کارشناسی ارشدانتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد

رتبه قبولی ارشد علوم ورزشی

کارنامه و رتبه قبولی ارشد علوم ورزشی در تمامی گرایش ها در سال های گذشته در این مقاله به صورت کامل آورده شده است. اطلاع از کارنامه ارشد علوم ورزشی در تمامی گرایش ها از جمله … به شما کمک می کند تا بتوانید ارزیابی مناسبی در مورد رشته محل قبولی خود داشته باشید.

در زمان اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد سراسری کارنامه داوطلبان بر روی سایت سنجش قرار می گیرد که این کارنامه حاوی اطلاعات مهمی از جمله رتبه، تراز، درصد داوطلبین در دروس مختلف و… می باشد. داوطلبین باید با مطالعه دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد و بررسی کارنامه ها و رتبه های قبولی در سال های گذشته در زمان اعلام شده، انتخاب رشته خود را انجام دهند. مقایسه کارنامه خود را سایر داوطلبین پذیرفته شده در سال های قبل به شما در یافتن شناختی بیشتر نسبت به انجام انتخاب رشته ارشد صحیح کمک شایانی می کند.

فهرست مطالب

کارنامه و رتبه قبولی ارشد مهندسی علوم ورزشی

در ادامه این مقاله کارنامه ارشد علوم ورزشی برای تمامی گرایش ها در سال های گذشته آورده شده است.  شما همچنین می توانید در صورت داشتن هر گونه سوال و نیاز به راهنمایی در مورد انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل تماس بگیرید.

گرایش 1 : فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستی | رتبه قبولی ارشد علوم ورزشی

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
 دانشگاه خوارزمی – تهران روزانه 22 دو ایثارگران 25 درصد ظرفیت
 دانشگاه فردوسی مشهد نوبت دوم 66 دو ایثارگران 5 درصد ظرفیت
 دانشگاه اراک روزانه 98 دو آزاد
 دانشگاه رازی – کرمانشاه روزانه 88 دو آزاد
 دانشگاه زنجان روزانه 77 دو آزاد
دانشگاه تهران نوبت دوم 44 دو آزاد
دانشگاه غیر انتفاعی دانش البرز- آبیک غیرانتفاعی 324 دو آزاد

گرایش 2 : فيزيولوژي ورزشي كاربردي

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه تبریز نوبت دوم 77 دو ایثارگران 25 درصد ظرفیت
دانشگاه سمنان روزانه 133 دو ایثارگران 5 درصد ظرفیت
 دانشگاه محقق اردبیلی روزانه 98 دو آزاد
دانشگاه الزهرا – تهران روزانه 77 دو آزاد
 دانشگاه شیراز روزانه 66 دو آزاد
موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر قم غیرانتفاعی 21 دو آزاد

گرایش 3 : فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه اصفهان نوبت دوم 57 دو ایثارگران 25 درصد ظرفیت
 دانشگاه ارومیه روزانه 109 دو آزاد
دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل روزانه 78 دو آزاد
دانشگاه حکیم سبزواری روزانه 633 دو آزاد
 دانشگاه الزهرا نوبت دوم 54 دو آزاد
دانشگاه شهید بهشتی پردیس خودگردان 266 دو آزاد

گرایش 4 : فيزيولوژي فعاليت ورزشي باليني | رتبه قبولی ارشد علوم ورزشی

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه ارومیه روزانه 213 دو ایثارگران 25 درصد ظرفیت
دانشگاه ارومیه روزانه 154 دو آزاد
دانشگاه لرستان – خرم آباد روزانه 165 دو آزاد
دانشگاه ارومیه نوبت دوم 122 دو آزاد
دانشگاه ارومیه پردیس خودگردان 923 دو آزاد
موسسه غیرانتفاعی انتفاعی علامه قزوینی- قزوین غیرانتفاعی 466 دو آزاد

گرایش 5 : تغذيه ورزش | رتبه قبولی ارشد علوم ورزشی

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه صنعتی شاهرود نوبت دوم 77 دو ایثارگران 25 درصد ظرفیت
دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه 54 دو آزاد
 دانشگاه صنعتی شاهرود روزانه 94 دو آزاد
 دانشگاه شیراز روزانه 23 دو آزاد
دانشگاه مازندران – بابلسر نوبت دوم 155 دو آزاد

2.بيومكانيك ورزشي

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه تبریز روزانه 33 سه ایثارگران 5 درصد ظرفیت
دانشگاه محقق اردبیلی روزانه 87 سه ایثارگران 25 درصد ظرفیت
دانشگاه خوارزمی تهران – محل تحصیل کرج نوبت دوم 677 سه ایثارگران 25 درصد ظرفیت
 دانشگاه تبریز روزانه 41 سه آزاد
دانشگاه اصفهان روزانه 33 سه آزاد
دانشگاه بوعلی سینا – همدان روزانه 99 سه آزاد
دانشگاه مازندران – بابلسر روزانه 109 سه آزاد
 دانشگاه تهران نوبت دوم 23 سه آزاد
دانشگاه بیرجند نوبت دوم 309 سه آزاد

3.رفتار حركتي

گرایش 1 : رشد حركتي

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
 دانشگاه علامه طباطبایی روزانه 13 یک آزاد
دانشگاه خوارزمی – تهران روزانه 44 یک آزاد
دانشگاه سمنان روزانه 88 یک آزاد
 دانشگاه اصفهان روزانه 32 یک آزاد
دانشگاه تهران روزانه 232 یک آزاد
 دانشگاه شهید باهنر کرمان نوبت دوم 55 یک آزاد
دانشگاه یزد پردیس خودگردان 209 یک آزاد

گرایش 2 : يادگيري و كنترل حركتي | رتبه قبولی ارشد علوم ورزشی

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
 دانشگاه ارومیه روزانه 187 یک ایثارگران 25 درصد ظرفیت
 دانشگاه ارومیه روزانه 77 یک آزاد
دانشگاه تبریز روزانه 46 یک آزاد
دانشگاه سمنان نوبت دوم 220 یک آزاد

گرایش 3 : آموزش تربيت بدنی

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه یزد پردیس خودگردان 124 یک ایثارگران 25 درصد ظرفیت
دانشگاه یزد روزانه 53 یک آزاد
دانشگاه الزهرا روزانه 88 یک آزاد
دانشگاه یزد روزانه 76 یک آزاد
دانشگاه یزد پردیس خودگردان 209 یک آزاد

4.آسيب شناسی ورزشی و حركات اصلاحی | رتبه قبولی ارشد علوم ورزشی

گرایش 1 : حركات اصلاحی

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
 دانشگاه اراک نوبت دوم 112 یک ایثارگران 25 درصد ظرفیت
دانشگاه بوعلی سینا همدان نوبت دوم 88 یک ایثارگران 5 درصد ظرفیت
 دانشگاه پردیس خودگردان گیلان – رشت پردیس خودگردان 212 یک ایثارگران 5 درصد ظرفیت
دانشگاه شهید بهشتی روزانه 22 یک آزاد
دانشگاه علامه طباطبایی تهران روزانه 24 یک آزاد
دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه 88 یک آزاد
دانشگاه باهنر – کرمان روزانه 92 یک آزاد
دانشگاه گیلان – رشت نوبت دوم 112 یک آزاد
کردستان – سنندج نوبت دوم 167 یک آزاد
دانشگاه شهید بهشتی پردیس خودگردان 197 یک آزاد

گرایش 2 : امدادگر ورزشی

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
 دانشگاه علامه طباطبایی نوبت دوم 87 یک ایثارگران 5 درصد ظرفیت
دانشگاه تهران روزانه 22 یک آزاد
دانشگاه اراک روزانه 122 یک آزاد
دانشگاه شهید بهشتی روزانه 123 یک آزاد
دانشگاه پردیس خودگردان شهید بهشتی پردیس خودگردان 189 یک آزاد

گرایش 3 : تربيت بدنی ويژه

5.مديريت ورزشی

گرایش 1 : مديريت بازاريابي در ورزش | رتبه قبولی ارشد علوم ورزشی

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه اراک روزانه 92 یک ایثارگران 25 درصد ظرفیت
دانشگاه خوارزمی – تهران روزانه 54 یک ایثارگران 5 درصد ظرفیت
دانشگاه الزهرا – تهران روزانه 68 یک آزاد
دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل روزانه 89 یک آزاد
 دانشگاه فردوسی – مشهد نوبت دوم 55 یک آزاد
دانشگاه اراک نوبت دوم 177 یک آزاد
دانشگاه مازندران – بابلسر نوبت دوم 209 یک آزاد

گرایش 2 : مديريت اماكن و تأسيسات ورزشی

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه علامه طباطبایی نوبت دوم 64 یک ایثارگران 5 درصد ظرفیت
دانشگاه علامه طباطبایی روزانه 25 یک آزاد
 دانشگاه تهران نوبت دوم 55 یک آزاد
 دانشگاه محقق اردبیلی روزانه 109 یک آزاد
دانشگاه پیام نور واحد ری پیام نور 299 یک آزاد

گرایش 3 : مديريت اوقات فراغت ورزشهاي تفريحی | رتبه قبولی ارشد علوم ورزشی

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه صنعتی شاهرود نوبت دوم 144 یک ایثارگران 25 درصد ظرفیت
 دانشگاه تربیت مدرس روزانه 66 یک آزاد
دانشگاه شهید چمران اهواز روزانه 76 یک آزاد
دانشگاه پردیس خودگردان مازندران – بابلسر پردیس خودگردان 344 یک آزاد

گرایش 4 : مديريت راهبردي در سازمانهاي ورزشي

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه ایلام نوبت دوم 244 یک ایثارگران 25 درصد ظرفیت
دانشگاه الزهرا روزانه 99 یک آزاد
دانشگاه اراک روزانه 109 یک آزاد
دانشگاه پردیس خودگردان علامه طباطبایی پردیس خودگردان 221 یک آزاد

گرایش 5 : مديريت رسانه هاي ورزشی | رتبه قبولی ارشد علوم ورزشی

گرایش 6 : مديريت رويدادهاي ورزشی

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه صنعتی شاهرود نوبت دوم 144 یک ایثارگران 25 درصد ظرفیت
دانشگاه تبریز روزانه 87 یک آزاد
دانشگاه تهران روزانه 23 یک آزاد
 دانشگاه گیلان روزانه 112 یک آزاد
دانشگاه پردیس خودگران ارومیه پردیس خودگردان 213 یک آزاد

گرایش 7 : روانشناسی ورزشی | رتبه قبولی ارشد علوم ورزشی

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه اصفهان روزانه 32 یک آزاد
دانشگاه تبریز روزانه 43 یک آزاد
دانشگاه مازندران – بابلسر روزانه 113 یک آزاد
دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی غیرانتفاعی 498 یک آزاد

برای دریافت مشاوره در زمینه انتخاب رشته کنکور ارشد ۱۴۰۱ می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 02146291403 تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره