کنکور سراسریمشاوره کنکور سراسری

بودجه بندی کنکور سراسری انسانی ۱۴۰۲

بودجه بندی کنکور سراسری انسانی ۱۴۰۲ به داوطلبان کمک می کند تا از بخش های مهم و پرتکرار کنکور سراسری انسانی مطلع شوند و برای مطالعه آن ها زمان بیشتری را اختصاص دهند. بنابراین متقاضیان کنکور سراسری انسانی می توانند از بودجه‌بندی مباحث این آزمون به عنوان یک ابزار کارآمد جهت برنامه ریزی مطالعاتی برای کنکور سراسری استفاده کنند. همینطور با اطلاع از بودجه‌بندی، می توانند ضمن شناسایی سوالات، از شیوه طراحی آن ها نیز مطلع گردند. در ادامه بودجه بندی کنکور سراسری انسانی 1402 را به تفکیک دروس آورده ایم.

بودجه بندی کنکور سراسری انسانی ۱۴۰۲

سازمان سنجش آموزش کشور مجری کنکور در تمامی زیرگروه ها از جمله زیرگروه آزمایشی انسانی می باشد که هر ساله با شروع ثبت نامی، منابع این آزمون را نیز به متقاضیان معرفی و اعلام می کند. بودجه بندی کنکور سراسری انسانی ۱۴۰۲ مشخص کننده این موضوع هست که هر یک از مباحث از دروس امتحانی این آزمون، دارای چه سهمی در کنکور هستند و از آن ها چه تعداد سوال طراحی می شود. 

در واقع اینگونه نگاه داوطلبان به منابع کنکور بازتر می شود و می توانند با اطلاع از سوالات و مباحث مهم، به منظور دستیابی به موفقیت و رتبه و تراز مناسب، تمرکز بیشتری بر روی آن ها داشته باشند و حتی در صورتی که زمان کافی نداشتند، از دروس و مباحثی که سال های پیاپی از آن ها سوالی در کنکور سراسری نیامده است، عبور کنند. برای اطلاع از بهترین منابع موجود برای قبولی در کنکور حتما مقاله زیر را مطالعه نمایید.

در ادامه سعی کرده ایم با بررسی دفترچه سوالات کنکور سراسری 98 ، 99 و 1400 بودجه بندی کنکور سراسری انسانی 1402 را به تفکیک دروس برایتان ارائه کنیم.

بودجه بندی دروس عمومی کنکور انسانی 1402

بر اساس تصمیمات جدید که در زمینه برگزاری کنکور سراسری اتخاذ شده است، از کنکور سراسری سال 1402 تغییرات بسیاری در روند برگزاری این آزمون ایجاد خواهد شد که یکی از مهم ترین آن ها حذف دروس عمومی می باشد. با توجه به این تغییرات دروس عموم در این آزمون طرح نمی شود و داوطلبان فقط باید به دروس تخصصی پاسخ دهند.

بنابراین شرکت کنندگان در کنکور سراسری 1402 نیازی نیست با اطلاع از بودجه بندی دروس عمومی کنکور سراسری انسانی 1402 خود را برای شرکت در این آزمون آماده کنند. چراکه مبنای سنجش متقاضیان در دروس عمومی از کنکور سراسری سال ۱۴۰۲ به بعد سوابق تحصیلی شرکت کنندگان خواهد بود. 

بودجه بندی دروس اختصاصی کنکور انسانی ۱۴۰۲

دفترچه سوالات اختصاصی زیرگروه آزمایشی علوم انسانی دارای ده درس تخصصی شامل درس ریاضی، اقتصاد، عربی، ادبیات، تاریخ، جغرافیا، علوم اجتماعی، فلسفه، منطق و روان شناسی می باشد. متقاضیانی که قصد شرکت در کنکور سراسری انسانی را دارند، می توانند با اطلاع از بودجه بندی دروس تخصصی انسانی ، راه موفقیت را برای خود هموارتر کنند. چراکه اینگونه قادر هستند با شناخت مباحث مهم، زمان بیشتری را برای آن ها اختصاص دهند. 

بودجه‌بندی ریاضی 

از درس ریاضی در کنکور سراسری مجموعا 20 سوال طراحی می شود که داوطلبان باید طی مدت زمان 25 دقیقه به آن ها پاسخ دهند. ضریب درس ریاضی در زیرگروه های مختلف کنکور انسانی متفاوت است اما در حالت کلی تاثیر بسیاری در قبولی متقاضیان دارد. بودجه بندی ریاضی کنکور انسانی ۱۴۰۲ به شرح جدول زیر است:

مبحث / سال تحصیلی سال 98 سال 99 سال 1400
عبارت های جبری 2 سوال 2 سوال 1 سوال
معادله درجه دوم 1 سوال 1 سوال 1 سوال
تابع 6 سوال 6 سوال 5 سوال
کار با داده های آماری (معیارهای پراکندگی) 1 سوال 1 سوال 2 سوال
نمایش داده ها (نمودار های یک متغیره) 2 سوال 2 سوال 0
آشنایی با منطق و استدلال ریاضی 1 سوال 2 سوال 1 سوال
آمار(شخص های آماری و سری زمانی) 1 سوال 1 سوال 2 سوال
آمار و احتمال 3 سوال 2 سوال 5 سوال
الگوهای خطی (مدل سالزی و دنبال حسابی) 2 سوال 1 سوال 1 سوال
الگوهای غیر خطی (دنباله هندسی) 1 سوال 2 سوال 2 سوال
مجموع سوالات 20 سوال 20 سوال 20 سوال

بودجه بندی اقتصاد کنکور انسانی ۱۴۰۲

دومین درس دفترچه سوالات اختصاصی کنکور سراسری انسانی، مرتبط با درس اقتصاد است. از این درس مجموعا 15 سوال حفظی، مفهومی و محاسباتی در کنکور انسانی طرح می شود که داوطلبان باید طی مدت زمان 10 دقیقه به آن ها پاسخ دهند. بودجه بندی اقتصاد کنکور سراسری انسانی 1402 به شرح جدول زیر است:

سر فصل امتحانی مبحث / سال تحصیلی  سال 98 سال 99 سال 1400
آشنایی با اقتصاد اقتصاد چیست 1 سوال
تولید 2 سوال 2 سوال 3 سوال
بازار 2 سوال 1 سوال 1 سوال
آشنایی با شاخص های اقتصادی 5 سوال 3 سوال 3 سوال
نهادهای پولی و مالی پول 1 سوال 1 سوال 2 سوال
بانک 1 سوال 1 سوال 1 سوال
بازار سرمایه 1 سوال 1 سوال
توسعه اقتصادی رشد، توسعه و پیشرفت 1 سوال
فقر و توزیع درآمد 1 سوال 1 سوال 1 سوال
مدیریت کلان اقتصادی دولت و اقتصاد
بودجه و امور مالی دولت 1 سوال 1 سوال
اقتصاد چهان و ایران اقتصاد بین الملل 2 سوال 1 سوال 1 سوال
اقتصاد ایران 1 سوال 1 سوال 1 سوال
اقتصاد ایران در مسیر پیشرفت
مجموع سوالات   15 15 15

بودجه‌بندی ادبیات تخصصی

از اصلی ترین بخش های دفترچه اختصاصی کنکور سراسری انسانی، سوالات مرتبط با درس ادبیات تخصصی است. 

از درس ادبیات تخصصی مجموعا 30 سوال در کنکور سراسری طرح می شود که متقاضیان باید در مدت 30 دقیقه به آن ها پاسخ دهند. بودجه بندی درس ادبیات تخصصی کنکور سراسری انسانی ۱۴۰۲ به شرح جدول زیر است:

مبحث / سال تحصیلی سال 98 سال 99 سال 1400
معنی لغت 1 سوال 1 سوال 1 سوال
تاریخ ادبیات و سبک شناسی 7 سوال 9 سوال 11 سوال
عروض 8 سوال 6 سوال 7 سوال
قافیه 2 سوال 2 سوال 1 سوال
آرایه ادبی 8 سوال 7 سوال 7 سوال
قرابت معنایی 4 سوال 5 سوال 2 سوال
مجموع سوالات 30 سوال 30 سوال 30 سوال

بودجه بندی عربی تخصصی کنکور انسانی

از درس عربی تخصصی، مجموعا 20 سوال در کنکور سراسری طراحی می شود که داوطلبان باید در مدت 20 دقیقه به آن ها پاسخ دهند. سوالات این درس به صورت مبحثی طراحی می شود. بودجه بندی درس عربی تخصصی کنکور سراسری انسانی 1402 به شرح جدول زیر است:

مبحث / سال تحصیلی سال 98 سال 99 سال 1400
ترجمه و تعریب 9 سوال 8 سوال 8 سوال
تحلیل صرفی 3 سوال 3 سوال 3 سوال
اعرابگذاری 1 سوال 1 سوال 1 سوال
قواعد 7 سوال 8 سوال 7 سوال
مجموع سوالات 20 سوال 20 سوال 20 سوال

بودجه‌بندی تاریخ و جغرافیا 

بخش از دفترچه سوالات اختصاصی کنکور انسانی نیز دربردارنده سوالات درس تاریخ و جغرافیا است. از هر یک از این دروس اختصاصی کنکور انسانی، 15 سوال در کنکور سراسری طرح می شود که متقاضیان برای پاسخگویی به مجموع 30 سوال این دو درس، 25 دقیقه زمان دارند. 

سوالات درس تاریخ و جغرافیا به صورت حفظی هستند و ساده ترین بخش دفترچه سوالات اختصاصی برای داوطلبان کنکور سراسری انسانی به شمار می روند. بودجه بندی درس تاریخ و جغرافیا کنکور سراسری انسانی ۱۴۰۲ به شرح جدول زیر است:

بودجه بندی درس تاریخ کنکور سراسری انسانی 1402
مبحث / سال تحصیلی سال 98 سال 99 سال 1400
دهم 5 سوال 5 سوال
یازدهم 5 سوال 5 سوال
دوازدهم 5 سوال 5 سوال
مجموع سوالات 15 سوال 15 سوال 15 سوال
بودجه بندی درس جغرافیا کنکور سراسری انسانی ۱۴۰۲
مبحث / سال تحصیلی سال 98 سال 99 سال 1400
دهم 3 سوال 5 سوال 3 سوال
یازدهم 7 سوال 5 سوال 4 سوال
دوازدهم 5 سوال 5 سوال 3 سوال
مجموع سوالات 15 سوال 15 سوال 15 سوال

بودجه بندی علوم اجتماعی کنکور انسانی

از درس علوم اجتماعی مجموعا 20 سوال در قالب سوالات حفظی و مفهومی در کنکور سراسری انسانی طراحی می شود که داوطلبان باید در مدت زمان 15 دقیقه به آن ها پاسخ دهند. بودجه بندی درس علوم اجتماعی کنکور سراسری انسانی ۱۴۰۲ به شرح جدول زیر است:

مبحث / سال سال 98 سال 99 سال 1400
دهم 3 سوال 2 سوال 6 سوال
یازدهم 9 سوال 9 سوال 7 سوال
دوازدهم 6 سوال 8 سوال 6 سوال
ترکیبی 2 سوال 1 سوال 2 سوال
مجموع سوالات 20 سوال 20 سوال 20 سوال

بودجه‌بندی فلسفه و منطق 

از درس فلسفه و منطق 25 سوال در قالب سوالات حفظی و مفهومی در کنکور سراسری طراحی می شود که متقاضیان باید در مدت 25 دقیقه به آن ها پاسخ دهند. بودجه بندی درس فلسفه و منطق کنکور سراسری انسانی۱۴۰۲ به شرح جدول زیر است:

مبحث / سال تحصیلی  سال 98 سال 99 سال 1400
منطق دهم 10 سوال 9 سوال 9 سوال
فلسفه یازدهم 5 سوال 8 سوال 7 سوال
فلسفه دوازدهم 10 سوال 8 سوال 9 سوال
مجموع سوالات 25 سوال 25 سوال 25 سوال

بودجه‌بندی روانشناسی

از درس روانشناسی مجموعا 20 سوال در کنکور سراسری طراحی می شود که متقاضیان کنکور سراسری انسانی باید در مدت 15 دقیقه به آن ها پاسخ دهند. سوالات درس روانشناسی در قالب سوالات حفظی و مفهومی طراحی می شود. بودجه بندی درس روانشناسی کنکور سراسری انسانی ۱۴۰۲ به شرح جدول زیر است:

مبحث / سال تحصیلی سال 98 سال 99 سال 1400
روان شناسی: تعریف و روش مورد مطالعه 7 سوال  3 سوال 4 سوال
روان شناسی رشد 4 سوال 3 سوال 3 سوال
احساس، توجه وادراک 1 سوال 3 سوال 2 سوال
حافظه و علل فراموشی 1 سوال 2 سوال 3 سوال
تفکر (1) حل مسئله 2 سوال 2 سوال 2 سوال
تفکر (2)تصمیم گیری 2 سوال 3 سوال 4 سوال
انگیزه و نگرش 1 سوال 1 سوال 2 سوال
روانشناسی سلامت 1 سوال 1 سوال
ترکیبی 1 سوال 2 سوال
مجموع سوالات 20 سوال 20 سوال 20 سوال

مشاوره بودجه بندی کنکور سراسری انسانی ۱۴۰۲ 

اگر از متقاضیان کنکور انسانی 1402 هستید و می خواهید در این آزمون عملکرد مناسبی داشته باشید، حتما از بودجه بندی کنکور انسانی برای برنامه ریزی مطالعاتی و تحصیلی استفاده کنید.

آنچه که اهمیت دارد این است که شما متوجه شوید کدام مباحث از اهمیت بالایی برخوردار است و سپس سعی کنید با اختصاص زمان کافی برای مطالعه آن ها، تلسط بالایی را در پاسخگویی به تست های آن ها به دست آورید. یا اگر زمان کافی برای مطالعه تمامی سرفصل های امتحانی کنکور انسانی ندارید، از مباحث کم اهمیت و یا بی اهمیت بر اساس بودجه بندی آزمون انسانی 1402 عبور کنید.

در واقع زمانی می توان به سوالات کنکور سراسری انسانی پاسخ داد که با یک برنامه ریزی مطالعاتی مناسب، تمامی مباحث به خصوص دروس و مباحث مهم مطالعه شده باشد. شما می توانید برای شناسایی این مباحث مهم از بودجه بندی کنکور سراسری انسانی ۱۴۰۲ استفاده کنید. اگر فکر می کنید که خوتان به تنهایی قادر به برنامه ریزی بر اساس بودجه‌بندی و ضرایب سرفصل های امتحانی کنکور انسانی نیستید، می توانید از مشاوران تحصیلی مرکز مشاوره دانتل کمک بگیرید.

کارشناسان و مشاوران تحصیلی مرکز مشاوره دانتل دارای چندین سال سابقه در زمینه برنامه ریزی تحصیلی و مطالعاتی برای کنکور سراسری انسانی می باشند. شما عزیزان می توانید برای اینکه یک برنامه ریزی اصولی و مطابق با بودجه بندی کنکور سراسری انسانی داشته باشید، از مشاوران تحصیلی مرکز مشاوره تحصیلی تلفنی کمک بگیرید.

برای دریافت مشاوره در زمینه کنکور انسانی می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 91005066-021 تماس بگیرید.

 

سوالات متداول 

متقاضیان چگونه می توانند بودجه بندی کنکور انسانی ۱۴۰۲ مطلع شوند؟

کارشناسان دانتل بودجه‌بندی را از دفترچه سوالات طی سال های اخیر استخراج کرده و در این مقاله ارائه کرده اند.

اطلاع از بودجه بندی چه کمکی به شرکت کنندگان در این زیر گروه آزمایشی می کند؟

علاقه مندان به شرکت در زیر گروه آزمایشی انسانی، می توانند با اطلاع از بودجه‌بندی این آزمون، برنامه ریزی بهتری برای مطالعه سرفصل های امتحانی داشته باشند، به طوری که مباحث مهم و پرتکرار را در اولویت مطالعه قرار دهند و از مباحث کم اهمیت عبور کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره