کنکور سراسریمشاوره کنکور سراسری

حذفیات کنکور تجربی ۱۴۰۳

کانال تلگرام تحصیلی     

حذفیات کنکور تجربی ۱۴۰۳ از طرف سازمان سنجش مشخص شده و از طریق اطلاعیه ای مجزا به داوطلبان ارائه می‌شود. داوطلبان کنکور بایستی حتما از حذفیات کنکور سراسری تجربی 1403 اطلاع کامل داشته باشند و بر این اساس برای مطالعه کنکور برنامه ریزی کنند. با توجه به اهمیت بسیار زیاد حذفیات کنکور سراسری تجربی ۱۴۰۳ در این مقاله به بررسی کامل آن پرداخته ایم. شما می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر با مجموعه دانتل کو تماس بگیرید. 

 

حذفیات کنکور تجربی ۱۴۰۳

سازمان سنجش هر ساله در طی اطلاعیه ای، بخش های حذفی کنکور سراسری را در زیر گروه‌های مختلف مشخص کرده و در اختیار داوطلبان قرار می‌دهد. حذفیات به منظور سهولت کار داوطلبان انجام می‌شود تا از مطالعه بخش‌های غیر ضروری کتاب درسی معاف شوند. 

حذفیات کنکور تجربی

اطلاع از حذفیات کنکور تجربی ۱۴۰۳ برای داوطلبان بسیار حائز اهمیت است چراکه در غیر این صورت ممکن است زمان زیادی را صرف مطالعه دروس حذف شده بکنند و در نتیجه عملکردشان در کنکور سراسری کاهش پیدا کند. بخش های حذفی کنکور سراسری تجربی ۱۴۰۳ به شرح زیر هستند. 

 

درس زیست شناسی

حذفیات کنکور تجربی 1403 در درس زیست شناسی به شرح زیر هستند. 

درس حذفیات کنکور تجربی فصل های مختلف
زیست شناسی ۱

بیشتر بخوانید ها و واژه شناسی.
پرسش های عددی و محاسباتی به هر شکل و در هر سطحی.
فرمول ساختاری مواد شیمیایی.
پرسش از شکل هایی که با ” غیر مجاز بودن طرح سوال” در کتاب درسی مشخص شده اند.

فصل اول: از زیست شناسی در خدمت انسان تا آخر گفتار 1
فصل دوم: گفتار 3
فصل سوم: از ظرفیت های تنفسی تا آخر گفتار 2
فصل چهارم: از تنظیم دستگاه گردش خون تا آخر گفتار 2 و گفتار 4
فصل پنجم: از تخلیه ادرار تا اخر گفتار 1 و از سازش با محیط تا آخر فصل.
فصل ششم: از ترکیبات دیگر در گیاهان تا اخر گفتار 1 و از سازش با محیط تا آخر فصل.
فصل هفتم: از بهبود خاک تا آخر گفتار 1 و از روش های دیگر به دست آرودن مواد غذایی در گیاهان تا آخر گفتار 2.

زیست شناسی ۲

بیشتر بخوانید ها و واژه شناسی.
پرسش های عددی و محاسباتی به هر شکل و در هر سطحی.
فرمول ساختاری مواد شیمیایی.
پرسش از شکل هایی که با ” غیر مجاز بودن طرح سوال” در کتاب درسی مشخص شده اند.
زیست شناسی ۳ بیشتر بخوانید ها و واژه شناسی.
پرسش های عددی و محاسباتی به هر شکل و در هر سطحی.
فرمول ساختاری مواد شیمیایی.
پرسش از شکل هایی که با ” غیر مجاز بودن طرح سوال” در کتاب درسی مشخص شده اند.

 

حذفیات کنکور سراسری تجربی 1403 | درس فیزیک

حذفیات کنکور تجربی 1403 در درس فیزیک به شرح زیر هستند. 

درس حذفیات کنکور تجربی فصل های مختلف
فیزیک ۱ تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت‌های تحقیقی، جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها و اطلاعات جزئی تصاویر و داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آن‌ها ضرورتی ندارد.
بخش های ارائه شده با عنوان محدودیت های در آموزش و ارزشیابی مانند مانند بررسی حالت هایی که نیرو ها و میدان های الکتریکی هم راستایا عمود بر هم نیستند یا حل مدار های چند حلقه ای که در حلقه های مختلف از باتری استفاده می‌شود و همینطور سایر به هم بستن های مقاومت ها به غیر از  به هم بستن متوالی متوالی و موازی
فصل 1: بخش 1 – 6 و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل.
فصل 2: بخش 2-2  و 2-5 و پرسش ها و مسئله‌های مرتبط با آن در انتهای فصل
فصل 3: صفحات 75و 76یازده ) و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل
فصل 4: صفحات 92 تا 95 (انبساط سطحی و حجمی و انبساط غیر عادی آب) بخش 4-5 و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن ها در انتهای فصل
فیزیک ۲ تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت‌های تحقیقی، جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها و اطلاعات جزئی تصاویر و داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آن‌ها ضرورتی ندارد.
بخش های ارائه شده با عنوان محدودیت های در آموزش و ارزشیابی مانند مانند بررسی حالت هایی که نیرو ها و میدان های الکتریکی هم راستایا عمود بر هم نیستند یا حل مدار های چند حلقه ای که در حلقه های مختلف از باتری استفاده می‌شود و همینطور سایر به هم بستن های مقاومت ها به غیر از  به هم بستن متوالی متوالی و موازی
فیزیک ۳ تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت‌های تحقیقی، جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها و اطلاعات جزئی تصاویر و داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آن‌ها ضرورتی ندارد.
بخش های ارائه شده با عنوان محدودیت های در آموزش و ارزشیابی مانند مانند بررسی حالت هایی که نیرو ها و میدان های الکتریکی هم راستایا عمود بر هم نیستند یا حل مدار های چند حلقه ای که در حلقه های مختلف از باتری استفاده می‌شود و همینطور سایر به هم بستن های مقاومت ها به غیر از  به هم بستن متوالی متوالی و موازی

 

حذفیات کنکور سراسری تجربی ۱۴۰۳ | درس شیمی

حذفیات کنکور تجربی 1403 در درس شیمی به شرح زیر هستند. 

درس حذفیات کنکور تجربی فصل های مختلف
شیمی ۱ پرسش از محتوای ” در میان تارنما، تفکر نقادانه و آیا می دانید”
حفظ کردن معادله های شیمیایی
حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب آلی پیچیده
رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از 36 در جدول تناوبی
فصل اول: از آغاز فصل تا ص 4 از نو کلید شناخت جهان تا ص 21
فصل دوم: آغاز فصل/ هوا معجونی ارزشمند/ پیوند با صنعت ص 51/اکسیژن گازی واکنش پذیر /در میان تار نما ها/رفتار اکسید های فلزی و نافلزی / پیوند با زندگی ص 60/ چه بر سر هوا می آوریم تا ص73/توسعه پایدار
فصل سوم: اب آهنگ زندپی تا ص 89/ پیوند با صنعت ص 97/ آب و دیگر حلال ها/ پیوند با زندگی ص 110 و 115/ رد پای آب در زندگی تا ابتدای پیوند با زندگی ص 87
شیمی ۲ پرسش از محتوای ” در میان تارنما، تفکر نقادانه و آیا می دانید”
حفظ کردن معادله های شیمیایی
حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب آلی پیچیده
رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از 36 در جدول تناوبی
شیمی ۳ پرسش از محتوای ” در میان تارنما، تفکر نقادانه و آیا می دانید”
حفظ کردن معادله های شیمیایی
حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب آلی پیچیده
رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از 36 در جدول تناوبی

 

حذفیات آزمون تجربی | درس زمین شناسی

حذفیات کنکور تجربی 1403 در درس زمین شناسی به شرح زیر هستند. 

درس حذفیات کنکور سراسری تجربی فصل های مختلف
زمین شناسی مفاخر ایران و جهان و بیشتر بخوانیدها

 

حذفیات ریاضی کنکور تجربی

حذفیات کنکور تجربی 1403 در درس ریاضی به شرح زیر هستند. 

درس حذفیات کنکور تجربی فصل های مختلف
ریاضی ۱،۲،۳ تمامی بخش های خواندنی های کتاب

 

مشاوره حذفیات کنکور تجربی 1403

داوطلبان کنکور سراسری برای موفقیت در آزمون باید برنامه ریزی درستی داشته باشند تا بر اساس آن مطالعه کرده و برای کنکور آماده شوند. اطلاع از مواردی همچون بودجه بندی و حذفیات کنکور تجربی ۱۴۰۳ در برنامه ریزی کنکور بسیار تاثیر می‌گذارد و حائز اهمیت است.

جهت عضویت درکانال اطلاع رسانی و آخرین اخبار بر روی تلگرام مشاوره تحصیلی کلیک کنید و یا در سرچ تلگرام عبارت ” مشاوره تحصیلی دانتل کو ” جست و جو و عضو شوید. 

داوطلبان برای برنامه ریزی درسی می‌توانند از مشاوران تحصیلی کمک بگیرند. متخصصان مرکز مشاوره تحصیلی تلفنی دانتل کو با سابقه بسیار زیادی که در زمینه کنکور سراسری دارند، می‌توانند بهترین برنامه ریزی را برای شما آماده کرده و در جهت رسیدن به موفقیت یاری‌تان کنند. 

 

برای دریافت مشاوره در زمینه حذفیات کنکور تجربی ۱۴۰۳ می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 91005066-021 تماس بگیرید.

 

سوالات متداول

  1. حذفیات کنکور تجربی ۱۴۰۳ چیست؟

    حذفیات کنکور سراسری تجربی در سال ۱۴۰۳ به طور کامل در متن آورده شده است. 

  2. آیا دروس عمومی نیز حذفیات دارند؟

    دروس عمومی به طور کامل از کنکور حذف شده اند و در نتیجه حذفیاتی نیز برای آن ها ارائه نمی‌شود. 

  3. حذفیات کنکور تجربی در کدام بخش دفترچه ذکر می‌شود؟

    حذفیات از طریق اطلاعیه ای جداگانه در سایت سنجش منتشر می‌شود و ارتباطی به دفترچه راهنما ندارد. 

کانال تلگرام تحصیلی     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره