مدارسمدارس خاص

مدارک ثبت نام مدارس شاهد 1400 – 1401

مدارس شاهد برای جذب دانش آموز هیچگونه آزمونی برگزار نمی‌کنند اما دانش آموزان را با شرایط خاصی پذیرش می‌نمایند. داوطلبانی که طبق جدول‌های امتیازبندی امتیاز لازم برای ورود به این مدارس را کسب کنند؛ بایستی مدارک لازم را به مدرسه موردنظر ارائه دهند، در راستای همین توضیحات به ارائه اطلاعاتی پیرامون مدارک لازم و مورد نیاز ثبت نام مدارس شاهد 1400 – 1401  می‌پردازیم.

 

مدارک لازم برای ثبت نام مدارس شاهد 1400 – 1401

همانطورکه پیش تر نیز اشاره کردیم ثبت نام در مدارس شاهد تحت قوانین خاصی صورت می‌پذیرد و دانش آموزان در صورتی می‌توانند ثبت نام خود را در مدارس شاهد قطعی کنند که دارای سهیمه شاهد و یا واجد شرایط خاص ورود به این مدارس باشند.

پس از تکمیل فرم اینترنتی مربوط به ثبت نام مدارس شاهد، چنانچه داوطلبی در این ثبت نام پذیرفته شود، بایستی مدارک لازم را به مدرسه شاهد مدنظر خود ارائه دهد. در ادامه این مقاله به مدارک لازم جهت ثبت نام قطعی و حضوری در مدارس شاهد در سال تحصیلی 1400 _ 1401 می‌پردازیم.

 

مدارک عمومی لازم برای ثبت نام مدارس شاهد 1400 – 1401

برخی مدارک لازم جهت ثبت نام شاهد ، بین تمامی دانش آموزان شاهد و غیرشاهد در تمامی مقاطع تحصیلی یکسان است. بایستی تمامی دانش آموزان این شرایط و مدارک را جهت ثبت نام حضوری به مدرسه شاهد مدنظر خود ارائه دهند. برای اطلاع از زمان ثبت نام مدارس شاهد 1400 کلیک کنید.

1️⃣ ارائه پرونده تحصیلی به همراه مدارک سال تحصیلی گذشته دانش آموز از الزامی ترین موارد است.

2️⃣ اصل شناسنامه دانش آموز و کپی تمام صفحات آن.

3️⃣ اصلی کارت ملی دانش آموز و کپی آن.

4️⃣ 12 قطعه عکس 4*3 که ترجیحا در سال جاری گرفته شده باشد.

5️⃣ تمامی مدارک مربوط به محل زندگی داوطلب به همراه تمامی قبوض منزل.

 

مدارک دانش آموزان شاهد

دانش آموزانی دارای سهمیه شاهد هستند که دارای یکی از وضعیت های ارائه شده در جدول زیر باشند. داوطلبان برای صحت ادعای خود مبنی بر دارا بودن یکی از وضعیت‌های زیر، مدارک مربوط به هرکدام را نیز به مدرسه شاهد موردنظر ارائه دهند. این وضعیت ها به همراه مدارک مورد نیاز هرکدام به شرح جدول زیر می‌باشد.

وضعیت داوطلب مدارک لازم جهت ثبت نام در مدارس شاهد
 • دانش آموز جانباز
 • فرزند جانباز 25 درصد
 • داوطلبانی که قصد دارند از سهمیه دانش آموز جانبار استفاده کنند بایستی در زمان ثبت نام، شناسه ایثارگری را در سامانه سجا ثبت کنند.
 • همینطور فرزند جانباز 25 درصد نیز نسبت به  ثبت کد ایثارگری در سامانه سجا اقدام کند.
 • چنانچه داوطلب از جانبازی مادر استفاده می‌کند، بایستی کدملی مادر را در سامانه وارد کند.
 • سامانه از طریق شناسایی کد ملی دانش آموز صحت سنجی خواهد کرد.
 • خواهر و برادر – نوه شهید و جانباز 70 درصد و بالاتر
 • نوه شهید اتباع
 • نوه آزاده – نوه جانباز 50 تا 69 درصد
 • نوه آزاده – نوه جانباز تا 69 درصد
 • نوه جانباز تا 49 درصد و نتیجه شهید
 • فرزند همسر (شهید، جانباز 50 درصد به بالا و آزاده)
 • خواهرزاده یا برادرزاده شهید و جانباز 70 درصد به بالا
 • تمامی دانش آموزان چنانچه یکی از وضعیت‌های گفته شده در این ستون را داشته باشند، بایستی یا کارت شناسایی و یا معرفی نامه خود را از بنیاد شهید و امور ایثارگران دریافت کند.
 • سیستم برای صحت ادعای دانش آموزان از طریق کدملی دانش آموز و کد ملی پدر و مادر صحت سنجی خواهد کرد.

 

فرزند جهادگر و رزمنده بسیجی

دانش آموزان برای استفاده از سهمیه فرزند جهادگر و رزمنده بسیجی باید از نیروی مقاومت بسیج یا جهاد سازندگی گواهی دریافت کرده و به مدرسه شاهد ارائه دهند.

 فرزند رزمنده جبهه مقاومت

دانش آموزان برای استفاده از سهمیه فرزند رزمنده جبهه مقاومت بایستی از حوزه ایثارگران سپاه گواهی دریافت کنند.

فرزند رزمنده نظامی یا وظیفه

دانش آموزان برای استفاده از سهمیه فرزند رزمنده سپاهی یا نظامی باستی از مراجع مذکور که در دفترچه ثبت نام قید شده است گواهی دریافت کنند.

نوه رزمنده

دانش آموزان بایستی برای استفاده از سهمیه نوه رزمنده برای مدت حضور در جبهه از مراجع مذکر قید شده در دفترچه ثبت نام، گواهی دریافت کنند.

فرزند گروه جهادی شمیم شاهد

دانش آموزان برای استفاده از سهمیه فرزند گروه جهادی شمیم شاهد بایستی از گروه جهادی شمیم شاهد با مهر برجسته معرفی نامه دریافت کنند.

 

 

دانش آموزان غیر شاهد

همانطورکه گفته شد دانش آموزان غیرشاهد درصورتی می‌توانند در ثبت نام مدارس شاهد شرکت کنند که دارای برخی شرایط و امتیازهای متفاوتی نسبت به دانش آموزان دیگر باشند، جدول زیر ضمن اینکه شامل این وضعیت‌ها برای داوطلبان است، مدارک مورد نیاز برای هر کدام از وضعیت ها را نیز شرح داده است.

وضعیت دانش آموز مدارک لازم جهت ثبت نام در مدارس شاهد
حافظ قرآن کریم حافظان قران کریم بایستی از اداره کل آموزش و پرورش استان یا سازمان اوقاف و امور خیریه با تایید ستاد شاهد استان گواهی معتبر دریافت کرده و به مدرسه مورد نظر ارائه دهند.
دارنده رتبه اول تاسوم در مسابقات قرآن و نهج البلاغه دانش آموزانی که دارای رتبه اول تا سوم مسابقات سالانه حفظ، مفاهیم، قرائت قر آن و نهج البلاغه آموزش و پرورش درسطح منطقه، استان، کشورو بین المللی هستند بایستی برای صحت ادعای خود حداکثر دو گواهی شامل گواهی از اداره آموزش و پرورش منطقه، همینطور استان و حوزه ستادی با تایید ستاد اجرایی شاهد منطقه به مدرسه ارائه دهند.
دارای رتبه اول تا سوم در مسابقات فرهنگی، هنری، ورزشی و علمی داوطلبانی که موفق به دریافت رتبه اول تا سوم در مسابقات فرهنگ، هنری، ورزشی و علمی می‌شوند باید حداکثر 3 گواهی از منطقه شامل گواهی که از اداره آموزش و پرورش منطقه، همینطور استان، و حوزه ستادی مسابقات علمی شامل المپیادهای صادر شده است را ارایه دهند.
فرزند یا نوه خیر مدرسه ساز
دانش آموزان برای استفاده از امتیاز فرزند و یا نوه خیر مدرسه ساز بایستی اداره کل نوسازی مدارس استان گواهی صادر شده در سال جاری دریافت کند و از ستاد اجرایی شاهد استان محل سکونت نیز تایید کتبی دریافت نماید.
دانش آموزان متقاضی ثبت نام در مدرسه شاهد محل تدریس والدین استفاده از امتیاز دانش آموزان متقاضی ثبت نام در مدرسه شاهد محل تحصیل والدین نیازمد تایید ستاد اجرایی شاهد منطقه محل زندگی دانش آموز خواهد بود.
فرزندان کارکنان رسمی آموزش و پرورش شاغل در مدرسه ایثارگران چنانچه دانش آموزان بخواهند از امتیاز فرزندان کارکنان رسمی آموزش و پرورش شاغل در مدرسه ایثارگری استفاده کنند، درصورت شاغل بودن والدین باید آخرین حکم استخدامی صادره در سال جاری و چنانچه والدین بازنشسته باشند باید آخرین حکم بازنشستگی را به مدرسه شاهد مدنظرشان ارائه دهند.
فرزند کارمند رسمی و پیمانی آموزش و پرورش و بنیاد شهید شاغل در طرح شاهد  دانش آموزانی که قصد استفاده از امتیاز فرزند کارمند رسمی و پیمانی آموزش و پرورش و بنیاد شهید شاغل در طح شاهد را دارند، بایستی آخرین حکم استخدامی یا ابلاغ رسمی مبنی بر اشتغال در طرح شاهد را به مدرسه ارائه دهند.
امتیاز علمی دانش آموز دانش آموزان برای دریافت امتیاز تحصیلی بایستی کارنامه تحصیلی خود را به مدرسه شاهد مدنظر ارائه دهند.

 

ثبت نام میان پایه شاهد

لازم است اشاره کنیم که ثبت نام میان پایه های دانش آموزان یعنی ثبت نام در مقاطع دوم تا ششم ابتدایی، هشتم، نهم، یازدهم و دوازدهم بواسطه مراجعه حضوری به مدرسه شاهد مورد نظر انجام می‌شود. دانش آموزان با یکی از اولیا خود بایستی به مدرسه موردنظر مراجعه کنند و نسبت به تکمیل فرم ثبت نام به صورت حضوری اقدام نمایند. در ثورت هرگونه ابهام در مدارک ارائه شده برای پدذیرش در مدارس شاهد می توانید با مرکز مشاوره تحصیلی تلفنی دانتل با شماره های زیر تماس بگیرید.

 

برای دریافت مشاوره در زمینه مدارک لازم ثبت نام مدارس شاهد 1400 – 1401 می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 46291403-021 تماس بگیرید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره