کنکور سراسریمشاوره کنکور سراسری

منابع کنکور انسانی ۱۴۰۱

بهترین منابع کنکور انسانی ۱۴۰۱ کدامند ؟ نکته ای که در مورد ثبت نام کنکور سراسری انسانی وجود دارد، این است که از کنکور سراسری 1400 به بعد تنها شاهد برگزاری یک کنکور و مطابق با دروس نظام جدید خواهیم بود. داوطلبان نظام قدیم و نظام جدید باید مطابق منابع کنکور سراسری انسانی نظام جدید مطالعه کنند. به همین منظور در ادامه این مطلب به منابع کنکور سراسری انسانی می‌پردازیم. برای مشاوره تحصیلی تلفنی با مشاوران مجموعه دانتل با شماره های زیر تماس بگیرید.

منابع دروس عمومی کنکور سراسری انسانی ۱۴۰۱

سوالات کنکور سراسری انسانی در دو دفترچه مجزا که شامل دفترچه دروس عمومی و دفترچه دروس تخصصی است، به داوطلبان این آزمون ارائه می‌شود. دفترچه دروس عمومی کنکور انسانی متشکل از چهار درس زبان و ادبیات فارسی، زبان عربی، فرهنگ و معارف اسلامی و زبان انگلیسی می‌باشد که در ادامه منابع هر کدام معرفی شده است.

درس زبان و ادبیات فارسی

طراحان کنکور برای درس زبان و ادبیات فارسی 25 سوال طراحی می‌کنند که در نمره نهایی داوطلب با ضریب 4، محاسبه می‌شود. داوطلبان کنکور انسانی در زمان برنامه ریزی برای درس زبان و ادبیات فارسی، باید توجه داشته باشند که اکثر سوالات این درس را قرابت معنایی تشکیل می‌دهد. این سوالات از کتاب‌های درسی جدول زیر، طرح می‌شوند.

نام درس کد کتاب سال تدرس سال چاپ کتاب
فارسی 1 110201 دهم 97
فارسی 2 111201 یازدهم 98
فارسی 3 112201 دوازدهم 99

پیشنهاد مشاوران دانتل استفاده از کتب کمک درسی به عنوان مکمل کتاب درسی می‌باشد و  کتاب کمک درسی همچون ادبیات موضوعی میکرو طبقه بندی گاج و یا کتاب نشر الگو می‌تواند گزینه خوبی در این زمینه باشد.

درس زبان عربی

سوالات درس زبان عربی کنکور انسانی با 25  سوال در دفترچه عمومی طرح می‌شود و دارای ضریب 2 می‌باشد. منابع طراحان سوالات درس زبان عربی کنکور انسانی، کتاب‌های جدول زیر می‌باشد.

نام درس کد کتاب سال تدریس سال چاپ کتاب
عربی، زبان قرآن 1 110206 دهم 97
عربی، زبان قرآن 2 111206 یازدهم 98
عربی، زبان قرآن 3 112206 دوازدهم 99

پیشنهاد مشاوران دانتل برای درس عربی کنکور انسانی، یکی از کتاب‌های سیر تا پیاز مهر و ماه یا عربی کامل گاج می‌باشد.

درس فرهنگ و معارف اسلامی

درس فرهنگ و معارف اسلامی نیز با ضریب 3، در کنکور سراسری انسانی، 25 تست را به خود اختصاص داده است و سوالات این درس عمومی از کتاب‌های موجود در جدول زیر طرح می‌شود.

نام درس کد کتاب سال تدریس  سال چاپ کتاب
دین و زندگی 1 110204 دهم 97
دین و زندگی 2 111204 یازدهم 98
دین و زندگی 3 112204 دوازدهم 99

کتاب کمک آموزشی جامع دین و زندگی | میکرو طبقه بندی گاج با توضیح خط به خط مطالب کتاب درسی و همینطور آوردن تست‌های تالیفی و تست‌های کنکور سراسری در یک مجموعه، می‌تواند مطالعه داوطلبان در درس دین و زندگی کنکور انسانی را تکمیل کند.

درس زبان انگلیسی

برای درس زبان انگلیسی کنکور انسانی، 25 سوال که دارای ضریب 2 است، طراحی می‌شود و سوالات این بخش نیز از کتاب‌های درسی زیر هستند.

نام درس کد کتاب سال تدریس سال چاپ کتاب
انگلیسی 1 110230 دهم 97
انگلیسی 2 111230 یازدهم 98
انگلیسی 3 112230 دوازدهم 99

کتاب کمک آموزشی مبتکران به تالیف دکتر شهاب اناری با داشتن یک کتابچه نیز برای یادگیری زبان انگلیسی، فرصت تکرار و تمرین مطالب را برای داوطلب فراهم می‌آورد و در جهت یادگیری بهتر، منبع خوبی می‌باشد.

منابع دروس تخصصی کنکور سراسری انسانی ۱۴۰۱

دفترچه دروس تخصصی کنکور انسانی، از دروس ریاضیات، اقتصاد و زبان و ادبیات فارسی، زبان عربی، تاریخ، جغرافیا، علوم اجتماعی، فلسفه، منطق و روانشناسی تشکیل شده است و هر کدام دارای ضرایب بیشتری نسبت به دروس عمومی می‌باشند.

درس ریاضیات

سوالات درس ریاضیات کنکور انسانی، از کتاب‌های درسی زیر طرح می‌شود که داوطلبان برای تسلط بیشتر می‌توانند در کنار آنها از کتاب‌های کمک آموزشی همچون کتاب‌های انشارات خیلی سبز و انتشارات گاج استفاده کنند.

نام درس کد کتاب سال تدریس سال چاپ کتاب
ریاضی و آمار 1 110212 پایه دهم 97
ریاضی و آمار 2 111212 پایه یازدهم 98
ریاضی و آمار 3 112212 پایه دوازدهم 99

درس اقتصاد

درس اقتصاد یکی از دروس تخصصی کنکور انسانی است از کتاب درسی اقتصاد پایه دهم | کد کتاب: 110221 | سال چاپ: 97 طرح می‌شود که داوطلبان می‌توانند به عنوان مکمل از کتاب کمک آموزشی اقصاد میکرو طبقه بندی انتشارات گاج و خیلی سبز استفاده کنند.

منابع کنکور سراسری انسانی | درس زبان و ادبیات فارسی

درس زبان و ادبیات فارسی از دروس تخصصی مهم کنکور انسانی است که طراحان کنکور برای طرح سوالات آن از کتاب‌های آموزشی مندرج در جدول زیر بهره می‌برند.

کتاب‌های علوم و فنون ادبی از انتشارات خیلی سبز | سری تست جامع و به تالیف حمزه نصرالهی و دکتر محمدرضا و مهدی سلیمانی دلارستانی و همینطور  کتاب‌های علوم و فنون ادبی سری جامع از انتشارات مهر و ماه می‌تواند مکمل خوبی برای کتاب‌های درسی این درس عمومی کنکور انسانی باشد.

نام درس کد کتاب سال تدریس  سال چاپ کتاب
علوم و فنون ادبی 1 110203 پایه دهم 97
علوم و فنون ادبی 2 111203 پایه یازدهم 98
علوم و فنون ادبی 3 112203 پایه دوازدهم 99

درس زبان عربی

منبع طراحان کنکور برای درس تخصصی زبان عربی کنکور انسانی، کتاب‌های درسی موجود در جدول زیر می‌باشد.

نام درس کد کتاب سال تدریس سال چاپ کتاب
عربی، زبان قرآن 1 110207 پابه دهم 97
عربی ، زبان قرآن 2 111207 پایه یازدهم 98
عربی، زبان قرآن 3 112207 پایه دوازدهم 99

منابع کنکور سراسری انسانی | درس تاریخ

سوالات درس شیرین تاریخ از کتاب‌های جدول زیر طراحی می‌شود که داوطلبان می‌توانند در کنار مطالعه کتاب‌های درسی، برای رسیدن به سطح تسلط بالاتری از کتاب‌های کمک آموزشی همچون کتاب تاریخ جامع پایه از انتشارات خیلی سبز و کتاب تاریخ میکروطبقه بندی انتشارات گاج، بهره ببرند.

نام درس کد کتاب سال تدریس سال چاپ کتاب
تاریخ 1 110219 پایه دهم 97
تاریخ 2 111233 پایه یازدهم 98
تاریخ 3 112219 پایه دوازدهم 99

درس جغرافیا

سوالات درس جغرافیا از کتاب‌های جدول زیر طراحی می‌شود که داوطلبان می‌توانند در کنار مطالعه کتاب‌های درسی، از کتاب‌های کمک آموزشی همچون کتاب جامع جغرافیا از انتشارات خیلی سبز استفاده کنند.

نام درس کد کتاب سال تدریس سال چاپ کتاب
جغرافیای ایران 110218 پایه دهم 97
جغرافیای 2 111218 پایه بازدهم 98
جغرافیا 3  112218 پایه دوازدهم 99

درس علوم اجتماعی

منابع سوالات درس علوم اجتماعی کنکور انسانی، کتاب‌های کمک آموزشی جدول زیر می‌باشد که داوطلبان می‌توانند در کنار آنها از کتاب کمک آموزشی علوم اجتماعی خیلی سبز | سری جامع تست استفاده کنند.

نام درس کد کتاب سال تدریس سال چاپ کتاب
جامعه­ شناسی 1 110220 پایه دهم 97
جامعه­ شناسی 2 111222 پایه یازدهم 98
جامعه­ شناسی 3 112222 پایه دوازدهم 99

منابع کنکور سراسری انسانی | درس فلسفه

منابع طراحان کنکور انسانی برای درس فلسفه، کتاب‌های مندرج در جدول زیر می‌باشد.

نام درس کد کتاب سال تدریس سال چاپ کتاب
فلسفه 111226 پایه یازدهم 98
فلسفه (آشنایی با فلسفه اسلامی) 112226 پایه دوازدهم 99

درس منطق

سوالات درس تخصصی منطق کنکور انسانی از کتاب منطق سال دهم | کد کتاب: 110223 | سال چاپ کتاب: 97 طراحی می‌شود که داوطلبان می‌توانند برای تسلط در این درس از کتاب کمک اموزشی فلسفه و منطق انتشارات خیلی سبز | سری جامع پایه و دوازدهم استفاده کنند.

درس روانشناسی

سوالات درس تخصصی ‌روانشناسی کنکور انسانی از کتاب روانشناسی سال یازدهم | کد کتاب:111224 | سال چاپ کتاب: 97 طراحی می‌شود.

برای دریافت مشاوره در زمینه منابع کنکور سراسری انسانی ۱۴۰۱ می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 46291403-021 تماس بگیرید.

نوشته های مشابه

‫2 دیدگاه ها

  1. سلام و احترام
    من الان در رشتهٔ تجربی ام و دوازدهمم، آیا میشه که دیپلم تجربی بگیرم منتاها واسه کنکور انسانی ثبت نام کنم و از اونجا قبول شم؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره