کنکور سراسریانتخاب رشته کنکور سراسری

لیست رشته های کنکور سراسری انسانی ۱۴۰۱

کانال تلگرام تحصیلی     

لیست رشته های کنکور انسانی ۱۴۰۱ را در ادامه این مطلب ارائه کرده ایم. در کنکور سراسری، داوطلبان بسیاری برای ادامه تحصیل در رشته‌های حقوق، روانشناسی و حسابداری در زیرگروه آزمایشی علوم انسانی نام نویسی و شرکت می کنند، اما متقاضیان بایستی توجه داشته باشند که کنکور سراسری انسانی علاوه بر این رشته‌ها، دارای رشته‌های دیگری نیز می باشد که در پنج زیرگروه دسته بندی شده اند. دسته بندی رشته‌های کنکور سراسری انسانی 1401 در چند زیرگروه به دلیل تفاوت ضرایب دروس تخصصی می باشد. 

لیست رشته های کنکور انسانی ۱۴۰۱

پس از شرکت متقاضیان در کنکور سراسری انسانی برای هر داوطلب از سوی سازمان سنجش، یک کارنامه منتشر می شود. در کارنامه هر داوطلب برای هر زیرگروه یک رتبه مشخص شده است، اما شاید بسیاری از متقاضیان دلیل این زیرگروه ها را متوجه نشوند. همانطور که اشاره کردیم، ضرایب دروس تخصصی در هر زیرگروه با یکدیگر متفاوت است و چنانچه داوطلب در دروس تخصصی یک زیرگروه با ضرایب بالاتر درصد بیشتری کسب کند، رتبه اش در آن زیرگروه نیز بیشتر خواهد بود. برای مشاهده لیست رشته‌های بدون کنکور انسانی کلیک کنید.  

به عنوان مثال رشته حقوق جزو رشته‌های زیرگروه یک کنکور سراسری انسانی است، بنابراین رتبه داوطلب در این زیرگروه از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد و یا رشته‌ی روانشناسی جزو رشته‌های زیرگروه پنج کنکور سراسری انسانی است که رتبه داوطلب در این زیرگروه برای قبولی در رشته روانشناسی ملاک است. برای دریافت و دانلود دفترچه انتخاب رشته انسانی کلیک کنید.

رشته های زیرگروه یک

رشته های انسانی زیر گروه یک از مقاطع کارشناسی ارشد، کارشناسی و کاردانی ارائه می گردد. در این زیر گروه زبان و ادبیات فارسی و عربی بیشتر ضریب را داراست. در ادامه ضریب دروس مختلف این زیرگروه را آورده ایم.

✅ضرایب دروس اختصاصی: ریاضی: 2 اقتصاد: 1 – زبان و ادبیات فارسی: 4 – عربی: 4 – تاریخ و جغرافیا: 1 – علوم اجتماعی: 1 – فلسفه و منطق: 3 – روانشناسی: 1

کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و ارشاد کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق
آموزش زبان عربی آموزش زبان و ادبیات فارسی ادیان و عرفان
ایران شناسی تاریخ تمدن ملل اسلامی تربیت مروج سیاسی
زبان و ادبیات ترکی آذری زبان و ادبیات عربی زبان و ادبیات فارسی
زبان و فرهنگ عربی شیعه شناسی علوم قرآن و حدیث
فرهنگ و معارف اسلامی فقه شافعی فقه و حقوق اسلامی
فقه و حقوق حنفی فقه و حقوق شافعی فقه و مبانی حقوق اسلامی
آموزش الهیات ادیان و مذاهب حقوق
فلسفه و حکمت اسلامی فلسفه و عرفان اسلامی فلسفه و کلام اسلامی
مربیگری عقیدتی معارف اسلامی معارف اسلامی – تبلیغ و ارتباطات
زبان و ادبیات کردی علوم قضایی فقه و حقوق امامی
معارف اسلامی و ادیان معارف اسلامی و تاریخ معارف اسلامی و علوم تربیتی
ايرانشناسـی تاريخ تمدن ملل اسلامی معارف اسلامی و كلام
زبان و ادبيات عربی فقه و حقوق حنفـی اديان و مذاهب
مطالعات امنيتی تربيت مروج سياسی معـارف اسلامی و تاريخ
فلسفه مترجمی زبان عربی معارف اسلامی و اخلاق
معارف اسلامی و کلام معارف اسلامی و مدیریت کاردانی امور دولتی
معارف اسلامی و علوم قرآنی کاردانی تربیت مبلغ قرآن کریم کاردانی علون قضایی
کاردانی تربیت معلم قرآن کریم کاردانی حقوق قضایی کاردانی خدمات اداری
كاردانی امور تربيتی كاردانی آموزش دينی و عربی كاردانی آموزش زبان و ادبيات فارسی

لیست رشته های کنکور انسانی 1401 | زیرگروه دو

رشته های کنکور انسانی 1401 زیر گروه دو در مقاطع کارشناسی و کاردانی ارائه می گردد. در این زیر گروه ریاضی بیشتر ضریب را داراست. در ادامه ضریب دروس مختلف این زیرگروه را آورده ایم.

✅ضرایب دروس اختصاصی: ریاضی: 4 – اقتصاد: 2 – زبان و ادبیات فارسی: 2 – عربی: 1 – تاریخ و جغرافیا: 1 – علوم اجتماعی: 3 – فلسفه و منطق: 1 – روانشناسی: 2

زبان و ادبيات فارسی روزنامه نگاری مددکاری اجتماعی
آموزش علوم اجتماعی امنیت اطلاعات امنیت بین الملل
برنامه ریزی اجتماعی و تعاون پژوهشگری امنیت جامعه شناسی
حفاظت اطلاعات ضد تروریسم علوم ارتباطات اجتماعی
امنيت نرم مردم شناسی علوم فنی امنیت
ضد تروريسم كاردانی آموزش مطالعات اجتماعی

رشته های زیرگروه سه

رشته های کنکور سراسری انسانی ۱۴۰۱ زیر گروه سه در مقاطع کارشناسی و کاردانی ارائه می گردد. در این زیر گروه ریاضی بیشتر ضریب را داراست. در ادامه ضریب دروس مختلف این زیرگروه را آورده ایم.

✅ضرایب دروس اختصاصی: ریاضی: 4 – اقتصاد: 3 – زبان و ادبیات فارسی: 2 – عربی: 1 – تاریخ و جغرافیا: 1 – علوم اجتماعی: 2 – فلسفه و منطق: 1 – روانشناسی: 1

اقتصاد امنیت اقتصادی حسابداری
فناوری اطلاعات و ارتباطات گردشگری مدیریت امور بانکی
مدیریت بازرگانی مدیریت بیمه مدیریت بیمه اکو
مدیریت صنعتی مدیریت فرهنگی هنری مدیریت کسب و کارهای کوچک
مدیریت و بازرگانی دریایی مطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات هتلداری
کاردانی اقتصاد کار و بهره وری کاردانی امور بانکی کاردانی امور فرهنگی
کاردانی بیمه کاردانی حسابداری کاردانی روابط کار
کاردانی مدیریت بازرگانی کاردانی مدیریت صنعتی کاردانی هتلداری
روابط عمومی مدیریت امور گمرکی مدیریت دولتی
مدیریت مالی کاردانی گردشگری کاردانی امور مالی و مالیاتی

رشته های زیرگروه چهار

رشته های انسانی 1401 زیر گروه چهار در مقاطع کارشناسی و کاردانی ارائه می گردد. در این زیر گروه ریاضی، تاریخ و جغرافیا و روانشناسی بیشترین ضریب را داراست. در ادامه ضریب دروس مختلف این زیرگروه را آورده ایم.

✅ضرایب دروس اختصاصی: ریاضی: 3 – اقتصاد: 2 – زبان و ادبیات فارسی: 2 – عربی: 1 – تاریخ و جغرافیا: 3 – علوم اجتماعی: 2 – فلسفه و منطق: 2 – روانشناسی: 3

آموزش تاریخ آموزش جغرافیا باستان شناسی
تاریخ اسلام جغرافیا زبان شناسی
تاریخ علوم سیاسی

رشته کنکور انسانی ۱۴۰۱  | رشته های زیرگروه پنج

رشته های کنکور انسانی زیر گروه چهار در مقاطع کارشناسی و کاردانی ارائه می گردد. در این زیر گروه ریاضی، علوم اجتماعی و روانشناسی بیشترین ضریب را داراست. در ادامه ضریب دروس مختلف این زیرگروه را آورده ایم.

✅ضرایب دروس اختصاصی: ریاضی: 3 – اقتصاد: 2 – زبان و ادبیات فارسی: 2 – عربی: 1 – تاریخ و جغرافیا: 1 – علوم اجتماعی: 3 – فلسفه و منطق: 2 – روانشناسی: 3

آموزش ابتدایی آموزش تربیت بدنی آموزش کودکان استثنایی
روانشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی علوم تربیتی
مشاوره مطالعات خانواده کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی
آموزش مشاوره و راهنمایی علوم ورزشی کاردانی علوم ورزشی

مشاوره رشته های کنکور سراسری انسانی 1401

نکته ای که پیرامون رشته‌های کنکور سراسری انسانی در پنج زیرگروه وجود دارد، این است که ضرایب دروس عمومی برای تمامی این رشته‌ها ثابت است و آنچه که باعث تفاوت میان این رشته‌ها شده است، ضرایب دروس تخصصی می باشد.

شما عزیزان بایستی در زمان انتخاب رشته انسانی ، کارنامه قبولی کنکور انسانی خود را با جزئیات تحلیل کنید و سعی داشته باشید که انتخاب رشته انسانی ۱۴۰۱ خود را کاملا آگاهانه و اصولی انجام دهید. برای اطلاع از ظرفیت رشته‌های ارائه شده در زیرگروه های مختلف کنکور سراسری انسانی می توانید که با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی تلفنی دانتل تماس بگیرد.

برای دریافت مشاوره در زمینه رشته های کنکور انسانی 1401 می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 91005066-021 تماس بگیرید.

 

سوالات متداول 

چرا تمامی رشته کنکور انسانی ۱۴۰۱ در یک گروه قرار نمی گیرند؟

دلیل تقسیم رشته‌های زیر گروه علوم انسانی به پنج زیر گروه این است که صرایب دورس تخصصی در قبولی داوطلبان در هر کدام از این رشته ها متفاوت می باشد.

آیا ضرایب دروس عمومی برای تمامی رشته‌های کنکور انسانی ثابت است؟

بله، ضرایب دروس ثابت است.

کنکور سراسری علوم انسانی ۱۴۰۱ دارای چند زیر گروه می باشد؟

دارای 5 زیر گروه می باشد.

کانال تلگرام تحصیلی     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره