انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشدکارشناسی ارشد

رتبه قبولی ارشد شیمی

کارنامه و رتبه قبولی ارشد شیمی در تمامی گرایش ها در سال های گذشته در این مقاله به صورت کامل آورده شده است. اطلاع از کارنامه ارشد رشته شیمی در تمامی گرایش ها از جمله … به شما کمک می کند تا بتوانید ارزیابی مناسبی در مورد رشته محل قبولی خود داشته باشید.

در زمان اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد سراسری کارنامه داوطلبان بر روی سایت سنجش قرار می گیرد که این کارنامه حاوی اطلاعات مهمی از جمله رتبه، تراز، درصد داوطلبین در دروس مختلف و… می باشد. داوطلبین باید با مطالعه دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد و بررسی کارنامه ها و رتبه های قبولی در سال های گذشته در زمان اعلام شده، انتخاب رشته خود را انجام دهند. مقایسه کارنامه خود را سایر داوطلبین پذیرفته شده در سال های قبل به شما در یافتن شناختی بیشتر نسبت به انجام انتخاب رشته ارشد صحیح کمک شایانی می کند.

کارنامه و رتبه قبولی ارشد شیمی

در ادامه این مقاله کارنامه ارشد شیمی برای تمامی گرایش ها در سال های گذشته آورده شده است.  شما همچنین می توانید در صورت داشتن هر گونه سوال و نیاز به راهنمایی در مورد انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل تماس بگیرید.

1.شيمی

گرایش 1 : شيمي فيزيک | رتبه قبولی ارشد شیمی

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه شهید بهشتی روزانه 78 یک ایثارگران 25 درصد ظرفیت
دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه 165 یک ایثارگران 5 درصد ظرفیت
دانشگاه خوارزمی روزانه 143 یک آزاد
دانشگاه محقق اردبیلی روزانه 176 یک آزاد
دانشگاه اصفهان روزانه 233 یک آزاد
دانشگاه شهید چمران اهواز روزانه 234 یک آزاد
دانشگاه شیراز روزانه 345 یک آزاد
دانشگاه سمنان روزانه 365 یک آزاد
دانشگاه صنعتی شاهرود روزانه 467 یک آزاد
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان روزانه 1037 یک آزاد
دانشگاه کاشان روزانه 2545 یک آزاد
دانشگاه شهید بهشتی پردیس خودگردان 265 یک آزاد

گرایش 2 : شيمي آلي

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه فردوسی مشهد روزانه 86 دو ایثارگران 25 درصد ظرفیت
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی-تهران روزانه 46 دو ایثارگران 5 درصد ظرفیت
دانشگاه صنعتی شاهرود روزانه 156 دو آزاد
دانشگاه شیراز روزانه 345 دو آزاد
دانشگاه الزهرا روزانه 308 دو آزاد
دانشگاه زنجان نوبت دوم 456 دو آزاد
 دانشگاه ارومیه پردیس خودگردان 476 دو آزاد
دانشگاه پیام نور تهران شرق پیام نور 423 دو آزاد
دانشگاه پیام نور مرکز کرمانشاه پیام نور 667 دو آزاد
دانشگاه پیام نور مرکز تبریز پیام نور 718 دو آزاد
دانشگاه پیام نور مرکز کرمانشاه پیام نور 745 دو آزاد
دانشگاه پیام نور مرکز اهواز پیام نور 913 دو آزاد

گرایش3 : شيمي معدنی | رتبه قبولی ارشد شیمی

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه شهید بهشتی روزانه 45 سه ایثارگران 5 درصد ظرفیت
دانشگاه صنعتی شریف روزانه 76 سه آزاد
دانشگاه تهران روزانه 34 سه آزاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه 68 سه آزاد
دانشگاه تربیت مدرس روزانه 123 سه آزاد
دانشگاه علوم و صنعت ایران روزانه 231 سه آزاد
دانشگاه الزاهرا روزانه 234 سه آزاد
 دانشگاه شیراز روزانه 278 سه آزاد
دانشگاه شهید چمران اهواز روزانه 455 سه آزاد
 دانشگاه ارومیه روزانه 576 سه آزاد
دانشگاه شهید بهشتی نوبت دوم 612 سه آزاد
دانشگاه صنعتی اصفهان نوبت دوم 209 سه آزاد

گرایش 4 : شيمي تجزيه

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه شیراز روزانه 56 چهار ایثارگران 25 درصد ظرفیت
دانشگاه تبریز روزانه 132 چهار ایثارگران 25 درصد ظرفیت
دانشگاه خوارزمی تهران روزانه 267 چهار آزاد
دانشگاه ارومیه روزانه 198 چهار آزاد
دانشگاه یزد روزانه 234 چهار آزاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان روزانه 387 چهار آزاد
دانشگاه پیام نور تهران شرق روزانه 498 چهار آزاد
دانشگاه پیام نور مرکز مشهد روزانه 678 چهار آزاد
دانشگاه علم و صنعت پردیس خودگردان 678 چهار آزاد
دانشگاه سمنان روزانه 766 چهار آزاد

 5 : شيمي كاربردی | رتبه قبولی ارشد شیمی

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه مالک اشتر روزانه 145 پنج ایثارگران 25 درصد ظرفیت
دانشگاه خوارزمی تهران روزانه 76 پنج ایثارگران 5 درصد ظرفیت
دانشگاه سمنان روزانه 324 پنج آزاد
دانشگاه سیستان و بلوچستان روزانه 388 پنج آزاد
دانشگاه زنجان روزانه 588 پنج آزاد
دانشگاه اراک روزانه 677 پنج آزاد
دانشگاه مازندران نوبت دوم 289 پنج آزاد
دانشگاه سمنان نوبت دوم 725 پنج آزاد
دانشگاه مازندران پردیس خودگردان 788 پنج آزاد
موسسه غیرانتفاعی قدر کوچصفهان – رشت پردیس خودگردان 1018 پنج آزاد

گرایش 6 : شيمي پليمر

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه شهید بهشتی روزانه 85 دو ایثارگران 5 درصد ظرفیت
دانشگاه اصفهان روزانه 135 دو ایثارگران 5 درصد ظرفیت
دانشگاه شهید بهشتی روزانه 55 دو آزاد
دانشگاه فردوسی مشهد روزانه 155 دو آزاد
 دانشگاه مازندران روزانه 214 دو آزاد
دانشگاه زنجان روزانه 255 دو آزاد
 دانشگاه گلستان روزانه 344 دو آزاد
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان روزانه 377 دو آزاد
دانشگاه گلستان نوبت دوم 399 دو آزاد
دانشگاه شهید بهشتی پردیس خودگردان 443 دو آزاد

گرایش 7 : شيمي دارويي

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان روزانه 136 هفت ایثارگران 25 درصد ظرفیت
دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان روزانه 187 هفت آزاد
 دانشگاه گیلان نوبت دوم 146 هفت آزاد
دانشگاه شهید بهشتی پردیس خودگردان 236 هفت آزاد
دانشگاه شیراز پردیس خودگردان 254 هفت آزاد
موسسه غیر انتفاعی نقش جهان – اصفهان غیرانتفاعی 265 هفت آزاد
موسسه غیرانتفاعی انرژی ساوه غیرانتفاعی 298 هفت آزاد
موسسه غیرانتفاعی قدر کوچصفهان – رشت غیرانتفاعی 321 هفت آزاد
موسسه غیر انتفاعی زاگرس – کرمانشاه غیرانتفاعی 322 هفت آزاد

گرایش 8 : شيمي كاتاليست | رتبه قبولی ارشد شیمی

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
ایثارگران 5 درصد ظرفیت
آزاد

گرایش 9 : شيمي دريا | رتبه قبولی ارشد شیمی

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
 دانشگاه مازندران روزانه 112 شش ایثارگران 25 درصد ظرفیت
دانشگاه مازندران روزانه 125 شش آزاد
دانشگاه مازندران روزانه 144 شش آزاد
دانشگاه خلیج فارس – بوشهر – روزانه روزانه 223 شش آزاد
 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر روزانه 256 شش آزاد
دانشگاه علوم دریایی چابهار – روزانه روزانه 312 شش آزاد

گرایش 10 : شيمي و فناوري اسانس

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه گنبد روزانه 156 پنج ایثارگران 5 درصد ظرفیت
دانشگاه گنبد روزانه 223 پنج آزاد

گرایش 11  : شيمي پيشرانه

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
ایثارگران 5 درصد ظرفیت
آزاد

2. فيتوشيمی

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه شهید بهشتی روزانه 113 دو آزاد
دانشگاه تبریز روزانه 134 دو آزاد
دانشگاه بیرجند روزانه 156 دو آزاد
دانشگاه تبریز نوبت دوم 213 دو آزاد
دانشگاه شهید چمران روزانه 115 دو آزاد

3. نانوشيمی

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه تبریز روزانه 266 هفت ایثارگران 5 درصد ظرفیت
دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه 567 هفت آزاد
دانشگاه تهران روزانه 544 هفت آزاد
دانشگاه تبریز روزانه 212 هفت آزاد
دانشگاه مازندران روزانه 798 هفت آزاد
 دانشگاه ارومیه روزانه 235 هفت آزاد
دانشگاه ارومیه روزانه 376 هفت آزاد
دانشگاه صنعتی اصفهان نوبت دوم 645 هفت آزاد

4. آموزش شيمی

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران روزانه 43 یک آزاد
دانشگاه فرهنگیان پردیس نسیبه تهران روزانه 67 یک آزاد
 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران روزانه 109 یک آزاد
دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید چمران – روزانه روزانه 134 یک آزاد
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی روزانه 154 یک آزاد

5. دكتری پيوسته شيمی

گرایش 1 : شیمی آلی

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
ایثارگران 5 درصد ظرفیت
آزاد

گرایش 2 : شیمی تجزیه

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
ایثارگران 5 درصد ظرفیت
آزاد

6 . مواد،انرژی و ِ تكنولوژی كوانتومی | رتبه قبولی ارشد شیمی

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
ایثارگران 5 درصد ظرفیت
آزاد

7 . بيو تروريسم

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی روزانه 65 چهار ایثارگران 5 درصد ظرفیت
دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی روزانه 52 چهار آزاد
دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی روزانه 109 چهار آزاد

 8.علوم جرم شناسي امنيتی | رتبه قبولی ارشد شیمی

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی روزانه 56 چهار ایثارگران 5 درصد ظرفیت
دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی روزانه 68 چهار آزاد
دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی روزانه 78 چهار آزاد
دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی روزانه 109 چهار آزاد

برای دریافت مشاوره در زمینه انتخاب رشته کنکور ارشد ۱۴۰۱ می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 02146291403 تماس بگیرید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره