کنکور سراسریمشاوره کنکور سراسری

بودجه بندی کنکور سراسری تجربی ۱۴۰۲

بودجه بندی کنکور سراسری تجربی ۱۴۰۲ به داوطلبان این زیرگروه آزمایشی پرمتقاضی، کمک می کند تا بتوانند برنامه ریزی دقیق تری را برای مطالعه سرفصل های امتحانی داشته باشند. در نظر داشته باشید که بودجه بندی کنکور سراسری تجربی مشخص می کند که هر یک از مباحث از منابع کنکور سراسری تجربی، دارای چند سوال در این آزمون می باشد. بنابراین داوطلبان می توانند بر مباحثی که سوالات بیشتری از آن ها در کنکور سراسری طرح می شود، تمرکز کنند. بنابراین می توان گفت بودجه بندی کنکور سراسری از ابزارهای کارآمد برای شناخت سوالات پرتکرار و همینطور آشنایی با شیوه طراحی سوالات است. در ادامه بودجه بندی کنکور سراسری تجربی 1402 را آورده ایم.

بودجه بندی کنکور سراسری تجربی ۱۴۰۲

اگر از بودجه بندی کنکور سراسری تجربی ۱۴۰۲ در سال های متوالی گذشته مطلع شوید، می توانید برنامه ریزی اصولی تری برای مطالعه خود در نظر بگیرید. از سویی دیگر می توانید با حذف قسمت هایی که اهمیت بالایی ندارند، بر روی موضوعات مهم تر که سهم بیشتری از سوالات کنکور سراسری تجربی دارند، تمرکز کنید و وقت بیشتری را به آن ها اختصاص دهید.

معمولا هر یک از منابع دارای سهم مشخصی در کنکور سراسری هستند؛ اما جزئیات اینکه از هر مبحث چند سوال در کنکور سراسری طرح شده است، به واسطه کارشناسان دانتل از طریق بررسی و تحلیل دفترچه سوالات کنکور تجربی استخراج می گردد و در نهایت در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.

در واقع با بررسی دفترچه سوالات کنکور سراسری تجربی در سال های گذشته، می توان به راحتی متوجه شد که کدام مباحث مورد توجه طراحان کنکور سراسری بوده است و اهمیت بیشتری داشته اند و کدام مباحث بی اهمیت هستند و می توان از مطالعه آن ها صرف نظر کرد.

بودجه بندی دروس عمومی کنکور تجربی 1402

بر اساس اطلاعیه های منتشر شده از سوی سایت سازمان سنجش آموزش کشور، از کنکور سراسری سال 1402دفترچه سوالات دروس عمومی از این آزمون حذف خواهد شد؛ به این ترتیب نیازی نیست متقاضیان با اطلاع از بودجه بندی دروس عمومی کنکور تجربی 1402 و مطالعه سرفصل های امتحانی، خود را برای پاسخگویی به این سوالات آماده کنند چراکه مبنای سنجش دروس عمومی برای متقاضیان کنکور سراسری تجربی سوابق تحصیلی آن ها خواهد بود.

بنابراین حذف دروس عمومی این فرصت را به شرکت کنندگان در این آزمون می دهد تا بتوانند بر مطالعه دروس تخصصی خود تمرکز بیشتری داشته باشند.

بودجه بندی دروس تخصصی کنکور تجربی ۱۴۰۲ 

تنها دفترچه ای که در اختیار متقاضیان کنکور تجربی 1402 قرار می گیرد، دفترچه سوالات دروس تخصصی است. این دفترچه دارای پنج درس اختصاصی و مهم رشته تجربی شامل زمین شناسی، ریاضیات، زیست شناسی، فیزیک و شیمی می باشد. هر یک از این دروس دارای تعداد سوالات متفاوت و همینطور ضرایب مختلفی هستند که لازم است داوطلبان برای پاسخگویی به آن ها برنامه ریزی کنند.

فراموش نکنید که هر ساله شاهد ثبت نام تعداد زیادی از متقاضیان کنکور سراسری در زیرگروه آزمایشی تجربی می باشیم و لازم است متقاضیان به منظور کسب رتبه و تراز قبولی مناسب در این رقابت نفس گیر، مطابق با بودجه بندی کنکور تجربی ۱۴۰۲ برنامه ریز کرده و سرفصل های امتحانی را مطالعه کنند.

بودجه‌بندی زمین شناسی 

اولین سوالات کنکور سراسری تجربی، مرتبط با درس زمین شناسی است. از درس زمین شناسی، مجموعا 25 سوال در کنکور سراسری طرح می شود که لازم است داوطلبان در مدت 20 دقیقه به آن ها پاسخ دهند.

با توجه به حذف زیرگروه ها درس زمین شناسی دارای ضریب در تمامی رشته ها نظیر پزشکی و دندانپزشکی می باشد. ازین رو داوطلبان باید این درس نیز جز سرفصل های مطالعاتی خود قرار دهند. در ادامه جزئیات بودجه بندی کنکور تجربی 1402 درس زمین شناسی را آورده ایم :

بودجه بندی درس زمین شناسی کنکور سراسری تجربی 1402
مبحث / سال تحصیلی  سال 99 سال 1400 سال 1401
آفرینش کیهان و تکوین زمین 4 سوال 5 سوال 5 سوال
منابع معدنی و ذخایر انرژی، زیربنای تمدن و توسعه 3 سوال 5 سوال 2 سوال
منابع آب و خاک 2 سوال 4 سوال 4 سوال
زمین شناسی و سازه های مهندسی 4 سوال 4 سوال 4 سوال
زمین شناسی و سلامت 3 سوال 2 سوال 3 سوال
پویایی زمین 4 سوال 3 سوال 5 سوال
زمین شناسی ایران 3 سوال 2 سوال 3 سوال
مجموع سوالات 25 سوال 25 سوال 25 سوال

بودجه بندی ریاضیات کنکور تجربی ۱۴۰۲

دومین بخش از سوالات دروس تخصصی کنکور سراسری تجربی، سوالات مرتبط با درس ریاضیات می باشد. از دروس ریاضیات کنکور تجربی، مجموعا 30 سوال طرح می شود که متقاضیان باید در مدت 47 دقیقه به آن ها پاسخ دهند. داوطلبانی که مایل هستند رتبه و تراز مناسبی را در کنکور سراسری تجربی کسب کنند، باید در این درس درصد قابل قبولی را کسب کنند. در ادامه جدول زیر بودجه بندی کنکور سراسری تجربی ۱۴۰۲ درس ریاضیات را نشان می دهد: 

بودجه بندی درس ریاضیات کنکور سراسری تجربی ۱۴۰۲
مبحث / سال تحصیلی سال 99 سال 1400 سال 1401
مجموعه، الگو و دنباله 1 سوال 1 سوال 1 سوال
مثلثات 4 سوال 4 سوال 2 سوال
توان های گویا و عبارت های جبری
معادله ها و نامعادله ها 2 سوال 3 سوال 2 سوال
تابع 3 سوال 1 سوال 4 سوال
شمارش بدون شمردن 1 سوال 2 سوال 1 سوال
آمارواحتمال 2 سوال 3 سوال 4 سوال
هندسه تحلیلی و جبر 4 سوال 3 سوال 3 سوال
توابع نمایی و لگاریتمی 3 سوال 3 سوال 2 سوال
حدوپیوستگی 3 سوال 4 سوال 3 سوال
مشتق 3 سوال 3 سوال 4 سوال
کاربرد مشتق 4 سوال 4 سوال 3 سوال
مجموع سوالات 30 سوال 30 سوال 30 سوال

بودجه‌بندی زیست شناسی 

سومین بخش از دفترچه سوالات کنکور تجربی به سوالات درس زیست شناسی اختصاص دارد که در واقع مهم ترین قسمت از دفترچه سوالات اختصاصی این آزمون نیز می باشد.

از درس زیست شناسی مجموعا 50 سوال در قالب سوالات حفظی، مفهومی و محاسباتی در کنکور سراسری تجربی طراحی می شود که متقاضیان باید در مدت زمان 36 دقیقه به آن ها پاسخ دهند. بودجه بندی کنکور تجربی 1402 درس زیست شناسی به شرح جدول زیر است:

بودجه بندی درس زیست شناسی کنکور سراسری تجربی ۱۴۰۲
مبحث / سال تحصیلی سال 99 سال 1400 سال 1401
زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا
گوارش و جذب مواد 2 سوال 3 سوال 3 سوال
تبادلات گازی 3 سوال 2 سوال 3 سوال
گردش مواد در بدن 2 سوال 4 سوال 2 سوال
تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد 1 سوال 1 سوال 2 سوال
از یاخته تا گیاه 4 سوال 1 سوال 3 سوال
جذب و انتقال مواد در گیاهان 3 سوال 1 سوال 4 سوال
تنظیم عصبی 2 سوال 1 سوال 3 سوال
حواس 2 سوال 2 سوال 2 سوال
دستگاه حرکتی 3 سوال 1 سوال 2 سوال
تنظیم شیمیایی
ایمنی 3 سوال 1 سوال 3 سوال
تقسیم یاخته 2 سوال 1 سوال 2 سوال
تولیدمثل 2 سوال 2 سوال 3 سوال
تولیدمثل نهاندانگان 2 سوال 2 سوال 1 سوال
پاسخ گیاهان به محرکها 1 سوال 1 سوال 3 سوال
مولکول های اطلاعاتی 3 سوال 3 سوال 2 سوال
جریان اطلاعات در یاخته 2 سوال 2 سوال 3 سوال
انتقال اطلاعات در نسلها 1 سوال 4 سوال 2 سوال
تغییر در اطلاعات وراثتی 2 سوال 2 سوال 2 سوال
از ماده به انرژی 3 سوال 2 سوال 3 سوال
از انرژی به ماده 2 سوال 1 سوال 2 سوال
فناوری های نوین زیستی 1 سوال
رفتارهای جانوران- 3 سوال 1 سوال
ترکیبی 10 سوال 12 سوال 10 سوال
مجموع سوالات 50 سوال 50 سوال 50 سوال

بودجه بندی فیزیک در کنکور تجربی 1402

سهم درس فیزیک در کنکور سراسری تجربی، 30 سوال است که داوطلبان برای پاسخگویی به آن ها 37 دقیقه زمان دارند. بودجه بندی کنکور سراسری تجربی 1402 درس فیزیک به شرح جدول زیر است:

بودجه بندی درس فیزیک کنکور سراسری تجربی 1402
مبحث / سال تحصیلی سال 99 سال 1400 سال 1401
فیزیک و اندازه گیری  1 سوال 1 سوال 1 سوال
 کار، انرژی و توان 2 سوال 1 سوال 1 سوال
 ویژگی های فیزیکی مواد 2 سوال 2 سوال 3 سوال
دما و گرما 4 سوال 3 سوال 4 سوال
الکتریسیتە ساکن 3 سوال 3 سوال 2 سوال
جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم 3 سوال 2 سوال 2 سوال
مغناطیس و القای الکترومغناطیسی 2 سوال 4 سوال 3 سوال
حرکت بر خط راست 2 سوال 2 سوال 4 سوال
دینامیک 4 سوال 3 سوال 2 سوال
نوسان و امواج  3 سوال 6 سوال 4 سوال
آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای 4 سوال 3 سوال 3 سوال
مجموع سوالات 30 سوال 30 سوال 30 سوال

بودجه‌بندی شیمی

آخرین سوالات در دفترچه سوالات اختصاصی کنکور سراسری تجربی، مرتبط با سوالات شیمی است. از درس شیمی مجموعا 35 سوال در قالب سوالات حفظی، مفهومی و محاسباتی در کنکور سراسری طرح می شود که متقاضیان باید در مدت 35 دقیقه به آن ها پاسخ دهند. بودجه بندی کنکور سراسری تجربی 1402 درس شیمی به شرح جدول زیر است:

بودجه بندی درس شیمی کنکور سراسری تجربی 1402
مبحث / سال تحصیلی سال 99 سال 1400 سال 1401
کیهان زادگاه الفبای هستی 3 سوال 3 سوال 4 سوال
ردپای گازها در زندگی 3 سوال 4 سوال 2 سوال
آب، آهنگ زندگی 2 سوال 2 سوال 3 سوال
قدر هدایای زمینی را بدانیم 3 سوال 5 سوال 5 سوال
در پی غذای سالم 4 سوال 5 سوال 4 سوال
پوشاک، نیازی پایان ناپذیر 5 سوال 5 سوال 3 سوال
مولکول ها در خدمت تندرستی 5 سوال 3 سوال 4 سوال
آسایش و رفاه در سایه شیمی 4 سوال 3 سوال 3 سوال
شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری 2 سوال 1 سوال 2 سوال
 شیمی، راهی به سوی آینده ای روشن تر 4 سوال 2 سوال 2 سوال
مجموع سوالات 35 سوال 35 سوال 35 سوال

مشاوره بودجه بندی کنکور سراسری تجربی ۱۴۰۲

در نظر داشته باشید که استفاده از بودجه بندی کنکور سراسری تجربی ۱۴۰۲ به شما متقاضیان این زیرگروه آزمایشی کمک می کند تا بتوانید به شیوه ای صحیح تر منابع این آزمون را مطالعه کنید. چراکه بودجه‌بندی به وضوح مباحث مهم و مباحث کم اهمیت را مشخص می کند و شما می توانید به گونه ای برنامه ریزی کنید که برای مطالعه مباحث مهم زمان بیشتری را اختصاص دهید و از مباحث کم اهمیت عبور کنید.

بنابراین سعی کنید با در نظر گرفتن بودجه‌بندی کنکور و همینطور توجه به ضرایب دروس، یک برنامه ریزی اصولی و درست را برای مطالعه منابع امتحانی برای خود داشته باشید تا بتوانید با شرکت در جلسه آزمون، رتبه و تراز مناسبی را جهت انتخاب رشته های پرطرفدار در کنکور سراسری تجربی، کسب کنید.

کارشناسان و مشاوران تحصیلی مرکز مشاوره دانتل دارای چندین سال سابقه در زمینه برنامه ریزی تحصیلی و مطالعاتی برای کنکور سراسری تجربی می باشند. شما عزیزان می توانید برای اینکه یک برنامه ریزی اصولی و مطابق با بودجه بندی کنکور تجربی 1402 داشته باشید، از مشاوران تحصیلی مرکز مشاوره تحصیلی تلفنی کمک بگیرید.

 

برای دریافت مشاوره در زمینه بودجه بندی کنکور سراسری تجربی 1402 می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 91005066-021 تماس بگیرید.

 

سوالات متداول

متقاضیان کنکور سراسری تجربی چگونه می توانند از بودجه بندی کنکور تجربی ۱۴۰۲ مطلع شوند؟

کارشناسان دانتل پس از منتشر شدن دفترچه سوالات آن را بررسی می کنند و پس از مشخص شدن تعداد سوالات هر مبحث، آن را در قالب بودجه بندی از طریق سایت دانتل منتشر می نمایند. 

اطلاع از بودجه‌بندی کنکور چه کمکی به متقاضیان می کند؟

متقاضیان کنکور سراسری تجربی با اطلاع از بودجه‌بندی می توانند برنامه ریزی اصولی تر و بی عیب و نقص تری داشته باشند و بر روی مباحث مهم تمرکز کنند.

بودجه‌بندی تجربی از چه طریقی مشخص می شود؟

منبع دریافت بودجه‌بندی دفترچه سوالات آزمون های سراسری سال های اخیر است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره