انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشدکارشناسی ارشد

رتبه قبولی ارشد روانشناسی

کارنامه و رتبه قبولی ارشد روانشناسی در تمامی گرایش ها در سال های گذشته در این مقاله به صورت کامل آورده شده است. اطلاع از کارنامه ارشد روانشناسی در تمامی گرایش ها از جمله … به شما کمک می کند تا بتوانید ارزیابی مناسبی در مورد رشته محل قبولی خود داشته باشید.

در زمان اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد سراسری کارنامه داوطلبان بر روی سایت سنجش قرار می گیرد که این کارنامه حاوی اطلاعات مهمی از جمله رتبه، تراز، درصد داوطلبین در دروس مختلف و… می باشد. داوطلبین باید با مطالعه دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد و بررسی کارنامه ها و رتبه های قبولی در سال های گذشته در زمان اعلام شده، انتخاب رشته خود را انجام دهند. مقایسه کارنامه خود را سایر داوطلبین پذیرفته شده در سال های قبل به شما در یافتن شناختی بیشتر نسبت به انجام انتخاب رشته ارشد صحیح کمک شایانی می کند.

کارنامه و رتبه قبولی ارشد روانشناسی

در ادامه این مقاله کارنامه ارشد روانشناسی برای تمامی گرایش ها در سال های گذشته آورده شده است.  شما همچنین می توانید در صورت داشتن هر گونه سوال و نیاز به راهنمایی در مورد انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل تماس بگیرید.

1.روانشناسی عمومی | رتبه قبولی ارشد روانشناسی

دانشگاه دوره قبولی رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه باهنر کرمان روزانه 276 یک ایثارگران25 درصد ظرفیت
دانشگاه تبریز روزانه 311 یک ایثارگران5 درصد ظرفیت
دانشگاه خوارزمی روزانه 43 یک آزاد
دانشگاه الزهرا روزانه 87 یک آزاد
دانشگاه ارومیه روزانه 233 یک آزاد
دانشگاه گیلان – رشت روزانه 376 یک آزاد
دانشگاه فردوسی مشهد نوبت دوم 567 یک آزاد
دانشگاه علامه طباطبایی پردیس خودگردان 702 یک آزاد
 موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر اصفهان غیرانتفاعی 1156 یک آزاد
دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج پیام نور 1009 یک آزاد

2.روانشناسی بالینی

گرایش 1 : روانشناسی بالینی

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه الزهرا روزانه 56 دو ایثارگران 25 درصد ظرفیت
دانشگاه فردوسی مشهد روزانه 134 دو ایثارگران 5 درصد ظرفیت
دانشگاه شهید چمران اهواز روزانه 255 دو ایثارگران 5 درصد ظرفیت
دانشگاه خوارزمی روزانه 62 دو آزاد
دانشگاه الزهرا روزانه 156 دو آزاد
دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل روزانه 512 دو آزاد
دانشگاه علامه طباطبایی نوبت دوم 389 دو آزاد
دانشگاه کردستان – سنندج نوبت دوم 734 دو آزاد
موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو – ساوه غیرانتفاعی 988 دو آزاد
دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب پیام نور 908 دو آزاد

گرایش 2 : خانواده

دانشگاه دوره قبولی رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
 دانشگاه شهید بهشتی تهران نوبت دوم 76 دو ایثارگران 5 درصد ظرفیت
دانشگاه شهید بهشتی تهران روزانه 36 دو آزاد
دانشگاه شهید بهشتی تهران نوبت دوم 124 دو آزاد
دانشگاه شهید بهشتی تهران پردیس خودگردان 489 دو آزاد
 دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ تهران غیرانتفاعی 509 دو آزاد

3.سنجش و اندازه گيری (روانسنجی) | رتبه قبولی ارشد روانشناسی

دانشگاه دوره قبولی رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه علامه طباطبایی روزانه 32 سه ایثارگران 5 درصد ظرفیت
دانشگاه علامه طباطبایی روزانه 12 سه آزاد
دانشگاه علامه طباطبایی روزانه 23 سه آزاد
دانشگاه علامه طباطبایی نوبت دوم 44 سه آزاد
دانشگاه علامه طباطبایی نوبت دوم 34 سه آزاد

4.روانشناسي صنعتی و سازمانی

دانشگاه دوره قبولی رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه شهید بهشتی روزانه 13 چهار ایثارگران 5 درصد ظرفیت
 دانشگاه شهید چمران اهواز روزانه 89 چهار ایثارگران 5 درصد ظرفیت
دانشگاه شهید بهشتی روزانه 45 چهار آزاد
دانشگاه اصفهان روزانه 54 چهار آزاد
دانشگاه اصفهان نوبت دوم 98 چهار آزاد

5.روانشناسی بالينی كودک و نوجوان

دانشگاه دوره قبولی رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
 دانشگاه فردوسی مشهد نوبت دوم 23 دو ایثارگران 5 درصد ظرفیت
 دانشگاه اصفهان روزانه 54 دو آزاد
دانشگاه تبریز روزانه 45 دو آزاد
 دانشگاه تهران روزانه 45 دو آزاد
دانشگاه شهید چمران اهواز روزانه 98 دو آزاد
دانشگاه کردستان نوبت دوم 235 دو آزاد
دانشگاه شهید بهتشی پردیس خودگردان 102 دو آزاد
دانشگاه پردیس خودگردان اصفهان پردیس خودگردان 123 دو آزاد
دانشگاه تهران جنوب پیام نور 425 دو آزاد

6.روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسي مثبتگر

دانشگاه دوره قبولی رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه غیرانتفاعی علم و حدیث قم غیرانتفاعی 923 یک آزاد
 دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت اصفهان غیرانتفاعی 976 یک آزاد
موسسه غیرانتفاعی فاطمیه شیراز غیرانتفاعی 1422 یک آزاد
دانشگاه پیام نور استان سمنان پیام نور 1109 یک آزاد
دانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز رامسر پیام نور 1243 یک آزاد

7.روانشناسی و آموزش كودكان استثنايی

دانشگاه دوره قبولی رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه علامه طباطبایی روزانه 13 پنج ایثارگران 25 درصد ظرفیت
دانشگاه تهران روزانه 13 پنج ایثارگران 5 درصد ظرفیت
دانشگاه اصفهان نوبت دوم 119 پنج ایثارگران 5 درصد ظرفیت
دانشگاه شیراز روزانه 76 پنج آزاد
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان روزانه 109 پنج آزاد
دانشگاه گیلان روزانه 223 پنج آزاد
دانشگاه تهران نوبت دوم 32 پنج آزاد
 دانشگاه محقق اردبیلی نوبت دوم 234 پنج آزاد

8.روانشناسی تربيتی | رتبه قبولی ارشد روانشناسی

دانشگاه دوره قبولی رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه ارومیه روزانه 186 شش ایثارگران 25 درصد ظرفیت
 دانشگاه فردوسی مشهد روزانه 145 شش ایثارگران 25 درصد ظرفیت
دانشگاه خوارزمی روزانه 144 شش ایثارگران 5 درصد ظرفیت
دانشگاه تبریز روزانه 256 شش ایثارگران 5 درصد ظرفیت
دانشگاه شیراز روزانه 197 شش آزاد
دانشگاه یزد روزانه 354 شش آزاد
دانشگاه یاسوج روزانه 709 شش آزاد
 دانشگاه بیرجند نوبت دوم 724 شش آزاد
دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب پیام نور 924 شش آزاد

9.روانشناسی اجتماعی | رتبه قبولی ارشد روانشناسی

برای کسب اطلاعات در مورد رتبه قبولی لازم برای این گرایش می توانید با کارشناسان دانتل تماس بگیرید.

10.علوم شناختی روانشناسی مثبتگرا

برای کسب اطلاعات در مورد رتبه قبولی لازم برای این گرایش می توانید با کارشناسان دانتل تماس بگیرید.

گرایش 1 : توانبخشی شناختی | رتبه قبولی ارشد روانشناسی

برای کسب اطلاعات در مورد رتبه قبولی لازم برای این گرایش می توانید با کارشناسان دانتل تماس بگیرید.

گرایش 2 : ذهن، مغز و تربيت

برای کسب اطلاعات در مورد رتبه قبولی لازم برای این گرایش می توانید با کارشناسان دانتل تماس بگیرید.

گرایش 3 : روانشناسی شناختی |  رتبه قبولی ارشد روانشناسی

برای کسب اطلاعات در مورد رتبه قبولی لازم برای این گرایش می توانید با کارشناسان دانتل تماس بگیرید.

برای دریافت مشاوره در زمینه انتخاب رشته کنکور ارشد ۱۴۰۱ می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 02146291403 تماس بگیرید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره