انتخاب رشته و مصاحبه آزمون دکتریدکتری

کارنامه آزمون دکتری 1400 | بررسی کارنامه اولیه ، انتخاب رشته و مصاحبه نهایی ۱۴۰۰

از آغاز تا پایان فرآیند برگزاری آزمون دکتری، امکان صدور سه کارنامه برای داوطلبان وجود دارد. کارنامه اولیه برای تمام داوطلبان حاضر در جلسه آزمون صادر می‌شود. کارنامه دوم تنها برای کسانی صادر می‌شود که طبق مندرجات کارنامه اولیه، مجاز به انتخاب رشته بوده اند. کارنامه نهایی برای داوطلبانی صادر می‌شود که دعوت به مصاحبه شده بودند. اطلاعات جامع در رابطه با توضیحات کارنامه اولیه، کارنامه انتخاب رشته و کارنامه دعوت به مصاحبه و کارنامه نهایی دکتری 1400 در ادامه عنوان می‌شود.

 

برای دریافت مشاوره در زمینه کارنامه آزمون دکتری 1400 می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 02146291403 تماس بگیرید.

 

توضیحات کارنامه آزمون دکتری 1400

شرکت کنندگان در آزمون دکتری باید پروسه طولانی را برای گزینش در دانشگاه طی نمایند. کنکور دکتری شامل آزمون کتبی و مصاحبه شفاهی است. داوطلبان پس از شرکت در آزمون کتبی، در صورتیکه حد نصاب نمره لازم را کسب نموده باشند، مجاز به تکمیل فرم انتخاب رشته می‌شوند. تکمیل فرم انتخاب رشته مرحله بسیار مهمی است که می تواند منجر به کسب نتیجه مطلوب شود.

پس از بررسی فرم های انتخاب رشته، اسامی افرادی که دعوت به مصاحبه شده اند اعلام می‎شود. پس از برگزاری جلسات مصاحبه حضوری داوطلبان، نمره نهایی داوطلبان محاسبه می‎شود. در نهایت با توجه به نمره های به دست آمده در این بخش، اسامی برگزیده شدگان نهایی اعلام می‌شود.

زمان بندی انتشار کارنامه های دکتری 1400

طبق آخرین اعلام ها، کنکور دکتری 1400 در 15 اسفند ماه سال 1399 برگزار می‌شود. اعلام نتایج اولیه آزمون به صورت کارنامه، دردهه اول اردیبهشت ماه 1400 صورت خواهد گرفت. انتخاب رشته اینترنتی برای داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در نیمه اول اردیبهشت ماه انجام خواهد شد. دو هفته پس از اتمام زمان تکمیل فرم انتخاب رشته، کارنامه دوم منتشر می‌شود. در این کارنامه اسامی دعوت شدگان به مصاحبه اعلام می‌گردد. زمان اعلام نتایج نهایی نیز نیمه اول شهریورماه خواهد بود.

همان طور که تشریح شد، سه کارنامه برای آزمون دکتری منتشر می‌شود. در ادامه اطلاعات مندرج در هر کارنامه تشریح می‌گردد.

کارنامه آزمون دکتری 1400 | کارنامه اولیه

اولین کارنامه ای که در طی پروسه کنکور دکتری منتشر می‌شود، کارنامه اولیه است. این کارنامه تنها برای داوطلبانی که در جلسه آزمون کتبی شرکت کرده اند، صادر می‌شود. داوطلبان باید برای دریافت این کارنامه به سایت sanjesh.org مراجعه نمایند. وضعیت علمی داوطلب از لحاظ اجازه دسترسی به فرم انتخاب رشته در این کارنامه درج شده است. بخش های مندرج در این کارنامه مطلبق جدول زیر است.

کارنامه اولیه

بخش اول: در این بخش داوطلبان مشخصات ثبت نامی خود شامل نام، نام خانوادگی، جنس، شماره شناسنامه، سال تولد، سهمیه ثبت نامی را مشاهده می‌نمایند. همچنین اطلاعات مربوط به رشته مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد نیز در این قسمت درج گردیده است. اگر داوطلب  دانشجوی دکتری تخصصی یا کارشناسی ارشد پیوسته باشد، در این بخش اطلاعات مربوطه قید می‌گردد. اطلاعات نادرست مندرج در این بخش، باید در اسرع وقت تصحیح گردند. سامانه پاسخگویی سازمان سنجش برای تصحیح مغایرت های پیش آمده، در دسترس می‌باشد.

بخش دوم: این قسمت به اطلاعات رشته آزمونی اختصاص دارد. کدرشته انتخابی داوطلب برای شرکت در آزمون در جدول این بخش نمایش داده می‌شود.همچنین نمرات اکتسابی داوطلب بر حسب درصد برای دروس تخصصی، استعداد تحصیلی و زبان در این جدول قید می‌گردد.

بخش سوم: وضعیت مجاز به انتخاب رشته در دوره های روزانه و شهریه پرداز در جدول این قسمت درج می‌شود. در صور تیکه عبارت “می باشید” در هر ستون جدول درج شده باشد، داوطلب مجاز به کد رشته های آن دوره خواهد بود.علامت “@” در ستون دوم به این معناست که داوطلب باید از ارئه ظرفیت توسط این دوره ها اطمینان حاصل نماید. ظرفیت رشته ها در هر دوره در دفترچه راهنمای 2 اعلام می‌شود. برای داوطلبان مجاز به انتخاب کد رشته های دانشگاه آزاد، یک کد دسترسی 7 رقمی نیز در انتهای کارنامه صادر می‌گردد.

بخش چهارم: این بخش، وضعیت علمی داوطلب در بین نفرات حاضر در جلسه آزمون در رشته امتحانی را اعلام می‌کند. در این جدول نمره تراز، رتبه در سهمیه، آخرین رتبه مجاز دوره روزانه و آخرین رتبه مجاز سایر دوره ها اعلام می‌شود. چنانچه داوطلب مجاز به استفاده از یکی از سهمیه‌های 5 یا 25 درصدی ایثارگران، رزمندگان ویا مربی باشد، نمرات اکتسابی وی هم با لحاظ کردن سهمیه و هم آزاد اعلام می‎گردد.

کارنامه آزمون دکتری 1400 | کارنامه انتخاب رشته

دومین کارنامه ای که در طی پروسه کنکور دکتری صادر می‌شود، کارنامه انتخاب رشته است. این کارنامه تنها برای کسانی صادر می‌گردد که مجاز به انتخاب رشته شده اند. سازمان سنجش فرم های انتخاب رشته متقاضیان را بررسی می‌نماید. اسامی دعوت شدگان به مصاحبه در این کارنامه اطلاع رسانی می‌شود. داوطلبان ممکن است در یک  یا چند کد رشته انتخابی خود به مصاحبه دعوت شده باشند. کارنامه انتخاب رشته شامل سه بخش زیر است:

کارنامه انتخاب رشته

بخش اول:

بخش مشخصات ثبت نامی شامل اطلاعات ثبت نامی داوطلبان است. مشخصاتی از قبیل نام، نام خانوادگی، جنس، شماره شناسنامه، سال تولد، سهمیه ثبت نامی دراین بخش قابل رویت می‌باشد. همچنین اطلاعات مربوط به رشته و دانشگاه دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد نیز در این قسمت وجود دارد. صحت اطلاعات مندرج در این بخش بسیار حائز اهمیت است. داوطلبان باید از عدم وجود مغایرت در اطلاعات این بخش مطمئن شوند. اشتباهات احتمالی باید در اولین فرصت با استفاده از سامانه پاسخگویی سازمان سنجش تصحیح شود.

بخش دوم:

جداول این بخش حاوی اطلاعات رشته امتحانی داوطلبان است.چنانچه داوطلب در کدرشته ای حدنصاب نمره لازم برای معرفی به مرحله مصاحبه را داشته باشد،  در این جدول مشخص مشخص می‌گردد. لینک تکمیل فرم صلاحیت های عمومی برای داوطلبانی که به مصاحبه دعوت شده اند، در این بخش در دسترس قرار دارد.

بخش سوم: وضعیت داوطلب در کد رشته های انتخابی به ترتیب اولویت در این بخش نمایش داده می‌شود. هر دانشگاه حد نصاب نمره لازم برای شرکت در جلسه مصاحبه خود را اعلام می‌کند. این نمره در این بخش در معرض دید قرار دارد. قبولی یا مردودی داوطلب  درجدول مندرج این بخش مشخص می‌گردد.

کارنامه آزمون دکتری 1400 | کارنامه نهایی

آخرین کارنامه ای که در طی پروسه آزمون دکتری صادر می‌شود، کارنامه نهایی است. اسامی پذیرفته شدگان دانشگاه ها در مقطع دکتری، در این کارنامه منتشر می‌شود. این کارنامه برای داوطلبانی صادر می‌شود که به جلسه مصاحبه دعوت شده اند. اطلاعات مندرج در کارنامه نهایی مطابق با جدول زیر است.

کارنامه نهایی

بخش اول: بخش اطلاعات فردی اختصاص به اطلاعات ثبت نامی داوطلبان دارد. اطلاعات این بخش شامل مواردی مانند نام و نام خانوادگی، جنسیت، شماره شناسنامه، سهمیه ثبت نامی، شماره پرونده، شماره داوطلبی، کد و نام رشته امتحانی می‌گردد.

بخش دوم: در بخش اطلاعات تحصیلی سه جدول در معرض دید داوطلبان قرار دارد. در جدول اول سوابق تحصیلی داوطلب در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد درج شده است. اطلاعاتی از قبیل  نام رشته و محل دانشگاه و معدل های اکتسابی داوطلب در این جدول موجود است. در جدول دوم وضعیت قبولی یا مردودی داوطلب مشخص می‌گردد. اگر داوطلب جزء پذیرفته شدگان باشد، نام رشته و دانشگاه محل پذیرش نیز در جدول قید شده است. جدول سوم همان جدول انتخاب رشته محل تکمیل شده توسط داوطلب است. نمرات اخذ شده در جلسه مصاحبه، نمره آخرین نفرپذیرفته شده و نمره کل داوطلب برای هر رشته محل در این جدول مندرج گردیده است. نتیجه نهایی نیز در این جدول قابل مشاهده است. برای مشاوره تحصیلی تلفنی با مشاوران مجموعه دانتل با شماره های زیر تماس بگیرید.

برای دریافت مشاوره در زمینه کارنامه آزمون دکتری 1400 می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 02146291403 تماس بگیرید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره