کارشناسی ارشدانتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

کارنامه و رتبه قبولی ارشد برق

کانال تلگرام تحصیلی     

کارنامه و رتبه قبولی ارشد برق در تمامی گرایش ها در سال های گذشته در این مقاله به صورت کامل آورده شده است. اطلاع از کارنامه و رتبه قبولی ارشد برق در تمامی گرایش ها از جمله … به شما کمک می کند تا بتوانید ارزیابی مناسبی در مورد رشته محل قبولی خود داشته باشید.

در زمان اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد سراسری کارنامه داوطلبان بر روی سایت سنجش قرار می گیرد که این کارنامه حاوی اطلاعات مهمی از جمله رتبه، تراز، درصد داوطلبین در دروس مختلف و… می باشد. داوطلبین باید با مطالعه دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد و بررسی کارنامه ها و رتبه های قبولی در سال های گذشته در زمان اعلام شده، انتخاب رشته خود را انجام دهند. مقایسه کارنامه خود را سایر داوطلبین پذیرفته شده در سال های قبل به شما در یافتن شناختی بیشتر نسبت به انجام انتخاب رشته ارشد صحیح کمک شایانی می کند.

کارنامه و رتبه قبولی ارشد برق 

در ادامه این مقاله کارنامه و رتبه قبولی ارشد برق برای تمامی گرایش ها در سال های گذشته آورده شده است.  شما همچنین می توانید در صورت داشتن هر گونه سوال و نیاز به راهنمایی در مورد انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل تماس بگیرید.

کارنامه و رتبه قبولی ارشد برق مدارهای مجتمع الکترونیک | گرایش 1

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه تهران روزانه 195 یک ایثارگران 5 درصد ظرفیت
دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه 254 یک ایثارگران 5 درصد ظرفیت
دانشگاه ارومیه روزانه 1008 یک ایثارگران 5 درصد ظرفیت
دانشگاه شهید چمران اهواز روزانه 711 یک ایثارگران 5 درصد ظرفیت
موسسه غیر انتفاعی فخر الدین اسعد گرگانی غیرانتفاعی 404 یک ایثارگران 5 درصد ظرفیت
دانشگاه پیام نور استان تهران _ تهران شمال پیام نور 222 یک ایثارگران 5 درصد ظرفیت
دانشگاه کاشان روزانه 1378 یک آزاد
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوبت دوم 12230 یک آزاد
دانشگاه تربیت دبیر مدرس پردیس خودگردان 3266 یک آزاد
دانشگاه امام رضا (ع) غیرانتفاعی 13009 یک آزاد

کارنامه و رتبه قبولی ارشد برق افزاره های ميكرو و نانو الكترونيک | گرایش 2

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی-تهران روزانه 866 یک آزاد
دانشگاه تربیت مدرس روزانه 920 یک آزاد
دانشگاه شهید بهشتی-تهران روزانه 1100 یک آزاد
دانشگاه حکیم سبزواری روزانه 5587 یک آزاد
دانشگاه تربیت مدرس پردیس خودگردان 13877 یک آزاد

کارنامه و رتبه قبولی ارشد برق سيستم های الكترونيک ديجيتال | گرایش 3

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه تهران روزانه 97 یک آزاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران روزانه 195 یک آزاد
دانشگاه شهید بهشتی-تهران روزانه 194 یک آزاد
دانشگاه علم و صنعت ایران پردیس خودگردان 14077 یک آزاد
موسسه غیر انتفاعی علامه فیض کاشانی غیر انتفاعی 9322 یک آزاد
موسسه غیر انتفاعی اصفهان مجازی 9720 یک آزاد

کارنامه و رتبه قبولی ارشد برق سيستم های قدرت | گرایش 4

دانشگاه دوره ربته در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه تبریز روزانه 98 دو ایثارگران 5 درصد ظرفیت
دانشگاه زنجان روزانه 634 دو ایثارگران 5 درصد ظرفیت
-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی-تهران روزانه 234 دو آزاد
دانشگاه کردستان -سنندج نوبت دوم 5004 دو آزاد
دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران پردیس خودگردان 6019 دو آزاد
دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران پردیس خودگردان 10533 دو آزاد
دانشگاه غیرانتفاعی خاتم -تهران غیرانتفاعی 5333 دو آزاد
دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز-ابیک غیرانتفاعی 3356 دو آزاد

کارنامه و رتبه قبولی ارشد برق الكترونيک قدرت و ماشين های الكتريكی | گرایش 5

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی-تهران روزانه 289 دو آزاد
دانشگاه شهید بهشتی-تهران روزانه 438 دو آزاد
دانشگاه کاشان روزانه 1611 دو آزاد
دانشگاه صنعتی شیراز روزانه 1087 دو آزاد
دانشگاه صنعتی سهند-تبریز روزانه 3189 دو آزاد
دانشگاه یزد روزانه 3268 دو آزاد
دانشگاه ملایر روزانه 3456 دو آزاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان 3155 دو آزاد
دانشگاه صنعتی شیراز پردیس خودگردان 10409 دو آزاد
دانشگاه تهران نوبت دوم 135 دو آزاد
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی-تهران نوبت دوم 644 دو آزاد
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی-تهران نوبت دوم 1628 دو آزاد
دانشگاه سمنان نوبت دوم 7015 دو آزاد
دانشگاه صنعتی شاهرود نوبت دوم 6392 دو آزاد
دانشگاه ارومیه نوبت دوم 3514 دو آزاد
دانشگاه اراک نوبت دوم 4116 دو آزاد
دانشگاه علم و فرهنگ غیرانتفاعی 10123 دو آزاد
دانشگاه شهید بهشتی تهران مجازی 7557 دو آزاد

گرایش 6 : کارنامه و رتبه قبولی ارشد برق برنامه ريزی و مديريت سيستمهای انرژی الكتريكی

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه امیرکبیر روزانه 16 دو آزاد
دانشگاه تبریز پردیس خودگردان 168 دو آزاد
دانشگاه شهید بهشتی تهران پردیس خودگردان 7522 دو آزاد

گرایش 7 | سامانه های برقی حمل و نقل

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه شهید بهشتی روزانه 43 دو ایثارگران 5 درصد ظرفیت
 موسسه غیرانتفاعی زند شیراز غیرانتفاعی 403 دو آزاد

کارنامه و رتبه قبولی ارشد برق مخابرات ميدان و موج | گرایش 8

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی-تهران روزانه 1401 سه آزاد
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی روزانه 2302 سه آزاد
دانشگاه صنعتی قم روزانه 2422 سه آزاد
دانشگاه صنعتی شاهرود روزانه 5724 سه آزاد
دانشگاه شیراز روزانه 2029 سه آزاد
دانشگاه شهید باهنر-کرمان روزانه 3947 سه آزاد
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تبریز روزانه 2778 سه آزاد
دانشگاه تربیت مدرس-تهران نوبت دوم 1368 سه آزاد
-دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران نوبت دوم 1837 سه آزاد

کارنامه و رتبه قبولی ارشد برق مخابرات نوری | گرایش 9

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه تبریز روزانه 2577 یک آزاد
دانشگاه تبریز نوبت دوم 4619 یک آزاد

کارنامه و رتبه قبولی ارشد برق مخابرات سيستم | گرایش 10

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه شهید بهشتی تهران روزانه 121 چهار ایثارگران 5 درصد ظرفیت
دانشگاه شیراز روزانه 319 چهار ایثارگران 5 درصد ظرفیت
دانشگاه صنعتی قم روزانه 812 چهار ایثارگران 5 درصد ظرفیت
دانشگاه صنعتی سهند تبریز روزانه 389 چهار آزاد
دانشگاه صنعتی سهند تبریز روزانه 2878 چهار آزاد
دانشگاه اصفهان نوبت دوم 1877 چهار آزاد
دانشگاه صنعتی مالک اشتر نوبت دوم 3806 چهار آزاد
دانشگاه غیر انتفاعی خاتم تهران غیر انتفاغی 9203 چهار آزاد

کارنامه و رتبه قبولی ارشد برق مخابرات امن و رمزنگاری | گرایش 11

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه شهید بهشتی روزانه 23 سه ایثارگران 25 درصد ظرفیت
دانشگاه شهید بهشتی روزانه 243 سه آزاد

شبكه های مخابراتی | گرایش 12

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه تهران روزانه 23 چهار ایثارگران 5 درصد ظرفیت
دانشگاه تخصصی فناوری های نوین امل روزانه 880 چهار ایثارگران 5 درصد ظرفیت

کارنامه و رتبه قبولی ارشد برق كنترل | گرایش 13

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه گیلان- رشت روزانه 681 پنج ایثارگران 5 درصد ظرفیت
دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران پردیس خودگردان 9225 پنج آزاد
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی مجازی 7501 پنج آزاد
دانشگاه غیر انتفاعی خاتم تهران_ غیر انتفاعی غیر انتفاعی 8346 پنج آزاد
موسسه غیر انتفاعی پیام گلپایگان غیر انتفاعی 6519 پنچ آزاد
دانشگاه غیر انتفاعی خاتم غیر انتفاعی 8316 پنج آزاد

جنگ الكترونيک | گرایش 14

برای کسب اطلاعات در مورد رتبه قبولی لازم برای این گرایش می توانید با کارشناسان دانتل تماس بگیرید.

الكترواكوستيک | گرایش 15

برای کسب اطلاعات در مورد رتبه قبولی لازم برای این گرایش می توانید با کارشناسان دانتل تماس بگیرید.

برای دریافت مشاوره در زمینه انتخاب رشته کنکور ارشد ۱۴۰۱ می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 02146291403 تماس بگیرید.

کانال تلگرام تحصیلی     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره