم برای انتخاب رشته تحصیلی جهت شروع دوره متوسطه دوم می باشد. انجام فرآیند هدایت تحصیلی با توجه به عوامل مختلفی شامل آزمون های مشاوره ای، نتایج عملکرد های تحصیلی، علاقه مندی ها و استعداد های دانش آموزان و … صورت می گیرد و اینگونه دانش آموزان می توانند رشته های انتخابی خود را الویت بندی کنند. در ادامه اطلاعات تکمیلی پیرامون شرایط و زمان هدایت تحصیلی و حدنصاب نمره لازم برای رشته های مختلف را آورده ایم.

 

هدایت تحصیلی پایه نهم ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳

دانش آموزان پایه نهم برای شروع پایه دهم و دوره متوسطه دوم، باید اقدام به انتخاب رشته در این مقطع نمایند. انتخاب رشته طی این مرحله بسیار حائز اهمیت است و به عوامل بسیاری وابسته می باشد؛ به طوری که اگر دانش آموزان انتخاب رشته نادرستی داشته باشد، شاهد تاثیرات مخرب آن در سال های آینده خواهند بود.

از همین رو لازم است تا دانش آموزان در مقطع نهم، بر اساس توانمندی ها، علاقه مندی ها و همینطور عملکرد های تحصیلی خود، انتخاب رشته نمایند؛ در غیر اینصورت شانس موفقیت بالایی در رشته انتخابی خود نخواهند داشت. با توجه به اینکه موضوع هدایت تحصیلی پایه نهم بسیار موضوع مهمی است، در ادامه به منظور آگاهی والدین و دانش آموزان، اطلاعات جامعی از این فرآیند ارائه کرده ایم.

 

زمان هدایت تحصیلی پایه نهم 1402 – 1403

تمامی دانش آموزانی که در پایه نهم متوسطه اول در حال تحصیل هستند، پس از به پایان رسیدن مهلت امتحانات پایانی خرداد ماه، باید در انتخاب رشته دهم شرکت نمایند. 

ثبت نام آزمون رغبت و توانایی جهت هدایت تخصیلی دانش آموزان از 25 آبان 1402 آغاز و به مدت یک ماه ادامه خواهد داشت.

بنابراین زمان آخرین امتحان پایانی در خرداد ماه، مهلت دانش آموزان برای انجام هدایت تحصیلی پایه نهم ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳ می باشد. لازم است طی این مرحله تمامی دانش آموزان همسو با علاقه مندی ها و استعداد های خود حرکت نمایند.

 

معرفی فرآیند هدایت تحصیلی

هدایت تحصیلی پایه نهم فرآیندی می باشد که هدف از آن بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان و همینطور الویت بندی رشته های مورد نظر آن ها بر اساس استعداد و علاقه شان، می باشد. 

بر اساس تعریف هدایت تحصیلی در آئین نامه، در این فرآیند دانش آموزان می توانند با استفاده از خدمات راهنمایی و مشاوره، ابتدا استعداد ها، توانمندی ها، علایق، ویژگی های شخصیتی خود، شاخه ها و رشته های تحصیلی مختلف، حرفه ها و مشاغل مورد نیاز در جامعه را بشناسند و پس از رسیدن به یک شناخت نسبی، جهت انتخاب رشته و الویت بندی کد رشته محل های مورد علاقه خود اقدام نمایند.

در واقع هدایت تحصیلی پایه نهم ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳ فرآیند است که از سوی آموزش و پرورش به عنوان راهکاری برای آشنایی بیشتر دانش آموزان با استعداد ها و ضعف های خود تدبیر شده است؛ از سویی دیگر دانش آموزان باید بر اساس ظرفیت بازارهای شغلی در رشته های مختلف، تقسیم شوند که این موضوع به معنای توجه به آینده شغلی آن ها است.

لازم به ذکر است که متقاضیان باید برای دریافت فرم هدایت تحصیلی پایه نهم، به سامانه دانش آموزای پادا، مراجعه کنند. اما آزمون ها و دیگر موارد از طریق سایت همگام انجام می شود.

 

اهداف انجام فرآیند هدایت تحصیلی

هدایت تحصیلی پایه نهم ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳ دارای رویکرد آموزشی و راهنمای تحصیلی است، به همین دلیل به گونه ای سازماندهی شده است که هدف از آن کمک به دانش آموزان است تا بتوانند استعداد ها و توانایی هایشان را کشف کنند و آن ها را ارتقاء بدهند. در ادامه به اهداف هدایت تحصیلی بر اساس آئین نامه هدایت تحصیلی اشاره کرده ایم:

 • کشف و شناسایی علاقه مندی ها، توانایی ها، استعداد ها و ویژگی های شخصیتی دانش آموزان
 • راهنمایی دانش آموزان برای انجام یک انتخاب رشته تحصیلی آگاهانه متناسب با استعداد و توانمندی هایشان
 • تقویت روحیه دانش آموزان به جهت رسیدن به آینده شغلی مورد علاقه خود
 • راهنمایی و هدایت دانش آموزان در زمینه انتخاب رشته و تشویق برای دنبال کردن علاقه مندی های خود

 

عوامل تاثیر گذار بر فرآیند هدایت تحصیلی

هدایت تحصیلی در واقع برنامه ریزی هدفمندی می باشد که وابسته به عوامل بسیاری است؛ این فرآیند علاوه بر اینکه به ویژگی های درونی دانش آموزان وابسته است و مطابق استعداد ها و الویت بندی های آن ها انجام می شود؛ وابسته به برخی عوامل بیرونی نیز می باشد که به نوبه خود دارای تاثیر بسیاری در الویت های انتخابی دانش آموزان است. از مهم ترین عوامل بیرونی که بر روی فرآیند هدایت تحصیلی پایه نهم ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳ تاثیر گذار هستند، می توان به موارد زیر اشاره کرد :

✅ سوابق تحصیلی و نمرات دوره متوسطه اول که دارای تاثیر 35 درصدی در فرآیند هدایت تحصیلی 1402 – 1403 می باشد.

✅ آزمون استعداد (هوش) که دارای 15 درصد تاثیر در فرآیند هدایت تحصیلی است.

✅ آزمون رغبت که همانند آزمون استعداد دارای 15 درصد تاثیر می باشد. 

✅ نظر دبیران، نظر مشاور، نظر والدین و نظر داشن آموزان نیز هر یک در فرآیند انتخاب رشته دارای 10 درصد تاثیر می باشند.

 

حدنصاب نمره لازم برای دروس شاخه های گروه نظری

پیش تر اشاره کردیم که هدایت تحصیلی پایه نهم برای شروع پایه دهم، وابسته به علایق و توانمندی های دانش آموزان صورت می گیرد، اما کسب حد نصابی از نمران دروس تحصصی برخی از رشته ها و شاخه های تحصیلی نیز بسیار مهم است. به همین دلیل در ادامه جدولی را ارائه کرده ایم که حدود و حداقل میزان نمرات دریافتی هر یک از رشته ها و شاخه های تحصیلی را برای انتخاب رشته های نظری به طور کامل نشان می دهد.

حداقل نمره لازم برای دروس تخصصی شاخه های گروه نظری
ریاضی فیزیک دروس تخصصی مرتبط  ریاضی  علوم تجربی _
حد نصاب میانگین 3 سال  14 13
علوم تجربی دروس تخصصی مرتبط ریاضی  علوم تجربی
حد نصاب میانگین 3 سال 13 14
علوم و معارف دروس تخصصی مرتبط معارف اسلامی زبان عربی زبان و ادبیات فارسی
حد نصاب میانگین 3 سال 14 13 12
علوم انسانی  دروس تخصصی 3 سال  زبان و ادبیات فارسی مطالعات اجتماعی زبان عربی
حد نصاب میانگین 3 سال 14 13 12

 

حدنصاب نمره لازم برای دروس شاخه های گروه فنی و حرفه ای

جدول زیر نشان دهنده حداقل نمره دریافتی برای هدایت تحصیلی پایه نهم و انتخاب رشته های گروه فنی و حرفه ای است:

حد نصاب نمره لازم برای دروس تخصصی مرتبط با شاخه های گروه فنی و حرفه ای
رشته های زمینه هنر دروس تخصصی مرتبط ریاضی  علوم تجربی فرهنگ و هنر کارو فناوری
حد نصاب میانگین 3 سال  10 10 12 12
رشته های زمینه کشاورزی دروس تخصصی مرتبط ریاضی علوم تجربی فرهنگ و هنر کارو فناوری

حد نصاب 

میانگین 3 سال

10 12 12
رشته های زمینه خدمات دروس تخصصی مرتبط ریاضی علوم تجربی فرهنگ و هنر کارو فناوری
حد نصاب میانگین 3 سال 10 12 12
رشته های زمینه صنعت دروس تخصصی 3 سال  ریاضی علوم تجربی فرهنگ و هنر کارو فناوری
حد نصاب میانگین 3 سال 10 10 12 12

 

حدنصاب نمره لازم برای دروس شاخه های گروه کاردانش

جدول زیر نشان دهنده حداقل نمره دریافتی برای هدایت تحصیلی و انتخاب رشته های گروه کاردانش می باشد :

حد نصاب نمره لازم برای دروس تخصصی مرتبط با شاخه های گروه کارو دانش
 رشته های زمینه هنر دروس تخصصی مرتبط ریاضی  علوم تجربی فرهنگ و هنر کارو فناوری
حد نصاب میانگین 3 سال  10 12 12
رشته های زمینه کشاورزی دروس تخصصی مرتبط ریاضی علوم تجربی فرهنگ و هنر کارو فناوری

حد نصاب 

میانگین 3 سال

10 10 12
رشته های زمینه خدمات دروس تخصصی مرتبط ریاضی علوم تجربی فرهنگ و هنر کارو فناوری
حد نصاب میانگین 3 سال 10 12 12
رشته های زمینه صنعت دروس تخصصی 3 سال  ریاضی علوم تجربی فرهنگ و هنر کارو فناوری
حد نصاب میانگین 3 سال 10 10 12

 

نحوه انجام هدایت تحصیلی پایه نهم 1402 – 1403

هدایت تحصیلی پایه نهم ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳ مقطع نهم از طریق سایت همگام به نشانی اینترنتی ” hamgam.medu.ir ” انجام می شود. تمامی دانش آموزان برای تکمیل مراحل خود باید با در دست داشتن کد ملی و رمز ورود همگام به این سامانه مراجعه نمایند و مراحل را طی کنند. به منظور راهنمایی شما دانش آموزان عزیز و والدین گرامی، در ادامه راهنمای تصویری نحوه هدایت تحصیلی 1402 – 1403 را آورده ایم :

1️⃣ به سایت همگام به نشانی اینترنتی “hamgam.medu.ir ” مراجعه کنید.

2️⃣ در کادر های مشخص شده، “رمز ورود همگام” و “کد ملی” خود را وارد نمایید و در نهایت بر روی گزینه “ورود” کلیک کنید. (جهت دریافت رمز عبور همگام به مدیر مدرسه محل تحصیل خود مراجعه کنید.)

3️⃣ پس از اینکه وارد صفحه شخصی خود در سامانه همگام شدید، لازم است بر روی گزینه “هدایت تحصیلی” کلیک نمایید.

4️⃣ در این مرحله بر روی گزینه “تکمیل فرم الویت” کلیک نمایید.

5️⃣ بر روی شکلی که در زیر گزینه مدیریت قرار گرفته است، کلیک کنید.

6️⃣ طی این مرحله الویت های خود را وارد کنید.

7️⃣ در نهایت نیز یک نسخه از فرم الویت بندی هدایت تحصیلی پایه نهم 1402 – 1403 خود را دریافت نمایید.

 

شرایط هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم

برخی از دانش آموزان به دلیل عدم کسب حداقل نمره، شرایط هدایت تحصیلی پایه نهم ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳ را ندارند و در واقع کل نمره لازم را کسب نکرده اند؛ این دسته از دانش آموزان باید در آزمون های جبرانی که برگزار می شود شرکت کنند تا بتوانند پس از کسب نمره لازم، هدایت تحصیلی شوند.

بنابراین این دسته از دانش آموزان لازم است فرم های مربوطه را از مدرسه محل تحصیل خود دریافت کنند و سپس با مراجعه به اداره آموزش و پرورش منطقه خود، جهت شرکت در آزمون های مجدد اقدام نمایند.

تمامی این دانش آموزان، مجاز هستند پس از اعلام نمران آزمون جبرانی، وارد فرآیند انتخاب رشته شوند و نیازی نیست نگران ظرفیت ها باشند، چراکه مشکلی در این زمینه ایجاد نخواهد شد.

 

آزمون جبرانی هدایت تحصیلی

همانطور که گفته شد، دسته ای از دانش آموزان که نتوانند نمره قابل قبولی جهت شرکت در مرحله هدایت تحصیلی به دست آورند، به شرکت در آزمون های جبرانی هدایت می شوند. این دانش آموزان از جمله دانش آموزانی که در برخی دروس تجدید شده اند، می توانند برگه تعیین رشته مجدد را تکمیل کنند و سپس در آزمون های جبرانی شرکت نمایند.

حد نصاب لازم برای ورود به یک رشته، با توجه به نمرات پایانی سه سال اول دوره متوسطه محاسبه می شود و افرادی که موفق به کسب این حد نصاب نشوند، باید در آزمون های جبرانی شرکت کنند. 

لازم است اشاره کنیم که نمرات تعیین رشته همانند امتحانات در شهریور ماه، در معدل متقاضیان تاثیری ندارد و نمره ها صرفا برای هدایت تحصیلی پایه نهم 1402 – 1403 مورد استفاده قرار می گیرد. برگه های تعیین رشته مجدد از سوی مدیران در اختیار دانش آموزان متقاضی قرار داده می شود.

برای عضویت در کانال اطلاع رسانی می توانید بر روی متن کانال تلگرام مشاوره تحصیلی کلیک کنید و یا در سرچ تلگرام عبارت ” مشاوره تحصیلی دانتل کو ” بنویسید و عضو شوید. 

 

نتایج هدایت تحصیلی

دریافت نتایج هدایت تحصیلی برای دانش آموزانی که قصد دارند با انتخاب رشته در مقطع دهم ثبت نام کنند، بسیار مهم است. نتایج پس از پایان امحتحانات نوبت دوم خرداد ماه یا شهریور ماه منتشر می شود. دانش آموزان نتایج تایید شده از سوی مشاور و مدیر مدرسه را می توانند از طریق سایت پادا دزافت کنند. در صورتی که در این روند تغییراتی اجرا شود و یا زمان دقیق اعلام نتایج هدایت تحصیلی پایه نهم ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳ به طور دقیق اعلام گردد، در این قسمت از مقاله اطلاع رسانی خواهیم کرد.

زمان اعلام نتایج هدایت تحصیلی پایه نهم ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳ معمولا در زمان دریافت کارنامه نیمسال تحصیلی دوم پایه نهم می باشد. 

یکی از موارد مهم فرم شماره ۶ که امتیازات مشاور مدرسه و سوابق تحصیلی دانش آموز در آن درج شده است. این فرم جنبه توصیه ای و پیشنهاد را دارد که دانش آموزان بر اساس آن انتخاب رشته مناسبی داشته باشند.

 

مشاوره زمان هدایت تحصیلی پایه نهم

اولین مرحله از انتخاب رشته تحصیلی افراد در طول تحصیل خود، در پایان مقطع نهم و دوره متوسطه اول صورت می گیرد. در صورتی که طی این مرحله دانش آموزان در مسیر درستی قرار بگیرند، می توانند آینده تحصیلی خوبی را برای خود رقم بزنند اما هر گونه اشتباه طی این مرحله آینده تحصیلی و در پی آن آینده شغلی آن ها را به خطر می اندازد.

از همین رو بر اساس سیاست های آموزش و پرورش شاهد اجرای فرآیند هدایت تحصیلی پایه نهم در مدارس هستیم تا هر دانش آموز متناسب با خواسته و توانمندی هایی که دارد، در مسیر درست قدم بگذارد و بتواند آینده ای درخشان را برای خود رقم بزند. در صورتی که برای انتخاب رشته نیازمند دریافت راهنمایی از یک مشاور تحصیلی با تجربه هستید، می توانید از خدمات مشاوره مرکز مشاوره تحصیلی دانتل و  مشاوره تحصیلی تلفنی استفاده کنید و پاسخ سوالات خود را از کارشناسان مجرب این مرکز دریافت نمایید.

 

برای دریافت مشاوره در زمینه هدایت تحصیلی پایه نهم می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 02191005066 تماس بگیرید.

 

سوالات متداول

هدایت تحصیلی پایه نهم ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳ شامل چه فرآیندی می باشد؟

فرآیندی است که طی آن دانش آموزان بر اساس استعداد ها و توانایی هایی که دارند، می توانند برای شروع متوسطه دوم، انتخاب رشته کنند.

چه عواملی بر نتیجه هدایت تحصیلی تاثیر می گذارند؟

سوابق تحصیلی و نتایج عملکرد او در دوره متوسطه اول، آزمون های مشاوره ای و … بر نتیجه تاثیر می گذارد.

هدف از فرآیند پایه نهم چیست؟

دانش آموزان پس از یک شناخت نسبی نسبت به خود و توانمندی هایی که دارند و همینطور رشته های و شاخه های مختلف در بازار، قادر خواهند بود تا در مسیر درست انتخاب رشته قرار بگیرند.

کانال تلگرام تحصیلی     

‫3 دیدگاه ها

 1. سلام
  من شدیداً به رشته تجربی علاقه دارم و امسال انتخاب رشته دارم
  نمرات علوم در سال هفتم ۱۵ هشتم ۱۴ یا ۱۳ در نهم حداقل نمرم باید چقدر باشه تا در این رشته قبول شم
  در ریاضی هفتم ۱۳ هشتم ۱۲ و نوبت اول نهم ۱۷ با این نمراتم میتونم در این رشته قبول شم لطفاً جواب دقیق بدید

 2. سلام من رشته تجربی نیاوردم آزمون مجدد هپیات تحصیلی کی بر گزارش میشه از مدرسه پرسیدم گفت با تجدیدی ها بر گزارش نمی شه؟؟؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره