کارشناسی ارشدمشاوره تحصیلی کارشناسی ارشد

منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی معدن 1400 | دروس امتحانی و ضرایب آزمون ۱۴۰۰

شناخت منابع آزمون کارشناسي ارشد مهم و دشوار است. به علاوه آگاهي يافتن از بهترين منابع موجود، تسهيل کننده مسير قبولي داوطلبان است. بنابراين يکي از اساسي ترين اقداماتي که هر داوطلب بايد انجام دهد، اطلاع يافتن از منابع معتبر است. در اين مقاله ممنابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی معدن 1400 جهت سهولت و تسريع دسترسي داوطلبان، ارائه مي شود. برای مشاوره تحصیلی تلفنی با مشاوران مجموعه دانتل با شماره های زیر تماس بگیرید.

 

برای دریافت مشاوره در زمینه منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی معدن 1400 می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 02126295595 تماس بگیرید.

 

منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی معدن 1400

رشته مهندسی معدن همانطور که از نام آن پيداست، جزئي از زيرگروه فني و مهندسي محسوب مي‌شود. مجموعه امتحانی مهندسی معدن در دفترچه راهنماي ثبت نام سال 1400 با يک رشته معرفي شده است. اما داوطلبان مي‌توانند از ميان گرايش هاي گوناگون رشته دست به انتخاب بزنند. انتخاب گرايش در زمان تکميل فرم انتخاب رشته با توجه به نمرات اکتسابي داوطلب و علاقه مندي وي صورت مي‌گيرد. 5 کدضريب براي گرايش هاي مختلف رشته مهندسی معدن تعريف شده است. کد ضريب ها مشخص کننده تاثير درصد هر درس در محاسبه نمره کل داوطلب مي‌باشد. چنانچه داوطلبان گرايش خاصي را مدنظر قرار دهند، مي توانند با توجه به اهميت دروس، برنامه ريزي بهتري براي مطالعات خود انجام دهند.

 

عناوين دروس در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی معدن

با توجه به مندرجات دفترچه راهنما، 10 درس مبناي طرح سوال در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی معدن هستند. اين دروس عبارتند از:

  • زبان عمومی و تخصصی
  • ریاضی (ریاضی عمومی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی)
  • مقاومت مصالح
  • مکانیک سیالات
  • زمین شناسی (زمین شناسی ساختاری و اقتصادی)
  • کانه آرایی (خردایش، طبقه بندی، جدایش فیزیکی) و فلوتاسیون
  • مکانیک سنگ (مبانی و تخصصی)، حفر چاه و فضاهای زیرزمینی، کنترل زمین و نگهداری
  • معدنکاری سطحی و زیرزمینی، اقتصاد معدنی، چالزنی و انفجار و تهویه
  • ژئوفیزیک و ژئوشیمی اکتشافی و ارزیابی ذخایر معدنی
  • ژئوشیمی اکتشافی، آب های زیرزمینی و کانه آرائی (خردایش، طبقه بندی، جدایش فیزیکی)

گرايش هاي کنکور کارشناسی ارشد مهندسی معدن

داوطلبان مجموعه امتحاني مهندسي معدن با 8 گرايش مختلف براي گزينش مواجه هستند. اين 8 گرايش در 5 کد ضريب گروه بندي شده اند. گرايش ها ي رشته مهندسي معدن و کد ضريب مربوط به آنها عبارتند از:

رديفگرايشکد ضريب
1فرآوری مواد معدنی1
2مکانیک سنگ2
3استخراج مواد معدنی3
4اکتشاف مواد معدنی4
5تونل و فضاهای زیرزمینی2
6معدن و محیط زیست5
7اقتصاد و مدیریت معدنی3
8ژئومکانیک نفت2

در همه گروه ها ضريب اثردرس رياضي 3، زبان و مقاومت مصالح ومکانيک سيالات و زمين شناسي 2 است.  کانه آرایی تنها در کد ضريب 1 موثر است و ضريب اثر آن 7 مي‌باشد. مکانیک سنگ (مبانی و تخصصی)، حفر چاه و فضاهای زیرزمینی، کنترل زمین و نگهداری فقط در کد ضريب 2 ميزان اثر 7 دارد. درس معدنکاری سطحی و زیرزمینی، اقتصاد معدنی، چالزنی و انفجار و تهویه تنها در کد ضريب 3 با ميزان تاثير 7 محاسبه مي‌شود. همچنين درس ژئوفیزیک و ژئوشیمی اکتشافی و ارزیابی ذخایر معدنی فقط در کد ضريب 4 با ميزان اثر 7 موثر مي‌باشد. ژئوشیمی اکتشافی، آب های زیرزمینی و کانه آرائی (خردایش، طبقه بندی، جدایش فیزیکی) اختصاص به کد ضريب 5 با ميزان تاثير 7 است.

ليست منابع منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی معدن 1400 

با ورود به مرحله برنامه ريزي براي کسب آمادگي، داوطلبان با حجم انبوهي از جزوات و کتب مواجه مي‌شوند. انتخاب از بين منابع مطالعاتي موجود، بسيار مهم و تاثير گذار است. استفاده از منابع مناسب باعث افزايش سرعت رسيدن به اهداف مي‌شود.انتخاب درست منابع را مي‌توان راه ميان بر براي رسيدن به هدف دانست. حال آنکه با انتخاب نادرست، داوطلب ناچار به پيمودن مسير طولاني تري براي رسيدن مقصد مي‌شود. به داوطلبان توصيه مي‌شود انتخاب منابع مطالعاتي خود را  مشاوران مرکز دانتل بسپارند. در ادامه ليستي از منابع  تائيد شده در اختيار داوطلبان قرار مي گيرد.

منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی معدن 1400 | زبان

رديفنام کتابنويسندهانتشارات
1گرامر کاربردی زبان انگلیسیشهاب اناری و همکارانمبتکران
2گرامر زبان انگلیسیعباس فرزامباستان
3تافل رهنماابراهیم نظری تیموریرهنما
4۵۰۴ واژه ضروری تافلجنگل
5انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی معدنمحمدعلی روشن ضمیر، محمد مشیریسمت
6زبان تخصصی برای دانشجویان مهندسی معدنصادق کریم پولیدانشگاه زنجان

منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی معدن 1400 | رياضيات

رديفنام کتابنويسندهانتشارات
1ریاضی عمومیایساک مارونپاریاب‏
2ریاضی عمومیجورج توماسمرکز نشر دانشگاهی
3ریاضی عمومی 1 و 2آدامزشار
4ریاضیات مهندسی پیشرفتهاروین کرویت سیکمرکز نشر دانشگاهي
5متغیرهای مختلطچرچیلمرکز نشر دانشگاهي
6معادلات دیفرانسیلکرایه چیاندانشگاه فردوسي
7معادلات دیفرانسیلسیمونزمرکز نشر دانشگاهي

منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی معدن 1400 | مقاومت مصالح

رديفنام کتابنويسندهانتشارات
1مقاومت مصالحبیر جانسوناشراقی
2مقاومت مصالحایگورپاول پوپوفکتاب دانشگاهی

منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی معدن 1400 | مکانیک سیالات

رديفنام کتابنويسندهانتشارات
1مکانیک سیالاتشیمزنوپردازان
2مکانیک سیالاتفرانک وايتكتاب دانشگاهی

منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی معدن 1400 | زمین شناسی

رديفنام کتابنويسندهانتشارات
1زمین شناسی و تکتونیکحسن مدنیدانشگاه امیرکبیر
2زمین شناسی ساختاریحسین معماریاندانشگاه تهران
3زمین شناسی اقتصادی کاربردیدکتر یعقوب پوردانشگاه فردوسی
4زمین شناسی اقتصادی کاربردیمحمدحسن کریم پورانتشارات مشهد

ليست منابع کانه آرائی ( خردایش ، طبقه بندی ، جدایش فیزیکی ) و فلوتاسیون

رديفنام کتابنويسندهانتشارات
1کانه آرایی (جلد 1 و 2 و 3)حسین نعمت اللهیدانشگاه تهران
2مسایل کاربردی فرآوری مواد معدنی(جلد 1 و 2)صمد بنیسیدانشگاه هرمزگان
3فلوتاسیونبهرام رضاییدانشگاه هرمزگان

ليست منابع مکانیک سنگ (مبانی و تخصصی) ، حفر چاه و فضاهای زیرزمینی، كنترل زمین و نگهداری

رديفنام کتابنويسندهانتشارات
1درآمدی بر مکانیک سنگمحمد فاروق حسینیدانشگاه تهران
2مکانیک سنگسید رحمان ترابیدانشگاه  شاهرود
3آتشکاری در معادن (جلد 2)رحمت اله استواردانشگاه امیرکبیر
4تونلسازیحسن مدنیدانشگاه امیرکبیر
5خواص و رفتار مهندسی سنگ هالیان یانگ زانگصدا
6طراحی سیستم های نگهداری در معادنهمتی هاجهاد دانشگاه تهران
7مباحث پیشرفته فنی و اقتصادی نگهداری در معادنسید کاظم اورعیدانشگاه امیرکبیر
8تونل سازی، طراحی و اجرای سیستم های نگهداریحسن مدنیدانشگاه امیركبیر

معدنكاری سطحی و زیر زمینی، اقتصاد معدنی، چالزنی و انفجار و تهویه

رديفنام کتابنويسندهانتشارات
1طراحی و برنامه ریزی در معادن روبازعلی اصغر خدایاری و مهدی یاوریدانشگاه تهران
2روش های استخراج معادن سطحیمرتضی اصانلودانشگاه اميرکبير
3بررسی فنی و اقتصادی پروژه های معدنیدکتر علی فضلویسايه
4اقتصاد مهندسی یا ارزیابی اقتصادی پروژه های صنعتیمحمدمهدی اسكونژاد
5چالزنی و آتشباریرحمت اله استواردانشگاه امیرکبیر
6آتشکاری در معادنرحمت اله استواردانشگاه اميرکبير
7تهویه در معادنحسن مدنینشر دانشگاهی
8مهندسی تهویه معادنسی.جی هالنوپردازان

ليست منابع ژئوفیزیك و ژئوشیمی اكتشافی و ارزیابی ذخایرمعدنی

رديفنام کتابنويسندهانتشارات
1ژئوفیزیکتلفورددانشگاه تهران
2ژئوفیزیککلاگریمولف
3ژئوفیزیکدکتر نوروزیدانشگاه تهران
4روش های الكتریكی در ژئوفیزیكدكتر نوروزیدانشگاه تهران
5اصول اکتشافات ژئوشیمیاییحسنی پاکمرکز نشر دانشگاهي
6ژئوشیمی اكتشافی ( محیط سنگی )حسنی پاکدانشگاه هرمزگان
7اصول پی جویی اكتشاف و ارزیابی ذخایر معدنیحسن مدنیخانه فرهنگ
8مدل سازی فیزیکی و ارزیابی ذخایر معدنیبهزاد تخم چی، علی خوبانیدانشگاه شاهرود

ژئوشیمی اكتشافی، آب های زیرزمینی و كانه آرائی (خردایش ، طبقه بندی ، جدایش فیزیكی)

رديفنام کتابنويسندهانتشارات
1اصول اکتشافات ژئوشیمیاییحسنی پاکمرکز نشر دانشگاهي
2ژئوشیمی اكتشافی ( محیط سنگی )حسنی پاکدانشگاه تهران
3مبانی آب های زيرزمینیمحمد نخعیآراد
4آب های زيرزمینیمحمود صداقتدانشگاه پيام نور
5کانه آرایی( جلد 1 و 2 و 3)حسین نعمت اللهیدانشگاه تهران
6مسایل کاربردی فرآوری مواد معدنی(جلد1 و 2)صمد بنیسیدانشگاه هرمزگان

 

برای دریافت مشاوره در زمینه منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی معدن 1400 می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 02126295595 تماس بگیرید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا