کارشناسی ارشدکارشناسی ارشد وزارت بهداشت

رشته های مجاز ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۲

کانال تلگرام تحصیلی     

رشته های مجاز ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۲ قبل از شروع مهلت ثبت نام از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور با آدرس الکترونیکی ” sanjeshp.ir ” اعلام می گردد. متقاضیان مقطع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت بایستی که در وهله اول جهت نام نویسی در این آزمون به سایت نامبرده مراجعه کنند و  لیست رشته‌ها را بررسی کنند. چراکه داوطلبان مجاز هستند در رشته امتحانی نام نویسی کنند که مطابق و متناسب با مدرک تحصیلی آن ها باشد. با توجه به اهمیت این موضوع در ادامه لیست رشته های مجاز کنکور ارشد وزارت بهداشت و شرط تجاس رشته ارشد وزارت بهداشت 1402 را آورده ایم.

رشته های مجاز ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۲

آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت برای ادامه تحصیل داوطلبانی که در رشته‌های گروه پزشکی در مقطع کارشناسی فارغ التحصیل شده و قصد ورود به مقطع کارشناسی ارشد را دارند، برگزار می گردد. بنابراین مرکز سنجش آموزش پزشکی پیش از شروع مهلت ثبت نام ابتدا با انتشار دفترچه ای لیست رشته های مجاز ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۲ را مشخص می کند.

این موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار است، به طوری که متقاضیان بایستی جهت شرکت در آزمون ارشد رشته‌های گروه پزشکی دارای یکی از مدارک جدول زیر باشند:

رشته های مجاز ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۲
پزشکی دامپزشکی ژنتیک
روانشناسی اقتصاد تغذیه بهداشت محیط تغذیه
روانشناسی بالینی مهندسی مکانیک بیوفیزیک
 ایمونولوژی فیزیک مهندسی  شیمی مواد غذایی
ایمنی شناسی حفاظت گیاهان شیمی
فیزیک اقتصاد فوریت های پزشکی
میکروبیولوژی علوم اقتصادی گیاه پزشکی
جغرافیا (با گرایش انسانی) مدیریت مهندسی تکنولوژی طراحی و نقشه کشی صنعتی
زیست شناسی و گرایش های آن زبان عمومی بینایی سنجی
محیط زیست حسابداری مدیریت تلفیق آفات
علوم ارتباطات مهندسی پزشکی علوم آزمایشگاهی
بهداشت محیط مهندسی ایمنی گرایش های کارشناسی اکولوژی انسانی
بهداشت مواد غذایی مدیریت توان بخشی مهندسی کشاورزی
پرستاری مامایی مهندسی شیمی
مهندسی بهداشت حرفه ای کاردرمانی بهداشت مواد غذایی با منشأ دامی
دبیری زیست شناسی فیزیوتراپی آموزش بهداشت
حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین ارتوپدی فنی بهداشت و بازرسی گوشت
مهندسی منابع طبیعی مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی تکنولوژی صنایع آرد
مدیریت صنعتی طراحی صنعتی دبیری شیمی
انگل شناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی علوم نظامی و انتظامی
اتاق عمل علوم اجتماعی دندانپزشکی
اعضای مصنوعی و وسایل کمکی فناوری اطلاعات سلامت داروسازی
علوم تغذیه دفع آفات کشاورزی علوم زیستی
علوم و صنایع غذایی تکنولوژی پزشکی هسته ای ایمنی صنعتی
بهداشت خانواده و جمعیت تکنولوژی پرتودرمانی گفتاردرمانی
بهداشت حرفه ای مشاوره باستان شناسی
بهداشت عمومی روان شناسی کودکان استثنایی تربیت بدنی و علوم ورزشی
مهندسی بهداشت محیط مطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات تکنولوژی صنایع مهندسی روغن خوراکی
شیمی کاربردی شنوایی شناسی حقوق
علوم تشریحی تکنولوژی اتاق عمل فارماکولوژی
بافت شناسی تغذیه خدمات اجتماعی
علوم آزمایشگاهی دامپزشکی جانورشناسی مهندسی صنایع غذایی
بیوشیمی تکنولوژی شیر و فرآورده های لبنی رشته های علوم پایه
هوشبری اداره امور بیمارستان ها بیوالکتریک
علوم تربیتی کودکان استثنایی زیست فناوری (بیوتکنولوژی)
مددکاری اجتماعی امداد و نجات کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی
تکنولوژی پرتوشناسی (رادیولوژی) مردم شناسی علوم محیط زیست
شنوایی سنجی برنامه ریزی درسی مهندسی آب
صنایع غذایی انفورماتیک پزشکی سم شناسی
فیزیولوژی مهندسی آب و فاضلاب رژیم شناسی
علوم دارویی باکتری شناسی میکروب شناسی
مهندسی هسته ای داروسازی و دامپزشکی مهندسی صنایع شیمیایی
مدیریت امداد در سوانح زیست پزشکی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
مهندسی مواد رشته علوم پزشکی تکنولوژی آموزشی
مهندسی مدیریت اجرایی  علوم بیولوژی کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی
شیمی دارویی دارو شناسی آموزش جامعه نگر در نظام سلامت و سلامت رسانه
مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ویروس شناسی برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی
بیهوشی میکروب شناسی پزشکی ایمنی شناسی پزشکی
محیط زیست و شیلات رشته های فنی مهندسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
انگل شناسی پزشکی کارشناسی ارشد برنامه ریزی مدیریت آموزشی و محیط زیست

تجانس رشته کنکور ارشد وزارت بهداشت 1402

همانطور که اشاره کردیم لیست رشته های مجاز ارشد وزارت بهداشت 1402 از طریق دفترچه راهنمای ثبت نام در اختیار متقاضیان قرار می گیرد. 

یکی دیگر از مندرجات این دفترچه پیرامون مدارک تحصیلی و رشته های مجاز ارشد وزارت بهداشت ( تجانس رشته کنکور ارشد وزارت بهداشت ) برای شرکت در هر رشته امتحانی می باشد. در این قسمت از مقاله سعی کرده ایم برخی از رشته‌های پرطرفدار در آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت را در کنار مدارک تحصیلی مجاز برای شرکت در آن ها بیاوریم. برای اطلاع از سایر رشته‌ها می توانید دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت را مطالعه کنید.

رشته امتحانی مدرک تحصیلی قابل قبول رشته های مجاز ارشد وزارت بهداشت
اتاق عمل کارشناسی اتاق عمل کارشناسی پرستاری کارشناسی هوشبری
فیزیوتراپی کارشناسی فیزیوتراپی (متقاضیان نباید هیچ گونه معلولیت جسمی داشته باشند)
پرستاری مراقبت های ویژه (دو سال سابقه کار بالینی) کارشناسی پرستاری کارشناسی هوشبری کارشناسی اتاق عمل
مامایی کارشناسی مامایی کارشناسی پرستار ماما
روان شناسی بالینی کارشناسی روان شناسی کارشناسی مشاوره و راهنمایی
علوم تغذیه علوم تغذیه مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی مهندسی علوم و صنایع غذایی
زیست شناسی جانوری زیست شناسی عمومی دبیری زیست شناسی (گرایش زیست شناسی عمومی)
پرستاری مامایی بهداشت عمومی
فیزیولوژی علوم آزمایشگاهی بیوشیمی
اقتصاد تغذیه بهداشت مواد غذایی (کلیه گرایش ها به جز گرایش منشأ دامی)
زیست شناسی سلولی و مولکولی (گرایش های بیوشیمی، ژنتیک، بیوتکنولوژی، علوم سلولی مولکولی)
مددکاری اجتماعی (دارای مصاحبه) کارشناسی مددکاری اجتماعی کلیه گرایش های خدمات اجتماعی علوم اجتماعی (گرایش خدمات اجتماعی، تعاون و رفاه اجتماعی، پژوهشگری)
شیمی دارویی بیوشیمی علوم آزمایشگاهی شیمی محض و کاربردی
دبیری شیمی کلیه گرایش های شیمی کارشناسی رشته های داروسازی
ژنتیک انسانی بیوتکنولوژی ژنتیک بیوشیمی
ویروس شناسی ایمنی شناسی انگل شناسی پزشکی
میکروب شناسی تغذیه علوم آزمایشگاهی
دکتری حرفه ای دامپزشکی کارشناسی زیست شناسی (کلیه گرایش ها)
مامایی دکتری عمومی گروه پزشکی (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی

مشاوره رشته های مجاز ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۲

هر داوطلبی که قصد دارد در آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت شرکت کند در گام اول باید دفترچه راهنمای ثبت نام را مطالعه کند. از مهم ترین مواردی که علاوه بر لیست رشته های مجاز ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۲ بایستی در این دفترچه بررسی شود، شرایط شرکت در آزمون می باشد.

در نهایت داوطلبانی مجاز به شرکت در آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۲ هستند که دارای تمامی شرایط مندرج در این دفترچه و شرط تجانس رشته کنکور ارشد وزارت بهداشت باشند. پس از نام نویسی متقاضیان فرصت دارند متناسب با منابع رشته امتحانی‌شان خود را جهت شرکت در این آزمون آماده کنند.

چنانچه هرگونه سوالی پیرامون رشته های مجاز ارشد وزارت بهداشت 1402 و یا به طور کلی نام نویسی در این آزمون دارید، می توانید با صرف زمان و هزینه کم تری با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل تماس حاصل بفرمایید و از خدمات مشاوره تحصیلی تلفنی استفاده کند.

همراهان گرامی برای اطلاع از آخرین اخبار تحصیلی می توانید عضو کانال تلگرامی مشاوره تحصیلی دانتل کو شوید

برای دریافت مشاوره در زمینه رشته های مجاز ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۲ می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 91005066-021 تماس بگیرید.

 

سوالات متداول

رشته های مجاز کنکور ارشد وزارت بهداشت از طریق چه سایتی منتشر می گردد؟

رشته های مجاز ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۲ پیش از شروع مهلت نام نویسی از طریق سایت مرکز سنجش پزشکی sanjeshp.ir منتشر می گردد.

رشته های مجاز ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۲ در چه تاریخی منتشر می گردد؟<

این لیست رشته در قالب دفترچه راهنمای ثبت نام در اسفند ماه منتشر می شود

تجانس رشته کنکور ارشد وزارت بهداشت شامل چه رشته‌هایی می باشد؟

در متن مقاله فوق در جدولی به طور کامل لیست رشته های مجاز ارشد وزارت بهداشت 1402 را آورده ایم.

کانال تلگرام تحصیلی     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره